CS III BOGDAN HARHĂTĂ

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Ediții critice filologice

 1. Școala Ardeleană. Antologie de texte alcătuită și coordonată de Eugen Pavel. Prefață de Eugen Simion. Vol. I‒IV, București, Academia  Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2018, CCXCIV + 1418 p., 1728 p., 1728 p., 1600 p. (Premiul „Perpessicius” pentru ediții critice).

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Appunti in margine ai testi bilingui: dall'italiano al romeno, în Carla Marello (ed.), Scienza multilingue. L'italiano disciplinare attraverso la lingua madre dello studente straniero, Torino – Perugia, Guerra Edizioni, 2009, p. 224–234 (însoțite de traducerea interliniară a textelor de specialitate).

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. II, Patrimoniu și imaginar lingvistic, volum coordonat de Elena Platon, consultant științific Gheorghe Chivu, Iași, Polirom, 2020 (coautor).
 2. Dicționarul limbii române (DLR), serie nouă, Tomul III, Literele J, K, Q, București, Editura Academiei Române, 2010 (coautor).
 3. Dicționarul limbii române (DLR), serie nouă, Tomul IV, Litera L, L–Lherozolită, București, Editura Academiei Române, 2008 (coautor).
 4. Dicționarul limbii române (DLR), serie nouă, Tomul V, Litera L, Li–Luzulă, București, Editura Academiei Române, 2008 (coautor).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Recenzie la: Kovács J. Magda, Magyar-román, román-magyar összehasonlító keresztnévszótár. Dicţionar comparativ maghiar-român, român-maghiar al numelor de botez, în „Dacoromania”, s. n., XXVI, 2021, nr. 1, p. 106–108.
 2. Adstraturile în maghiar și german în limba română, în Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. II, Patrimoniu și imaginar lingvistic, volum coordonat de Elena Platon, consultant științific Gheorghe Chivu, Iași, Polirom, 2020, p. 88–108.
 3. Ștefan Crișan-Körösi, Cuvântariu românesc–lătinesc–unguresc (1801–1803). Preliminarii la o ediție de text, în „Dacoromania”, s. n., XXV, 2020, nr. 2, p. 122148.
 4. Informație enciclopedică în dicționarele românești moderne, în „Caietele Sextil Pușcariu”, II, 2015, p. 197–205.
 5. Informație enciclopedică în dicționarele românești din secolul al XIX‑lea, în „Dacoromania”, s. n., XX, 2015, nr. 2, p. 135–151.
 6. Definiția lexicografică. Tipuri recurente în dicționarele românești din secolul al XIX‑lea, în „Dacoromania”, s. n., XX, 2015, nr. 1, p. 7–28.
 7. Profil biobibliografic Eugen Lozovan (2 mai 1929 – 3 decembrie 1997), în „Dacoromania”, s. n., XVIII, 2013, nr. 2, p. 148–181 (coautor).
 8. Collocations and Dictionaries: a Case-Study Applied to Romanian, în „Dacoromania”, s. n., XVII, 2012, nr. 2, p. 147–153.
 9. The Lexicon of Buda. A Glimpse into the Beginnings of Mainstream Romanian Lexicography, în Ruth Vatvedt Fjeld and Julie Matilde Torjusen (eds.), Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. 7-11 August 2012. Oslo, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo – Reprosentralen, UiO, 2012, p. 282–295 (coautor).
 10. Despre o teorie a diatezei în limba română, în „Dacoromania”, s. n., VII–VIII, 2002–2003, p. 255–271.

Comunicări științifice:

 1. Surse lexicografice ale dicționarului latin–român–maghiar al vlădicii Ioan Bob, comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”,Ediția a IV-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 2. Il romeno tra Occidente e Oriente: tratti balcanici della fonomorfologia romena, prelegere susținută în cadrul Departamentului de Științe ale Limbajului, -Literaturi moderne și comparate din cadrul Universității din Torino, 14 martie 2018.
 3.  Da „parol, mon cher” a „parolă”: principi di stratificazione lessicale in romeno, prelegere susținută în cadrul Departamentului de Științe ale Limbajului, Literaturi moderne și comparate din cadrul Universității din Torino, 21 martie 2017.
 4. Ă e Î come nelle lingue slave? Suoni del romeno presenti nei dialetti italiani, prelegere susținută în cadrul Departamentului de Științe ale Limbajului, Literaturi moderne și comparate din cadrul Universității din Torino, 6 aprilie 2015.
 5. Collocations and Dictionaries: a Case-Study Applied to Romanian, comunicare susținută în cadrul a International Conference on Languages, E-learning and Romanian Studies, Marstrand, Suedia, 3–5 iunie 2011.
 6. Lessicografia e costruzione identitaria nello spazio culturale romeno: Lexiconul de la Buda (1825), prelegere susținută în cadrul Departamentului de Științe ale Limbajului, Literaturi moderne și comparate din cadrul Universității din Torino 12 decembrie 2011.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi