Asistent I EMANUEL MODOC

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Internaționala periferiilor. Rețeaua avangardelor din Europa Centrală și de Est, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (în curs de apariție).

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Negotiating the Rural and the Rustic in the Romanian Avant–Garde, în Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, Maria Sass (eds.), Ruralism and Literature in Romania, Berlin, Peter Lang, 2019, p. 271–282.
 2. Între egalitate de gen și relații de producție. Ideologie și discurs de gen în Cartea fetelor din comunism, în Mihaela Ursa (ed.), Zoe, fii bărbată! Coduri de gen în cultura României contemporane, Pitești, Paralela 45, 2019, p. 181–195.
 3. Traveling Avant-Gardes. The Case of Futurism in Romania, în Maria Sass, Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga (eds.), The Culture of Translation in Romania, Berlin, Peter Lang, 2018, p. 45–62.
 4. oZone Friendly, în Gheorghe Perian (ed.), Studii de literatură română recentă, Vol. III: Istoria postmodernismului prin antologii, Cluj-Napoca, Limes, 2018, p. 139–144.
 5. Avangarda ca revoluție în studiile literare românești, în Emanuel Grosu, Anca–Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (ed.), Revolutions. The Archeology of Change, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, p. 351–357.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Lokális találmányok, transznacionális alkotások. Képköltemény, képvers, piktopóezis, fotómontázs, în „Korunk”, XXXI, 2020, nr. 2, p. 14–21.
 2. Network Abstractions of Geoliterary Spaces. A Relational Approach to East–Central European Avant–Garde Networks, în „Journal of Communication & Development Studies”, V–VI, 2018–2019, p. 35–41.
 3. Geo Bogza și suprarealismul etnografic, în „Caietele avangardei”, VII, 2019, nr. 14, p. 84–89.
 4. Geografia internă a romanului românesc, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 10, p. 29–43 (coautor).
 5. Tehnici digitale pentru analiza romanului românesc, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 10, p. 9–16 (coautor).
 6. Arhivele romanului românesc și posibilități de digitizare, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 10, p. 1–8 (coautor).
 7. Interregnum–ul suprarealist. Virgil Teodorescu între două faze de militantism, în „Caietele avangardei”, VII, 2019, nr. 13, p. 57–61.
 8. Câteva revizitări ale conceptelor de modernism și avangardă în discursul critic și istoriografic contemporan, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 7, p. 16–21.
 9. Configurations of Transnationalism in East–Central European Avant–Gardes, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 5–6, p. 17–23.
 10. New Paradigms in Contemporary Romanian Literary Studies (I), în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 5–6, p. 13–16 (coautor).
 11. Literatura română ca fenomen transnațional, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 2, p. 1–3.
 12. Itinerarii avangardiste. Dispersia publicistică a curentelor de avangardă în spațiul românesc din prima jumătate a secolului al XX–lea, în „Vatra”, 2019, nr. 3–4, p. 75–79.
 13. Proza de aeroport, în Angela Martin, Ștefan Baghiu, Cosmin Borza (ed.), Antologiile revistei Cultura. Criticii literari 2005–2017. Estetici, ideologii, tendințe, București, Muzeul Literaturii Române, 2019, p. 370–372.
 14. Atavismele traumei, în Angela Martin, Ștefan Baghiu, Cosmin Borza (ed.), Antologiile revistei Cultura. Criticii literari 2005–2017. Estetici, ideologii, tendințe, București, Muzeul Literaturii Române, 2019, p. 367–369.
 15. Viața unui om niciodată singur, în Angela Martin, Ștefan Baghiu, Cosmin Borza (ed.), Antologiile revistei Cultura. Dosare tematice 2016–2017. Literatură, artă, societate, București, Muzeul Literaturii Române, București, 2018, p. 127–129.
 16. Neo–avangarda anilor 2000. Între corespondență structurală și ricoșeu cultural, în „Caietele avangardei”, VI, 2018, nr. 12, p. 65–71.
 17. Recenzie la: Simona Vasilache, Cinstite obraze, moftangii și domni, București, Cartea Românească, 2012, în „Dacoromania litteraria”, VI, 2018, p. 199–200.
 18. Un studiu de caz al boemei avangardiste românești: revista unu, în „Caietele avangardei”, VI, 2018, nr. 11, p. 39–46.
 19. De la avangarda istorică la neoavangarda douămiistă (II), în „Transilvania”, XLVI, 2018, nr. 11–12, p. 33–37.
 20. De la avangarda istorică la neoavangarda douămiistă (I), în „Transilvania”, XLVI, 2018, nr. 10, p. 1–4.
 21. Nature Writing in Romania During the Post–war and Post–Communist Period, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, III, 2017, nr. 2, p. 72–90.
 22. Recenzie la: Moshe Idel, Mircea Eliade. De la magie la mit, Iași, Polirom, 2014, în „Studia Judaica”, XXII, 2017, p. 222–226.
 23. Recenzie la: Liviu Malița, Literatura eretică. Texte cenzurate politic între 1949 și 1977, București, Cartea Românească, 2016, în „Dacoromania litteraria”, IV, 2017, p. 183–184.
 24. Manifest poetic și poetica manifestului în „Vampirul pasiv” al lui Gherasim Luca, în „Caietele avangardei”, V, 2017, nr. 10, p. 36–41.
 25. Trei fețe ale avangardei. O sinteză a lecturilor critice aplicate fenomenului avangardist, în „Caietele Sextil Pușcariu”, III, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 518–527.
 26. Mit și secundaritate. Poetici ale marginalității în opera blagiană, în „Caietele Lucian Blaga”, vol. XVII, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2016, p. 74–85.
 27. Receptarea poeziei de avangardă a lui Geo Bogza. De la scandalul pornografic la impermeabilitatea criticii față de fenomenul avangardist, în „Transilvania”, XLIV, 2016, nr. 12, p. 25–33.
 28. Romanian Post–Avant–Gardes. Between Influence and Equivalence, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, II, 2016, nr. 2, 157–172.
 29. Natura în comunism. Ideologie și discurs, în „Vatra”, 2016, nr. 3–4, p. 131–135.
 30. The Poetics of Romanian Avant–Garde Manifestoes, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, I, 2015, nr. 1, p. 186–200.
 31. Generație și (ne)împlinire. Gheorghe Crăciun, lectura și seducția, în „Cultura”, 2015, nr. 520, p. 20–22.
 32. Iconoclasm blagian. Între fascinația abisalității și autonomia esteticului, în ***, „Caietele Lucian Blaga”, vol. XV, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2014, p. 268–283.

Peste 60 de articole în „Cultura”, „Vatra”, „Steaua”, „Apostrof”, „Tribuna”, „Observator cultural” etc.

Actualizat în 30 aprilie 2020

Înapoi