Caietele Sextil Pușcariu

CAIETELE  SEXTIL PUŞCARIU

II

Actele Conferinţei Internaţionale
„ZILELE SEXTIL PUŞCARIU”
Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015

S U M A R

EUGEN PAVEL
Alocuţiune de deschidere  / 13

*

EUGEN SIMION
Note subiective despre identitatea românească  / 17
[ Rezumat / Text complet ]

IOAN-AUREL POP
Semnificaţia mărturiilor medievale despre limba română / 33
[ Rezumat / Text complet ]

LINGVISTICĂ ŞI FILOLOGIE

GABRIELA VIOLETA ADAM
Sistemul popular de denominație personală din com. Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud / 45
[ Rezumat / Text complet ]

MARIA ALDEA, MARTA VREMIR, DANIEL-CORNELIU LEUCUȚA
Variații de scriere în Dialogu pentru începutul limbei română întră nepotu și unchiu, de Petru Maior. Un punct de vedere / 57
[ Rezumat / Text complet ]

COSMINA-MARIA  BERINDEI
Premise  de  cercetare  etnolingvistică  pe  baza Chestionarului VI. Stupăritul al Muzeului Limbii Române / 66
[ Rezumat / Text complet ]

OANA BOC
Normele limbajului şi poezia / 78
[ Rezumat / Text complet ]

MIRCEA BORCILĂ
Sextil Puşcariu şi creativitatea lingvistică în semantica istorică a limbii române / 87
[ Rezumat / Text complet ]

LIA  BRAD  CHISACOF
Câte  generaţii  de  filologi  au  existat  în  familia Puşcariu / 117
[ Rezumat / Text complet ]

ADRIAN CHIRCU
Un crâmpei latinesc în structura unui verb din graiul oltenesc (a borborî). Sugestii etimologice şi lexico-semantice / 126
[ Rezumat / Text complet ]

GHEORGHE CHIVU
Evoluţia ştiinţei şi dicţionarele explicative ale limbii române /  133
[ Rezumat / Text complet ]

DAIANA CUIBUS
Articolul – de la morfem la determinant / 141
[ Rezumat / Text complet ]

ELENA FAUR
Sextil Puşcariu despre metafora lingvistic-conceptuală a limbii române / 150
[ Rezumat / Text complet ]

VASILE FRĂŢILĂ
Originea istroromânilor. Certitudini şi ipoteze / 158
[ Rezumat / Text complet ]

ALEXANDRU GAFTON
Sextil Puşcariu – neogramaticul / 166
[ Rezumat / Text complet ]

MIHAI ALIN GHERMAN
O „piesă” care nu s-a jucat: A şcolasticilor de la Blaj facere / 174
[ Rezumat / Text complet ]

DOINA GRECU
Noi precizări despre Chestionarele Muzeului Limbii Române /  182
[ Rezumat / Text complet ]

SORIN GUIA
Câteva aspecte privitoare la tratamentul dentalelor în dacoromâna actuală / 190
[ Rezumat / Text complet ]

BOGDAN HARHĂTĂ
Informaţie enciclopedică în dicţionarele româneşti moderne /  197
[ Rezumat / Text complet ]

DUMITRU LOŞONŢI
Etimologii puşcariene controversate (III) / 206
[ Rezumat / Text complet ]

MARIA MARIN
Câteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile laterale / 217
[ Rezumat / Text complet ]

IULIA MĂRGĂRIT
O problemă a limbii române de dincolo de Prut: „necesarul lexical” / 229
[ Rezumat / Text complet ]

ION MĂRII
Notă lexicologică: b u j a i e / 243
[ Rezumat / Text complet ]

IOAN MILICĂ
Concepţia stilistică a lui Sextil Puşcariu / 253
[ Rezumat / Text complet ]

MIHAELA  MARIANA  MORCOV,  DANIELA  RĂUŢU,  DANA-MIHAELA ZAMFIR
Alternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I) / 262
[ Rezumat / Text complet ]

CRISTIAN MOROIANU
Sinonime analizabile. Studiu de caz: sinonimia diminutivală / 294
[ Rezumat / Text complet ]

PÁL ENIKÖ
Sextil Puşcariu în şi despre diacronie / 314
[ Rezumat / Text complet ]

EUGEN PAVEL
Sextil Puşcariu şi Iorgu Iordan: afinităţi elective / 327
[ Rezumat / Text complet ]

CIPRIANA-ELENA PEICA
Limba română, limbă romanică în viziunea lui Sextil Puşcariu / 385
[ Rezumat / Text complet ]

SILVIA PITIRICIU
Derivate cu bază toponimică (litera C) / 392
[ Rezumat / Text complet ]

ANDREEA POP
Numele magazinelor româneşti din Spania / 400
[ Rezumat / Text complet ]

NICOLAE SARAMANDU, MANUELA NEVACI
Concordanţe lingvistice europene (pe baza Atlasului Limbilor Europei) / 410
[ Rezumat / Text complet ]

EMIL STOIAN
Sextil Puşcariu şi Branul. Ultima parte a vieţii/ 418
[ Rezumat / Text complet ]

MARIA ŞTEFĂNESCU
Definirea termenilor pentru confesiuni religioase creştine în dicţionarele româneşti / 431
[ Rezumat / Text complet ]

ION TALOŞ
Cu privire la rolul studiilor de lingvistică şi folcloristică românească în filologia europeană / 445
[ Rezumat / Text complet ]

OTILIA URS
Blesteme în cărţile româneşti vechi / 458
[ Rezumat / Text complet ]

CĂTĂLINA VĂTĂŞESCU
Păstrarea în română şi în albaneză a substantivelor neutre din latină / 481
[ Rezumat / Text complet ]

ROXANA VIERU
Superlativul în vechi texte româneşti / 490
[ Rezumat / Text complet ]

VERONICA ANA VLASIN, HORIA DAN VLASIN
Termeni pentru specii cu areal natural restrâns: ‘cer’ (quercus cerris), ‘gârniţă’ (quercus frainetto), ‘jepi’ (pinus mugo), ‘zadă’ (larix decidua) / 498
[ Rezumat / Text complet ]

MARTA VREMIR
Lexiconul de la Buda: nume de ocupaţii, funcţii şi meşteşuguri / 520
[ Rezumat / Text complet ]

ISTORIE LITERARĂ ŞI CULTURALĂ

COSMIN BORZA
Trei concepte „socialiste”: realismul, postmodernismul, estetismul / 535
[ Rezumat / Text complet ]

CONSTANTINA RAVECA BULEU
Construcţia imaginii de rol în memorialistica lui Sextil Puşcariu / 542
[ Rezumat / Text complet ]

POMPILIU CRĂCIUNESCU
Preţuirea celor vechi: convergenţe şi deschideri / 554
[ Rezumat / Text complet ]

CORINA CROITORU
Poetul combatant şi poeţii civili în România celui de-al Doilea Război Mondial / 559
[ Rezumat / Text complet ]

DANILO DE SALAZAR
Despre metaforele tăceri în Privelişti de B. Fundoianu / 572
[ Rezumat / Text complet ]

ALEX GOLDIŞ
„Regimul de relevanţă” şi situaţia istoriilor literaturii de după 1990 / 588
[ Rezumat / Text complet ]

GIOVANNI MAGLIOCCO
„Spre umbra negrului castel”. Ipostaze arhetipice ale spaţiului monarhic în poezia românească romantică / 595
[ Rezumat / Text complet ]

RODICA MARIAN
Dimensiunea gnostic-dualistă şi interferenţa ei cu absolutul (unio oppositorium) la Eminescu / 613
[ Rezumat / Text complet ]

LAURA MESINA
În jurul conceptului de „ev mediu”: Istoria literaturii române. Epoca veche, de Sextil Puşcariu / 624
[ Rezumat / Text complet ]

LAURA PAVEL
Prin „ocheanul întors” al teoriei literare: Virgil Nemoianu / 636
[ Rezumat / Text complet ]

MIRCEA POPA
Sextil Puşcariu – istoric literar şi om de presă / 646
[ Rezumat / Text complet ]

MAGDALENA RĂDUŢĂ
Kata moiran, Levi Tof şi liţa Salomia. O nouă lectură a ficţionalizării sadoveniene / 657
[ Rezumat / Text complet ]

ION SIMUŢ
Vechiul şi noul documentarism în istoria literară / 666
[ Rezumat / Text complet ]

CĂLIN TEUTIŞAN
Raţionalitate şi perspectivism în studiile literare contemporane: Franco Moretti / 671
[ Rezumat / Text complet ]

ADRIAN TUDURACHI
Instituţiile literaturii în cultura critică românească / 682
[ Rezumat / Text complet ]

LIGIA TUDURACHI
Categorii negative ale stilului în comunismul românesc. Literatura „supravieţuirilor” / 690
[ Rezumat / Text complet ]

GISELE VANHESE
Rhétorique et imaginaire dans la prose critique de I. Negoiţescu / 700
[ Rezumat / Text complet ]

MAGDA WÄCHTER
Mircea Eliade şi „insuficienţa literaturii” / 713
[ Rezumat / Text complet ]

MEDALION

CRISTINA CIULEI
Lia Puşcariu / 721
[ Rezumat / Text complet ]

ELENA COMŞULEA
Lia Manoilescu-Puşcariu – un lexicograf înnăscut / 724
[ Rezumat / Text complet ]

Indice de autori  / 733