AC dr. EMANUEL MODOC

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Internaționala periferiilor. Rețeaua avangardelor din Europa Centrală și de Est, București, Muzeul Literaturii Române, 2020, 268 p.

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Becoming Avant-garde: Romanian Appropriations of Dada Techniques through East-Central European Networking, în Oliver A. I. Botar, Irina Denischenko, Gábor Dobó, Merse Pál Szeredi (ed.), Pluralities: Dada Techniques in Central and Eastern Europe, Boston: Brill (în curs de apariție).
 2. Literary Safe Spaces. Functions of Rural Settings in the Romanian Novel (1948-1989), în Ștefan Baghiu, Ovio Olaru, Andrei Terian (ed.), Beyond the Iron Curtain. Revising the literary system of Communist Romania, Berlin, Peter Lang, 2021, p. 83–92.
 3. Negotiating the Rural and the Rustic in the Romanian Avant–Garde, în Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, Maria Sass (eds.), Ruralism and Literature in Romania, Berlin, Peter Lang, 2019, p. 271–282.
 4. Între egalitate de gen și relații de producție. Ideologie și discurs de gen în Cartea fetelor din comunism, în Mihaela Ursa (ed.), Zoe, fii bărbată! Coduri de gen în cultura României contemporane, Pitești, Paralela 45, 2019, p. 181–195.
 5. Traveling Avant-Gardes. The Case of Futurism in Romania, în Maria Sass, Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga (eds.), The Culture of Translation in Romania, Berlin, Peter Lang, 2018, p. 45–62.
 6. oZone Friendly, în Gheorghe Perian (ed.), Studii de literatură română recentă, Vol. III: Istoria postmodernismului prin antologii, Cluj-Napoca, Limes, 2018, p. 139–144.
 7. Avangarda ca revoluție în studiile literare românești, în Emanuel Grosu, Anca–Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (ed.), Revolutions. The Archeology of Change, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, p. 351–357.

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Paul Păun, Scrieri, ediție îngrijită și note de Emanuel Modoc, prefață de Ion Pop, cronologie și postfață de Monique Yaari, București, Muzeul Literaturii Române, 2020, 478 p.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021, XXXIV + 1088 p. (coautor).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Across Shallow Time The Romanian Rural Novel in the “Short Twentieth Century”, în „Transylvanian Review”, XXX, nr. 4, 2021 (în curs de apariție).
 2. Geografia romanului românesc (1933-1947): arealul național, în „Transilvania”, nr. 10, 2021, p. 10–17 (co-autor).
 3. Naționalizarea prestigiului. Literaturile străine în comunitățile periodice românești: 1919–1939, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 314–323.
 4. Prefață la volumul Panait Istrati, Chira Chiralina, București, Publisol, 2021, p. 5–13.
 5. Mapping Literature Through Quantitative Instruments. The Case of Current Romanian Literary Studies, în „Interlitteraria”, XXV, 2020, nr. 1, p. 52–65 (coautor).
 6. Geografia romanului românesc (19011932): arealul național, în „Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 12–21 (coautor).
 7. Poli de producție ai romanului românesc (19011932): rețele editoriale și forme de canonizare, în „Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 45–52 (coautor).
 8. Genurile romanului românesc (19011932): o analiză cantitativă, în „Transilvania”, 2020, nr. 10, p. 53–64 (coautor).
 9. Avangarda Europei Centrale şi de Est în reţea. Abstractizări ale unui spațiu geoliterar, în „Caietele avangardei”, VIII, 2020, nr. 15, p. 5–15.
 10. Lokális találmányok, transznacionális alkotások. Képköltemény, képvers, piktopóezis, fotómontázs, în „Korunk”, XXXI, 2020, nr. 2, p. 14–21.
 11. Network Abstractions of Geoliterary Spaces. A Relational Approach to East–Central European Avant–Garde Networks, în „Journal of Communication & Development Studies”, V–VI, 2018–2019, p. 35–41.
 12. Geo Bogza și suprarealismul etnografic, în „Caietele avangardei”, VII, 2019, nr. 14, p. 84–89.
 13. Geografia internă a romanului românesc, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 10, p. 29–43 (coautor).
 14. Tehnici digitale pentru analiza romanului românesc, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 10, p. 9–16 (coautor).
 15. Arhivele romanului românesc și posibilități de digitizare, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 10, p. 1–8 (coautor).
 16. Interregnum–ul suprarealist. Virgil Teodorescu între două faze de militantism, în „Caietele avangardei”, VII, 2019, nr. 13, p. 57–61.
 17. Câteva revizitări ale conceptelor de modernism și avangardă în discursul critic și istoriografic contemporan, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 7, p. 16–21.
 18. Configurations of Transnationalism in East–Central European Avant–Gardes, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 5–6, p. 17–23.
 19. New Paradigms in Contemporary Romanian Literary Studies (I), în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 5–6, p. 13–16 (coautor).
 20. Literatura română ca fenomen transnațional, în „Transilvania”, XLVII, 2019, nr. 2, p. 1–3.
 21. Itinerarii avangardiste. Dispersia publicistică a curentelor de avangardă în spațiul românesc din prima jumătate a secolului al XX–lea, în „Vatra”, 2019, nr. 3–4, p. 75–79.
 22. Proza de aeroport, în Angela Martin, Ștefan Baghiu, Cosmin Borza (ed.), Antologiile revistei Cultura. Criticii literari 2005–2017. Estetici, ideologii, tendințe, București, Muzeul Literaturii Române, 2019, p. 370–372.
 23. Atavismele traumei, în Angela Martin, Ștefan Baghiu, Cosmin Borza (ed.), Antologiile revistei Cultura. Criticii literari 2005–2017. Estetici, ideologii, tendințe, București, Muzeul Literaturii Române, 2019, p. 367–369.
 24. Viața unui om niciodată singur, în Angela Martin, Ștefan Baghiu, Cosmin Borza (ed.), Antologiile revistei Cultura. Dosare tematice 2016–2017. Literatură, artă, societate, București, Muzeul Literaturii Române, București, 2018, p. 127–129.
 25. Neo–avangarda anilor 2000. Între corespondență structurală și ricoșeu cultural, în „Caietele avangardei”, VI, 2018, nr. 12, p. 65–71.
 26. Recenzie la: Simona Vasilache, Cinstite obraze, moftangii și domni, București, Cartea Românească, 2012, în „Dacoromania litteraria”, VI, 2018, p. 199–200.
 27. Un studiu de caz al boemei avangardiste românești: revista unu, în „Caietele avangardei”, VI, 2018, nr. 11, p. 39–46.
 28. De la avangarda istorică la neoavangarda douămiistă (II), în „Transilvania”, XLVI, 2018, nr. 11–12, p. 33–37.
 29. De la avangarda istorică la neoavangarda douămiistă (I), în „Transilvania”, XLVI, 2018, nr. 10, p. 1–4.
 30. Nature Writing in Romania During the Post–war and Post–Communist Period, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, III, 2017, nr. 2, p. 72–90.
 31. Recenzie la: Moshe Idel, Mircea Eliade. De la magie la mit, Iași, Polirom, 2014, în „Studia Judaica”, XXII, 2017, p. 222–226.
 32. Recenzie la: Liviu Malița, Literatura eretică. Texte cenzurate politic între 1949 și 1977, București, Cartea Românească, 2016, în „Dacoromania litteraria”, IV, 2017, p. 183–184.
 33. Manifest poetic și poetica manifestului în „Vampirul pasiv” al lui Gherasim Luca, în „Caietele avangardei”, V, 2017, nr. 10, p. 36–41.
 34. Trei fețe ale avangardei. O sinteză a lecturilor critice aplicate fenomenului avangardist, în „Caietele Sextil Pușcariu”, III, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 518–527.
 35. Mit și secundaritate. Poetici ale marginalității în opera blagiană, în „Caietele Lucian Blaga”, vol. XVII, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2016, p. 74–85.
 36. Receptarea poeziei de avangardă a lui Geo Bogza. De la scandalul pornografic la impermeabilitatea criticii față de fenomenul avangardist, în „Transilvania”, XLIV, 2016, nr. 12, p. 25–33.
 37. Romanian Post–Avant–Gardes. Between Influence and Equivalence, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, II, 2016, nr. 2, 157–172.
 38. Natura în comunism. Ideologie și discurs, în „Vatra”, 2016, nr. 3–4, p. 131–135.
 39. The Poetics of Romanian Avant–Garde Manifestoes, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, I, 2015, nr. 1, p. 186–200.
 40. Generație și (ne)împlinire. Gheorghe Crăciun, lectura și seducția, în „Cultura”, 2015, nr. 520, p. 20–22.
 41. Iconoclasm blagian. Între fascinația abisalității și autonomia esteticului, în ***, „Caietele Lucian Blaga”, vol. XV, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2014, p. 268–283.

Peste 60 de articole în „Cultura”, „Vatra”, „Steaua”, „Apostrof”, „Tribuna”, „Observator cultural” etc.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi