arhivist dr. DAIANA MODOC (Gârdan)

LISTA DE LUCRĂRI

Volume de studii tematice (coautor)

 1. A Literary Form and Its Peripheral Uses. (French) Naturalism in Romania and Brazil, în Alex Goldiș, Ștefan Baghiu (eds.), Translations and Semi-Peripheral Cultures. Worlding the Romanian Novel in the Modern Literary System, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, Peter Lang, 2022, p. 113–130. ISBN 978-363-18-8876-6.
 2. Hărți și cărți. Geografia în studiile literare cantitative, în Mihaela Ursa (ed.), Comparatismul clujean. Instantaneu în mișcare, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2022, p. 132–144. ISBN 978-606-17-2020-0.
 3. Repertoriile teatrale în România de azi (19902020) și locul pieselor scrise în comunism. O prezentare cantitativă, în Liviu Malița (ed.), Să nu privești înapoi. Comunism, dramaturgie, societate, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2022, p. 543–557. ISBN 978-606-37-1430-6.
 4. What Makes a Socialist-Realist Novel? Style, Topics, and Development in Romania (1948–1964), în Ștefan Baghiu, Ovio Olaru, Andrei Terian, Beyond the Iron Curtain. Revising the literary system of Communist Romania, Berlin, Peter Lang, 2021, p. 45–60.
 5. Interstitial Spatiality in the Romanian Novel of the Interwar Period. Mute Rurality and Subverted Urbanity, în Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, Maria Sass, Ruralism and Literature in Romania, Berlin, Peter Lang, 2019, p. 69–80.
 6. Literatură minoră în ramă: Romanul românesc scris de femei între tropismele interpretării și big data, în Mihaela Ursa, Zoe, fii bărbată! Coduri de gen în cultura României contemporane, Pitești, Paralela 45, 2019, p. 99–120.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Glocal Literatures in the Making: The Interstitial Novel in Modern Romania as World-Literature, în „Transylvanian Review”, XXXI, 2022, Supplement nr. 1, p. 190–200. ISSN 2067-1016.
 2. The Life of a Literary Network: A Quantitative Approach to Sburătorul Cenacle, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, VIII, 2022, nr. 1, p. 151–165. ISSN 2457-8827.
 3. An Ideological Distant Reading of the American Novel Translated in the Romanian Literary System (1853–1989), în „Transylvanian Review”, XXXI, 2022, Supplement nr. 1, p. 237–249. ISSN 2067-1016 (coautor).
 4. The Peasant and the Nation Plot: A Distant Reading of the Romanian Rural Novel from the First Half of the Twentieth Century, în „Rural History: Economy, Society, Culture”, 2022, p. 1–17. ISSN 0956-7933 (Print), 1474-0656 (Online) (coautor).
 5. Recenzie la: Alexandru Matei, Christian Moraru, Andrei Terian (eds.), Theory in the Post Era. A vocabulary for the 21st-Century Conceptual Commons, în „Philologica Jassyensia”, XVIII, 2022, nr. 1, p. 334–338. ISSN 2247-8353.
 6. Rețeta romanului realist-socialist. Un experiment „stilometric”, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 303–313.
 7. Shaping the Canon: The International Profile of Viața Românească (1906–1916), în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, VII, 2021, nr. 2, 2021, p. 84–98.
 8. Diversitate identitară în romanul românesc (1933–1947), în „Transilvania”, 2021, nr. 9, p. 25–34 (coautor).
 9. Distant Reading the Social Novel in Romania, în „Dacoromania litteraria”, VII, 2020, p. 10–21.
 10. Cum iubim? Coduri de gen în romanul de dragoste românesc, în „Transilvania”, 2020, nr. 11–12, p. 109–112.
 11. Style at the Scale of Canon. A Stylometric Analysis of 100 Romanian Novels Published Between 1920 and 1940, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, VI, 2020, nr. 2, p. 48–63 (coautor).
 12. Geografia romanului românesc (1901–1932): arealul național, în „Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 12–21 (coautor).
 13. Diversitatea identitară în romanul românesc (1844–1932), în „Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 33–44 (coautor).
 14. Poli de producție ai romanului românesc (19011932): rețele editoriale și forme de canonizare, în „Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 45–52 (coautor).
 15. Genurile romanului românesc (19011932): o analiză cantitativă, în „ Revista Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 53–64 (coautor).
 16. Hybrid Geographies of Global Genres: The Global Space in the Romanian Modern Novel, în „Caietele Echinox”, 2020, nr. 38, p. 159–158.
 17. Mapping Literature Through Quantitative Instruments. The Case of Current Romanian Literary Studies, în „Interlitteraria”, XXV, 2020, nr. 1, p. 52–65 (coautor).
 18. One Theory’s Underdog Is Another Theory’s Treasure: The Novelistic Genre in Different Regimes of Relevance, în „Transilvania”, 2020, nr. 5, p. 15–19.
 19. Beyond National Borders: Reshaping the Superhero Figure after the Global Turn, în „Philobiblon”, XXV, 2020, nr. 1, p. 99–114.
 20. Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea. O analiză cantitativă, în „Revista Transilvania”, 2019, nr. 10, p. 17–28 (coautor).
 21. Tehnici digitale pentru analiza romanului românesc și posibilități de digitizare, în „Revista Transilvania”, 2019, nr. 10, p. 9–16 (coautor).
 22. Arhivele romanului românesc și posibilități de digitizare, în „Revista Transilvania”, 2019, nr. 10, p. 1–8 (coautor).
 23. Dinamica ideologiilor literare în modernitatea românească. Recitiri contemporane, în „Revista Transilvania”, 2019, nr. 7, p. 5–12.
 24. Novels as Big-Data: A Genre-centric Approach to the Romanian Novel (1900–1940), în „Revista Transilvania”, 2019, nr. 5–6, p. 24–29.
 25. Mapping the Emotions of the Romanian Erotic Novel from the Interwar Period. Canonical Affect and Popular Sensibility, în „Dacoromania litteraria”, V, 2018, p. 101–114.
 26. The Great Female Unread. Romanian Women Novelists in the First Half of the Twentieth Century: A Quantitative Approach, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, IV, 2018, nr. 1, p. 108–124.
 27. Evoluția romanului erotic românesc din prima jumătate a secolului al XX-lea. Între exercițiu și canonizare, în „Transilvania”, 2018, nr. 7, p. 5–10.
 28. I.L. Caragiale în lecturi alternative. Comicul de export și lumea lui Caragiale în interpretare cinematografică – de la propaganda comunistă la noul val românesc, în „Transilvania”, 2018, nr. 2, p. 69–75.
 29. Mutații ale cosmogoniei eminesciene într-o lectură genetică a atelierul Scrisorii I. Filosofia hindusă și influențele vedice în vizionarismul lui Mihai Eminescu, în „Transilvania”, 2018, nr. 7, p. 90–95.

Peste 40 de articole în „Cultura”, „Vatra”, „Steaua”, „Tribuna”, „Revista Echinox” etc.

Actualizat în 17 mai 2023

Înapoi