AC dr. ALEXANDRA BANEU

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Ediții critice filologice

 1. Toma din Aquino, Summa Theologica II, ediție îngrijită de Alexander Baumgarten (coautor traducere: Alexandra Baneu), Iași, Polirom, 2021, 912 p.
 2. Școala Ardeleană. Antologie de texte alcătuită și coordonată de Eugen  Pavel. Prefață de Eugen  Simion. Vol. I‒IV, București, Academia  Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2018, CCXCIV + 1418 p., 1728 p., 1728 p., 1600 p. (coeditor).
 3. Toma din Aquino, Summa Theologica, vol. III, Iași, Polirom (editor Alexander Baumgarten), 2016, 1296 p. (coeditor).
 4. Toma din Aquino, Summa Theologica, vol. II, Iași, Polirom (editor Alexander Baumgarten), 2021 (în curs de publicare).
 5. Toma din Aquino, Summa Theologica, vol. IV, Iași, Polirom (editor Alexander Baumgarten), 2023 (în curs de publicare).
 6. Augustin din Hippona, De Trinitate, București: Humanitas (editor Alexander Baumgarten), 2023 (în curs de publicare).
 7. Jacobus de Altavilla, Questiones super primum librum Sententiarum, vol. I-III, Turnhout, Brepols (editori Monica Brînzei, Christopher Schabel), colecția CCCM, 2021 (în curs de publicare).

Volume de studii tematice (coautor)

 1. To Will or Not to Will? James of Eltville on Whether We Must Want the Same Thing as God,în Monica Brînzei, Christopher Schabel (eds.), The Cistercian James of Eltville († 1393) – Author in Paris Authority in Vienna, Turnhout, Brepols, 2018 (coautor).
 2. The Glose super Librum de Causis and the Exegetical Tradition; Le commentaire sur le Liber de causis de Jean de Malines, în Dragoș Calma (ed.), Neoplatonism in the Middle Ages I. New Commentaries on the Liber de causis (ca. 1250-1350), Turnhout, Brepols, 2016 (coautor).

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Companion to Humanism in Hungary, Berlin, De Gruyter, 2021 (coautor) (în curs de publicare).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Eglogele lui Vergiliu în traducerea lui Vasile (Vasilie) Popp (1789-1842), în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 269–277.
 2. Recenzie la: Jacques Verger, Universitățile în Evul Mediu. Traducere de Simona Ilieș, în „Dacoromania”, s. n., XXV, 2020, nr. 1, p. 101–102.
 3. Opera poetică a doctorului Vasile (Vasilie) Popp – o trecere în revistă, în Caietele Sextil Pușcariu IV. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12‒13 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Scriptor & Argonaut, 2019, p. 58‒70.
 4. The Rosarium of Pelbartus of Themeswar: Notes on its Sources, în „New Europe College Yearbook 2017-2018”, p. 53–87.
 5. Observații privind edițiile Rosarium-ului lui Pelbartus de Themeswar din colecțiile BCU Cluj-Napoca, în „Dacoromania”, XXIII, nr. 2, 2018, p. 156–164.
 6. Recenzie la Alexandru Niculescu, Creștinismul românesc. Studii istorico-filologice, Editura Spandugino, 2017, în „Dacoromania”, XXIII, nr. 2, 2018, p. 169–171.
 7. „Impostores ceu lupi rapaces”: imaginea reformaților în De ortu, progressu et conversione Valachorum de Samuil Micu, în Adrian Tudurachi, Nicolae Mocanu (eds.), Caietele Sextil Pușcariu. Actele Conferinței Internaționale „ZILELE SEXTIL PUȘCARIU”, Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14-15 septembrie 2017. Cluj-Napoca, Scriptor & Argonaut, 2017, p. 38–47.
 8. Expresia locului în Cicero, In Verrem, actio II, partea a IV-a, în „ORMA”, 2016, nr. 25, p. 43–68.
 9. Pelbartus of Themeswar’s Use of Sources in the Rosarium. A Statistical Study, în „Studia UBB Philosophia”, 2016, special issue, p. 5–14.
 10. “Quales scientiae sunt addiscendae pro theologia melius intelligenda?” – Pelbartus of Themeswar on Education, în „Philobiblon”, XXI, 2016, nr. 2, p. 53–64.
 11. The Ab auro Prologue of Pelbartus of Themeswar’s Encyclopedia, în „Studia UBB Philosophia”, 2015, special issue, p. 5–18.
 12. Recenzie la Philipp W. Rosemann, Medieval Commentaries on the ‘Sentences’ of Peter Lombard, volume 3, Brill, Leiden- Boston, 2015, 563p., în „Philobiblon”, XXI, 2016, nr. 1, p. 151–158.
 13. „Ab auro”: primul prolog al lucrării „Aureum sacrae theologiae rosarium”, în Ion Cârja (ed.), Istorie, cultură, cunoaștere. Studii și cercetări, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2015, p. 48–68.
 14. Recenzie la Petri de Alliaco questiones super primum, tertium et quartum librum Sententiarum, I: Principia et questio circa prologum (cura et studio Monica Brînzei), în „Chora”, II, 2014, p. 306–308.
 15. Abelard’s Answer to the Quarrel of Universals, în „Transylvanian Review”, XXIII, 2014, nr. 1, p. 48–61.
 16. Notes sur un commentaire inédit au Liber de causis (ms. Augsburg, Staats und Stadtbibliothek, 4o cod. 68), în„Bulletin de Philosophie médiévale”,2012, nr. 54, p. 277–296.

Comunicări științifice:

 1. Paul din Geldern, un portret intelectual, conferință în cadrul Centrului de Filosofie antică și medievală, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 15 decembrie 2020.
 2. O carieră în Imperiul Habsburgic: parcursul lui Vasile Popp, conferință în cadrul Grupului de reflecție și de studiere a secolului 19, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 11 decembrie 2020.
 3. The Notebook Manuscripts and the Transmission of Principia Texts, comunicare susținută în cadrul Sixth Annual DEBATE Meeting for Reading Medieval Manuscripts (DEBATE-ERC no. 771589), Mazotos, Cipru, 25–31 octombrie 2019.
 4. Round table about RISE project and presentation of the manuscript Basel, A-X-44, Mainz, Mainz Gutenberg Universität, 1 iulie 2019,
 5. Notes on Some Newly Discovered Works by Paul of Gelria, comunicare susținută în cadrul Workshopului Internațional Decoding a Medieval Notebook: The Case Study of ms. Basel, Universitätsbibliothek A-X-44, Centrul TRANS.SCRIPT, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 5 octombrie 2019.
 6. Poemele lui Vasile Popp din manuscrisele latine 522, 523, 401, 376 și 60 conservate la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, comunicare susținută comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a IV-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 7. Opera poetică a doctorului Vasile (Vasilie) Popp, comunicare susținută în cadrul sesiunii de comunicări științifice organizate de Școala Doctorală de Lingvistică și Studii Literare, Cluj-Napoca, 24 mai 2019.
 8. Pelbartus of Themeswar on Health, Illness and Healing comunicare susținută în cadrul Workshopului Internațional Medicine and Philosophy. The longue durée of the humoral theory, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, 11 mai 2019.
 9. Caiete de notițe studențești în universitatea medievală, conferință în cadrul Centrului de Filosofie antică și medievală, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 5 decembrie 2019.
 10. Rosarium-ul lui Pelbartus de Themeswar – dificultăți de ediție, comunicare susținută la Centrul de Filosofie antică și medievală, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 27 noiembrie 2018.
 11. The Multiple Uses of Myths in Vasile Popp’s Elegies, comunicare susținută la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12 mai 2018.
 12. How to Comment without Commenting: The Rosarium of Pelbartus of Themeswar, comunicare susținută la New Europe College, București, 2 mai 2018.
 13. A Hungarian Observant Franciscan Reading Peter Lombard’s Sentences – Notes on Pelbartus of Themeswar’s Rosarium, comunicare susținută în cadrul TRANS.SCRIPT – The Center for Diplomatic and Medieval Documentary Palaeography, „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca, 19 aprilie 2018.
 14. Notes on the critical edition of the prologue to Pelbartus of Themeswar’s Rosarium, comunicare susținută la Masaryk University, 26 octombrie 2018.
 15. Lucrări ale lui Pelbartus de Themeswar în colecția BCU Cluj-Napoca. Câteva observații, comunicare susținută la Centrul de Filosofie antică și medievală, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 19 decembrie 2017.
 16. Theology as Science and Wisdom in Pelbartus of Themeswar’s Rosarium, comunicare susținută în cadrul Benedictine Abbey in Tyniec IGTM Congress Altiora te ne quaesieris (Sir. 3, 22) – The Medieval Pursuit of Wisdom, Tyniec, 3 septembrie 2018.
 17. O oglindă a principilor? Predicile lui Pelbartus de Themeswar despre regii sfinți ai Ungariei, comunicare susținută în cadrul Colocviului Național de Literatură Română Veche Literatura principilor, ediția a III-a, București, 24 noiembrie 2017.
 18. How it was done at Cologne: Narcissus Pfister’s multiple versions of Sentences commentaries, comunicare susținută în cadrul Fourth Annual THESIS Meeting for Reading Medieval Manuscripts, Cape Greco, 27 octombrie 2017.
 19. Impostores ceu lupi rapaces: imaginea reformaților în De ortu, progressu et conversione Valachorum de Samuil Micu, comunicare susținută la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară “Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 15 septembrie 2017.
 20. Pelbartus de Themeswar despre educație: capitolul Addiscere al Rosarium-ului, comunicare susținută la Centrul de Filosofie antică și medievală, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 8 martie 2016.
 21. An sapientia theologica lumine naturale possit acquiri ab anima humana – Pelbartus de Themeswar despre cunoașterea naturală și cunoașterea supranaturală, comunicare susținută în cadrul Școlii doctorale de filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 22 aprilie 2016.
 22. Pelbartus of Themeswar on Education – the Addiscere Chapter of the Rosarium, ELTE, Budapest, februarie 2016.
 23. Scotist Sources in Pelbartus of Themeswar’s Prologue to the Aureum Sacrae Theologiae Rosarium, ELTE, Budapest, 19 martie 2016.
 24. Sources that Pelbartus of Themeswar Used in order to Compile the First Volume of the Aureum sacrae theologiae rosarium, comunicare susținută în cadrul Annual FIDEM Meeting, Cluj-Napoca, 25 septembrie 2015
 25. Melius dicendo secundum Scotum et eius sequaces – folosirea surselor scotiste în prologul enciclopediei teologice a lui Pelbartus de Themeswar, comunicare susținută în cadrul SITA (International Thomas Aquinas Society, Romanian Branch) Congress, București, 19 mai 2015.
 26. Ab auro și Abyssus – prologul de inspirație scotistă al lucrării Aureum sacrae theologiae rosarium, Școala doctorală de filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 8 mai 2015.
 27. Ancient and Medieval Sources invoked by Pelbartus de Themeswar in the First Volume of His Aureum Rosarium Theologiae, comunicare susținută în cadrul Leeds International Medieval Congress, Leeds, 8 iulie 2015.
 28. 15th Century Scotist Influences in Pelbartus of Themeswar’s Aureum sacrae theologiae rosarium, comunicare susținută la Romanian Cultural Institute, Veneția, 23 iunie 2015.
 29. Scotismul secolului al XV-lea reflectat în prologul lucrării lui Pelbart din Timișoara, Aureum sacrae theologiae rosarium, comunicare susținută la Centrul de Filosofie antică și medievală, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 5 mai 2015.
 30. Brevitate gaudent moderni sau despre rostul unul compendiu de teologie: Pelbart din Timișoara, Aureum sacrae theologiae rosarium, comunicare susținută la Centrul de Filosofie antică și medievală, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 11 martie 2014.
 31. 8 întrebări despre teologie – Pelbart din Timișoara, Aureum sacrae theologiae rosarium, comunicare susținută în cadrul Școlii doctorale de filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 9 mai 2014.
 32. Notes sur le commentaire anonyme d’Augsburg Staats und Stadtbibliothek, 4o cod. 68, The Center for Ancient and Medieval Philosophy, International Workshop Commentaires latins inédits au Liber de causis, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 18 septembrie 2012.
 33. Les reportationes du maître Iohannes de Mallingys conservées à Worcester Cathedral Library, Q. 90, The Center for Ancient and Medieval Philosophy, International Workshop Commentaires latins inédits au Liber de causis, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 18 septembrie 2012.
 34. Interpretarea de orientare albertiană la Liber de causis în manuscrisul Augsburg, Staats und Stadtbibliothek, 4o cod. 68, SITA (International Thomas Aquinas Society, Romanian Branch) Congress, 6 mai 2012.
 35. Conceptul de status la Abélard, între logică și ontologie, comunicare susținută la Centrul de Filosofie antică și medievală, Cluj-Napoca, 4 aprilie 2012.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi