CS III dr. MIRCEA DANIEL MINICA

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Semantica relației în limba română, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2018, 243 p.

Ediții critice filologice

 1. Școala Ardeleană. Antologie de texte alcătuită și coordonată de Eugen  Pavel. Prefață  de Eugen  Simion. Vol. I‒IV, București, Academia  Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2018, CCXCIV + 1418 p., 1728 p., 1728 p., 1600 p. (coeditor).

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul limbii române. Serie nouă. Din anul 2000, coordonatori: Marius Sala, Gheorghe Mihăilă. Tomul III. Literele J, K, Q, București, Editura Academiei Române, 2010.
 2. Dicționarul limbii române. Serie nouă. Din anul 2000, coordonatori: Marius Sala, Gheorghe Mihăilă. Tomul V,  volumul 2 (Litera L: Li Luzulă), București, Editura Academiei Române, 2008.
 3. Dicționarul limbii române. Serie nouă. Din anul 2000, coordonatori: Marius Sala, Gheorghe Mihăilă. Tomul XII,  partea a 2-a (Litera U), București, Editura Academiei Române, 2002.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Câteva considerații privind funcția lingvistică a verbelor, în “Dacoromania”, serie nouă, XXIV, nr. 2, 2019, p. 130–147.
 2. Despre funcția relațională a flectivului de genitiv, în “Dacoromania”, serie nouă, XXII, nr. 2, 2017, p. 121–136.
 3. Valoarea relațională a semnificatului categorial, în “Dacoromania”, serie nouă, XXI, nr. 1, 2016, p. 57–68.
 4. Maria Ștefănescu, Imaginar lingvistic și modele identitare în lexicografia românească a secolelor XIX și XX. I. Dicționarul limbii române al lui Laurian și Massim, în “Dacoromania”, XXIV, 1/2019, p. 42–49.
 5. Recenzie la Pompiliu Crăciunescu, Teze & cărți, în “Dacoromania”, serie nouă, XXIII, nr. 2, 2018, p. 185–187.
 6. Funcții și semne. Câteva reflecții asupra modelelor teoretice ale semnului lingvistic, în Caietele Sextil Pușcariu, IVActele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu” Ediția a IV–a, Cluj–Napoca, 12–13 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2019, p. 209–216.
 7. Rolul metaforei conceptuale în formarea terminologiei gramaticale românești, în Limbaje specializate: perspective și linii de convergență, ed. E. Wohl, R. Mihele, C. Teglaș, R. Zglobiu–Sandu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2019, p. 249–261.
 8. A fi și a face – două modele de temporalitate a limbajului, în Caietele Sextil Pușcariu, III, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 344–350.
 9. Contribuții la semantica integrală, în Caietele Sextil Pușcariu, I, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 129–136.
 10. Sintaxa genitivului și a posesivelor pornind de la o problemă controversată: statutul lui al (a, ai, ale), în “Dacoromania”, serie nouă, V–VI, 1999–2000, p. 241–250.
 11. Recenzie la D. D. Drașoveanu, Teze și antiteze în sintaxa limbii române, în “Dacoromania”, serie nouă, III–IV, 1998–1999, p. 262–265.

Actualizat în 30 aprilie 2020

Înapoi