CS II dr. DORU GEORGE BURLACU

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Dilema „ofului” identitar, Cluj-Napoca, Grinta, 2021.
 2. Mihail Sebastian. Remember 1945, Cluj-Napoca, Grinta, 2015. (coautor).
 3. New York Magazin - istoria adnotată a unei publicații românești (1997-2012), Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2012. (coautor).
 4. Glose la „neașezare”. Ipostaze literare ale ethosului românesc. Veacul al XIX-lea. Călătorii, vol. II, Cluj-Napoca, Grinta, 2010.
 5. New Yorkul pe românește. Patru feluri de a fi, prefață de Theodor Damian, Cluj-Napoca, Eikon, 2008.
 6. Glose la „neașezare”. Ipostaze literare ale ethosului românesc. De la origini până la Dimitrie Cantemir, vol. I, Cluj-Napoca, Dacia, 2002.
 7. Voci ale literaturii, Cluj-Napoca, Napoca Star, 1998.
 8. Revenirea la Maiorescu (1963–1993), Cluj-Napoca, Dacia, 1997.

Ediții critice filologice

 1. Școala Ardeleană. Antologie de texte alcătuită și coordonată de Eugen  Pavel. Prefață  de Eugen  Simion. Vol. I‒IV, București, Academia  Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2018, CCXCIV + 1418 p., 1728 p., 1728 p., 1600 p. (coeditor).

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 3. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VI, P–R, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (coautor).
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. IV, H–L, București, Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 6. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 7. Dicționarul cronologic al romanului tradus în România 19902000, București, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 2017.
 8. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a, revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. II, C, București, Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 9. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a, revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. I, A–B, București, Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 10. Dicționarul cronologic al romanului românesc (1990–2000), București, Editura Academiei Române, 2011.
 11. Dicționarul general al literaturii române, București, Univers Enciclopedic, 2004–2006: Vol.: A–B., 2004; Vol.: C–D. 2004; Vol.: E–K. 2005; Vol.: P–R. 2006.
 12. Dicționarul cronologic al romanului tradus în România: de la origini până la 1989, București, Editura Academiei Române, 2005.

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Politică și cultură, antologie de Aurel Sasu, Liliana Burlacu, Doru George Burlacu, prefață de Aurel Sasu, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2016, 794 p.
 2. Constantin Fântâneru, Jurnale, ediție critică de Aurel Sasu, Liliana Burlacu, Doru George Burlacu; pref. și notă asupra ediției: Aurel Sasu, Cluj-Napoca, Eikon, București, Comunicare.ro, 2012, 2 vol., Vol. 1: Halucinația ideatică, 2012, 420 p., Vol. 2: Semenul uitat, 2012, 480 p.
 3. Laurence Delaby, Șamanii tunguși, traducere de Doru George Burlacu, Liliana Burlacu, Cluj-Napoca, Dacia, 2002, 223 p.
 4. Lucian Boz, Scrisori din exil, ediție îngrijită și note de Mircea Popa, traduceri de Doru Burlacu, Călin Teutișan, Rozalia Groza. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, 254 p.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Din jurnalul de război al Reginei Maria a României, în Marius Radu Clim, Ofelia Ichim, Doris Mironescu, Ioana Repciuc (eds.), Memorialistica românească: teorie și istorie literară, București, Tracus Arte, 2020, p. 107–116.
 2. D. Popovici – Ion-Horia Rădulescu: Corespondență, în „Dacoromania literaria”, V, 2018, p. 161–188 (coautor).
 3. T. Maiorescu – Sextil Pușcariu. Corespondență, în „Dacoromania litteraria”, III, 2016, p. 167–175. 
 4. Recenzie la Ioan Stanomir, Junimea și pasiunea moderației, București, Humanitas, 2013, în „Dacoromania litteraria”, III, 2016, p. 261–263.
 5. Dilemele „ofului” identitar, în vol. „Caietele Sextil Pușcariu”, I, Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 227.
 6. Voltaire et ses „Contes philosophiques”, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Philologia”, XLII, 1997, nr. 1, p. 149–161.
 7. Titu Maiorescu și critica dogmatică, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, XXXVII, 1992, nr. 1–2, p. 23–32.

Peste 60 de articole în „Vatra”, „Steaua”, „Tribuna”, „România literară”, „Pagini literare”, „Cultura”etc.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi