CS III dr. ALEXANDRU-VASILE GOLDIȘ

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în volume de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Sincronizarea criticii românești postbelice în deceniile opt și nouă. Teorii, metode, critici, București, Editura Muzeul Național al Literaturii Române, 2013.
 2. Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia esteticului, București, Cartea românească, 2011.

Volume de studii tematice (coautor)

 1. The Ideological Shift in Narratology, în Alexandru Matei, Christian Moraru, Andrei Terian (ed.), Theory in the „Post” Era: A Vocabulary for the 21st-Century Conceptual Commons, New York, Bloomsbury Academic, 2021, p. 73–91.
 2. Between Transnationalism and Nation Building: Literary History as Geolocation, în Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian (eds.), Romanian Literature as World Literature, New York, Bloomsbury Academic, 2018, p. 95–114.
 3. Literary Interferences in Subversive East, în Maria Sas, Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga (ed.), The Culture of Translation in Romania, Berlin, Peter Lang, 2018, p. 85–99.
 4. Din clasicii realismului nostru socialist. Marin Preda, „Ana Roșculeț”, în Gheorghe Perian (ed.), Studii de literatură română recentă, vol. I. Teme și motive literare în proza scurtă, Cluj-Napoca, Limes, 2016, p. 17–24.
 5. Typologies of Subversive Prose in East European Literature under Communism, în Maria Isaienkova, Olena Lytovka, Ievgeniia Diadko, Olesya Shvets (ed.), Slavonic East European Studies: History vs. Modernity, Warsaw, IRF Press, 2016, 86–95.
 6. The Literary Critic as a Civilizing Hero in Romanian Postwar Literary Criticism, în Claudia Costin, Lavinia Seiciuc, Luminița-Elena Turcu, Enrique Javier Nogueras Valdivieso, Oana Ursache, Victor-Andrei Cărcăle (ed.), El Hombre y el mito/ Omul și mitul/ Man and Myth, Granada, Libros de el Genio Maligno, 2015, p. 97–103.
 7. Istoriile literare românești ca simptom identitar în comunism și postcomunism, în Jana Palenikova (ed.), Quo Vadis, romanistica? Literatură. Didactică. Lingvistică, Bratislava, Univerzita Komenskeho v Bratislave, 2015, p. 8–19.

Lucrări fundamentale sau de referință

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș,  București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 3. Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, consultant științific Adrian Tudurachi, Iași, Polirom, 2020 (coautor).
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VI, P–R, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 6. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. IV, H–L, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 7. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 8. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. II, C, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 9. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. I, A–B, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 10. Ioan Milea (coord.), Dicționarul cronologic al romanului tradus din România 1990-2000, Cluj-Napoca, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2017 (coautor).
 11. Dicţionar Echinox A-Z – Perspectivă analitică (coordonator Horea Poenar), București, Tritonic, 2004 (coautor).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective

 1. The Untranslatables of World Theory. A Geopolitical Outlook, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, 7, 2021, nr. 2, December, p. 116–124.
 2. The Pressure of Eurochronology and the Romanian Rural Prose, în „Transilvania”, 2021, nr. 11–12, p. 45–48.
 3. Traumă și memorie în literatura română postdecembristă, în Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, consultant științific Adrian Tudurachi, Iași, Polirom, 2020, p. 377–391.
 4. Puzzle-ul ideologic Blaga, în „Vatra”, XLXII, 2021, nr. 12, p. 29–30.
 5. Viața de apoi a Cenaclului de Luni, în „Vatra”, XLXII, 2021, nr. 10–11, p. 23–25.
 6. Ion Pop. Reculul târziu din fața livrescului, în „Vatra”, XLXII, 2021, nr. 7-8, p. 37–39.
 7. Un arbitru al poliglotismului și al planetarismului, în „Vatra”, XLXII, 2021, nr. 3–4.
 8. Despre politicile antagonice ale traducerilor sub comunism, în „Vatra”, XLXII, 2021, nr. 1–2, p. 130–132.
 9. Poli de producție ai romanului românesc (19011932): rețele editoriale și forme de canonizare, în „Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 45–52 (coautor).
 10. Pentru o morfologie a „romanului obsedantului deceniu”, în „Caietele Sextil Pușcariu”, III, 2017, p. 494–502.
 11. A Possible Poetics of the Subversive Prose under Communist Regimes, în „RiCognizioni”, IV, 2017, nr. 7, p. 57–64.
 12. Recenzie la Alexandru Matei, O tribună captivantă. Televiziune, ideologie, societate în România socialistă, București, Curtea Veche, 2013, în „Dacoromania Litteraria”, IV, 2017.
 13. „Obsedantul deceniu” la puterea simbolicului. Prefață, în Augustin Buzura, Orgolii, ed. definitivă îngrijită de Angela Martin, Editura RAO, București, 2016, p. 4–10.
 14. The Ideology of Semiosis in Romanian Prose under Communism in „Primerjalna Knjizevnost”, XXXIX, 2016, nr. 2, p. 89–99.
 15. Strategies of Globalisation in Romanian Literary Histories, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, 2015, nr. 1, p. 71–79.
 16. „Alegoria națională” în discursul identitar românesc, în „Transilvania”, 2015, nr. 12.
 17. From the Linguistic Turn to the Referential Turn. The Metamorphosis of Theory in Thomas G. Pavel’s and Lubomír Doležel’s Criticism, în „World Literature Studies”, VII, 2015, nr. 2, p. 49–59.
 18. Digital Humanities – A New Theoretical Paradigm?, în „Transilvania”, 2014, nr. 12.
 19. Post-war Romanian Literary Criticism under Communism. Short Overview, în „Ekphrasis”, 2013, nr. 1.
 20. O experiență critică totală, în „Transilvania”, 2013, nr. 12.
 21. Les difficultés de lʼexpression essentielle, în „SynergiesRoumanie”, 2011, nr. 6.
 22. L’avant-garde roumaine dans la lumière de la phenomenology, în „Synergies Roumanie”, 2011, nr. 6.
 23. Ion Pop 70 (coordonator Sanda Cordoș), Pitești, Paralela 45, Pitești, 2011, 112-120.
 24. Mircea Ivănescu 80 (coordonator Al. Cistelecan), Pitești, Paralela 45, Pitești, 2011, p. 214-218.
 25. Spiritul critic la Liviu Petrescu (coordonator Sanda Cordoș), Cluj-Napoca, Limes, 2010, p. 123-128.
 26. Dossier pour une histoire des formes, în „Synergies Roumanie”, 2010, nr. 5, p. 67–69.
 27. La critique roumaine de l’après-guerre et les renouvellements occidentaux, în „Synergies Roumanie”, 2010, nr. 5, 2010, p. 44–47.
 28.  Starea prozei (coordonator Irina Petraș), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2008.
 29. The Ideological System of Adrian Marino, înPhilobiblon”, 2007, nr. 12,p. 59–70.
 30. România înghesuită – Ipostaze ale ghetoizării în comunism și postcomunism (coordonator Ruxandra Cesereanu), Cluj-Napoca, Limes, 2006.
 31. Recenzie la: Călin Teutișan, Eros și reprezentare, Pitești, Paralela 45, 2005,în „Transylvanian Review”, 2005, nr. 4, p. 133–135.

Peste 300 de articole de publicistică literară în revistele „Vatra”, „Cultura”, „România literară”, „Steaua”, „Echinox” ș.a.

Comunicări științifice:

 1. The Uneven Market of Translations and the Selection Principles in (Semi)peripheral Literatures. The Romanian Case, comunicare susținută în cadrul conferinței internaționale A Translational Approachto National Cultures, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 15‒16 octombrie 2021, online.
 2. Problema imaginarului rural românesc în contextul Republicii Mondiale a Literelor, comunicare la workshopul „Modernism rural. Cazul românesc pe harta Europei de Est”, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 8 octombrie 2021, online.
 3. Ruralism and Anachronism in the Debates about the Romanian Novel, comunicare susținută în cadrul conferinței internaționale When is Theory? Shifts of Time Frame in Contemporary Literary Studies, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 15‒16 aprilie 2021.
 4. The Ideology of Theory, în cadrul conferinței internaționale „Locations and Dislocations of Theory”, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 9–10 martie 2020.
 5. Din dezbaterile cu privire la romanul realist socialist în România: cazul „Moromeții”, în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 6. East-Ethics: Ideology and the Reinvention of Narratology, la workshop-ul The Conceptual Lab: A “Post” Vocabulary for the Theory Commons, organizat de Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 12–15 octombrie 2018.
 7. The Responsibility of Forms in the Ideological Novel, la Congresul internațional de istorie literară „Local convertible values: international narratives of national literary history”, organizat de Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 10–12 mai 2018.
 8. The Ideology of the Polyfonic Novel in Romania, în cadrul conferinței internaționale „Contact Zones.Transnational Encounters, Dialogues and Self-Representation in Contemporary Eastern European Literature, Cinema and Visual Cultures”, Budapesta, 18–20 septembrie 2017.
 9. Romanul obsedantului deceniu. O reevaluare conceptuală, în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 10. Comparatismul est-european, între modelul omologiilor structurale și modelul interacționist, în cadrul Colocviului Asociației de Literatură Generală și Comparată, Cluj-Napoca, 14–15 iulie 2017.
 11. Typologies of Subversive Prose in East European Literature under Communism, comunicare în cadrul International Conference on Slavonic and East European Studies, Varșovia, 25–26 noiembrie 2016.
 12. Proza subversivă în spaţiul est-european. Morfologie şi concepte, la a XV-a ediţie a Simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 21–23 septembrie 2016.
 13. Istoria literară ca re-localizare: între transnaționalism și construcția națională, în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, organizate de Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 18–19 mai 2016.
 14. Istoria literară ca alegorie națională, în cadrul workshop-ului „Literatura română – literatură a lumii”, organizată de Universitatea Lucian Blaga, Păltiniș, 17-20 septembrie 2015.
 15. „Răzbunarea esteticului” în teoria literară occidentală, în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 16. The Ideology of Semiosis in Romanian Literature under Communism, comunicare la 13th International Comparative Literature Colloquim, Vilenica, Ljubljana, 4–5 septembrie 2015.
 17. Istoriografia românească postrevoluționară și problema regimurilor de relevanță a literaturii, în cadrul Colocviului Asociației de Literatură Generală și Comparată, Timișoara, 10-11 iulie 2015.
 18. Revisions of Canon in Romanian Historiography after 1990, în cadrul International Conference of the Society for Romanian Studies, organizată de Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, 17–19 iunie 2015.
 19. Toma Pavel/Lubomir Dolezel și proiectul lumilor ficționale, în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, organizate de Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 20–21 mai 2015.
 20. Un om din Est. Epopeea umoristică a comunismului, în cadrul Colocviului Național de Literatură Contemporană, ediția a XII-a, Universitatea Transilvania din Brașov, 15–16 mai 2015.
 21. Istoriile literare ca simptom identitar în comunism și postcomunism, conferință susținută ca profesor invitat de Univerzita Komenskeho, Bratislava, 8 octombrie 2014.
 22. De la studiul calitativ la cel cantitativ în noile istorii literare, în cadrul Colocviului Asociației de Literatură Generală și Comparată, București, 11–12 iulie 2014.
 23. Legitimizing Mechanisms of Romanian Literary Histories in World Literature, comunicare în cadrul Conferinței Revolting Peripheries, organizată de Universitatea din Bielsko-Biala, Polonia, 25–27 iunie 2014.
 24. Mutațiile criticii contemporane din perspectiva analizei digitale (conferință în plen), în cadrul conferinței internaționale „Discurs critic si variatie lingvistică/ De la frază la text: lingvistică si literatură”, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, 12–13 iunie 2014.
 25. Conceptul de „complex” și premisele noilor studii literare, în cadrul Colocviului Național de Literatură Contemporană, ediția a XI-a, Universitatea Transilvania din Brașov, 8-9 mai 2014.
 26. Ficțiune vs. non-ficțiune. Reprezentări ale Revoluției române din 1989 în postcomunism, susținută la Al IV-lea Colocviu internațional de studii românești din Cehia și Slovacia. Literatura română non-fiction ieri și azi, organizat de Universitatea carolină din Praga, 23–24 octombrie 2013.
 27. Postwar Romanian Literary Criticism, between Scepticism and Post-theory, în cadrul Workshop-ului exploratoriu organizat de Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 5 decembrie 2012.
 28. Anti-modernismul lui Lucian Raicu, în cadrul conferinței „Comunicare, context, interdisciplinaritate”, organizate de Universitatea din Târgu-Mureș, 22–23 noiembrie 2012.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi