CS III dr. ADELINA MIHALI

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Toponimie maramureșeană. Valea superioară a Vișeului, Cluj-Napoca, Mega, 2015, 256 p.

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Supranume și porecle masculine în ALRR– Transilvania, în Manuela Nevaci, Irina Floarea, Ioan-Mircea Farcaș (eds.), Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021, p. 341–352 (coautor).
 2. Identity/Alterity in Names of Romanian Associations in America and Asia, în Oliviu Felecan, Alina Bugheșiu (ed.), Onomastics in Contemporary Public Space, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 207–221.
 3. Antroponime, supranume, porecle în onomastica firmelor din Borșa, în Oliviu Felecan (ed.), Onomasticon. Studii despre nume și numiri, volumul I, Cluj-Napoca, Mega, 2010, p. 163–174.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Termeni pentru ființe fantastice pe baza ALR II și ALRT II, în „Fonetică și dialectologie”, XL, 2021, p. 99-111.
 2. Repere culturale în antroponimia românilor din Slatina, Ucraina, în Ofelia Ichim (coord.), Identitate și ideologie. Limba și literatura română în paradigma culturală contemporană, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 2021 (în curs de apariție).
 3. Repere antroponimice maramureșene: de la Chestionarele Muzeului Limbii Române, până astăzi, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, 22, 2021, nr. 1, p. 301–316.
 4. Recenzie la: Nicolae Felecan, Lingvistică și filologie română, în „Dacoromania”, s. n., XXVI, 2021, nr. 1, p. 87–89.
 5. Recenzie la Ioan-Nicolae Popa, Un dascăl de „românie” în Țara Moților: profesorul Emil Popa, „Dacoromania”, s. n., XXVI, 2021, nr. 1, p. 96–98.
 6. Diminutifs et hypocoristiques dans la localité de Borșa, du dép. de Maramureș, în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), 2021, nr. 1–2, p. 118–129.
 7. Valori semantico-pragmatice ale interjecției în textul dialectal, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 90–102.
 8. Changements anthroponymiques et migration : la commune de Certeze, au nord-ouest de la Roumanie, în „Onoma”, 56, 2021, p. 87–149.
 9. Influences italiennes dans l’anthroponymie de la localité de Borșa (dép. de Maramureș, Roumanie), în Lene Schøsler, Juhani Härmä (éds.) avec la collaboration de Jan Lindschouw, Actes du XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Copenhague, 16 juillet 2019), volume 1, Strasbourg, Société de Linguistique Romane – Éditions de Linguistique et de Philologie, 2021, p. 669–680.
 10. Sighetu Marmației – An Etymological View of Urban Toponymy, în „Onomastica Uralica”, 2019, nr. 15, p. 75–95 (coautor).
 11. Supranume și porecle colective pe baza NALR, în Lucrările Celui de-al XVIII‑lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 29‒30 august 2018, Cluj-Napoca, Argonaut – Scriptor, 2020, p. 69–85 (coautor).
 12. Din antroponimia localității Ocna Șugatag, jud. Maramureș: supranume și porecle, în Simion Iuga (coord.), Cultură și civilizație românească în Maramureș. Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2018, X, Cluj-Napoca, Risoprint, 2020.
 13. Recenzie la Vali Nastasia Ganea, Valea Sălăuței. Repere onomastice, în „Philologica Jassyensia”, XVI, 2020, nr. 2, p. 405–407.
 14. Din toponimia comunei Ocna Șugatag, jud. Maramureș, în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), XII, 2019, nr. 12, p. 107121 (coautor).
 15. Recenzie la Teodor Oancă, Contribuții onomastice, în „Diacronia”, 2019, nr. 10, p. 1–4.
 16. Supranume și porecle feminine în ALRR–Transilvania, în Nicolae Mocanu, Eugen Pavel, Adrian Tudurachi (ed.), Caietele Sextil Pușcariu IV, Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 1213 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Mega, 2019, p. 101–111 (coautor).
 17. Nume de familie din localitatea Ocna Șugatag, jud. Maramureș (1907–1927), în Simion Iuga (coord.), Cultură și civilizație românească în Maramureș. Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2018, vol. IX, Cluj-Napoca, Risoprint, 2019, p. 159165.
 18. Scrisori către Moș Crăciun, pe blogul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, Baia Mare, 11 decembrie 2019.
  https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com/2019/12/11/scrisori-catre-mos-craciun/
 19. De la latină la limbile romanice: maternitatea ilustrată în proverbe, pe blogul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, Baia Mare, 20 mai 2019.
  https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com/2019/05/20/de-la-latina-la-limbile-romanice-maternitatea-ilustrata-in-proverbe/
 20. De la latină la limbile romanice: condiția soției reflectată în proverbe, pe blogul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, Baia Mare, 15 noiembrie 2018.
  https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com/2018/11/15/de-la-latina-la-limbile-romanice-conditia-sotiei-reflectata-in-proverbe/
 21. Nume de familie referitoare la floră și la faună și reflexele lor în toponimia maramureșeană, în Simion Iuga (coord.), Cultură și civilizație românească în Maramureș. Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2017, vol. VIII, Cluj-Napoca, Risoprint, 2018, p. 212221.
 22. Toponimie minieră din Maramureș, în Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu (ed.), Lucrările celui de-al XVII-lea Simpozion de Dialectologie (Cluj-Napoca, 8–9 septembrie 2016), Cluj-Napoca, Argonaut – Scriptor, 2018, p. 248–263.
 23. Noms de famille dans la localité Ocna Șugatag, département de Maramureș (I), în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), XI, 2018, nr. 12, p. 90104.
 24. Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș, în „Diacronia”, 2018, nr. 8, p. 18.
 25. The Influence of the Hungarian Language on the Toponymy of the north of Maramureș, Romania, în „Onomastica Uralica”, XII, 2018, p. 301314.
 26. Influențe culturale în antroponimia comunei Ocna Șugatag, jud. Maramureș, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, 2018, nr. 19, tom 1, p. 183–193.
 27. Denumiri ale lăcașurilor de cult din Maramureș, în Oliviu Felecan (ed.), Name and Naming. Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics: Sacred and Profane in Onomastics, Cluj-Napoca, Mega – Argonaut, 2017,  p. 917–925.
 28. Recenzie la Daiana Felecan, Oliviu Felecan (eds.), Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Cluj-Napoca, Mega – Argonaut, 2016, în „Dacoromania”, XXII (2017), nr. 1, p. 79–81.
 29. Recenzie la Teodor Oancă, Microsisteme antroponimice românești, Craiova, Editura Grafix, 2016, în „Philologica Jassyensia”, XIII, 2017, nr. 2 (26), p. 328–329.
 30. Recenzie la Oliviu Felecan (ed.), Name and naming. Proceedings of the third International Conference on Onomastics „Name and Naming”: conventional/ unconventional in onomastics, Baia Mare, September 13, 2015, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2015, în „Limba română”, XXVII, 2017, nr. 4, p. 191–198.
 31. Supranume din localitatea Borșa, jud. Maramureș, în Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi (ed.), Caietele Sextil Pușcariu III, Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a III-a, Cluj-Napoca, 1415 septembrie 2017, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 334–343.
 32. Ocna Șugatag. Note de toponimie, în Simion Iuga (coord.), Cultură și civilizație românească în MaramureșSimpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2016, VII, Cluj-Napoca, Risoprint, 2017, p. 243247.
 33. Din toponimia comunei Moisei, Maramureș, în Simion Iuga (coord.), Cultură și civilizație românească în Maramureș, Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2015, vol. VI, Cluj-Napoca, Risoprint, 2016, p. 152–169.
 34. Jocul de rol – educare prin simulare, în Culegerea cu lucrări didactice pe teme de metodica predării „Cu poluarea nu-i de joacă!”, mai 2016, nr. 6 (lucrare electronică).
 35. Ritualul agrar – reper al identității maramureșene, în Carmen Sârbu, Constantin Tofan (coord.) Arta și tradiția în Europa. Festival Internațional, ediția a VII-a/ Art and Tradition in Europe. International Festival, the VIIth edition. Studii de specialitate/ Specialised Studies, Iași, Editura Spiru Haret, Casa Corpului Didactic, 2016, p. 305–308.
 36. Recenzie la Ion Toma, 101 nume de locuri, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologica”, 2016, nr. 21, p. 151–153.
 37. Prezentare la Oliviu Felecan (ed.), Name and naming. Proceedings of the third International Conference on Onomastics „Name and Naming”: conventional/ unconventional in onomastics, Baia Mare, September 13, 2015, Cluj-Napoca, Mega și Argonaut, 2015, în „Acta onomastica”, LVII, 2016, nr. 1, p. 193–195.
 38. Relația popular oficial în toponimia Văii superioare a Vișeului, în Oliviu Felecan ((ed.)), Name and Naming. Proceedings of the third International Conference on Onomastics „Name and Naming”: conventional/ unconventional in onomastics, Baia Mare, September 13, 2015, Cluj-Napoca, Mega și Argonaut, 2015, p. 522–532.
 39. Un OM printre oameni: prof. univ. dr. Vasile Frățilă, în „Familia română”, XVI, ianuarie-iunie 2015, numărul 1–2 (56–57), p. 126–127.
 40. Nume topice referitoare la floră. Valea superioară a Vișeului, în Simion Iuga (coord.), Cultură și civilizație românească în Maramureș, Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2014, vol. V, Cluj-Napoca, Risoprint, 2015, p. 53–61.
 41. Comunicarea în orele de limba română – un pas spre reușită, în Cătălin Glava, Viorel Dragoș (coord.), Dezvoltări pedagogice în învățământul contemporan, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2014, p. 89–95.
 42. Identitate națională reflectată în microtoponimia Văii superioare a Vișeului, în Iulian Boldea (ed.), Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Globalization and Intercultural Dialogue: Multidisciplinary Perspectives, Târgu-Mureș, Arhipeleag XXI Press, 2014, p. 636–644.
 43. Relația limbajgândire în numele festivalurilor din România, în Oliviu Felecan (ed.), Name and Naming. Proceedings of the second International Conference on Onomastics: onomastic in contemporary public space, Baia Mare, May 911, 2013, Cluj-Napoca, Mega și Argonaut, 2013, p. 1022–1030.
 44. Typologic Patterns in the Toponymy of the Borșa Area, Maramureș County, în „Studii și Cercetări de Onomastică și Lexicologie (SCOL)”, VI, 2013, nr. 1–2, p. 49–57.
 45. La relation anthroponyme – toponyme – nom commercial à Borșa, Maramureș, în „Philologica Jassyensia”, IX, 2013, nr. 1 (17), p. 53–61.
 46. Aspects of Identity and Alterity in the Names of Romanian Public Space. Ukrainian community from Maramureș în „Acta onomastica” LIV, 2013, p. 205–216.
 47. Toponimia Văii Vișeului. Clasificare semantică, în „Buletinul Științific”, Fascicula Filologie, Seria A, XXII, 2013, Baia Mare, Editura Universității de Nord, p. 69–78.
 48. RomanianItalian Relations Reflected in the Onomastics of Romanian Public Space, în Kiril Cankov, Marija Angelova-Atanasova and Sonja Semova (ed.), Status and Problems of Bulgarian Onomastics, Tome 13. Materials presented at the International Scientific Conference "Slavic and Balkan Onomastics" (Veliko Tarnovo, 13–15 September 2012), Veliko Tarnovo, „St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, 2013, p. 747–762.
 49. Modele antice în onomastica farmaciilor din România în Societatea de Studii Clasice din România, Filiala Craiova, Dana Dinu, Ilona Duță, Mihaela Popescu, Mădălina Strechie (ed.), Sub semnul lui Hermes/ Mercur, Craiova, Universitaria, 2013, p. 249–258.
 50. Toponimie urbană: zone rezidențiale din Borșa, în Simion Iuga (coord.), Cultură și civilizație românească în Maramureș, Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2013, vol. IV, Cluj-Napoca, Risoprint, 2013, p. 152–169.
 51. Forest – pagini liceene pentru o lume mai bună în Ana Lucreția Moldovan, Camelia Laura Bogdan (ed.), Perspective moderne în învățământul tehnologic: interferențe educaționale, Baia Mare, Editura Universității de Nord, 2013, p. 230–231.
 52. De la tradiționalism la modernitate în Paștele românilor, în lucrarea electronică „Obiceiuri și tradiții de Paște la români și la minoritățile naționale din România” – simpozion și concurs național, 2013.
 53. Valențe precreștine în obiceiul pascal, în lucrarea electronică „Obiceiuri și tradiții de Paște la români și la minoritățile naționale din România” – simpozion și concurs național, 2012.
 54. Toponime care descriu forme de relief. Valea superioară a Vișeului, în Simion Iuga (ed.), Cultură și civilizație românescă în Maramureș, Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, august 2012, vol. 3, Cluj-Napoca, Risoprint, 2012, p. 76–86.
 55. Considerații semantice și lexicale asupra denumirilor asociațiilor culturale ale românilor din diasporă în Elena Prus, Fernando Moliné Royo, Fernando Vela Gonsalez, Victor Untilă (ed.), Itinerarios hispánicos. Una aproximación interdisciplinar  al liberalismo español  con motivo del bicentenario  de la Constitución de Cádiz (Itinerarii hispanice: O aboradre interdisciplinara a liberalismului spaniol cu prilejul bicentenarului Constituției de la Cadiz), Chișinău, ULIM, 2012, p. 239–246.
 56. Nume romanice în onomastica spațiului public românesc în Jana Palenikova și Daniela Sitar-Tăut(ed.), Zilele studiilor romanice (II). Teorii, modele noi și aplicarea lor în lingvistica, literatura, translatologia și didactica ultimilor 20 de ani, Bratislava, Univerzita Komenskeho v Bratislave, 2012, p. 84–92.
 57. Court historique des recherches de toponymie roumaine în „Studii și Cercetări de Onomastică și Lexicologie (SCOL)”, V, 2012, nr. 1–2, Craiova, Sitech, p. 50–60.
 58. Antroponymsinthe NamesofFirmsinSighetuMarmațieiîn Oliviu Felecan (ed.), Name and Naming. Synchronic and Diachronic Perspectives, Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 401–412.
 59. Valențe semantice ale adjectivelor din structura numelor comerciale, în Proceedings of the International Conference „Communication, Context, Interdisciplinarity”, 22–23 November 2012, Târgu-Mureș, Romania, Târgu-Mureș, Editura Universității Petru Maior, vol. II, 2012, p. 990–999.
 60. Stratificarea etimologică a toponimelor de pe Valea superioară a Vișeului, Maramureș, în „Irregular F Journal”, V, 2012, nr. 2.
 61. Semnificația toponimelor în onomastica firmelor din Maramureș în Rodica Zafiu, Camelia Ușurelu, Helga Bogdan-Oprea (ed.), Limba română: Ipostaze ale variației lingvistice, București, Editura Universității din București, 2011, vol. I, p. 293–299.
 62. Tradiție și inovație în denumirea firmelor din Borșa în Delia Suiogan, Ștefan Mariș, Carmen Dărăbuș (ed.), Cultural Spaces and Archaic Background. The International Conference of Intercultural Studies and Comparativism Cultural spaces and archaic foundations”, Baia Mare, Editura Universității de Nord. Editura Ethnologica, 2011, p. 689–699.
 63. Structuri derivative în toponimia zonei Borșa în „Școala Maramureșeană”, X, 2011–2013, nr. 46–50, p. 31–34.
 64. Consideration on the Semantic and Lexical Structure of the Names of Cultural Institutions in Romania în „Analele Universității Craiova. Științe filologice. Limbi străine aplicate”, VII, 2011, nr. 2, Craiova, Editura Universitaria, p. 187–194.
 65. Studiu comparativ între denumirile publicațiilor interbelice și cele actuale în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, 2011, nr. 12, tom 3, p. 141–150.
 66. Antroponime în denumirea firmelor din Sighetu Marmației în Oliviu Felecan (ed.), Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică, Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, Baia Mare, 1921 septembrie 2011, Cluj-Napoca, Mega, 2011, p. 555–562.
 67. Onomastica spațiului public românesc – între vechi și nou în „Buletinul Științific”, Fascicula Filologie, Seria A, XX, 2011, Baia Mare: Editura Universității de Nord, p. 371–378.
 68. Dinamica antroponimelor în comunitatea de romi din comuna Ocna Șugatag, în Lucrările Celui de-al XIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, vol. II, Cluj-Napoca, Mega, 2009, p. 587–594.
 69. Calendarul ucrainean, în „Memoria Ethonogica”, VII, iulie-decembrie 2007, nr. 24–25, p. 120–121.
 70. Substanța folclorică în opera lui Petre Dulfu, în „Biblioteca Septentrionalis”, XIV, 2006, nr. 1(26), p. 50–51.

Actualizat în 12 mai 2022

Înapoi