CS III dr. CONSTANTINA-RAVECA BULEU

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Splendor singularis. Studii despre esoterism, București, Ideea Europeană, 2021.
 2. Geometrizări, Cluj-Napoca, Limes, 2019.
 3. Critică și empatie, București, Ideea Europeană, 2017.
 4. Voința de putere sub semnul Ideii Europene, supliment al revistei „Contemporanul”, nr. 8/2012, București, Contemporanul, 2012.
 5. Paradigma puterii în secolul al XIX-lea, București, Ideea Europeană, 2011.
 6. Patru eseuri despre putere. Napoleon, Dostoievski, Nietzsche, Foucault, prefață de Ștefan Borbély, Cluj-Napoca, Limes, 2007.
 7. Dostoievski și Nietzsche. Congruențe și incongruențe, Cluj-Napoca, Limes, 2004.
 8. Reflexul cultural grec în literatură, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2003.

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Dostoievski și Nietzsche. Comparații structurale, înCamelia Dinu (coord.), Recitindu-l pe Dostoievski. 200 de ani de la naștere, București, Litera, 2021, p. 164–180.
 2. Scriitorul și Lumea, Antologie gândită de Irina Petraș, redactor responsabil Constantina Raveca Buleu, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2021.
 3. Ucronii, scenarii literare contrafactuale: delimitări conceptuale pentru o înțelegere alternativă a istoriei, în Constantin Dram (coord.), Istorie, ficțiuni, istorii ficționale, Iași, Vasiliana ‘98, p. 27–50.
 4. Esoterisme și secrete în istoriile literare alternative; O sinteză majoră, în Istoriile literaturii române. Antologie alcătuită de Irina Petraș, Cluj-Napoca, 2020, Școala Ardeleană, p. 343–353.
 5. Rafinamentul ireverenței. Lady Susan, în Mihaela Mudure (coord.), Jane Austen. Glose, înțelesuri, interpretări, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2019, p. 18–28.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 3. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VI, P–R, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (coautor).
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 6. Ioan Milea (coord.), Dicționarul cronologic al romanului tradus din România 1990-2000, Cluj-Napoca, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2017 (coautor).

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Bucura Dumbravă, Pe drumurile Indiei. Cele din urmă pagini, Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Constantina Raveca Buleu, Cluj-Napoca, Limes, 2016.

Volume coordonate

 1. Hanna Botta, Constantina-Raveca Buleu (coord.), Rondul scriitorilor. În dialog cu lucrări din Patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Mega, 2020.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Bucura Dumbravă’s Outlaw/ Hajduk Novel, în „Dacoromania litteraria”, VII, 2020, pp. 154-163 ISSN 2360-5189
 2. Variations of Death in Richard K. Morgan’s Altered Carbon. From Cybergothic to Candygothic, VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences. “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo. Special Topic: Transformations: Representations of Nature and Economy in Modern Anglo-American Culture. Editor: Jelena Šesnić, University of Zagreb, Volume 5, Issue 2, 2021, pp. 211-218 ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print)
 3. Bucura Dumbravă’s historical novels. Two cases of cultural retro-translations, în „Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines” (EISH), nr. 8, 2021, pp. 400-412 ISSN 1987-8753 (publicată 2022-04-19)
 4. Exotism, levantinism, balcanism. Studiu de caz: Magie albă, de Teodor Scorțescu, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 287–295.
 5. Rhetoric and Transposition. From the Utopian Monologue to the Dystopian Multicultural Approach. A Case Study, înAlexandra Cotoc, Octavian More, Mihaela Mudure(eds.), Multicultural Discourses in Turbulent Times, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2021, p. 157168.
 6. Un șoarece de bibliotecă, în Autoportrete în oglindă, antologie gândită de Irina Petraș, redactor responsabil Hanna Bota, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2021, p. 30‒31.
