CS I dr. DUMITRU LOȘONȚI

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate

Cărți și monografii

 1. Convingeri și propuneri etimologice, București, Editura Academiei Române, 2021, 454 p.
 2. Certitudini și ipoteze etimologice, București, Editura Academiei Române, 2007, 185 p.
 3. Soluții și sugestii etimologice, București, Editura Univers Enciclopedic, 2001, 218 p.
 4. Toponime românești care descriu forme de relief, Cluj-Napoca, Clusium, 2000, 255 p.

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Arc peste timp medieval și contemporan al comunei Bonțida (Bonțida, Coasta, Răscruci, Tăușeni), Cluj-Napoca, Editura Studia, 2016, p. 597–748 [= Partea a II-a. Onomastica] (coautor).
 2. Tezaurul toponimic al României. Transilvania (TTRT). Valea Ierii, București, Editura Academiei Române, 2010, 205 p. (coautor).
 3. Monografia comunei Țaga, Cluj-Napoca, Tipografia „Delroti”, 2009, p. 442–500 [= Toponimia (comunei Țaga)] (coautor).
 4. Hășdate. Studiu monografic, Cluj-Napoca, Arcadia Media SLR, 2009, p. 85–102 (coautor).

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/coautor)

 1. Tezaurul toponimic al României. Transilvania (TTRT). Valea Hășdății, București, Editura Academiei Române, 2006, 138 p. (coautor).
 2. Tezaurul toponimic al României. Transilvania (TTRT). Județul Sălaj. Redactori: Eugen Pavel, Augustin Pop, Ion Roșianu, Gabriel Vasiliu. Colaboratori: Dumitru Loșonți, Ileana Neiescu, București, Editura Academiei Române, 2006, 358 p.
 3. Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Transilvania, IV, București, Editura Academiei Române, 2006, 356 p.
 4. Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Transilvania, III, București, Editura Academiei Române, 2002, 312 p.
 5. Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Transilvania, II, București, Editura Academiei Române, 1997, 307 p.
 6. Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Transilvania, I, București, Editura Academiei Române, 1992, 355 p.
 7. Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Transilvania. Date despre localități și informatori, București, Editura Academiei Române, 1992, 250 p.

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Folclore letterario romeno. Antologia di testi scelti e tradotti da Marco Cugno e Dumitru Loșonți, Torino (Italia), Scuola Grafica Salesiana, 1981, 218 p.
 2. Note linguistiche și Glosario în Folclore letterario romeno. Antologia di testi scelti e tradotti da Marco Cugno e Dumitru Loșonți, Torino (Italia), Scuola Grafica Salesiana, 1981, p. 205–218.

Volume coordonate

 1. Lucrările celui de-Al XVII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 8–9 septembrie 2016), Cluj-Napoca, Editurile Argonaut și Scriptor, 2018, 382 p. (coeditor).
 2. Teofil Teaha, Lexicologie dialectală românească. Evocări. Ediție îngrijită de Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu, Adrian Rezeanu, Cluj-Napoca, Scriptor, 2016, 335 p.
 3. Lucrările celui de-Al XVI-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 11–12 septembrie 2014). Editori: Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu, Editurile Argonaut & Scriptor, 2016, 429 p.
 4. Lucrările celui de-Al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 13–14 septembrie 2012). Editori: Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu, Cluj-Napoca, Argonaut, Scriptor, 2014, 362 p.
 5. Lucrările celui de-Al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 16–17 septembrie 2010). Editori: Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi, Cluj-Napoca, Argonaut, Scriptor, 2012, 516 p.
 6. Lucrările celui de-Al XIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie. Vol. I. Volumul apare sub îngrijirea unui colectiv format din: Mircea Farcaș, Daiana Felecan, Nicolae Felecan, Oliviu Felecan, Dumitru Loșonți, Petru Neiescu, Ștefan Vișovan, Cluj-Napoca, Editura Mega, 209, 382 p.
 7. Lucrările celui de-Al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie. Baia Mare, 5–7 mai 2006. Volumul apare sub îngrijirea unui colectiv compus din: Nicolae Saramandu coordonator, Maria Marin, Iulia Mărgărit, Dumitru Loșonți, Vasile Pavel, Viorica Goicu, Ștefan Vișovan, Daiana Felecan, Mircea Farcaș, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2006, 479 p. 
 8. Studii de onomastică, V. Colectivul de redacție: Ioan Pătruț, Dumitru Loșonți, Eugen Pavel, Augustin Pop, Ion Roșianu, Sabin Vlad,  Cluj-Napoca 1990, 421 p.
 9. Studii de onomastică, vol. IV. Colectivul de redacție: Ioan Pătruț, Dumitru Loșonți, Eugen Pavel, Augustin Pop, Ion Roșianu, Gabriel Vasiliu, Sabin Vlad, Cluj-Napoca, 1987, 474 p.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Contribuții la studiul numelor de familie românești (III), în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), 2021, nr. 1–2, p. 93–118.
 2. Cuvinte provenite de la onomatopee (II), în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 118–135.
 3. Cuvinte dialectale. Contribuții etimologice, în Lucrările Celui de-al XVIII‑lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 29‒30 august 2018, Cluj-Napoca, Argonaut – Scriptor, 2020, p. 175–189.
 4. Cuvinte din graiurile nordice. Contribuții etimologice (III), în Simion Iuga (coord.), Cultură și civilizație românească în Maramureș. Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2019, X, Cluj-Napoca, Risoprint, 2020.
 5. Contribuții la studiul numelor de familie din România (II), în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie”, XIII, 2020, nr. 12.
 6. Din toponimia comunei Ocna Șugatag, jud. Maramureș, în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie”, (SCOL), XII, 2019, nr. 1–2, p. 107–121 (coautor).
 7. Contribuții la studiul numelor de familie din România, în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), XI, 2018, nr. 1–2, p. 70–89.
 8. Termes pour ‘ghețuș’, ‘săniuș’, în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie”, IX, 2016, nr. 1–2, p. 141–153.
 9. Les noms de famille dans la commune Bonțida (Département de Cluj), în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), VIII, 2015, nr. 1–2, p. 68–92.
 10. Diminutifs et hypocoristiques dans la commune Bonțida. Département de Cluj, în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), VII, 2014, nr. 1–2, p. 88–99.
 11. Contribuții etimologice, în „Revistă de lingvistică și știință literară”, Chișinău, 2005, nr. 4-6, p. 91–98.
 12. Gli atlanti linguistici romeni, în „Bollettino dell’Atlante linguistico italiano”. Serie nuova. Dispensa 5-6, 1981-–1982, Torino (Italia), p. 45–59.
 13. Cuvinte din graiurile nordice. Contribuții etimologice (II), în „Cultură și civilizație românească în Maramureș”, vol. IX. Simpozionul Național de la Săliștea de Sus. Ediția a X-a, august 2018, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, p. 143–158.
 14. Note de toponimie maramureșeană (II), în Simion Iuga (coord.), Cultură și civilizație românească în Maramureș. Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2017, vol. VIII, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2018, p. 201–211.
 15. Contribuții etimologico-lexicale (II), în Veronica Ana Vlasin, Nicolae Mocanu (eds.), Lucrările celui de-al XVII-lea Simpozion de Dialectologie (Cluj-Napoca, 8–9 septembrie 2016), Cluj-Napoca, Editurile Argonaut – Scriptor, 2018, p. 150–169.
 16. Contribuții etimologico-lexicale (III), în In Honorem Magistri Simion Dănilă 75, volum îngrijit de prof. univ. dr. Crișu Dascălu, prof. univ. dr. Doina Bogdan-Dascălu, conf. univ. dr. Hans Dama, Societatea Enciclopedică a Banatului, Editura David Press Print, Timișoara, 2018, p. 314–330.
 17. Note de toponimie maramureșeană (I),în Cultură și civilizație românească în Maramureș, vol. VII. Simpozionul de la Săliștea de Sus, august 2017. Coordonator Simion Iuga, Cluj‑Napoca, Editura Risoprint, 2017, p. 229–242.
 18. Contribuții etimologico‑lexicale (I), în Omul de cuvânt. In honorem Gheorghe Chivu, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, p. 324–340.
 19. Etimologii pușcariene controversate (IV), în „Caietele Sextil Pușcariu”. III. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu». Ediția a III‑a, Cluj‑Napoca, 14–15 septembrie 2017, Editurile Scriptor și Argonaut, 2017, p. 240–251.
 20. Note de onomastică maramureșeană (I), în Cultură și civilizație românească în Maramureș, vol. VI. Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2015, Cluj-Napoca, Risoprint, 2016, p. 138–152.
 21. Etimologie și dialectologie (III),în Lucrările celui de‑Al XVI‑lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj‑Napoca, 11–12 septembrie 2014), Cluj‑Napoca, Editurile Scriptor – Argonaut, 2016, p. 235–258.
 22. Etimologie și dialectologie (IV), în Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2016, p. 115–127.
 23. Etimologii pușcariene controversate (III), în „Caietele Sextil Pușcariu”. II. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a II‑a, Cluj‑Napoca, 10–11 septembrie 2015, Cluj‑Napoca, Editura Scriptor/ Argonaut, Cluj‑Napoca, 2015, p. 206–216.
 24. Etimologii pușcariene controversate (II), în „Caietele Sextil Pușcariu” I. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția I, Cluj‑Napoca, 12–13 septembrie 2013, Iași, Editura Universității „Alexandru Ion Cuza”, 2015, p. 77–85.
 25. Rectificări și contribuții etimologice (I), în Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani, Cluj‑Napoca, Editura Scriptor și Editura Argonaut, 2015, p. 398–409.
 26. Observații în legătură cu cercetarea numelor de familie românești, cu referire specială la numele din Maramureș, în Cultură și civilizație românească în Maramureș. Vol. V. Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2014, Cluj‑Napoca, Editura Risoprint, 2015, p. 32–42.
 27. Din terminologia păstoritului (II), în Lucrările celui de-Al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 13–14 septembrie 2012), Cluj-Napoca, Argonaut–Scriptor, 2014, p. 177–193.
 28. Contribuții etimologice (II), în Cuvinte potrivite”. Omagiu doamnei Maria Marin la aniversare, București, Editura Academiei Române, 2013, p. 256–268.
 29. Din terminologia păstoritului (I), în Lucrările celui de-Al XIV Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 16–17 septembrie 2010), Cluj-Napoca, Argonaut-Scriptor, 2012, p. 237–253.
 30. Cuvinte din graiurile nordice. Contribuții etimologice (I), în vol. Bătrânul înțelept de la Pylos. Volum omagial dedicat lui Andrei Avram la optzeci de ani, București, Editura Academiei Române, 2012, p. 121–132.
 31. Cuvinte regionale. Note etimologice (I), în In magistri honorem Vasile Frățilă. 50 de ani de carieră universitară, Târgu-Mureș, Editura Ardealul, 2012, p. 304–317.
 32. Cuvinte din graiurile nordice. Contribuții etimologice (II), în Cultură și civilizație românească în Maramureș, vol. II. Simpozionul de la Săliștea de Sus, august 2011, coordonator Simion Iuga, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2011, p. 53–63.
 33. Contribuții etimologice (II), în Confluențe lingvistice și filologice. Omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 de ani, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, p. 49–65.
 34. Contribuții etimologice (I), în Studii de dialectologie, istoria limbii și onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha, București, Editura Academiei Române, 2011, p. 329–342.
 35. Metamorfoze formale și semantice, în Lucrările celui de al XIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie. Baia Mare, 19–21 septembrie 2008. Volumul I, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2009, p. 177–187.
 36. Creații românești sau cuvinte moștenite?, în Limba română, limbă romanică, București, Editura Academiei Române, 2007, p. 269–279.
 37. Etimologie și dialectologie, în Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie. Baia Mare, 5–7 mai 2006, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2006, p. 101–113.
 38. Etimologii pușcariene controversate, în Întâlniri între filologii români și germani. Actele colocviului de la Cluj-Napoca, 24–26 mai 2002, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2003, p. 80–87.
 39. Geotoponime din Podișul someșan. Localitatea Calna, jud. Cluj,în „Studia Universitatis «Babeș-Bolyai»”. Seria Geografie, XXXVIII, 1991, p. 59–68 (coautor).
 40. Toponime provenite de la apelative românești pentru noțiunea ‘depresiune, groapă, văgăună’ (III), în „Cercetări de lingvistică”, anul XXXV, 1990, nr. 1, p. 55–63.
 41. Recenzie la: Vasile Frățilă, Lexicologie și toponimie românească, Timișoara, 1987, în „Cercetări de lingvistică” XXXV, 1990, nr. 1, p. 96–99.
 42.  Note lexicale și etimologice, în „Cercetări de lingvistică”, XXXIII, 1988, nr. 2, p. 125–131 (coautor).
 43.  Note lexicale și etimologice, în „Cercetări de lingvistică”, XXXIII, 1988, nr. 1, p. 17–24 (coautor).
 44. Toponimia localității Racovița, jud. Sibiu, în „Anuar de lingvistică și istorie literară”, tomul XXXI, 1986–1987, A, p. 329–343 (coautor).
 45. Note lexicale și etimologice, în „Cercetări de lingvistică”, XXXII, 1987, nr. 2, p. 123–128 (coautor).
 46. Note lexicale și etimologice, în „Cercetări de lingvistică”, XXXII, 1987, nr. 1, p. 30–35 (coautor).
 47. Note lexicale și etimologice, în „Cercetări de lingvistică”, XXXI, 1986, nr. 1, p. 51–56. (coautor).
 48. Țic și derivatele sale, în „Limba română”, XXXIV, 1985, nr. 3, p. 200–208.
 49. Note lexicale și etimologice, în „Cercetări de lingvistică”, XXX, 1985, nr. 2, p. 114–122 (coautor).
 50. Pic și derivatele sale, în „Cercetări de lingvistică”, XXX, 1985, nr. 1, p. 28–33.
 51. Nume de familie provenite de la nume de localități (II), în „Cercetări de lingvistică”, XXIX, 1984, nr. 2, p. 136–144.
 52. Nume de familie provenite de la nume de localități (I), în „Cercetări de lingvistică”, XXIX, 1984, nr. 1, p. 48–55.
 53. Principii și norme de culegere a materialului pentru Dicționarul toponimic al Transilvaniei, în Studii de onomastică, II. Lucrările celui de-Al V-lea Simpozion Național de onomastică, Cluj-Napoca, 16–17 noiembrie 1978, Cluj-Napoca, 1981, p. 92–104 (coautor).
 54. Țuț, tuță și derivatele lor, în „Studii și cercetări lingvistice”, XXXI, 1980, nr. 1, p. 89–96.
 55. Toponime românești provenite din apelative pentru noțiunea ‘înălțime, ridicătură’, în „Limba română”, XXVIII, 1979, nr. 6, p. 601–608.
 56. Toponime provenite din apelative pentru noțiunea ‘depresiune, groapă, văgăună’ (II), în „Cercetări de lingvistică”, XXIV, 1979, nr. 2, p. 205–210.
 57. Lat. galla în limba română, în „Cercetări de lingvistică”, XXIV, 1979, nr. 1, p. 39–44.
 58. Cuc, cucă, gug, gugă și derivatele lor, în „Limba română”, XXVIII, 1979, nr. 1, p. 51–61.
 59. Toponime provenite din apelative pentru noțiunea ‘depresiune, groapă, văgăună’ (I), în „Cercetări de lingvistică”, XXIII, 1978, nr. 2, p. 183–190.
 60. Noi contribuții toponimico-etimologice. Lat. cavum în limba română, în „Limba română”, XXVII, 1978, nr. 1, p. 97–107.
 61. Grum, grumur și derivatele lor, în „Cercetări de lingvistică”, XXII, 1977, nr. 2, p. 187–190.
 62. Numele de locuri din Bonțida, în „Cercetări de lingvistică”, XXII, 1977, nr. 1, p. 63–72.
 63. Toponime și apelative românești pentru noțiunea ‘terasă, platou’. II, în „Cercetări de lingvistică”, XXI, 1976, nr. 2, p. 229–234.
 64. Toponime și apelative românești pentru noțiunea ‘terasă, platou’. I. Pod și derivatele, în „Cercetări de lingvistică”, XXI, 1976, nr. 1, p. 17–30.
 65. Note etimologice, în „Limba română”, XXV, 1976, nr. 2, p. 158–161.
 66. Contribuții toponimico-etimologice, în „Limba română”, XXIV, 1975, nr. 3, p. 239–247.
 67. Recenzie la: Studii și materiale de onomastică, București, Editura Academiei Române, 1969, în „Cercetări de lingvistică”, XIV, 1969, nr. 2, p. 357–360.
 68. Sistemul popular de denominație personală din Bonțida (jud. Cluj), în „Cercetări de lingvistică”, 1969, nr. 1, p. 115–123.

Comunicări științifice:

 1. Cuvinte dialectale. Contribuții etimologice (II), la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 2. Cuvinte din graiurile nordice. Contribuții etimologice (IV), la Simpozionul Național „Cultură și civilizație românească în Maramureș”. Ediția a XI-a, Săliștea de Sus (jud. Maramureș), 13–14 august 2019.
 3. Cuvinte dialectale. Contribuții etimologice (I), la cel de-Al XVIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, 30–31 august 2018.
 4. Cuvinte din graiurile nordice. Contribuții etimologice (III), la Simpozionul Național „Cultură și civilizație românească în Maramureș”. Ediția a X-a, Săliștea de Sus, 13–14 august 2018.
 5. Etimologii pușcariene controversate (IV), la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 6. Note de toponimie maramureșeană (II), la Simpozionul „Cultură și civilizație românească în Maramureș”, Săliștea de Sus (jud. Maramureș), 13–14 august 2017.
 7. Etimologie și dialectologie (V), la cel de-Al XVII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 8–9 septembrie 2016.
 8. Note de toponimie maramureșeană (I), la Simpozionul Național „Cultură și civilizație românească în Maramureș”, Săliștea de Sus, 23–24 august 2016.
 9. Alte etimologii pușcariene controversate, la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 10. Contribuții la studiul etimologic al numelor de familie din România (I), la Simpozionul „Direcții ale cercetării lingvistice și filologice actuale”, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 20 mai 2015.
 11. Note de onomastică maramureșeană, la Simpozionul Național „Cultură și civilizație românească în Maramureș”, Săliștea de Sus, 13–14 august 2015.
 12. Etimologie și dialectologie (III), la cel de-Al XVI-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 11–12 septembrie 2014.
 13. Observații privind studiul numelor de familie din România, cu referire specială la numele din Maramureș, la Simpozionul Național „Cultură și civilizație românească în Maramureș”. Ediția a V-a, Săliștea de Sus, 13–14 august, 2014.
 14. Diminutive și hipocoristice din comuna Bonțida (jud. Cluj), la Zilele Academice Clujene 2014, secțiunea Lingvistica și filologia românească în contemporaneitate, Cluj-Napoca, iunie 2014.
 15. Etimologii pușcariene controversate (II), la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 16. Din terminologia păstoritului (II), la cel de-Al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie. Dialectologia românească în context romanic, Cluj-Napoca, 13–14 septembrie 2012.
 17. Rectificări etimologice, la simpozionul „Tendințe în lingvistica și filologia contemporană”, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, 22 mai 2012.
 18. Cuvinte din graiurile nordice. Contribuții etimologice (II), la Simpozionul Național „Cultură și civilizație românească în Maramureș”, Săliștea de Sus, jud. Maramureș, 13–15 august 2011.
 19. Cuvinte dialectale. Etimologii, la simpozionul Muzeul Limbii Române –90 de ani, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj, 2 iunie 2010.
 20. Din terminologia păstoritului (I), la cel de-Al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 16–17 septembrie 2010, organizat de Societatea Română de Dialectologie la Cluj-Napoca.
 21. Cuvinte din subdialectul maramureșan. Contribuții etimologice (I), la Simpozionul Național „Codicele de la Ieud”. Ediția a XV-a, Ieud, 15–16 august 2009.
 22. Contribuții la lexicul românesc de origine latină, la Colocviul de limba română G. I. Tohăneanu. Ediția a II-a, organizat la Universitatea de Vest din Timișoara, 20 noiembrie 2009.
 23. Verbe de origine onomatopeică, la Colocviul de limba română G. I. Tohăneanu, organizat la Universitatea de Vest din Timișoara, 14–15 noiembrie 2008.
 24. Metamorfoze formale și semantice, la cel de-Al XIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Baia Mare, 19–21 septembrie 2008.
 25. Etimologii, la Colocviul Internațional „Limba română – Abordări tradiționale și moderne”, 19–20 octombrie 2007, Facultatea de Litere a UBB, Cluj-Napoca.
 26. Interpretări etimologice, la Simpozionul Național de Lingvistică, organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, 13–14 noiembrie 2007.
 27. Etimologia unor cuvinte dialectale, la Simpozionul „Lingvistică și filologie”, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, 28 iunie 2006.
 28. Etimologie și dialectologie, la cel de-Al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie, Baia-Mare, 5–7 mai 2006.
 29. Etimologie și dialectologie (II), la simpozionul organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, 27 mai 2004.
 30. Pe marignea unui glosar dialectal, la Al X-lea Simpozion Național de Dialectologie, Alba Iulia, 30 mai – 1 iunie 2003.
 31. Sextil Pușcariu, etimolog, la Colocviul Internațional Întâlniri între filologi români și germani (Deutsche und rumänische Philologen in der Begegnung), Cluj-Napoca, organizat de Universitatea din Köln. Romanisches Seminar și Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 24–25 mai 2002.
 32. Controverse etimologice, la simpozionul „Întâlnirile culturale Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, organizat de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Muzeul Bran, Asociația Fii și prietenii Branului, Bran, 2001.
 33. Din toponimia Branului, la simpozionul „Întâlnirile culturale Sextil Pușcariu”. Ediția a IV-a, organizat de Asociația Fii și prietenii Branului, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară și Muzeul Bran, 1 iulie 2000.
 34. Contribuții etimologice, la simpozionul organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 7 iunie 2000.
 35. Lessico ed etimologia, la simpozionul internațional „Lessico, lessicografia e insegnamento linguistico”, organizat de Unviersità degli Studi „La Sapienza”, Dipartimento di Studi Romanzi (Roma), în colaborare cu Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Roma, 21–24 aprilie 1997.
 36. Șapte personaje masculine reprezentative din proza românească, în cadrul manifestărilor culturale organizate de Institutul Român din Veneția (Italia), Veneția, mai 1996.
 37. Șapte personaje masculine reprezentative din proza românească, în cadrul manifestărilor culturale organizate de Institutul Român din Veneția, Veneția, mai 1996.
 38. Concordanțe toponomastice și lexicale italo-române (II), la Al X-lea Simpozion Național de Onomastică, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 26–28 octombrie 1993.
 39. Etimologii toponimice, la Al VII-lea Simpozion Național de Dialectologie, București, 15–17 octombrie 1992.
 40. Etimologii toponimice, la simpozionul „Limbă, istorie, cultură”, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 13–14 octombrie 1992.
 41. Contribuții toponimico-etimologice (V), la simpozionul „Limbă și istorie: coordonate științifice și culturale”, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 17 octombrie 1991.
 42.  Note lexicale și etimologice, la simpozionul „Cuvinte și sensuri”, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 18 octombrie 1990.
 43. Contribuții toponimico-etimologice (IV), la Al IX-lea Simpozion Național de Onomastică, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 16–18 octombrie 1990.
 44. Termeni regionali pentru forme de relief (II), la Al VI-lea Simpozion Național de Dialectologie, Cluj-Napoca, 12–14 octombrie 1990.
 45. Noi contribuții toponimico-etimologice, la simpozionul „Concepții, direcții și metode noi în istoriografia și filologia românească”, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 7 decembrie 1989.
 46. Note etimologice, la Sesiunea cadrelor didactice și cercetărilor, Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie, octombrie 1989.
 47. Dicționarul toponimic al României. – Transilvania. Norme de redactare, București, 1988.
 48. Soluții și sugestii etimologice (I), la a VI-a Sesiunea consacrată etimologiei, București, 1988.
 49. Termeni regionali pentru noțiunea ‘coteț la găini’, la Al V-lea Simpozion Național de Dialectologie, Craiova, 1988.
 50. Termeni populari pentru forme de relief (II), la Al VIII-lea Simpozion National de Onomastică, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 12–14 noiembrie 1987.
 51.  Termeni regionali pentru forme de relief (I), la Al IV-lea Simpozion Național de Dialectologie, Sibiu, 21 octombrie – 1 noiembrie 1986.
 52.  Contribuții toponimico-etimologice, la simpozionul „Istoria limbii române și a poporului român în lumea studiilor interdisciplinare”, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, în 4 decembrie 1985.
 53. Derivate românești sau cuvinte moștenite? (II), la A IV-a Sesiunea consacrată etimologiei, București, noiembrie 1985.
 54. Derivate românești sau cuvinte moștenite? (I), la A III-a Sesiunea consacrată etimologiei, București, 24–25 septembrie 1984.
 55. Toponime provenite de la apelative românești pentru noțiunea ‘pantă, coastă’, la Al III-lea Simpozion Național de Dialectologie, Iași 5–6 octombrie 1984.
 56.  Alte toponime românești pentru noțiunea de ‘înălțime, ridicătură’, la Al VII-lea Simpozion Național de Onomastică, organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, Cluj-Napoca, 29 noiembrie – 1 decembrie 1984.
 57. Pic, țic și derivatele lor, la a II-a Sesiune consacrată etimologiei, București, 7–8 februarie 1983.
 58. La formazione della lingua romena e del popolo romeno. Continuità e permanenza nello spazio carpato-danubiano, la simpozionul internațional „Storia e civiltà nei Carpazi romeni: continuità e permanenza”, organizat de Regiunea Piemonte (Assessorato alla cultura), în colaborare cu Secția de română a Facultății de Litere și Filozofie a Unviersității din Torino, Torino, 29 sept. 1981.
 59. Eminescu e l’Italia, la simpozionul internațional „Le dimensioni europee della cultura romrna”. Secondo convegno italo-romeno di letteratura, organizat de Fundația europeană Drăgan în colaborare cu Muzeul Literaturii Române și cu Institutul „G. Călinescu” al Academiei Române, Torino, 12 iunie 1981.
 60. Concordanze toponomastiche italo-romene, la simpozionul internațional Convegno italo-romeno di studi linguistici, Milano, 29–30 sept. 1980.
 61. La poesia di Tudor Arghezi, la Sesiunea de comunicări organizată de Secția de română a Facultății de Litere și Filosofie din Torino cu ocazia centenarului nașterii lui Tudor Arghezi, Torino, mai, 1980.
 62. S. Vlad, Observații metodologice privind interpretarea unor toponime din documentele transilvănene, la cel de-Al V-lea Simpozion Național de Onomastică, Cluj-Napoca, 16–17 noiembrie 1978.
 63. I. Roșianu, Principii și norme de culegere a materialului pentru Dicționarul toponimic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1978.
 64. Onomasiologia în toponimie, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară, 1977.
 65. Toponime românești pentru noțiunea ‘înălțime’, Cluj-Napoca, 1977.
 66. S. Vlad, Vechi toponime de pe Valea Arieșului, la Sesiunea științifică a Societății de Științe Filologice, filiala Abrud–Câmpeni, Baia de Arieș, 1976.
 67. Contribuții toponimico-etimologice (III), Facultatea de Filologie, Cluj-Napoca, 1976.
 68. Contribuții toponimico-etimologice (II), la cea de-A IV-a Consfătuire națională de onomastică, Cluj-Napoca, 21–22 noiembrie 1975.
 69. Contribuții toponimico-etimologice (I), Cluj-Napoca, 1973.
 70. Toponime românești pentru noțiunea de ‘vârf’, la cea de-A III-a Consfătuire de onomastică organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară din Cluj-Napoca, 1972.
 71. Probleme de toponimie, Cluj-Napoca, 16 aprilie 1971.
 72. Despre metodologia cercetării numelor de locuri, Târgu-Mureș, martie 1970.
 73. Toponime românești pentru noțiunea ‘terasă, platou’, la Consfătuirea de onomastică, Cluj-Napoca, 10–12 octombrie 1969.
 74. Toponimia localității Bonțida, Cluj-Napoca, 1968.
 75. Sistemul fonologic din Bonțida, Cluj-Napoca, 1965.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi