CS dr. LAVINIA NASTA

LISTA DE LUCRĂRI

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Perspectiva lui Sextil Pușcariu asupra articolului definit enclitic dacoromânesc, Caietele Sextil Pușcariu V, Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9-10, septembrie, 2021, p. 187-195.
 2. Subclasa substantivelor semiindependente de la ipoteză la teză, în Dacoromania, serie nouă, nr. 1, Cluj-Napoca, 2021, p. 19-61 (coator).
 3. Limba română ca limbă străină – Asimilarea articolului definit enclitic la nivelul A1 (formele de N-Ac). Date statistice, în Elena Platon, Cristina Bocoș, Diana Roman, Lavinia Vasiu (editori), Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujană, 2020, p. 331-342
 4. Imaginarul blestemului. Imaginea culturală a blestemului, în „Journal of Romanian Literary Studies”, no. 20/2020, Târgu Mureș, p. 1405-1417.
 5. Imaginarul blestemului. Imaginea lingvistică a blestemului, în „Intertext”, Chișinău, nr. 1/2, anul 14, 2020, p. 33-39
 6. Recenzie: Elena PLATON (coord.), Andrei LAZĂR, Veronica MANOLE, Cristina VARGA, Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – învățământul secundar (EVRO-P2), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2015, 392 p., în „Philogica Jassyensia”, nr. 2, 2020, p. 422-426.  
 7. Recenzie (coautor): Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Gramatica limbii române pentru gimnaziu, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2019, 478 p., Cluj-Napoca, în „Dacoromania”, XXV, nr. 2, 2020, p. 189-195.
 8. Substantivele postadverbiale, în Laura Ioana Leon (ed.), Learning solutions in medical higher education: an interdisciplinary approach, Iași, Editura „Gr. T. Popa”, 2019, p. 491-497. 
 9. Recenzie: Cristina Bocoș, G.G. Neamțu, Diana-Maria Roman, Limba română contemporană. Caiete de seminar. Teoria și practica analizei fonetico-fonologice, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2019, 358 p., în „Dacoromania”, XXV, nr. 1, 2019, p. 96-100.
 10. Observații privind funcțiile sintactice din grupul nominal, în „Dacoromania”, XXIII, nr. 1, 2018, p. 38-46.
 11. Articolul hotărât în lucrările de gramatică din secolele al XX-lea și al XXI-lea. Accepții gramaticale, în Valentina Cojocaru, Mădălina Naidinoaia-Tăbăcitu, Alexandru Nicolae, Rodica Zafiu (editori), Variație în limba română și în limbile romanice, Actele celui de-al XVII-lea Colocviu Internațional al Departamentului de lingvistică (București, 24-25 noiembrie 2017), București, Editura Universității din București, 2018, p. 59-64.
 12. Articolul și categoria gramaticală a determinării – între afirmare și negare, în Ofelia Ichim (coord.), Luminiţa Botoşineanu, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Veronica Olariu (editori),  „Clasic şi modern în cercetarea filologică românească actuală”, Iaşi, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2018, p. 159-168.
 13. Categoria gramaticală a determinării – elemente în litigiu, în „Journal ofHumanistic and Social Studies”, vol. VIII, nr. 1, 2017, p. 145-154.

Comunicări științifice:

 1. Perspectiva lui Sextil Pușcariu asupra articolului definit enclitic dacoromânesc, lucrare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9-10, septembrie, 2021.
 2. Prietenia dintre un francez suedizat și limba română, lucrare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS)”, Ediția a III-a,  Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca, 29 octombrie 2021.
 3. Imaginarul blestemului. Câteva explicații etnolingvistice, lucrare susținută în cadrul simpozionului Identitate şi ideologie. Limba şi literatura română în paradigma culturală contemporană, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, în perioada 16–18 septembrie 2020. 
 4. Imaginarul blestemului – imaginea lingvistică a blestemului, lucrare susținută în cadrul Colocviului internațional Noi practici, mize și perspective în didactica limbii române ca limbă străină, desfășurat cu ocazia Zilelor Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 25-26 octombrie 2019.
 5. Asimilarea articolului definit enclitic de către studenții străini la nivelul A1 (formele de N-Ac). Date statistice, lucrare susținută în cadrul Conferinței internaționale Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS), Ediția a II-a,   Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca, 18-19 octombrie 2019.
 6. Imaginarul blestemului – imaginea lingvistică a blestemului, lucrare susținută în cadrul conferinței internaționale Complementaritatea traducerii și traducerea complementarității lingvo-culturale, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, 17 octombrie 2019.
 7. Articolul hotărât în lucrările de gramatică din secolele XX și XXI. Accepții gramaticale, lucrare susținută în cadrul Celui de-al 17-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică: Variație în română și în limbile romanice, Facultatea de Litere, București, 24-25 noiembrie 2017.
 8. Articolul și categoria gramaticală a determinării – între afirmare și negare, lucrare susținută în cadrul Celei de-a XVI-a ediţii a Simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” : Clasic şi modern în cercetarea filologică românească actuală, Iași, 27-29 septembrie 2017.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi