CS III dr. COSMIN BORZA

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Cum se scrie un eseu. Autori canonici, idei și concepte literare, genuri și specii, curente culturale, București, Art, 2017, 296 p. (coautor).
 2. Dezbaterea canonică astăzi. Cazul literaturii române postbelice, București, Muzeul Literaturii Române, 2016, 136 p.
 3. Marin Sorescu. Singur printre canonici, București, Art, 2014, 358 p.

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Post-canonicity: Curating World Literary Archives after Postmodernism, în Alexandru Matei, Christian Moraru, Andrei Terian (ed.), Theory in the „Post” Era: A Vocabulary for the 21st-Century Conceptual Commons, New York, Bloomsbury Academic, 2021, p. 303–321.
 2. How to Populate a Country. A Quantitative Analysis of the Rural Novel from Romania (1900–2000), în Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, Maria Sass (ed.), Ruralism and Literature in Romania, Berlin, Peter Lang, 2019, p. 21–40.
 3. Translating against Colonization. Romanian Populists’ Plea for Peripheral Literatures (1890–1916), în Maria Sass, Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga (ed.), The Culture of Translation in Romania/ Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien, Berlin, Peter Lang, 2018, p. 31–43.
 4. Instituția Papahagi și critica de atelier, în Ion Pop, Călin Teutișan (ed.), Echinox 50, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2018, p. 111–121.
 5. Ficțiuni, în Gheorghe Perian (ed.) Studii de literatură română recentă. Vol. III: Istoria postmodernismului prin antologii, Cluj-Napoca, Limes, 2018, p. 98–103.
 6. Răscoala ca revoluție literară. 1907 în romanele românești interbelice și postbelice, în Emanuel Grosu, Anca–Diana Bibiri, Camelia Grădinescu, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (ed.), Revolutions. The Archeology of Change, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, p. 371–378.
 7. Edificări politice, lămuriri estetice, în Gheorghe Perian (ed.) Studii de literatură română recentă. Vol. II: Contribuții la istoria realismului socialist, Cluj-Napoca, Limes, 2017, p. 68–78.
 8. Moartea povestașului și Biblioteca Iad, în Gheorghe Perian (ed.) Studii de literatură română recentă. Vol. I: Teme și motive literare în proza scurtă, Cluj-Napoca, Limes, 2016, p. 67–74; 97–109.
 9. „La Lilieci” – firescul ca excepție, în Ion Buzera, Carmen Popescu, Sorina Sorescu (ed.), Linguistics and Literature Studies, Craiova, Aius, 2011, p. 45–64.
 10. Dan Lungu, il cantastorie della transizione rumena, în Luisa Valmarin, Nicoleta Neșu (ed.), Il romanzo rumeno contemporaneo (1989–2010). Teorie e proposte di lettura, Roma, Bagatto Libri, 2010, p. 113–127.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021, XXXIV + 1088 p. (coautor).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2021, XXXIV + 889 p. (coautor).
 3. Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, consultant științific Adrian Tudurachi, Iași, Polirom, 2020 (coautor).
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. IV, H–L, București, Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 6. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 7. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II–a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. I, A–B, București, Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 8.  Dicționarul cronologic al romanului tradus în România: 1990–2000, coord. Ioan Milea, Cluj-Napoca, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2017 (coautor).

Volume coordonate

 1. Antologiile Revistei „Cultura”. Criticii literari 2005–2017. Estetici, ideologii, tendințe, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coeditor).
 2. Antologiile Revistei „Cultura”. Principalii actori 2005–1017. Idei, opinii, atitudini, coord. Angela Martin, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2018 (coeditor).
 3. Antologiile Revistei „Cultura”. Dosare tematice 2016–2017. Literatură, artă, societate, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2018 (coeditor).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Reinventarea socialistă a modernismului. Traducerile în limba română ale romanului rural, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 278–286.
 2. Canonul occidental din Istoria literaturii române contemporane: 1990–2020 de Mihai Iovănel, în „Transilvania”, 2021, nr. 7–8, p. 123–127.
 3. Literatura rurală, în Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, consultant științific Adrian Tudurachi, Iași, Polirom, 2020, p. 191–210.
 4. Reabilitarea neomodernismului, în „Steaua”, LXXII, 2021, nr. 6, p. 24–26.
 5. Cosmin Borza, Adriana Stan, The Etatization of Culture, Privatization of Politics. The Case the Publishing Houses in Post-communist Romania, în „Studia Politica. Romanian Political Science Review”, XX, 2020, nr. 3.
 6. Vlad Pojoga, Daiana Gârdan, Ștefan Baghiu, Cosmin Borza, Iunis Minculete, Denisa Frătean, Diversitate identitară în romanul românesc (18441932), în „Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 33–44.
 7. Andrei Terian, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, Cosmin Borza, Dragoș Varga, Ovio Olaru, David Morariu, Genurile romanului românesc (19011932): o analiză cantitativă, în „Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 53–64.
 8. Alex Goldiș, Cosmin Borza, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, Dragoș Varga, David Morariu, Poli de producție ai romanului românesc (19011932): rețele editoriale și forme de canonizare, în „Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 45–52.
 9. Decommunizing the National Poet. Post–1989 Reading of Eminescu, Botev, and Petőfi, în „Primerjalna književnost”, XLII, 2019, nr. 2, p. 173–191.
 10. The Heroines. Re–mythicization of the First World War in the Romanian Literature, „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, V, 2019, nr. 1, p. 109–120.
 11. The National No Manʼs Land. Imagining Rurality in The Romanian Literary Histories, „Dacoromania litteraria”, VI, 2019, p. 170–80.
 12. Arhivele romanului românesc și posibilități de digitizare, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 10, p. 1–8 (coautor).
 13. Genurile romanului românesc în secolul al XIX–lea. O analiză cantitativă, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 10, p. 17–28 (coautor).
 14. Romanian Literature Beyond National Complexes and Nationalist Idiosyncrasies, în „Philologica Jassyensia”, XIV, 2018, nr. 1, p. 280–283.
 15. The Restoration of the Dialectical Modernism, în „Ekphrasis”, 2018, nr. 1, p. 177–180.
 16. Politicile criticii literare. De la revoluție la reacțiune, în „Caiete critice”, XXVII, 2017, nr. 2, p. 44–47.
 17. Cum se naște un scriitor canonic: Liviu Rebreanu și romanele Răscoalei din 1907, în „Caietele Sextil Pușcariu”, III, 2017, p. 450–458.
 18. Beyond the Myth. The Romanian Post-communist Revisionism, în „Diversité et identité culturelle en Europe”, 2015, nr. 2, p. 95–106.
 19. Dincolo de „bătăliile culturale”. Apărătorii pragmatici ai canonului literar, în „Transilvania”, XLIII, 2015, nr. 5, p. 19–24.
 20. Trei concepte „socialiste”: realismul, postmodernismul, estetismul, în „Caietele Sextil Pușcariu”, II, 2015, p. 527–533.
 21. Premisele dezbaterilor canonice românești din anii ʼ90, în „Caiete critice”, 2014, nr. 12, p. 25–30.
 22. Contemporary Romanian Poets. Between the Visionary and the Quotidian, în „Asymptote”, 2013, Issue January, p. 86–98.
 23. Deziluziile revizionismului est-etic, în „Steaua”, 2011, nr. 3, p. 27–30.
 24. Marin Sorescu. Între două nopți poetice, în „Cultura”, 2011, nr. 338, p. 14–16.
 25. Poezia douămiistă – între creație și generație, în „Vatra”, 2009, nr. 3, p. 118–138.
 26. Virgil Nemoianu – The Idyllic Deconstructionist, în „Studia Universitatis Babeș Bolyai.Philologia”, LIV, 2009, nr. 2, p. 161–182.

Peste 100 de articole în Cultura, Vatra, Dilemateca, Steaua, Echinox, Dilema veche, Timpul, Euphorion etc.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi