CS III dr. LILIANA BURLACU

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Mihail Sebastian. Remember 1945, Cluj-Napoca, Grinta, 2015. (coautor).
 2. New York Magazin – istoria adnotată a unei publicații românești (1997-2012), Cluj-Napoca, Eikon, 2012. (coautor).

Ediții critice filologice

 1. Școala Ardeleană. Antologie de texte alcătuită și coordonată de Eugen Pavel. Prefață de Eugen Simion. Vol. I‒IV, București, Academia  Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2018, CCXCIV + 1418 p., 1728 p., 1728 p., 1600 p. (Premiul „Perpessicius” pentru ediții critice).

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021. (coautor).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021. (coautor).
 3. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VI, P–R, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (coautor).
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. IV, H–L, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 6. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 7. Ioan Milea (coord.), Dicționarul cronologic al romanului tradus din România 1990-2000, Cluj-Napoca, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2017 (coautor).
 8. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. II, C, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 9. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. I, A–B, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 10. Ion Istrate (coord.), Dicționarul cronologic al romanului românesc 1990-2000, București, Editura Academiei Române, 2011 (coautor).

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Politică și cultură, antologie de Aurel Sasu, Liliana Burlacu, Doru George Burlacu, prefață de Aurel Sasu, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2016, 794 p.
 2. Constantin Fântâneru, Jurnale, ediție critică de Aurel Sasu, Liliana Burlacu, Doru George Burlacu; pref. și notă asupra ediției: Aurel Sasu, Cluj-Napoca, Eikon, București, Comunicare.ro, 2012, 2 vol., Vol. 1 Halucinația ideatică, 2012, 420 p., Vol. 2 Semenul uitat, 2012, 480 p.
 3. Laurence Delaby, Șamanii tunguși, traducere din limba franceză de Doru George Burlacu, Liliana Burlacu, Cluj-Napoca, Dacia, 2002.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. 1935 – reportajul de vacanță într-o publicație de stânga, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 296–302.
 2. Recenzie la: Maria Șleahtițchi, Mihai Șleahtițchi, Lucia Șurcanu, Ivan Pilchin, Maria Pilchin, Literatură, reprezentări, negocieri, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Philologia”, LXVI, 2021, nr. 2, p. 281‒283.
 3. Le ghetto dans le roman roumain de l'entre-deux-guerres. De I. Peltz à Ion Călugăru,în „Dacoromania litteraria”, 2020, nr. 7.
 4. Interior din Balcic. Elemente de arhitectură şi design în memorialistica românească: Regina Maria, Cecilia Cuţescu Storck, Balcica Moşescu; Infirmiere în Primul Război Mondial. Ecaterina I. Raicoviceanu - sentimentul nemărturisit al datoriei, Arabella Yarka - nevoia confesată a implicării, în Marius Radu Clim, Ofelia Ichim, Doris Mironescu, Ioana Repciuc (eds.), Memorialistica românească: teorie și istorie literară, București, Tracus Arte, 2020, p. 117–134.
 5. Tissus et accessoires oubliés. De la panoplie vestimentaire dʼun écrivain « sentimental », în „Dacoromania litteraria”, VI, 2019, p. 149–161.
 6. Scriitori români în Balcicul interbelic, în vol. Filologia modernă: realizări și perspective în context european, cu genericul Spiritus loci: interferențe, confluență, rezistență. Ediția a XIII-a, Chișinău, 2019, p. 34–41.
 7. Consumație și creație. Cafenelele scriitorilor români în prima jumătate a secolului al XX‑lea în Caietele Sextil Pușcariu IV. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12‒13 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2019, p. 377–385.
 8. Arabella Yarka. Războiul unei femei îndrăgostite, în Raluca Dună (ed.), Primul Război Mondial în Europa: realitatea literaturii, literatura realității/ First World War in Europe: the reality of literature, the literature of reality, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019, p. 153–167.
 9. D. Popovici – Ion-Horia Rădulescu: Corespondență, în „Dacoromania Literaria”, V, 2018, p. 161–188 (coautor).
 10. Visage de la marginalité chez Vasile Ernu – modes de vie précaire dans l'Est communiste, în „Dacoromania litteraria”, IV, 2017, p. 125–137.
 11. Despre anunțul publicitar. Studiu de caz în Românul. Ziar politic, comercial, literar (1857), în vol. Caietele Sextil Pușcariu, IV, 2017, p. 473–481.
 12. Memorialistica interbelică și formele vieții moderne, în vol. Bogdan Crețu, Ofelia Ichim, Marius-Radu Clim (ed.), Memorialistica românească: între documentul istoric și obiectul estetic, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, p. 93–100.
 13. Despre lux și alte nimicuri. O „Cronică de mode pariziene” de la 1863, în „Cultura”, XI, 2017, nr. 13, p. 26–27.
 14. Claude Anet, Trandafirii Ispahanului. Persia în automobil. Prin Rusia și Caucaz, tr. și prezentare de Liliana Burlacu și Doru George Burlacu, în „Cultura”, XI, 2017, nr. 15, p. 21–23.
 15. Sextil Pușcariu despre literatură și politică. Pe marginea unei epistole, în vol. Caietele Sextil Pușcariu, I, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 237.
 16. Imagini ale Revoluției ruse de la 1905 în jurnalul unei expediții automobilistice românești, în vol. Conferinței Internaționale Revolutions. The Archeology of Change, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, p. 379–385.
 17. Romanul românesc interbelic și automobilele lui, în „Cultura”, X, 2016, nr. 552, p. 18–19.
 18. Preocupările unui cercetător modern, în „Tribuna”, XI, 2012, nr. 229, 2017.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi