CS III dr. GIOCONDA-IOANA TĂMĂIAN

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Paradigmele studiului limbii și literaturii române în secolul XX, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2005 (coautor).

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 3. Ioan Milea (coord.), Dicționarul cronologic al romanului tradus din România 1990–2000, Cluj-Napoca, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2017 (coautor).
 4. Ion Istrate (coord.), Dicționarul cronologic al romanului românesc 1990–2000, București, Editura Academiei Române, 2011 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția I, București, Editura Univers Enciclopedic, vol. II, IV, 2004–2007 (coautor).
 6. Ion Istrate (coord.), Dicționarul romanului străin tradus in Romania, București, Editura Academiei Române, Editor: Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, 2005 (coautor).

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. John Breck, Sfânta Scriptură în tradiția Bisericii, Cluj-Napoca, Patmos, 2003, 230 p.
 2. John Breck, Cum citim Sfânta Scriptură: despre structura limbajului biblic, Alba Iulia, Reîntregirea, 2005, 384 p.

Volume coordonate

 1. Anuarul Institutului de Pregătire Didactică, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2010,  484 p. (coeditor).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Un scenariu în trei registre pentru lecția de gramatică,în„Perspective. Revista de didactica limbii și literaturii române”, 2019, nr. 1, p. 27–34.
 2. Pledoarie pentru un program de literație, în „Facilitatorul de literație pentru familie”, Cluj-Napoca, 2019, p. 7–10.
 3. Limba și literatura română – configurația disciplinei în manualul școlar, în C. Prodea, M. Albulescu (coord.), Studii de didactica disciplinelor socio-umane, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2018.
 4. Reorientări în studiul lexicului. Abordarea tematică, în Erika Todor (coord.), Ghidul profesorului de limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, Cluj-Napoca, Editura Abel, 2017, p. 83–93.
 5. Mizele relecturii, în „Perspective. Revista de didactica limbii și literaturii române”, 2014, nr. 1, p. 27–31.
 6. Instruirea asistată de calculator – o disciplină pentru profesorul de română?, în „Perspective. Revista de didactica limbii și literaturii române”, 2013, nr. 2, p. 11–18.
 7. Starea disciplinei în rapoartele asociației americane de literatură comparată, în „Perspective. Revista de didactica limbii și literaturii române”, 2012, nr. 1, p. 13–16.
 8. Lectura imaginii din text și caracterul ei înșelător, în „Perspective. Revista de didactica limbii și literaturii române”, 2011, nr. 2, p. 9–15.
 9. Comprehensiunea globală. Repere cronologice  în Despre culori și desene didactice, Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, p. 252–263.
 10. Literatura pentru copii. Natura disciplinei, în Anuarul IPD 2008–2009, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2010.
 11. Lecția de lectură în manualul de română, în Lectura și creativitate. In honorem Constantini Ciopraga, București, Editura Academiei Române, București, Editor: Institutul de Filologie Română  „A. Philippide", 2006, p. 357–365.
 12. Datoria vieții noastre. Prima lecție, în Didactica universitară. Aplicații în domeniul disciplinelor socio-umane, Cluj-Napoca, Argonaut, 2006, p. 43–52.
 13. Predarea gramaticii în gimnaziu astăzi, în „Perspective. Revista de didactica limbii și literaturii române” , 2003, nr. 1, p. 28–30.
 14. Manualele vechi și reforma învățământului, în „Perspective. Revista de didactica limbii și literaturii române”, 2002, nr. 1, p. 24–27.
 15. Să vă veniți în fire!, în „Renașterea”, 2002, p. 2.
 16. Exersarea rezumǎrii, în „Perspective. Revista de didactica limbii și literaturii române”, 2000, p. 35–37.
 17. Modelul laic de autoevaluare pentru profesori, în „Perspective. Revista de didactica limbii și literaturii române”, 2001, p. 44–46.

Comunicări științifice

 1. Poezia în economia competențelor, comunicare la Al 20-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de lingvistică, Universitatea din București, București, 20–21 noiembrie 2020.
 2. Problema și soluțiile patrimoniului literar școlar, la Simpozionul național de didactică Secvențe didactice centrate pe textul literar, organizat de Asociația Profesorilor de Română „Ioana Em. Petrescu”, Cluj-Napoca, 15–17 noiembrie 2019.
 3. Pragurile lecturii, în cadrul Conferinței Internaționale a Asociației Learn & Vision Cluj-Napoca, Ediția A VII-A, Cluj-Napoca, 23 februarie 2019.
 4. Istoria literară în manualele școlare, în cadrul Congresului Internațional de Istorie Literară, organizat de UBB și Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”,  Cluj-Napoca, 10–12 mai 2018.
 5. Literația – nevoie vitală sau necesitate artificială, în cadrul Conferinței Internaționale a Asociației Learn & Vision Cluj-Napoca, Ediția A VII-A, Cluj-Napoca, 18 mai 2018.
 6. Provocările antologiei literare. O discuție pe marginea „Antologiei române” de Sextil Pușcariu și Ion Breazu, în cadrul Conferinței Internaționale Zilele Sextil Pușcariu, ediția III, organizată de Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 7. Lecțiile canonului, la Simpozionul național de didactică, cu tema Receptarea scriitorilor canonici, organizat de Asociația Profesorilor de Română „Ioana Em. Petrescu”, Cluj-Napoca, 5–7 decembrie 2014.
 8. Experimentul literar în epoca digitală, la conferința Istorie și teorie literară. Repere metodologice, conferință națională organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 5 iunie 2014.
 9. Proba lecturii (modele de evaluare globală și secvențială  a lecturii), la Simpozionul național Profesorul de lectură, Cluj-Napoca, organizat de Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”, 15–16 noiembrie 2013.
 10. Metafora istoriei literare la Sextil Pușcariu: „zalele aceluiași lanț, încheiate în chip firesc una-ntr-alta”, la Zilele Sextil Pușcariu, ediția I, organizată de Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 11. Literacy in Romanian school, la Conferința internațională Literacies and Effective Learning and Teaching for All, organizată de IAIMTE International Association for the  Improvement of Mother Tongue Education (coautor Alina Pamfil), Paris, 11–13 iunie 2013.
 12. Fluența și calitatea lecturii, în cadrul Simpozionului național de didactica limbii și literaturii române, ediția a XIII-a, Cluj-Napoca, 7–9 decembrie 2012.
 13. Imaginea din text. Metaforele spațiale ale (re)lecturii, în cadrulColocviului național Imagine și Text: strategii de interpretare, organizat de UAIC Iași, 27–28 octombrie 2012.
 14. Proiectul narativ al lui Dan Stanca, la simpozionul Strategii ale istoriei literare actuale, organizat în cadrul Zilelor academice clujene, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 24 mai 2012.
 15. Pinocchio și literația, la Simpozionul național de didactica limbii și literaturii române Lectură și interpretare, ediția a XII-a, Cluj-Napoca, 25–27 noiembrie 2011.
 16. Competența generică, la Simpozionul național de didactica limbii și literaturii române Lectură și interpretare, ediția a XI-a, Cluj-Napoca, 26–28 noiembrie 2010.
 17. Chiasmul în poezia lui Nichita Stănescu, în cadrul simpozionului Muzeul Limbii Române – 90 de ani, organizat în cadrul Zilelor academice clujene, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010.
 18. Canonul școlar în manualul de română, în cadrul Simpozionului național de didactica limbii și literaturii române ediția a X-a, Cluj-Napoca, 11–13 decembrie 2009.
 19. Întoarcerea Micului Prinț și modelul de lectură adiacent. Școala de vară a catedrei de didactica disciplinelor socio-umane, UBB Cluj-Napoca, iunie 2008.
 20. Biblioterapia și interpretarea de text, în cadrul Simpozionului internațional Tradiții, valori și perspective în științele educației, organizat de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Martie 2007.  
 21. Chiasmul. Cod de lecturǎ, în cadrul Simpozionului național de didactica limbii române Lectura-repere actuale, Cluj-Napoca, decembrie 2004.
 22. Studiul limbii materne în spațiul francofon, la Sesiunea științifică Didactica științelor în spațiul francofon, Sǎptǎmâna francofoniei, Cluj-Napoca, martie 2004.
 23. Moise și Aaron, în cadrul Simpozionului național de didactica limbii române, Cluj-Napoca, noiembrie 2003.
 24. Teoriile învățării limbii a doua și efectele ei în didactică, la seminarul metodologic Învățarea limbii române ca limbă a doua, Miercurea Ciuc, ianuarie 2003.
 25. Transdisciplinaritatea și reflecția ei în didactică, în cadrul Simpozionului național de didactica limbii și literaturii române, Timișoara, noiembrie 2002.
 26. Manualele vechi și reforma învățământului, în cadrul Simpozionului național de didactica limbii și literaturii române, Cluj-Napoca, octombrie 2001.
 27. Omul în pridvor (predica lui Antim Ivireanul), în cadrul Simpozionul omagial 40 de ani de învățământ superior la Baia Mare, Baia Mare, mai 2001.
 28. „Forma internă” într-un text folcloric prelucrat de Eminescu, în cadrul sesiunii științifice din cadrulZilelor academice clujene, Cluj-Napoca, iunie 2000.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi