CS III dr. COSMINA-MARIA BERINDEI

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Sfârșitul lumii și destinul postum al sufletelor în imaginarul culturii tradiționale românești, Cluj-Napoca, Mega, 2015, 408 p.
 2. Imaginarul eschatologic în iconografia românească,Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008, 120 p., 88 il.

Lucrări fundamentale sau de referință

 1. Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. II, Patrimoniu și imaginar lingvistic, volum coordonat de Elena Platon, consultant științific Gheorghe Chivu, Iași, Polirom, 2020 (coautor).

Auxiliare didactice:

 1. Elemente de management cultural în abordarea arhitecturii tradiționale, în Dorina Kudor et alii (ed.), Management cultural în centrele de documentare și informare, Cluj-Napoca, Editura Casei Corpului Didactic Cluj – Napoca Star, 2009, p. 88–108 (coautor).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Recenzie la: Ilie Moise, La Cut, înapoi pe filele culturii, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, 2021. În curs de apariție.
 2. Linguistic Policies Pursuing the Patrimonialization of Romanian Dialectal Language during the Interwar Period , in „Acta Technica Napocensis – Languages for Specific Purposes”, XXI, 2021. În curs de apariție.
 3. Ceremonialul nupțial în Turț. Un studiu de caz, în  „Studii și comunicări de etnologie”, s. n., XXXV, 2021. În curs de apariție.
 4. Food as a Research Topic in the Romanian Linguistic Questionnaire-Based Inquiries, în „Transylvanian Review”, XXX, 2021, Supplement, nr. 2, Otilia Hedeșan, Cosmina Timoce-Mocanu (eds.), MultiTrack Research on Food. Building the Romanian File. În curs de apariție (coautor).
 5. Hrana ca subiect de cercetare în anchetele lingvistice românești, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 405–424 (coautor).
 6. Prefață, în Epistolar. Texte însoțitoare ale răspunsurilor la Chestionarele Muzeului Limbii Române. ediție de Andreea-Nora Pușcaș, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2021, p. 9–13.
 7. Temele datoriei naţionale în corespondenţa la anchetele lingvistice indirecte ale Muzeului Limbii Române, în Manuela Nevaci, Irina Floarea, Ioan-Mircea Farcaș (eds.), Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021, p. 187–196.
 8. Limba ca loc al memoriei, în Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. II, Patrimoniu și imaginar lingvistic, volum coordonat de Elena Platon, consultant științific Gheorghe Chivu, Iași, Polirom, 2020, p. 210–227.
 9. Ancheta lingvistică indirectă a Muzeului Limbii – câteva considerații asupra metodei de cercetare, în „Dacoromania”, s. n., XXV, 2020, nr. 2, p. 173–189.
 10. Cartea ca sursă de învățătură în imaginarul lingvistic românesc, în Viorica Răileanu (ed.), Colocviul științific cu participare internațională „Filologia modernă: realizări și perspective în context european. Moștenire, influență, continuitate”, ediția a XII-a, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chișinău, 2019, p. 20–27.
 11. Recenzie la: Cristina Bogdan, Moartea și lumea românească premodernă. Discursuri întretăiate, în „Philobiblon”, XXIV, 2019, nr. 1, p. 143–147.
 12. Recenzie la: Gabriela Haja (ed.), Lexicografia academică românescă. Studii. Proiecte, în „Dacoromania”, s.n. XXIV, 2019, nr. 1, p. 87–89.
 13. Recenzie la: Dorin Urițescu, Ionel Stan, Veronica Ana Vlasin, Gabriela Violeta Adam, Lăcrămioara Oprea, Noul atlas lingvistic românCrișana. Vol. IV. Pădurea (flora și fauna ei); vânătoare; pescuit; hrană; îmbrăcăminte; încălțăminte; timpul; fenomene atmosferice; terenul; relieful; școala; armata; administrația; meserii; comerț; diverse. [The New Romanian Linguistic AtlasCrișana. vol. IV. The forest (its flora and fauna); hunting; fishing; food; clothing; footwear; time; athmospheric phenomena; land; relief; school; army; administration; jobs; trade; different], în „Philologica Jassyensia”, XV, 2019, nr. 1, p. 336–338.
 14. Interesul pentru limba populară din perspectiva Dicționarului limbii române, în Gabriela Haja, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim (ed.), „Unitate lingvistică – Unitate națională”, Actele Colocviului de Lingvistică „Unitate lingvistică – unitate teritorială. Rolul limbii române în Unirea de la 1918” (Iași, 30–31 mai 2018), București, Editura Academiei Române, 2019, p. 147–156.
 15. Construcția Muzeului Limbii Române ca loc al memoriei, în Caietele Sextil Pușcariu IV. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12‒13 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Mega, 2019, p. 71–81.
 16. Primele demersuri ale Muzeului Limbii Române privind salvgardarea patrimoniului lingvistic românesc, în Ofelia Ichim et alii (ed.), 1918 – 2018. Limba și cultura română – structuri fundamentale ale identității naționale: evaluări, perspective, București, Tracus Arte, 2019, p. 37–46.
 17. Muzeul Limbii Române și anchetele lingvistice indirecte, în Ofelia Ichim et alii (ed.), Clasic și modern în cercetarea filologică românească actuală, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, p. 91–101.
 18. Cuvântul albină în expresii consemnate în răspunsurile la Chestionarul VI. Stupăritul al Muzeului Limbii Române, în Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu (ed.), Lucrările celui de-al XVI-lea Simpozion internațional de dialectologie (Cluj-Napoca, 8–9 septembrie 2016), Cluj-Napoca, Argonaut – Scriptor, 2018, p. 30–46.
 19. Aspecte ale experienței naționalizării în comunitățile miniere din Munții Apuseni, în Andreea Buzaș (ed.), Studii de etnologie. In honorem prof. univ. dr. Ilie Moise, București, Editura Etnologică, 2018, p. 388–397.
 20. Reprezentări iconografice ale morții și ecourile lor în imaginarul culturii tradiționale românești, , în „Studia UBB Historia Artium”, LXIII, 2018, nr. 1, p. 43–58.
 21. Repere ale unei culturi a locuirii. Expoziția Minunata lume nouă – case ale migranților români, în „Studia UBB Historia Artium”, LXII, 2017, nr. 1, p. 141–144.
 22. Cosmina-Maria Berindei, Aspecte ale sacrului în toponimia minieră din Roșia Montană și Bucium, în Oliviu Felecan (ed.), Name and Naming. Proceeding of 4thInternational Conference on Onomastics „Name and Naming”. Sacred and Profane in Onomastics, Baia Mare, September 5–7,2017, Cluj-Napoca, Mega – Argonaut, 2017, p. 526­533.
 23. Cuvântul miere în expresii lingvistice consemnate în răspunsurile la Chestionarul VI „Stupăritul” al Muzeului Limbii Române, în Caietele Sextil Pușcariu III. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14‒15 septembrie 2017, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017.
 24. Recenzie la: Gabriela Violeta Adam, Predicativul suplimentar – funcție sintactică eterogenă, în „Dacoromania”, s.n., XXII, 2017, nr. 1, Cluj-Napoca, p. 63–65. 
 25. Recenzie la: Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga. (Ediție îngrijită și adnotată de Andreea Buzaș), în „Discobolul”, s.n., XX, 2017, nr. 235–337, p. 240–243.
 26. Preocupări de dialectologie ale lui Enea Hodoș, în Veronica Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu (ed.), Lucrările celui de-al XVI-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, (Cluj-Napoca, 11–12 septembrie 2014), Cluj-Napoca,Editurile Argonaut – Scriptor, 2016, p. 40–53.
 27. Premise de cercetare etnolingvistică pe baza Chestionarului VI. Stupăritul al Muzeului Limbii Române, în Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi (ed.), Caietele Sextil Pușcariu II. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut,  2015, p. 66–77.
 28. Nostalgia în opera memorialistică a lui Sextil Pușcariu. O analiză antropologică, în Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Caietele Sextil Pușcariu I. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013,Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015.
 29. Recenzie la: Giuseppe Stabile, Valacchi e Valacchie nella lette­ratura francese medievale, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2010, 266 p., în „Dacoromania”, s.n., XIX, 2014, nr. 2,  p. 207–209.
 30. Recenzie la: Annemarie Sorescu-Marinković, Românii din Timoc astăzi. Ființe mitologice. Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012 (Seria Ethnologica), 231 p., în „Dacoromania”, s.n. XIX, 2014, nr. 2,  p. 203–207.
 31. Recenzie la: Cristina-Ioana Dima, Apocalipsul Maicii Domnului. Versiuni românești din secolele al XVI-lea–al XIX-lea. Studiu monografic, ediție și glosar, București, Editura Academiei Române, 2012, 330 p., în „Dacoromania”, s.n. XIX, 2014, nr. 1,  p. 102–106.
 32. An Anthropological Approach of Popular Culture and Ideology of the Miners in The Apuseni Mountains, in Eduardo De Gregorio-Godeo, María Del Mar Ramón-Torrijos (ed.), Multidisciplinary Views  on Popular Culture: Proceedings of the 5th International SELICUP Conference, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, p. 452–462.
 33. Semnele sfârșitului lumii în cultura tradițională românească, în Salat-Zakariás Erzsébet (ed.), Pontosan, szépen. Almási István 80. születésnapjára. Szerkesztette (ed.), Cluj-Napoca, Mega, 2014, p. 200–214.
 34. Siguranța socială în raport cu mediul. De la societatea bazată pe tabu la societatea riscului, „Studii și comunicări de etnologie”, s.n. XXVII, 2013, p. 244–252.
 35. O abordare antropologică a reperelor mitologice privind mineritul aurifer la Roșia Montană și la Bucium Șasa, „Revista Transilvania”, s.n., 2013, nr. 1, p. 63–67.
 36. Discursive Strategies of the Traditional Mining Memory In Two Villages of The Apuseni Mountains, „Philobiblon”, XVIII, 2013, nr. 2, p. 315–334.
 37. Construction of Risk Regarding RMGC in the Romanian Written Press, in Pompei Cocean (ed.) Roșia Montană in Universal History, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2012, p. 143–150. (coautor).
 38. Analiza conceptului de risc din perspectiva antropologiei culturale, în Ion Cuceu, Maria Cuceu (ed.), Mentori și discipoli. 85 de ani de la nașterea Profesorului Dumitru Pop (1927-2006), Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2012, p. 311–327.
 39. Challenges for an Anthropological Research at Roșia Montană, in: Delia Suiogan, Ștefan Mariș, Carmen Dărăbuș (ed.), The International Conference of Intercultural Studies and Comparativism, „Cultural Spaces and Archaic Background”, Baia Mare, Editura Universitatii de Nord – Ethnologica, 2011, p. 98–114.
 40. The role of the local newspaper in shaping public opinion at Roșia Montană, în „Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu”, s.n. 22, 2011, p. 219–226.
 41. Schiță pentru o bază de date a eschatologiei românești, în Ion Cuceu, Maria Cuceu (ed.) Metode și instrumente de cercetare etnologică. Stadiu actual și perspective de valorificare. Studii închinate memoriei savanților Ion Mușlea și Ovidiu Bârlea, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2011, p. 329–348.
 42. Cazul Roșia-Montană și construcția mediatică a riscului, în „Tradiții clujene”, IV, 2011, nr. 8, p. 7–17.
 43. Risc, pericol, păcat. Percepție socială și construcție culturală, în „Caietele ASER”, 6, 2010, Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2011, p. 159–172.
 44. Eschatological Time in Romanian Traditional Culture, în „Philobiblon”, XV, 2010, p. 408–418.
 45. Aspecte ale eschatologiei populare românești, în Avram Cristea, Jan Nicolae (ed.), Eshatologie populară, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2010, p. 101–133.
 46. Motivul sfârșitului lumii în colindele de pescar, în „Tabor”, IV, 2010, nr. 9, p. 80–84.
 47. Morfologia celeilalte lumi în imaginarul basmelor populare românești, în „Tradiții clujene”, III, 2010, nr. 5, p. 96–100.
 48. Note pentru o introducere în antropologia riscului. „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, 2010, p. 286–292.
 49. Judecata de Apoi în iconografia bisericilor din spațiului cultural românesc, în Ion Cuceu (ed.)., Etnologia românească astăzi. Studii și comunicări, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2009, p. 23–32.
 50. Judecata de Apoi în icoanele din spațiul cultural românesc, în „Tabor”, IV, 2010, nr. 3, p. 66–71.
 51. Locul iconografiei eschatologice în pictura bisericilor. De la imperativul  erminiilor la opțiunea pictorilor, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaiei”, Simpozion Aniversar Parcul Etnografic National "Romulus Vuia". 1929-2009, Cluj-Napoca, Argonaut, 2009, p. 72–79.
 52. The Judgement of the Soul in the Imaginary of Romanian Popular Culture, „Studia Universitatis Babes-Bolyai – Philologia”, LIV, 2009, nr. 2, p. 139–150.
 53. Scenarii apocaliptice în imaginarul culturii tradiționale românești, în „Studii și comunicări de etnologie”, s.n. XIII, 2009, p. 169–176.
 54. Practicarea agriculturii biologice – o strategie de susținere a micilor producători la Săvădisla (județul Cluj), în „Caietele ASER”, 4, 2008, Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2009, p. 231–236.
 55. Morfologia eschatologiei în cultura populară românească, în „Memoria Ethnologica”, VIII, 2008, nr. 26–27, p. 59–64.
 56. The Popular Romanian Paradise and the Western Paradise, în Delia Suiogan, Ștefan Mariș, Carmen Dărăbuș (ed.), Cultural Spaces and Archaic Background, Papers from the 1st Conference of Intercultural and Comparative Studies. Cultural Spaces and Arhaic Background, Baia Mare, Editura Universității de Nord – Ethnologica, 2008, p. 625–637.
 57. Sărbătoarea de Sânziene în Transilvania, în „Tradiții clujene”, II, 2009, nr. 3, p. 61–69.
 58. Semnele sfârșitului lumii în imaginarul culturii tradiționale românești, în „Tradiții clujene”, II, 2009, nr. 3, p. 39–44.
 59. Politica de dezvoltare comunitară a comunei Săvădisla, în Tötszegi Tekla, Ioan Augustin Goia (ed.), Sate contemporane din România: deschideri spre Europa. Aplicație zonală – județul Cluj, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2008, p. 92–96. (coautor).
 60. Argumente pentru cercetări de antropologia riscului în satele românești, în „Caietele ASER”, 3, 2007, Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2008, p. 143–149.
 61. Un exercițiu de lectură magică, (recenzie la: Eleonora Sava, Explorând un ritual, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007), în „Tribuna”, VII, 2008, nr. 131, p. 6.
 62. Structura mitopoetica a romanului Mesia al lui Andrei Codrescu, în „Dacia Literară”, s.n. XVII, 2006, nr. 5, p. 58–59.
 63. Poetica spațiului în pantomima Înviere, în „Caietele Lucian Blaga”, vol. VII, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2006.
 64. O plimbare de dimineață pe holurile Castelului, (recenzie la: Mihnea Rudoiu, A toi, cuando tu no estas, Editura Humanitas, 2005), în „Steaua”, LVII, 2006, nr. 6.
 65. Sofianic și stihial în pantomima Înviere, în „Meridian Blaga”, vol. VI, tom 1 – Literatură, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2006, p. 22–27.
 66. Poetica antinomiei în lirica blagiană, în „Caietele Lucian Blaga”, vol. VI, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2005.
 67. Castaneda și șamanismul tradițional, în „Caietele Echinox”, 2005, nr. 8, p. 130–137.

Comunicări științifice:

 1. Rolul anchetelor lingvistice indirecte în patrimonializarea graiurilor românești, comunicare susținută la Atelierul lingvistic online, ediția a II-a, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, București, 29 septembrie – 1 octombrie 2021.
 2. Biblioteca digitală a răspunsurilor la Chestionarele Muzeului Limbii Române. Prezentarea proiectului BIBLIO – MLRom, comunicare susținută la Simpozionul Internaţional „Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române”, ediția a XX-a, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 22–24 septembrie 2021.
 3. Hrana ca subiect de cercetare în anchetele lingvistice românești, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online (coautor).
 4. Aspecte etnografice și lingvistice privind arhitectura tradițională în desenele din corpusul de răspunsuri la Chestionarul II. Casa al Muzeului Limbii Române,comunicare susținută la Conferința națională „Tradiția în vreme și sub vremuri”, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Dragomirești, 12–13 iunie 2021.
 5. Wörter und Sachen: desenele din răspunsurile la chestionarele Muzeului Limbii Române,comunicare susținută la Cel de-al XIX-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2020.
 6. Corespondenții anchetelor Muzeului Limbii Române – sentimente patriotice și retorică naționalistă în patrimonializarea limbii române, comunicare susținută la Simpozionul Internaţional „Identitate şi ideologie. Limba şi literatura română în paradigma culturală contemporană”, ediția a XIX-a, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 16–18 septembrie 2020.
 7. Biblioteca digitală a Chestionarelor Muzeului Limbii Române: inventariere, digitizare, metadatare, prezentare la Simpozionul Granturilor Academiei Române, Academia Română, București, 26–27 noiembrie 2020.
 8. Un fond documentar inedit: răspunsurile la anchetele lingvistice indirecte ale Muzeului Limbii Române, comunicare în cadrul Simpozionului Internațional „România în spațiul euroatlantic: interferențe culturale și lingvistice”, ediția a XVIII-a, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 18–20 septembrie 2019.
 9. Construcția Muzeului Limbii Române ca loc al memoriei, comunicare în cadrul Conferinței Internaținale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a IV-a, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 10. Rolul Muzeului Limbii Române în salvgardarea patrimoniului cultural imaterial românesc, comunicare în cadrul „Zilelor academice clujene”, la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 23–24 mai 2019.
 11. Accesibilizarea răspunsurilor la Chestionarele Muzeului Limbii Române. Abordări interdisciplinare, organizator și moderator masă rotundă, organizată în cadrul „Zilelor academice clujene” la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 14–15 mai 2019.
 12. Albina în legende, credințe și expresii consemnate în Răspunsurile la Chestionarul VI al Muzeului Limbii Române, Stupăritul, comunicare în cadrul Conferinței națională„Unitatea în diversitate a culturii tradiționale românești”, organizată de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”,Cluj-Napoca, 25–26 octombrie 2018.
 13. Cartea ca sursă de înțelepciune în imaginarul lingvistic românesc, comunicare în cadrul Colocviului Internațional „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”, ediția a XII-a, „Moștenire, Influență, Continuitate”, organizată de Institutul de Filologie „B. P. Hasdeu”, Chișinău, 4–5 octombrie 2018.
 14. Primele demersuri ale Muzeului Limbii Române privind salvgardarea patrimoniului lingvistic, comunicare în cadrul Simpozionului Internațional „1918 – 2018. Limba și cultura română – structuri fundamentale ale identității naționale: evaluări, perspective”, ediția a XVII-a, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 26 – 28 septembrie 2018.
 15. Dezideratele privind anchetele lingvistice indirecte derulate în cadrul Muzeului Limbii Române, comunicare în cadrul „Simpozionului Internațional de Dialectologie”, ediția a XVIII-a, organizat deInstitutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” și Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 30–31 august 2018.
 16. Chestionarele Muzeului Limbii Române – o abordare a metodologiei de cercetare, comunicare în cadrul Congresului Internațional al Culturii Române „Unitatea limbii și culturii române”, ediția I, organizat de Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Timișoara, 14–16 iunie 2018.
 17. Interesul pentru limba populară din perspectiva Dicționarului limbii române, comunicare în cadrul Colocviului de lingvistică„Unitate lingvistică – unitate teritorială. Rolul limbii române în Unirea de la 1918”, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 30–31 mai 2018.
 18. Unități frazeologice cu termenii roi și matcă în limba română, comunicare în cadrul „Simpozionului Internațional de Lingvistică”, organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Academia Română, București, 18–19 mai 2018.
 19. Acte rituale de pregătire a mortului și rolul lor privind destinul postum în imaginarul culturii tradiționale românești, conferință invitată în cadrul „Atelierului de Filosofie și Antropologie Medicală”, organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” și Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 13 decembrie 2017.
 20. Muzeul Limbii Române și anchetele lingvistice indirecte, comunicare în cadrul Simpozionului internațional „Clasic și modern în cercetarea filologică românească actuală”, ediția a XVI-a, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, 27–29 septembrie 2017.
 21. Cuvântul miere în expresii lingvistice consemnate în răspunsurile la Chestionarul VI „Stupăritul” al Muzeului Limbii Române, comunicare în cadrul Conferinței Internaținală „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a III-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 22. Aspecte ale sacrului în toponimia minieră din Roșia Montană și Bucium, comunicare în cadrul The 4th International Conference on Onomastics „Name and Naming”, „Sacred and Profan in Onomastics”, organizată de Facultatea de Litere, Universitatea Tehnică, Centrul Universitar Nord, Baia-Mare, 5–7 septembrie, 2017.
 23. Sextil  Pușcariu și metoda anchetelor lingvistice și etnologice folosite în institutele clujene, comunicare în cadrul conferinței „Trepte ale instituționalizării cercetărilor de cultură tradițională”, organizată în programul „Zilelor academice clujene” de către „Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 15–16 iunie 2017.
 24. Cuvântul albină în expresii lingvistice consemnate în Chestionarul VI. Stupăritul din fondurile Muzeului Limbii Române, comunicare în cadrul „Simpozionului Internațional de Dialectologie”, ediția a XVII-a, organizat de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” și Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 8–9 septembrie 2016.
 25. Fondurile Muzeului Limbii Române în era digitale, coorganizator și moderator masă rotundă, în cadrul „Zilelor academice clujene”, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 18–19 mai 2016.
 26. Schiță pentru baza de date a Muzeului Limbii Române, comunicare în cadrul „Zilelor academice clujene”, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 18–19 mai 2016.
 27. Premise de cercetare etnolingvistică pe baza Chestionarului VI. Stupăritul al Muzeului Limbii Române, comunicare în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a II-a, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu,  Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 28. Cercetări lingvistice privind mineritul aurifer în Munții Apuseni : stadiul actual și perspective de abordare, comunicare susținută în cadrul „Zilelor academice clujene” la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 20 mai 2015.
 29. Informații etnologice arhivate în fondurile documentare ale Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca, comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale, „Arhivele etnologice. Provocări actuale și modalități de valorificare”, organizată cu ocazia „Zilelor academice clujene” de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 14–15 mai 2015 (împreună cu Veronica Ana Vlasin și Gabriela-Violeta Domide).
 30. Relevance of a symbiotic approach to defining a situation as disaster - a case study in Romania, comunicare în cadrul Annual Conference „Symbiotic anthropologies: theoretical commensalities and methodological mutualisms”, 15th edition, Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth, University of Exeter, Exeter, UK, 13–16 aprilie 2015.
 31. Preocupările de dialectologie ale lui Enea Hodoș, comunicare în cadrul „Simpozion Internațional de Dialectologie”, cu tema „Dialectologia românească în contemporaneitate”, ediția a XVI-a, organizat de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” și Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 11–12 septembrie 2014.
 32. Asumarea opoziției privind proiectul minier de la Roșia Montană – experiența unor tensiuni interioare, comunicare în cadrul Conferinței naționale „Etnologia în vreme de război și războaiele etnologiei”, organizată cu ocazia „Zilelor academice clujene” de Institutul „Arhiva de Folclor al Academiei Române”, Cluj-Napoca, 5–6 iunie 2014.
 33. Reflecții aspra unui teren antropologic de aproape. Roșia Montană (2007-2013), conferință invitată în cadrul „Seminarul de cercetări calitative”, Universitatea Babeș-Bolyai și Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 22 octombrie 2013.
 34. O analiză antropologică a nostalgiei în opera memorialistică a lui Sextil Pușcariu, comunicare în cadrul Conferinței Internaținale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția I, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 35. Mining Environmental Perception at Roșia Montană during 20th and early 21st Centuries, comunicare în cadrul Summer School in Environmental History „Mountains Across Borders”,organizată de European Society for Environmental History, Lavin, Elveția, 17–21 august 2013.
 36. An Anthropological Approach to the Case of Roșia Montana Gold Mining Project, comunicare în cadrul „Doktorandenkolloquium”, Institut für Ethnologie, Fakultät für Kulturwissenschaften, Ludwig-Maximilians University, Munich, 14 decembrie 2012.
 37. An Anthropological Approach of Popular Culture and Ideology of the Miners in the Apuseni Mountains, comunicare în cadrul 5th International SELICUP Conference, „Multidisciplinary Views on Popular Culture”, University of Castilla-La Mancha, Toledo, Spania, 25–27 octombrie 2012.
 38. Dispariția mineritului aurifer tradițional din Munții Apuseni. Context și consecințe, comunicare în cadrul „Atelierelor Brăiloiu 2012”, Atelierul „Meserii care se duc. Ce și cât a mai rămas!”, organizat de Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 19 octombrie 2012.
 39. The risk perception regarding a gold mining project in Romania, comunicare în cadrul 3rd International Conferenceon „Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity”,Veneția, Italia, 19–23 septembrie 2012.
 40. Altfel de riscuri. Minerii din Apuseni în fața comunismului, conferință invitată în cadrul „Seminarul de cercetări calitative”, Universitatea Babeș-Bolyai și Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 25 iunie 2012.
 41. Constructia culturală a riscului. O abordare antropologică, comunicare în cadrul Conferinței Naționale „90 de ani de cercetări etnologice la Cluj” organizată cu ocazia „Zilelor academice clujene, de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” și Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,  24–25 mai 2012.
 42. Analiza conceptului de risc din perspectiva antropologiei culturale, comunicare în cadrul Conferinței Naționale „Mentori și discipoli. 85 de ani de la nașterea profesorului Dumitru Pop (1927-2006)”, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca,  16 martie 2012.
 43. Construction of Risk Regarding RMGC in the Romanian Written Press, comunicare în cadrul Conferinței Internaționale „Roșia Montană in Universal History”, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 11–12 noiembrie 2011, (împreună cu Ion Cuceu).
 44. Dezastrele ecologice și cele naturale ca obiect de studiu pentru științele etnologice, comunicare în cadrul Conferința Națională a Asociației de Științe Etnologice din România, ediția a VII-a, „Etnologia și Sud-Estul Europei”, București, 3–5 noiembrie, 2011.
 45. Roșia Montană – spațiu al romanității orientale în dezbaterea începutului de secol al XXI-lea, comunicare în cadrul „Colocviilor Brăiloiu” – 2011, „Romanitatea orientală în dezbaterea secolului al XXI-lea. Perspective etnologice”, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 20–22 octombrie 2011.
 46. Schiță pentru o bază de date a eschatologiei românești, comunicare în cadrul Sesiunii științifice „Metode și instrumente de cercetare etnologică. Stadiu actual și perspective de valorificare”, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 21–22 iunie 2011.
 47. Opera lui Emil Turdeanu în sintaxa culturii românești, comunicare în cadrul Colocviului de Etnografie si Folclor „Gheorghe Pavelescu”, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia și Centrul de Cultură „Augustin Bena”, Alba Iulia, 25–27 martie 2011.
 48. Reflessioni metodologiche ed etiche nel approccio antropologico della percezione del rischio nel caso di Roșia Montană Romania, conferință invitată în cadrul Laboratorio Demo-Etno-Antropologico, Università Ca’Foscari, Veneția, Italia, 16 martie 2011.
 49. Băbăluda. Obiceiul de Sângiorz din satul Buru, comunicare în cadrul Colocviilor Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Ediția a XVII-a, „Cultura populară – repere ale cercetării contemporane”, organizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, CNCPCT, CJCPCT Cluj, Cluj-Napoca, 26–28 octombrie 2010.
 50. Catalogare și norme internaționale, comunicare în cadrul „Atelierelor Brăiloiu”, Atelierul „Conservarea digitală a arhivelor multimedia, documente audio și manuscrise”, organizat de Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 21–22 octombrie 2010.
 51. Risc, pericol, păcat. Percepție socială și construcție culturală, comunicare în cadrul Conferinței Naționale a Asociației de Științe Etnologice din România, „Științe, tehnologii și arte tradiționale”, ediția a VI-a, organizată de ASER și CNM ASTRA, Sibiu, 13–16 octombrie 2010.
 52. Challenges for an Anthropological Research at Roșia Montană, comunicare în cadrul The International Conference of Intercultural Studies and Comparativism, „Cultural Spaces and Archaic Background”, The 2nd Edition, Baia Mare, 16–18 septembrie 2010.
 53. Construcția culturală a riscului: analiza procesului de modelare a vulnerabilității sociale în perspectiva implementării unui proiect minier la Roșia Montană, conferință invitată în cadrul „Seminarului de cercetări calitative”, Universitatea Babeș-Bolyai și Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 24 iunie 2010.
 54. Ceremonialitate și folclorism în obiceiurile de primăvară, comunicare în cadrul Simpozionului „Provocările teoretico-metodologice ale noii etnologii europene și ale antropologiei culturale”, organizat cu ocazia „Zilelor academice clujene”, 3–4 iunie 2010.
 55. Valențe ale fotografiei în cercetarea etnoantropologică, comunicare în cadrul Colocviilor Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Ediția a XVI-a, „Cultura populară – potențial capital sociocultural”, organizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, CNCPCT, Tulcea, 27–29 octombrie 2009.
 56. Rolul presei locale în formarea opiniei publice la Roșia Montană, comunicare în cadrul Colocviilor „Constantin Brăiloiu”, organizat de Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 21–23 octombrie 2009.
 57. The Village Fair. An Anthropological Aproach, comunicare în cadrul Conferinței „Cultural Heritage and European Integration”, organizată de Catedra de Literatură Română, Teorie Literară și Etnologie, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 7–8 octombrie 2009.
 58. Elemente de management cultural în abordarea culturii rurale, conferință în cadrul Conferinței „Management cultural în centrele de documentare și informare”, organizată de Casa Corpului Didactic Cluj și Administrația Fondului Cultural Național, Cluj-Napoca, 9 iulie 2009.
 59. Locul iconografiei eschatologice în pictura bisericilor. De la imperativul  erminiilor la opțiunea pictorilor, comunicare în cadrul Sesiunii de comunicări științifice, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 18–19 iunie 2009.
 60. Aspecte ale eschatologiei populare românești, conferință plenară în cadrul Colocviului de Etnografie si Folclor „Gheorghe Pavelescu”, organizat de Centrul de Cultură „Augustin Bena”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 22–24 mai 2009.
 61. La fine del mondo nella cultura popolare romena, conferință invitată în cadrul Laboratorio Demo-Etno-Antropologico, Università Ca’Foscari, Veneția, 29 aprilie 2009.
 62. Eschatologia Universului în imaginarul culturii populare românești, comunicare în cadrul „Atelierului studenților etnologi”, organizat de Catedra de etnografie și antropologie maghiară, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 9 aprilie 2009.
 63. Prezentare din perspectivă managerială a proiectului TD Imaginarul eschatologic în iconografia românească, conferință susținută în cadrul „Seminarulului de instruire pentru management de proiect. Cercetări etnologice și antropologice”, Seminar organizat în cadrul Proiectului Bilateral UBB Cluj, România – Universitatea Ljubljana, Slovenia, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 26–27 noiembrie 2008.
 64. Practicare agriculturii biologice - o strategie de susținere a micilor producători a comunei Săvădisla,comunicare în cadrul Conferinței Naționale a Asociației de Științe Etnologice din România „Imperativul modelelor”, ediția a IV-a, organizată de ASER și Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova, Muzeul de Etnografie Brașov, Bușteni, 2–4 octombrie 2008.
 65. Imaginarul eschatologic în iconografia românească, comunicare în cadrul Simpozionului „Etnologia românească astăzi”, organizat cu ocazia „Zilelor academice clujene”, de către Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 12–13 iunie 2008.
 66. Morfologia eschatologiei în cultura populară românească, comunicare în cadrul Sesiunii de comunicări științifice a doctoranzilor, organizată de Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 29 mai 2008.
 67. The Popular Romanian Paradise and the Western Paradise, comunicare în cadrul 1st International Conference of Intercultural and Comparative Studies „Cultural Spaces and Arhaic Background”, organizată de Universitatea de Nord Baia Mare, 8–10 mai 2008.
 68. Argumente pentru cercetări de antropologia riscului în satele românești, comunicare în cadrul Conferinței Naționale a Asociației de Științe Etnologice din România „Patrimoniul etnologic. Concepte, atitudini, tendințe”, ediția a III-a, organizată de ASER, Muzeul de Etnografie Brașov și Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova, Bușteni, 2–4 octombrie 2007.
 69. Structuri mitopoetice în romanul Mesia de Andrei Codrescu, comunicare în cadrul Sesiunii de comunicări științifice a doctoranzilor, organizată de Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2 iunie 2006.
 70. Sofianic și stihial în pantomima Înviere, comunicare în cadrulFestivalului Internațional „Lucian Blaga”, ediția a XVI-a, organizat de Uniunea Scriitorilor, Filiala Cluj-Napoca și Societatea Culturală „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, 4–6 mai 2006.
 71. Poetica spațiului în pantomima Înviere, comunicare în cadrulColocviului Național Studențesc „Lucian Blaga”, ediția a VII-a, organizat de Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 27–29 octombrie 2005.
 72. Morfologia celeilalte lumi în imaginarul basmelor populare românești, comunicare în cadrulSesiunii de comunicări știintifice a studentilor, masteranzilor și doctoranzilor, organizată de Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 22 aprilie 2005.
 73. Poetica antinomiei în lirica blagiana, comunicare în cadrulColocviului Național Studențesc „Lucian Blaga”, ediția a VI-a, Sibiu, 21–23 octombrie 2004.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi