CS I dr. habil. EUGEN PAVEL

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Texte şi subtexte, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2021, 286 p.
 2. Carte și tipar la Bălgrad (1567–1702), ediţia a II-a revăzută, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2021, 422 p. + XXI planșe.
 3. Arheologia textului, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2012, 210 p.
 4. Între filologie și bibliofilie, Cluj-Napoca, Biblioteca „Apostrof”, 2007, 170 p.
 5. Carte și tipar la Bălgrad (1567–1702), Cluj-Napoca, Clusium, 2001, 380 p. + XXI planșe.

Ediții critice filologice

 1. Școala Ardeleană. Antologie de texte alcătuită și coordonată de Eugen  Pavel. Prefață  de Eugen  Simion. Vol. I‒IV, București, Academia  Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2018, CCXCIV + 1418 p., 1728 p., 1728 p., 1600 p. (Premiul „Perpessicius” pentru ediții critice).
 2. Ion Budai‑Deleanu, Opere, ediție îngrijită, cronologie, note și comentarii, glosar și repere critice de Gheorghe Chivu și Eugen Pavel, studiu introductiv de Eugen Simion, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2011, 1354 p. (Premiul „Perpessicius” pentru ediții critice).
 3. Biblia de la Blaj (1795), ediție jubiliară, Roma, Tipografia Vaticana, 2000 (coordonare filologică, postfaţă şi notă asupra ediţiei), 2623 p. (Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române).

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Handbuchreihe zur Romanischen Sprachwissenschaft/ Manuals of Romance Linguistics, volumul Le roumain, capitolul Philologie et critique textuelle du roumain, ed. Wolfgang Dahmen şi Eugen Munteanu, Berlin, De Gruyter Publisher, 2022 (în curs de apariție).
 2. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor; revizie).
 3. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VII, S–Ş, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VI, P–R, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 6. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. IV, H–L, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 7. Enciclopedia literaturii române vechi, București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2018, 1040 p. (coautor; coordonare și revizie).
 8. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 9. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. II, C, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 10. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. I, A–B, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 11. Tezaurul toponimic al României. Transilvania. Județul Sălaj, cuvânt introductiv de Eugen Pavel, București, Editura Academiei Române, 2006, 358 p. (coautor; coordonare și revizie).

Ediții cu aparat științific

 1. Muzeul Limbii Române și muzeiștii, ediție îngrijită și prefață de Eugen Pavel, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2019, 879 p.
 2. Ioan Pătruț, Studii de onomastică românească, ediție îngrijită, postfață și indice, Cluj-Napoca, Clusium, 2005, 239 p.
 3. Nicolae Drăganu, Istoria literaturii române din Transilvania de la origini până la sfârșitul secolului al XVIII-lea / Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie des origines à la fin du XVIII e siècle, ediție îngrijită, prefață și note de Octavian Șchiau și Eugen Pavel, Cluj-Napoca, Clusium, 2003, 200 p.

Volume coordonate

 1. Caietele Sextil Pușcariu II. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 1011 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2015, 746 p. (coeditor).
 2. Caietele Sextil Pușcariu I. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția I, Cluj-Napoca, 1213 septembrie 2013, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 402 p. (coeditor).
 3. Personalități ale Universității Babeș-Bolyai. I. Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, 121 p. (coautor și editor).
 4. Studii de onomastică, editate sub egida Institutului de Lingvisticǎ şi Istorie Literarǎ „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, vol. II, 1981, III, 1982, IV, 1987, V, 1990 (în colaborare).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Fabulele lui Ţichindeal – între receptare şi cenzură, în „Caietele Sextil Pușcariu”, V, 2021, p. 324–330.
 2. Psalmii lui Petru Pavel Aaron între modelul latin şi tradiţia literară locală, în „Dacoromania”, s. n., XXVI, 2021, nr. 2, p. 186–196.
 3. Centenarul revistei „Dacoromania”, în „Dacoromania”, s. n., XXVI, 2021, nr. 1, p. 9–18.
 4. Ioan Zoba din Vinţ – un partizan al vorbirii dialectale?, în Manuela Nevaci, Irina Floarea, Ioan-Mircea Farcaș (eds.), Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021, p. 831–838.
 5. Ţichindeal, cenzurat, în „Steaua”, LXXII, 2021, nr. 10, p. 5–6.
 6. Posteritatea lui Petru Maior, în „Steaua”, LXXII, 2021, nr. 2, p. 4–5.
 7. O revistă centenară: „Dacoromania”, în „Steaua”, LXXI, 2020, nr. 11–12, p. 92–94.
 8. Réflexions à l’anniversaire du centenaire du Musée de la Langue Roumaine, în „Caietele Sextil Pușcariu”, IV. 2019, p. 15–26.
 9. Din laboratorul unei editări: Şcoala Ardeleană, în „Familia”, 55, 2019, nr. 11–12, p. 134–143.
 10. Reflections on the centennial anniversary of the Romanian Language Museum (1919–2019), în „Dacoromania”, s. n., XXIV, 2019, nr. 2, p. 111–121.
 11. Discipolii lui Petru Maior, în volumul Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. La 90 de ani, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2019, p. 403‒409.
 12. The Transylvanian School – premises underlying the critical editions of texts, în „Dacoromania”, s. n., XXIII, 2018, nr. 2, p. 109‒133.
 13. Textual criticism and the editing of romanian writings in the 19th century, în „Dacoromania”, s. n., XXII, 2017, nr. 2, p. 106–120.
 14. Şcoala Ardeleană şi editarea ştiinţifică a textelor, în „Caietele Sextil Puşcariu”, III, 2017, p. 364–380.
 15. Preliminarii la o istorie a criticii textuale româneşti din epoca modernă, în Omul de cuvânt. In honorem Gheorghe Chivu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, p. 487–498.
 16. The beginnings of textual criticism in old Romanian writing, în „Dacoromania”, s. n., XXI, 2016, nr. 1, p. 17–30.
 17. Premise ale criticii textuale în cultura scrisă românească din secolul al XVIII-lea, în Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani. Volum îngrijit de Marius Sala, Maria Stanciu şi Emanuela Timotin, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2016, p. 179–189.
 18. Prémisses de la critique textuelle dans la culture écrite du XVIII e siècle, în „Revista de istorie şi teorie literară”, s.n., X, 2016, nr. 1–4, p. 53–63.
 19. Scrupulozitatea filologului: Nicolae Drăganu, în Cercetarea academică clujeană. Tradiţie şi performanţă, editori Emil Burzo, Marius Porumb, Bucureşti & Cluj-Napoca, Editura Academiei Române & Editura Mega, 2016, p. 57‒62.
 20. Sextil Puşcariu şi Iorgu Iordan: afinităţi elective, în „Caietele Sextil Pușcariu”, II, 2015, p. 327–384.
 21. Sextil Puşcariu şi editarea textelor vechi (Material documentar inedit), în „Caietele Sextil Pușcariu”. I, 2013/ 2015, p. 147–156.
 22. The Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical texts, în „Dacoromania”, s. n., XIX, 2014, nr. 1, p. 82–98.
 23. Alexandru Philippide – între filologie şi istorie literară, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţ. III e, Lingvistică, tom LIX, 2013, p. 31–41.
 24. Întâlniri la Vatican, în Eugen Simion 80, volum îngrijit de Lucian Chişu, Gheorghe Chivu, Andrei Grigor, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2013, p. 149–152.
 25. Modelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneşti, în „Revista de istorie şi teorie literară”, s.n., VII, 2013, nr. 1–4, p. 23–36.
 26. Comentarii pe marginea traducerii Vulgatei din 1760‒1761, în „Limba română”, LXI, 2012, nr. 3, p. 373–379.
 27. Mario Roques şi studiul textelor vechi româneşti, în Bătrânul înţelept de la Pylos. Volum omagial dedicat lui Andrei Avram la optzeci de ani. Ediţie îngrijită de Ştefan Colceriu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 173–178.
 28. Textul evanghelic în cultura română (încercare de sinteză), în „Limba română”, LXI, 2012, nr. 1, p. 26–37.
 29. Ion Budai-Deleanu. Recitirea manuscriselor (I–II), în „Tribuna”, XI, 2012, nr. 230, p. 20–21, nr. 231, p. 16–17.
 30. Liturghierul în limba română (privire sintetică), în „Limba română”, LX, 2011, nr. 1, p. 127–138.
 31. Observaţii filologice şi lingvistice asupra primelor parimiare româneşti, în „Dacoromania”, s. n., XVI, 2011, nr. 2, p. 143–148.
 32. Nicolae Iorga şi literatura română veche (I–II), în „Steaua”, LXII, 2011, nr. 5, p. 10–11, nr. 6, p. 47–48.
 33. Biblia în cultura română (I–II), în „Biblioteca”, 2003, nr. 5, p. 150–152, nr. 6, p. 186.
 34. Témoignages onomastiques dans les anciennes notes manuscrites roumaines, în Onomastik, ed. Dieter Kremer, Band I (Patronymica Romanica, Band 14), Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2002, p. 153–156.
 35. Biblia în cultura română. Cronologie, în „Apostrof”, 2002, nr. 11, p. 13–14.
 36. Un monument de limbă literară, în „Observator cultural”, nr. 70, 26.06–2.07.2001, p. 5–6.
 37. Biblia lui Samuil Micu (1795). Modele şi izvoare, în „Dacoromania”, V–VI, 2000–2001, p. 277–307.
 38. Unde s-a tipărit întâia Cazanie coresiană?, în „Limba română”, XLIX, 2000, nr. 3, p. 545–553.
 39. Prima bucoavnă tipărită în limba română şi posteritatea ei, în „Dacoromania”, III–IV, 1998–1999, p. 217–229.
 40. O sinteză a literaturii omiletice din epoca medievală, în „Vatra”, 1999, nr. 4, p. 86–90.
 41. O biobibliografie Mircea Eliade, în „Apostrof”, IX, 1998, nr. 3, p. 28–29.
 42. Excurs epistolar (Aurel P. Bănuţ către Gavril Todica), în „Steaua”, 1997, nr. 8, p. 57–58.
 43. Ştefan Paşca şi vechiul scris românesc, în „Dacoromania”, serie nouă, I, 1994–1995, nr. 1–2, p. 321–331.
 44. Mihai Iştvanovici şi normele limbii române literare (I, II, III), în „Limba română”, XLIII, 1994, nr. 9–10, p. 413–430; XLIV, 1995, nr. 3–4, p. 107–123; nr. 5–6, p. 205–219.
 45. Onomastic Bibliography 1990–1991. Rumanian, în „Onoma”, Louvain, vol. 31, 1992–1993, p. 212–220.
 46. Simpozionul „Probleme actuale ale ortografiei”, în „Limba română”, XLI, 1992, nr. 9, p. 524–525.
 47. Cu privire la toponimizarea relativă, în Studii de onomastică, vol. V, 1990, p. 190–197.
 48. Pentru un corpus al însemnărilor manuscrise româneşti, în „Cercetări de lingvistică”, XXXIV, 1989, nr. 1, p. 53–58.
 49. Recenzie la: Valeriu Niţu, Traian Vedinaş, Timotei Cipariu. Arhetipuri ale permanenţei româneşti, în „Cercetări de lingvistică”, XXXIV, 1989, nr. 1, p. 65–66.
 50. Aspecte morfosintactice în toponimia Văii Ampoiului, în Studii de onomastică, vol. IV, 1987, p. 367–373.
 51. Al. Procopovici şi vechiul scris românesc, în „Cercetări de lingvistică”, XXX, 1985, nr. 1, p. 10–13.
 52. Recenzie la: Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam în Transilvania, în „Cercetări de lingvistică”, XXX, 1985, nr. 2, p. 168–169.
 53. Palia de la Orăştie – o apariţie singulară?, în Palia de la Orăștie (1582–1982). Studii și cercetări de istorie a limbii și literaturii române, București, Editura Eminescu, 1984, p. 145–151.
 54. G. Bogdan-Duică şi arhivistica literară, în „Tribuna”, nr. 39, 27 sept. 1984.
 55. Valori bibliofile, II, în Biblioteca şi învăţământul, vol. VIII, 1984, p. 476–478.
 56. Lecturi şi glose din trecut, în Biblioteca şi învăţământul, Cluj-Napoca, vol. VII, 1983, p. 85–90.
 57. Unele rectificări la Bibliografia românească veche, în „Cercetări de lingvistică”, XXVIII, 1983, nr. 1, p. 69–74.
 58. Recenzie la: Ion Gheţie, Introducere în studiul limbii române literare, în „Cercetări de lingvistică”, XXVIII, 1983, nr. 2, p. 166–167.
 59. Onomastică românească în vechi însemnări manuscrise, în Studii de onomastică, vol. III, 1982, p. 233–231.
 60. Din istoricul preocupărilor de lexicografie toponimică, în „Cercetări de lingvistică”, XXVII, 1982, nr. 1, p. 5–9.
 61.  Răspândirea Chiriacodromionului de la Bălgrad (1699) în ţinuturile Hunedoarei, în „Îndrumător pastoral”, Alba Iulia, VI, 1982, p. 141–144.
 62. Recenzie la: Codicele Voroneţean, ediţie critică, studiu filologic şi studiu lingvistic de Mariana Costinescu, în „Cercetări de lingvistică”, XXVII, 1982, nr. 2, p. 164–165.
 63. Recenzie la: Ilie Dan, Toponimie şi continuitate în Moldova de nord, în „Cercetări de lingvistică”, XXXVI, 1981, nr. 1, p. 91–92.
 64. Consideraţii asupra tipăriturilor bălgrădene de la sfârşitul secolului al XVII-lea, în „Cercetări de lingvistică”, XXVI, 1981, nr. 2, p. 187–197.
 65. Recenzie la: Ioan Pătruţ, Onomastică românească, în „Cercetări de lingvistică”, XXVI, 1981, nr. 2, p. 222–223.
 66. Câteva adăugiri şi precizări la Bibliografia românească veche, în „Cercetări de lingvistică”, XXV, 1980, nr. 2, p. 235241.
 67. O carte necunoscută din biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino, în „Revista muzeelor şi monumentelor”, 1980, nr. 10, p. 55–57.
 68. Meşteri tipografi bălgrădeni între 1567–1702, în „Apulum”, XVII, 1979, p. 299–309.
 69. Contribuţii la bibliografia periodicelor româneşti, în „Sargetia”, XIV, 1979, p. 717–719.
 70. Evidenţa fondurilor de carte veche. Premise metodologice, în „Revista muzeelor şi monumentelor”, 1979, nr. 2, p. 23–25.
 71. Două completări la Bibliografia românească veche, în „Mitropolia Ardealului”, XXIV, 1979, nr. 7–9, p. 714–717.
 72. Cărţi cu însemnări manuscrise (I–II), în „Sargetia”, XIII, 1977, p. 579–589; XIV, 1979, p. 309–319.
 73. Contribuţia lui Ioan Lăzăriciu la dezvoltarea învăţământului hunedorean, în „Sargetia”, XIII, 1977, p. 519–527.
 74. „Caut, nu ştiu ce caut” (eseu despre poetica lui Lucian Blaga), în „Echinox”, VII, 1975, nr. 7–8, p. 6.

Peste 95 de articole în presa cotidiană şi culturală.

Comunicări științifice:

 1. Fabulele lui Ţichindeal – între receptare şi cenzură, comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 9–10 septembrie 2021.
 2. Reflecții la centenarul Muzeului Limbii Române, comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a IV-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 3. Școala Ardeleană și editarea științifică a textelor, comunicare susținută la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a III-a, Institutul de Lingvistică și Istorie literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 4. Încercări de critică textuală în vechiul scris românesc, comunicare susținută la simpozionul Tendinţe ale cercetării lingvistice şi filologice actuale, organizat în cadrul „Zilelor academice clujene”, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 19 mai 2016.
 5. Premise ale criticii textuale în cultura scrisă din secolul al XVIII-lea, comunicare la Colocviul Naţional de Literatură Română Veche, ediţia a II-a, organizat de Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, Bucureşti, 9–10 octombrie 2015.
 6. Sextil Puşcariu şi Iorgu Iordan: afinităţi elective, comunicare la Conferinţa Internaţională „Zilele Sextil Puşcariu”, ediţia a II-a, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 7. Conceptul de ediţie critică în literatura română veche, comunicare susținută la simpozionul „Negocieri” estetice, ideologice și politice în istoria și teoria literară, organizat în cadrul „Zilelor academice clujene”, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 20 mai 2015.
 8. Presupusul izvor latin al psaltirilor româneşti din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, la simpozionul Lingvistica şi filologia românească în contemporaneitate, organizat în cadrul „Zilelor academice clujene” de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014.
 9. Sextil Puşcariu şi editarea textelor vechi (Material documentar inedit), la Conferinţa Internaţională Zilele „Sextil Puşcariu”, ediţia I, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 10. Modelul slavon versus modelul latin în textele biblice, la Colocviul Naţional „Literatura română veche. Priorităţi ale cercetării actuale”, organizat de Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti, 27–28 iunie 2013.
 11. Comentarii pe marginea traducerii Vulgatei din 1760–1761, la simpozionul Tendinţe în lingvistica şi filologia contemporană, organizat în cadrul „Zilelor academice clujene”, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 22 mai 2012.
 12. Ion Budai-Deleanu – recitirea manuscriselor, la Sesiunea jubiliară ASTRA – 150 ani, organizată de Centrul Cultural „Iacob Mureşianu”, Blaj, 17 septembrie 2011.
 13. Liturghierul în cultura română veche, la simpozionul Muzeul Limbii Române – 90 de ani, organizat în cadrul „Zilelor academice clujene”, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010.
 14. Unde s-a tipărit întâia Cazanie coresiană?, la Colocviul Internaţional „Sextil Puşcariu”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 3–4 iulie 1998.
 15. Ştefan Paşca şi vechiul scris românesc, la simpozionul organizat la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 4 decembrie 1997.
 16. Tradiţie şi inovaţie în toponimia din Valea Ampoiului (jud. Alba), la al XI-lea Simpozion naţional de onomastică, organizat de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 19–21 noiembrie 1996.
 17. Despre începuturile tiparului bălgrădean, la simpozionul organizat în cadrul „Zilelor academice clujene” la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 24 octombrie 1995.
 18. Chiriacodromionul de la Bălgrad (1699). Observaţii filologice şi lingvistice, la simpozionul organizat de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 15 martie 1994.
 19. Două destine paralele: Al. Procopovici şi G. Bogdan-Duică, la simpozionul „Zilele Muzeului Limbii Române – 75 de ani”, Cluj-Napoca, 25–27 octombrie 1994.
 20. Témoignages onomastiques dans les anciennes notes manuscrites roumaines, la al XVIII‑lea Congres Internaţional de Ştiinţe Onomastice, Universitatea din Trier (Germania), 12–17 aprilie 1993.
 21. Ex libris şi onomastică, la al X-lea Simpozion naţional de onomastică, organizat de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 26–28 octombrie 1993.
 22. Mihai Iştvanovici şi unificarea limbii române literare, la simpozionul organizat în cadrul „Zilelor academice clujene” de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 17 octombrie 1991.
 23. Alexa Procopovici, la simpozionul organizat de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 2 iunie 1991.
 24. Mihai Iştvanovici, tipograful „literat” de la Bălgrad, la Sesiunea ştiinţifică „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional”, Alba Iulia, 23–25 noiembrie 1990.
 25. Dicţionarul toponimic. Reflecţii metodologice, la al IX-lea Simpozion naţional de onomastică, organizat de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, 16–18 octombrie 1990.
 26. Carte şi tipar în Bălgradul medieval, la simpozionul organizat în cadrul „Zilelor academice clujene” de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară, Cluj-Napoca, 7 decembrie 1989.
 27. Mărturii lingvistice în vechi însemnări manuscrise, la Sesiunea ştiinţifică „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional”, Piatra Neamţ, 2–3 iunie 1989.
 28.  Pentru un corpus al vechilor însemnări manuscrise, la simpozionul organizat în cadrul „Zilelor academice clujene” de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară, Cluj-Napoca, 22 noiembrie 1988.
 29. Cu privire la toponimizarea relativă, la al VIII-lea Simpozion naţional de onomastică, organizat de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară, Cluj-Napoca, 12-14 noiembrie 1987.
 30. Elemente de limbă vorbită în vechi însemnări manuscrise, la al IV-lea Simpozion naţional de dialectologie, Sibiu, 31 octombrie–1 noiembrie 1986.
 31. Periplul unei cărţi: Chiriacodromionul de la Bălgrad, la Sesiunea ştiinţifică „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional”, Târgu Mureş, 24-25 mai 1985.
 32. Relicte morfosintactice în toponimia Văii Ampoiului, la al VII-lea Simpozion naţional de onomastică, organizat de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară, Cluj-Napoca, 29 noiembrie–1 decembrie 1984.
 33. Al. Procopovici şi vechiul scris românesc, la simpozionul organizat de Societatea Română de Lingvistică Romanică şi Facultatea de Filologie, Cluj-Napoca, 23 martie 1984.
 34. Lecturi şi glose din trecut, la simpozionul „Nicolae Cartojan”, organizat de Societatea de Ştiinţe Filologice şi Facultatea de Filologie, Cluj-Napoca, 30 noiembrie 1983.
 35. Problema tirajelor Cazaniei lui Varlaam, la Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 29–30 octombrie 1982.
 36. Palia de la Orăştie – o apariţie singulară?, la simpozionul „400 de ani de la apariţia Paliei de la Orăştie”, organizat de Facultatea de Filologie şi Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară, Cluj-Napoca, 15 iunie 1982.
 37. Cartea românească de învăţătură a lui Varlaam în ţinutul Hunedoarei, la Sesiunea ştiinţifică „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional”, Sf. Gheorghe, 14–16 mai 1982.
 38. Molitvenicul lui Zoba. Probleme de lexic şi filiaţie, la Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 23–24 octombrie 1981.
 39. Onomastică românească în vechi însemnări manuscrise, la al VI-lea Simpozion naţional de onomastică, organizat de Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară, Cluj-Napoca, 17 octombrie 1981.
 40. Consideraţii asupra tipăriturilor bălgrădene de la sfârşitul secolului al XVII-lea, la Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 24–25 octombrie 1980.
 41. O carte necunoscută din biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino, la Sesiunea ştiinţifică „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional”, Râmnicu-Vâlcea, mai 1980.
 42. Meşteri tipografi bălgrădeni, la Sesiunea ştiinţifică „Continuitate, unitate şi independenţă în istoria poporului român” organizată de Muzeul Unirii, Alba Iulia, 25 noiembrie 1978.

Actualizat în 13 aprilie 2022

[Înapoi] [Descarcă PDF]