CS III dr. ELENA-CARMEN FAUR

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul Limbii Române (DLR), Vol. V, Litera L (Li- Luzulă), București, Editura Academiei Române, 2008.
 2. Dicționarul Limbii Române (DLR), Serie Nouă, Vol. III, Literele J, K și Q, București, Editura Academiei Române, 2010.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Un distins promotor al integralismului lingvistic în România, în Irina Goanță (ed.), Tradiții, arte și literatură, vol. II, Timișoara, Editura David Press Print, 2021, p. 170-182.
 2. Despre contextual actual în cercetarea metaforei. Metaforă și afectivitate, în Felicia Cenușă (ed.), Filologia modernă: realizări și perspective în context european. Eugeniu Coșeriu: 100 de ani de la naștere. Limbajul ca sumă de valori, Chișinău, Editura Pro Libra, 2021, p. 161-181.
 3. The Crux of Metaphor: Between Cognitive and Integral Linguistics, în Klaas Willems, Cristinel Munteanu (eds.), Eugenio Coseriu: Past, Present and Future, Berlin, Mouton De Gruyter, 2021, p. 311-326.
 4. Eugeniu Coșeriu și noua direcție în studiile cognitiviste, în „Limba română”, XXIX, 2019, nr. 3 (253), p. 51–63.
 5. Tradițional vs modern în lexicografie. O aplicație pe corpusul Romanian Web 2016, în Adrian Tudurachi, Nicolae Mocanu (ed.), Caietele Sextil Pușcariu. Actele Conferinței Internaționale „ZILELE SEXTIL PUȘCARIU”, Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017, Cluj-Napoca, Scriptor & Argonaut, 2017, p. 201–223.
 6. Métaphore et sémiotique verbale, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologia”, LX, 2015, nr. 4, p. 55–68.
 7. Sextil Pușcariu despre metafora lingvistic-conceptuală a limbii române, în E. Pavel, N. Mocanu, A. Tudurachi (ed.), Caietele Sextil Pușcariu. Actele Conferinței Internaționale „ZILELE SEXTIL PUȘCARIU”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Scriptor & Argonaut, 2015, p. 150–157.
 8. Conceptual Metaphor and Integral Semantics, în E. Bojoga, O. Boc, D.-C. Vîlcu (ed.), Coseriu: Perspectives contemporaines, Tome 2. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, p. 100–109.
 9. Principiul invarianței cognitive. Un principiu al creativității semantice?, în Iulian Boldea (ed.), Globalization and intercultural dialogue: multidisciplinary perspectives, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI Press, 2014, p. 778–790.
 10. Profil biobibliografic “Eugen Lozovan” (2 mai 1929 – 3 decembrie 1997), în „Dacoromania”, Serie Nouă, XVIII, 2013, nr. 2, p. 148–181.
 11. Semantica cognitivă și „Teoria Metaforei Conceptuale”. O abordare în perspectivă integrală, în „Limba română”, LXIII, 2014, nr. 3, p. 340–356.
 12. Integral Semantics and Conceptual Metaphor: Rethinking Conceptual Metaphor Within an Integral Semantics Framework, în Riccardo Fusaroli, Simone Morgagni (ed.) Cognitive Semiotics. Conceptual Metaphor Theory: Thirty Years After (Journal of Cognitive Semiotics, Vol. V, no. 1-2), Berlin, Mouton de Gruyter, 2013, p. 108–139.
 13. The Metaphors for Death and the Death of the Conceptual Metaphors in Poetry. An Analysis Based on Emily Dickinson’s Poem “Because I Could Not Stop for Death”. În „Dacoromania”, Serie Nouă, XVII, nr. 2, 2012, p. 108–123.
 14. The International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies. The 6th Edition of the International Conference on the Isle of Marstrand, în „Dacoromania”, Serie Nouă, XVII, nr. 2, 2012, p. 275–277.
 15. Despre statutul semantic al metaforei conceptuale în textul poetic. Observații privind relațiile actuale între abordarea integrală și cea semantic-cognitivă, în„ Limbă și literatură”, I–II, 2012, p. 33–40.
 16. The Metaphors for Death and the Death of the Conceptual Metaphors in Poetry. An Analysis Based on Emily Dickinson’s Poem “Because I Could Not Stop for Death”, în Ditvall, C. (ed.), Conference Proceedings of the 6th International Conference on Languages, E-learning and Romanian Studies, 3-5 June, 2011, Isle of Marstrand, Sweden, Lund, Open Journal System at Lund University.
 17. Limba română în Suedia. Colocviul internațional de la Marstrand dedicat culturii române,în „Limba română”, XVIII, 2008, nr. 11–12 (161–162), p. 80–83.
 18. Recenzie la Rodica Marian, Identitate și alteritate. Eminescu și Blaga. București: Editura Fundației Culturale Ideea europeană, 2005, 175 p., în „Dacoromania”, Serie Nouă, XI-XII, 2007, p. 331–334.
 19. Recenzie la Eugeniu Coșeriu, Lecții de lingvistică generală, Chișinău, Editura ARC, 2000, trad. din spaniolă de Eugenia Bojoga, în „Contrafort. Supliment „Contrafort” – Modelul Coșeriu”, X, 2003, nr. 10–11 (108–109), p. 38.

Comunicări științifice:

 1. Despre contextual actual în cercetarea metaforei. Metaforă și afectivitate, conferință în plen la Conferința internațională „Filologia modernă. Realizări și perspective în context european”, ediția a XV-a, Chișinău (Republica Moldova), 7‒8 octombrie 2021.
 2. Metaphors they live by. Or: For whom is there a metaphor?, comunicare susținută în cadrul The 4th Conference of the International Association for Cognitive Semiotics, Aachen, Germania, 2–4 iulie 2020. (coautor)
 3. Metaphor in the Motivation and Sedimentation Model and in Coseriu’s Integral linguistics, comunicare susținută în cadrul Centre for Cognitive Semiotics, Lund University, Lund, 10 octombrie 2019.
 4. Cultural conceptualizations and the universes of discourse, comunicare susținută în cadrulThe Second Cultural Linguistics International Conference (CLIC2018), Koblenz–Landau University, Landau in der Pfalz, Germania, 23–26 iulie 2018.
 5. Sextil Pușcariu on the conceptual–linguistic metaphor of Romanian language, comunicare susținută la Instytut Języka Polskiego PAN, Cracovia, 6 august 2018.
 6. Metaphors are primarily signs and not conceptual mappings, comunicare susținută în cadrul The 6th conference of the Scandinavian Association for Language and Cognition, Centre for Languages and Literature, Lund University, Lund, 20–22 aprilie 2017. (coautor)
 7. Creativity in linguistic metaphor, comunicare susținută la Centre for Cognitive Semiotics, Lund University, Lund, 26 mai 2016.
 8. Metaphor and Myth. Are „worldview metaphors” really metaphors?, comunicare susținutăla Centre for Cognitive Semiotics, Lund University, Lund, 25 mai 2018.
 9. On the Metaphoric Process, comunicare susținută în cadrul The First Conference of the International Association for Cognitive Semiotics, Centre for Languages and Literature, Lund University, Lund, 25–27 septembrie 2014.
 10. The Concept of "Universe of Discourse in Integral Semantics, comunicare susținută la Centre for Cognitive Semiotics, Lund University, Lund, 15 decembrie 2011.
 11. The Metaphors for Death and the Death of the Conceptual Metaphors in Poetry. An Analysis Based on Emily Dickinson’s Poem “Because I Could Not Stop for Death”, comunicare susținută în cadrul The International Conference on Languages, E–Learning and Romanian Studies, Marstrand, Suedia, 3–5 iunie 2011.
 12. Recent trends in cognitive sciences. A view from Eugeniu Coseriu's Integral Linguistics, comunicare susținută la Centre for Cognitive Semiotics, Lund University, Lund, 27 mai 2010.
 13. The Metaphorical Lexis in Romanian Language, comunicare susținută în cadrul The Annual Conference of the Romanian Section, Marstrand, Suedia, 16 –18 mai 2008.
 14. Valorizări ale orientărilor cognitiviste actuale în perspectivă integralistă, comunicare susținută în cadrul Colocviului internațional „Exipora”, Mediaș, 20–22 octombrie 2017.
 15. Traditional vs modern în lexicografie. O aplicație pe pe corpusul „Romanian Web 2016”, comunicare susținută în cadrul Conferinței Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a III–a, Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 14–15 septembrie 2017.
 16. Metafora în lingvistica cognitivă și în lingvistica integrală, comunicare susținută în cadrul școlii de varăEugeniu Coșeriu și tendințe actuale ale lingvisticii”, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, 27 iunie – 08 iulie 2016.
 17. Sextil Pușcariu despre metaforă în „Raport către Comisiunea Dicționarului”, comunicare susținută în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 18–19 mai 2016.
 18. Sextil Pușcariu despre metafora lingvistic–conceptuală a limbii române, comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II–a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 19. Principiul invariaței cognitive: un principiu al creativității semantice?, comunicare susținută în cadrul The International Scientific Conference „Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”, Ediția a II-a, Universitatea Petru–Maior, Târgu–Mureș, 29–30 mai 2014.
 20. De la lingvistica integrală la lingvistica cognitivă și înapoi, comunicare susținută în cadrul școlii de vară Eugeniu Coșeriu și paradigmele lingvisticii actuale, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca, 5 iunie – 8 iulie 2012.
 21. Metafora conceptuală în semantica cognitivă. O problemă actuală în studiul limbii române, comunicare susținută în cadrul Simpozionului Tendințe în lingvistica și filologia contemporană, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 21–26 mai 2012.
 22. Conceptual Metaphor in Integral Semantics, comunicare susținută în cadrul Conferinței Coseriu: Contemporary Perspectives. The Second International Congress „Eugenio Coseriu”, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca, 23–25 septembrie 2009.

Actualizat în 12 mai 2022

Înapoi