 7. Întâlniri; Istoriile minore sau gâlceava unui scriitor cu sine însuși, în Scriitorul și Lumea, antologie gândită de Irina Petraș, redactor responsabil Constantina Raveca Buleu, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2021, p. 5‒6, 86‒91.
 8. Geo Șerban – Două lecții de profesionalism critic și serenitate, în Geo Șerban – 90, București, Muzeul Literaturii Române, 2020, p. 29–43.
 9. Sincopele memoriei, în Cartea cuvintelor-madlenă. O antologie gândită de Irina Petraș, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2020, p. 40–43.
 10. Anthropology and Utopia. Paolo Mantegazza, în Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (eds.), Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives. Literature, Tîrgu-Mureș, Arhipelag XXI, 2020, p. 766–775.
 11. Flicker, în „Studia Philologia”, LXIV, 1, 2019, p. 31–40.
 12.  Inter-Textual References and Fictional Combinations in Deborah Harkness’s All Souls Trilogy, în Iulian Boldea (ed.), Identity and Dialogue in the Era of Globalization. Literature, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI, 2019,  p. 177–185.
 13.  Dincolo de structuri și sisteme. Rituri de inițiere și modele utopice de putere în Anul 3000, de Paolo Mantegazza, în Marius-Mircea Crișan, Cornel Secu (ed.), Biblioteca Nova. Buletin de teorie, critică și istorie a literaturii science fiction, volume based on the papers presented in the Helion International Conference (3rd and 4th editions ) Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction (2017, 2018), 2019,  nr. 15, Timișoara, p. 77–90.
 14. Variații gotice: de la Cybergothic la Candygothic. Richard K. Morgan: Altered Carbon – o analiză, în Marius-Mircea Crișan, Cornel Secu (ed.), Biblioteca Nova. Buletin de teorie, critică și istorie a literaturii science fiction, volume based on the papers presented in the Helion International Conference (3rd and 4th editions ) Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction (2017, 2018), nr. 15, special, august,  Timișoara, 2019, p. 144–152.
 15. Esotericism and Secrecy in Alternative Literary Histories, în „Dacoromania litteraria”, VI, 2019, p. 47–57.
 16.  Lecțiile rigorii, în Mihaela Ursa (ed.), Intersecții comparatiste contemporane. Studii dedicate profesorului Vasile Voia, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2018, p. 41–50.
 17.  Antroposofie transilvană în epoca interbelică, în Transilvania din cuvinte. 1918-2018. Studii, eseuri, evocări, memorii. Volum dedicat Centenarului Marii Uniri, antologie alcătuită de Irina Petraș, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2018, p. 599–603.
 18.  Ștefan Borbély: de la imperativul construcției culturale la Magister Ludi, în Ion Pop, Călin Teutișan (ed.), Echinox 50, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2018, p. 176–196.
 19. Esoterismul umoristic, în Pentru o „cultură a râsului”. Forme ale comicului, Volum coordonat de Constantin Dram, Iași, Vasiliana ’98, 2018, p. 19–45.
 20. Soothing Nightmares: Philip K. Dick’s Man in the High Castle and Its Teachings, în Roxana Andreea Toma, Marius-Mircea Crișan (ed.), International Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture. Timișoara, Romania 23-25 June 2016, Bologna, Filodiritto Editore, 2018, p. 74–81.
 21. Augustin Buzura – editorialist, în Angela Martin (coord.), Între două lumi. Augustin Buzura, romancier și gazetar, București, Tracus Arte, București, 2017, p. 193–199.
 22. Antroposofie transilvană în epoca interbelică, în Irina Petraș (ed.), Transilvania din cuvinte, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2017, p. 208–212.
 23. Ambiguitatea Străinului în mitologiile funcționale ale Conspirației: Alexandre Dumas, Joseph Balsamo, în Zsuzsanna Ajtony, László  Attila Hubbes, Katalin Lajos, Zsuzsa Tapodi  (ed.), Stranger/ Străinul, Cluj-Napoca, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017, p. 157–171.
 24. Adrian Marino – între teoria invarianților și aesthetica perennis, în Caietele Sextil Pușcariu. III. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14-15 septembrie 2017, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, Cluj-Napoca, 2017. p. 467–472.
 25. Frați, surori, părinți indezirabili: revoluțiile secolului al XIX-lea interpretate ca paricid (Brothers, Sisters, Unwanted Parents: the 19th-Century Revolutions as Parricide), în Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Camelia Mironescu, Roxana Patraș (ed.), Proceedings of the 4th International Conference Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, 2017, Revolutions. The Archeology of Change, Iași, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași Publishing House, 2017, p. 58–68.
 26. Bucura Dumbravă și Carmen Sylva. Empatie și admirație reciprocă, în Irina Petraș (Ed.), Feminitate și literatură. Comunicări susținute la Reuniunea doamnelor 2016, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2016. p. 33–35.
 27. Esoteric Literature in The Interwar Romanian Cultural Press (1919–1938), în Iulian Boldea (ed.), Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue (The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Volume no. 3), Târgu-Mureș, Arhipelag XXI, 2016,  p. 1108–1121.
 28. Mapping Esotericism as a Controversial Field: Theories, Limitations and Polemics, în Iulian Boldea (ed.), Convergent Discourses. Exploring the Contexts of Communication. Literature, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI, 2016,  p. 248–254.
 29. Luminile din umbrele ezoterismului: vălul lui Isis, în Irina Petraș (coord.), Lumina din cuvinte, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2015, p. 148–152.
 30. Romanian Values and Esotericism in Bucura Dumbravă’s Life and Work, în Iulian Bolde (ed.), Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue. Studies and Articles. Literature. (The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity), Târgu-Mureș, Arhipelag XXI Press, 2015, p. 649–661.
 31. Obsesia credibilității, în Iulian Boldea (coord.), Cornel Moraru. Critică și raționalitate, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI, 2015, p. 177–183.
 32. Construcția imaginii de rol în memorialistica lui Sextil Pușcariu, în Caietele Sextil Pușcariu. II. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2015. p. 542–553.
 33. Spiritismul hasdeian între știință și simbolistică ezoterică, în The Proceedings of the European Integration - Between Tradition and Modernity Congress, Editura Universității "Petru Maior", Volume Number 6, 2015, p. 47–67.
 34. Mussolini în Abisinia (fotografiile unei beligeranțe), în Ilie Rad (ed.), Fotojurnalism și imagine, București, Tritonic, 2015. p. 107–123.
 35. Recenzie la Mihaela Ursa, Identitate și excentricitate. Comparatismul românesc între specific local și globalizare [Identity and Eccentricity. Romanian Comparative Studies between Local Specific and Globalization], București, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013, 268 p., în „Dacoromania litteraria”, II, 2015, p. 244–247.
 36. Două dialoguri, în Iulian Boldea, Claudiu Turcuș (coordonatori), Norman Manea. Departe și aproape, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI, 2014, p. 275–281.
 37. The Shadowy Society: Esotericism and Secrecy in Redefining Collective Identities in The European Politics and Culture of the 20TH Century, în Iulian Boldea (ed.),  Globalization and Intercultural Dialogue: Multidisciplinary Perspectives, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI, 2014,  p. 296–305.
 38. The Romanian Fatima: Maglavit, And A Sample Of Its Cultural And Press Representations, în Iulian Boldea (ed.), Communication, Context, Interdisciplinarity. 3-rd Edition. Studies and Articles, Volume III, Section: Journalism, „Petru Maior” University Press, Târgu-Mureș, 2014, p. 120–130.
 39. Ezoterismul românesc interbelic, în Întâlnirile Clubului Saeculum, ediție îngrijită de Aurel Podaru, Prefață de Andrei Moldovan, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2014,  p. 93–115.
 40. Benito Mussolini’s Perception in The Romanian Interwar Period (1919-1938), în Iulian Boldea (coord.), Identities in Metamorphosis, Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section Literature, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI, 2014,  p. 563–570.
 41. Esotericism and Death. The Myth of the Hidden Monarch, în Marius Rotar, Adriana Teodorescu, Corina Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Second Volume,  Cambridge  Scholars Publishing, 2014, p. 178–192.
 42. Două volume recente, în Iulian Boldea (coord.), Mircea Muthu în orizontul sintezei, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI, 2014, p. 122–131.
 43. Bucureștiul ezoteric, în București în șapte mii de semne. Supliment al revistei „Contemporanul”, nr. 9 / 2013, Editura Europress Group, București, 2013, p. 83–96.
 44. Memra. The First Romanian Esoteric Journal, în „Transylvanian Review”, XXII, 2013, nr. 1.
 45. Sextant, în Ceremonialul serenității. Constantin M. Popa – 70, Craiova, Aius, Colecția Exegesis. Seria Mozaicul, 2013, p. 184–187.
 46. Complicitate și cenzură în reintroducerea operei lui Mircea Eliade în România, în Ilie Rad (coord.), Cenzura în România, Cluj-Napoca, Tribuna, 2012, p.159–172.
 47. De la personajul istoric la proiecția lui ficțională, în Irina Petraș (coord.), Promenada scriitorilor. Almanah ilustrat, Cluj-Napoca, Eikon, 2012, p. 319–321.
 48. Marcel Avramescu and Interwar Romanian Esotericism, în „Transylvanian Review”, XXI, 2012, nr. 4.
 49. Recenzie la Ștefan Borbély, Homo brucans și alte eseuri, București, Contemporanul, 2011, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ephemerides”, nr. 1 (57), iunie 2012, p. 78–80.
 50. Recenzie la Ștefan Borbély, Existența diafană, București, Ideea Europeană, 2011, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ephemerides”, nr. 1 (57), iunie 2012, p. 81–83.
 51. Violență revoluționară și putere. Studiu de caz: Revoluția Franceză (Revolutionary Violence and Power. A Case Study: The French Revolution), în Demonia puterii. Perspective filosofice asupra utopiilor politice, Nicolae Râmbu, Teodor Negru, Marius Sidoriuc (editori), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 86–105.
 52. Symbolic Forms of Power in the 19th Century Europe, în Iulian Boldea (ed.),Memory, Identity and Intercultural Communication, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012, p. 303–320.
 53. Ore franceze, în Ion Pop. Șapte decenii de melancolie și literatură, Cluj-Napoca, Eikon, 2011, p. 175–187.
 54. Forme simbolice ale puterii în Europa secolului al XIX-lea,în Festivalul Internațional „Zile și nopți de literatură”/Marginalizarea literaturii? – Literature, Marginalized? – La marginalization de la littérature?, București, Uniunea Scriitorilor – Institutul Cultural Român, 2010, p. 110–118.
 55. Între documentare și opinie. Scriitori străini în presa secolului al XIX-lea, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ephemerides”, 2010, nr. 2, p. 57–66.
 56. Recenzie la Ștefan Bobély, Pornind de la Nietzsche…, Cluj-Napoca, Limes, 2010, în  „Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ephemerides”, 2010, nr. 2, p. 134–136.
 57. Recenzie la Lucian Ionică, Dicționar explicativ de televiziune englez-român, București, Tritonic, 2005, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ephemerides”, 2010, nr. 2, p. 145–146.
 58. Parisul conspirațiilor. Francmasoni, iluminați și reflexiile lor literare – Dumas și Balzac, în Dumitru Chioaru (ed.), Orașul și literatura, cuvânt înainte de Paul Cornea, Sibiu, ART, 2009, p. 109–117.
 59. SF-ul ca profesiune de credință, în Cornel Robu. Teoria pierde omenia. Theory Kills Sympathy, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2009, p. 521–523.
 60. Triptic răsfrânt în oglinzi multiple,în Ion Popescu-Brădiceni: Metodologia focului viu, Cluj-Napoca, Napoca Star, 2007, p. 231–233.
 61. Manipularea formelor simbolice, în Ilie Rad (coord.), Forme ale manipulării opiniei publice, Cluj-Napoca, Tribuna, 2008, p. 93–106.
 62. Minoratul perpetuu. Dialog între Kant și Foucault. Fragment, în Caietele Colocviului Național al Tinerilor Scriitori, Ediția a doua, 3–4 mai 2007, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2007, p. 15.
 63. Minoratul perpetuu. Dialog între Kant și Foucault. În: Literatură tânără. 2007. volum alcătuit de Irina Petraș, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2007, p. 251–254.
 64. Despre Dostoievski. Fragment, în Cuvinte. Almanah literar 2006. Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2006, p. 79.
 65. Despre Nietzsche. Fragment, în Cuvinte. Almanah literar 2006. Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2006, p. 80.
 66. Catolicism / pravoslavnicie. Nietzsche și Dostoievski, în „Caietele Echinox”, 2004, nr. 6, 277–285.
 67. „Trăiască tinerețea splendidă a lumii!”, în „Caietele Echinox”, nr. 7, 2004, 153–158.
 68. Petru Popescu: Prins, în „Caietele Echinox”, nr. 7, 2004, p. 278–281.

Peste 200 de articole în „Contemporanul/ Ideea Europeană”, „Vatra”, „Mișcarea literară”, „Steaua”, „Apostrof”, „Tribuna”, „Echinox” etc.

Comunicări științifice:

 1. Exotism, levantinism, balcanism. Studiu de caz: Magie albă, de Teodor Scorțescu, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online.
 2. Fictional Territories, Invented Languages, Extra-Territorial Solidarities: The United Nations of Fans, comunicare susținută în cadrul Cinquième Colloque International Langue Et Territoire/ Language and Territory Colloquium, organizat de Université Paul Valery, Montpellier (Franța), 14‒17 iunie 2021.
 3. Beyond the ‘Butterfly Effect’: Personal Timetravelling in Richard Curtis’s About Time and in Deborah Harkness’s All Souls Trilogy, comunicare susținută în cadrul Helion International Conference. 6th. edition. Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction,organizată de Cercul Helion și Universitatea de Vest din Timişoara, Timișoara, 15‒16 mai 2021.
 4. Anthropology and Utopia. Paolo Mantegaza, în cadrul The International Scientific Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 7-nd Edition, 23-24 May 2020, Tîrgu Mureş;
 5. Bucura Dumbrava’s Historical Novels: Two Cases of Cultural Retro-Translations, în cadrul CODFREURCOR-ის მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია 8 e colloque international du CODFREURCOR 8th International CODFREURCOR Conference. ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში Les littératures nationales en traduction National Literatures in Translation ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო Université d’État Chota Roustavéli de Batoumi, Géorgie Shota Rustaveli State University, 31.08 – 2.09. 2020, Batumi, Georgia;
 6. Two Romanian Digital Publications Abroad: Challenges, Inquiries, Typologies, în cadrul: A V-a Conferință internațională de studii românești. Studiile românești în era digitală. 1 - 2 octombrie 2020, Facultatea de Litere, Universitatea din București;
 7. Rhetoric and Transposition from the Utopian Monologue to the Dystopian Multicultural Approach. A Case Study, în cadrul 7th International Conference on Multicultural Discourses. Multicultural Discourses in a Turbulent World, Cluj-Napoca, October 24-26, 2020;
 8. Time Traveling between SF and Gothic, în cadrul Helion International Conference. Fifth edition. Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction,organizată de Cercul Helion și Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, 12–13 aprilie 2019.
 9. Inter–Textual References and Fictional Combinations in Deborah Harkness’s All Souls Trilogy, în cadrul The International Scientific Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 6–st Edition, Târgu-Mureș, 25–26 May 2019.
 10. Conferința România citește, Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Cluj-Napoca, 20 mai 2019
 11. Ralu Caragea: Princely Life and Theatre in the Years of the Romanian Enlightenment, în cadrul Enlightenment Identities/ Lumières et identités. 15th International Congress on the Enlightenment/ 15e Congrès international des Lumières, Edinburgh, Scoția, 14–19 iulie 2019.
 12. Romanul haiducesc al Bucurei Dumbravă, în cadrul Conferinței internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a IV–a, organizată de Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 13. Variations of Death in Richard K. Morgan’s Altered Carbon, în cadrul The Eleventh Edition of Dying and Death in 18th–21st Century Europe, International Conference (ABDD11), Universitatea 1 Decembrie, Alba Iulia, 26–28 septembrie 2019.
 14. Ucronii, scenarii literare contrafactuale: delimitări conceptuale pentru o înțelegere alternativă a istoriei, în cadrul Festivalul „ Teodorenii”, organizat de Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”, Iași, Universitatea Al. Ioan Cuza, Iași, 4–6 decembrie 2019.
 15. Reaching Beyond Borders: Esotericism as Transnational Language and Identity, în cadrul Border Crossings International Conference, organizată de Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc, 20–21 aprilie 2018.
 16. Gothic Variations: From Cybergothic to Candygothic. Richard K. Morgan: Altered Carbon – an Analysis, în cadrul Helion International Conference. Fourth edition. Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction,organizată de Cercul Helion și Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, 10–11 mai 2018.
 17. Esotericism and Secrecy in Alternative Literary Histories, În cadrul Colocviului internațional Valori locale convertibile: Mize internaționale ale istoriei literare naționale / Local Convertible Values: International Narratives of National Literary History, ediția I, organizat de Academia Română, Institutul „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca, Facultățile de Litere din consorțiul Universitaria, Biblioteca Județeană „O. Goga” din Cluj, Cluj-Napoca, 10–12 mai 2018.
 18. A Joint Tribute to Theodore Roszak, Flicker, în cadrul The Royal Colloquia. 1968: Counterculture, Ideology, Utopia, Organizer: Asociația Orbis Tertius, Royal Estate of Sinaia, Romania, June 21–24, 2018.
 19. Going Beyond Structures and Systems: Initiation Rites and Utopian Models of Power in Paolo Mantegazza’s L’anno 3000, în cadrul Helion International Conference. Third edition. Frontiers of the Possible: Borders and Openings in Speculative Fiction,organizată de Cercul Helion și Universitatea de Vest din Timișoara, 5–7 mai 2017, Timișoara.
 20. Brothers, Sisters, Unwanted Parents: the 19th Century Revolutions as Parricide, în cadrul Perspectives in The Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity. 4th Edition: Revolutions, the Archeology of Change, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 26–27 mai 2017.
 21. Adrian Marino – Dimensiunile culturale și geostrategice ale „comparatismului militant”, în cadrul Conferinței internaționale Zilele Sextil Pușcariu, ediția a III–a, organizată de Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 22. Luther in the Movies, în cadrul conferinței internaționale Changes, (Dis)Continuities, Traditions and Their Invention During 500 Years of Reformation, organizată de Universitatea Babeș–Bolyai Cluj-Napoca – Academia Maghiară de Științe, Cluj-Napoca, 27–28 octombrie 2017.
 23. Ambiguitatea Străinului în mitologiile funcționale ale Conspirației: Alexandre Dumas, Joseph Balsamo, în cadrul Conferinței Internaționale Idegen – Străinul – Stranger, organizată de Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc, 21–22 aprilie 2017.
 24. Experiențe fundamentale. India, în cadrul Conferințelor Astrei, Filiala Cluj – Biblioteca Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca, 23 martie 2017.
 25. Bucura Dumbravă și Carmen Sylva, în cadrul simpozionului Feminitate și literatură, organizat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Filala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Cluj-Napoca, 17 martie 2016
 26. Esoteric Literature in The Interwar Romanian Cultural Press (1919 – 1938), în cadrul The International Scientific Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 3–nd Edition, 19–20 May 2016, Târgu-Mureș.
 27. Ucronia: sintaxă culturală și teme, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Academia Română, Filiala Cluj, 19 mai 2016, Cluj-Napoca.
 28. Soothing Nightmares: Philip K. Dick's Man in the High Castle, în cadrul (D.P.P.D.) International Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture (BBEC), West University of Timișoara, Teacher Training Department, Timișoara, 23–25 iunie 2016 (membru în comitetul științific).
 29. Mapping Esotericism as a Controversial Field: Theories, Limitations and Polemics, în cadrul The International Scientific Conference, Communication, Context, Interdisciplinarity. 4 th. Edition, organizată de Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureș, Facultatea de Științe și Litere, Târgu-Mureș, 20–21 octombrie 2016.
 30. Romanian Values and Esotericism in Bucura Dumbravă’s Life and Work,  în cadrul The International Scientific Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 2–nd Edition, Târgu-Mureș, 28–29 May 2015.
 31. Arhitectură și spiritism – Castelul Hasdeu, în cadrul Zilele Academice Clujene, Academia Română, Filiala Cluj, Cluj-Napoca, 20 mai 2015.
 32. White Lotus Days and Beyond: The Post–Mortem Consecration of the Great Esoteric Masters, în cadrul Death, Dying and the Disposal of the Body: Eastern and Western Ways of Dying and Death (DDD12). International Conference, organizată de Association for the Study of Death and Society (ASDS), „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Alba County Council, National Museum of Unification, Alba Iulia, Alba  Iulia, 2–6  septembrie 2015.
 33. Construcția imaginii de rol în memorialistica lui Sextil Pușcariu, în cadrul Conferinței internaționale Zilele Sextil Pușcariu, ediția a II–a, organizată de Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 34. Povestea Indiei noastre, organizată de Cluj Center for Indian Studies, Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, Cluj-Napoca, 11 septembrie 2015.
 35. Spiritismul hasdeian între știință și simbolistică ezoterică, în cadrul The International Conference. European Integration between Tradition and Modernity, VIth Edition, organizată de Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureș, Facultatea de Științe și Litere, Târgu-Mureș, 22–23 octombrie 2015.
 36. Mussolini în Abisinia (fotografiile unei beligeranțe),în cadrul celui de-al XIV–lea Simpozion național de jurnalism – cu participare internațională –Fotojurnalism și imagine, organizat de Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca, 6–7 noiembrie 2015.
 37. Ezoterismul românesc interbelic, în cadrulConferinței naționale Experiențe didactice în context multicultural, ediția a III–a, Târgu-Mureș, 29 martie 2014.
 38. The Shadowy Society: Esotericism and Secrecy in Redefining Collective Identities in The European Politics and Culture of the 20TH Century, în cadrul The International Scientific Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 1–st Edition, 29–30 May 2014, Târgu-Mureș.
 39. Scafandrierul naturei „Scafandrierul naturei și al lumilor spirituale” – o revistă antroposofică în Clujul interbelic, în cadrul Zilele Academice Clujene, Academia Română, Filiala Cluj, Cluj-Napoca, 4–5 iunie 2014.
 40. Symbols and Meanings of Death in The European Interwar Far–Right Ideology (1919–1938), la Dying and Death in the 18th – 21st Century Europe. International Conference, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, Alba–Iulia, 4–6  septembrie 2014.
 41. Participare la Festivalul Național de Literatură, Cluj-Napoca, 5–7 octombrie 2014.
 42. The Romanian Fatima: Maglavit, And A Sample Of Its Cultural And Press Representations, în cadrul The International Scientific Conference. Communication, Context, Interdisciplinarity. 3–rd EDITION, 23–24 october 2014, Târgu-Mureș.
 43. Cercul de studii Eranos, Facultatea de Litere, UBB, 30 octombrie 2014 (conferința: Fatima României: Petrache Lupu și minunea de la Maglavit . 1935
 44. Benito Mussolini’s Perception In The Romanian Interwar Period (1919–1938), la The International Scientific Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. 2–nd Edition, organizată de Institutul ALPHA pentru Studii Multiculturale, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș și Institutul „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, Târgu-Mureș, 4–5 decembrie 2014.
 45. Cercul de studii Eranos, Facultatea de Litere, UBB, 23 octombrie 2013 (conferința: Ezoterismul românesc interbelic).
 46. Esotericism and Death. The Myth of the Hidden Monarch, în cadrul conferinței Dying and Death in the 18th – 21st Century Europe. International Conference. Fifth Edition,  Alba-Iulia, 6–8 septembrie 2012.
 47. Obiectivitate și inițiere în reflectarea jurnalistică a ezoterismului românesc din perioada interbelică, în cadrul celui de Al XI–lea Simpozion național de jurnalism, cu participare internațională, Obiectivitatea în jurnalismul românesc, Cluj-Napoca, 19–20 octombrie 2012.
 48. Ezoterismul românesc interbelic, în cadrul conferinței Întâlnirile Clubului Saeculum, Beclean, 25 septembrie 2012.
 49. El esoterismo rumano entreguerras, Universitatea din Granada, 21 noiembrie 2012.
 50. The Myth as Exercise of Power, în cadrul Conferinței internaționale Omul și mitul, organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,Suceava, 5–7 mai 2011.
 51. Complicitate și cenzură în reintroducerea operei lui Mircea Eliade în România, în cadrul Al X–lea simpozion național de jurnalism, cu participare internațională, Cenzura în România – ieri și azi, Cluj-Napoca,  28–29 octombrie 2011.
 52. Revolutionary Violence and Power. A Case Study: The French Revolution, în cadrul The Demonical Nature of Power. International Symposium. Philosophical Perspectives on Political Utopias.,Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social–politice, Universitatea ”Al.I. Cuza”, Iași, 25 noiembrie 2011.
 53. De la personajul istoric la proiecția lui ficțională, în cadrul Festivalului și Colocviului Internațional ZILE ȘI NOPȚI DE LITERATURĂ, ediția a IX–a. Neptun / Mangalia, 5–9 iunie, 2010.
 54. Între documentare și opinie. Scriitori în presa secolului al XIX–lea, în cadrul Al IX–lea simpozion național de jurnalism, cu participare internațională, Documentarea în jurnalism, Cluj-Napoca,  22–23 octombrie 2010.
 55. Friedrich Nietzsche, în cadrul conferinței Literarische Begegnung im Zeichen der Partnerschaft Klausenburg – Köln, Köln și Bonn, 31 mai–2 iunie 2008.
 56. Parisul conspirațiilor. Francmasoni, iluminați și reflexiile lor literare – Dumas și Balzac, în cadrul Colocviul ALGCR, Marile orașe și literatura, Sibiu, 13–15 iulie, 2007.
 57. Manipularea formelor simbolice, în cadrul Al IV–lea simpozion național de jurnalism, Forme ale manipulării opiniei publice, Cluj-Napoca, 16–17 noiembrie, 2007.
 58. George Barițiu – Viziunea asupra rețelelor puterii la mijlocul secolului al XIX–lea, în cadrul Colocviul internațional George Bariț – cetățean al lumii, 2005, organizat de Universitatea Babeș–Bolyai, Facultatea de Litere, Institutul de Istorie „George Bariț” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 12–14 octombrie.
 59. Minoratul perpetuu, în cadrul Michel Foucault – după 20 de ani, Cluj-Napoca, 29–30 octombrie, 2004.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi