CS II dr. LAURA PAVEL-TEUTIȘAN

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Personaje ale teoriei, fiinţe ale ficţiunii. Eseuri,Iaşi, Institutul European, 2021.
 2. Ionesco. L’Antimondo di uno scettico, traduzione dal romeno di Maria Luisa Lombardo, prefazione di Irina Petraș, Roma, Aracne Editrice, 2016.
 3. Teatru și identitate. Interpretări pe scena interioară/ Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2012.
 4. Dumitru Tsepeneag and the Canon of Alternative Literature, translated by Alistair Ian Blyth, Champaign & Dublin & London, Dalkey Archive Press, 2011. 
 5. Dumitru Țepeneag și canonul literaturii alternative, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2007. 
 6. Ficțiune și teatralitate, Cluj-Napoca, Limes, 2003. 
 7. Ionesco. Anti-lumea unui sceptic, Pitești, Paralela 45, 2002.
 8. Antimemoriile lui GrobeiEseu monografic despre opera lui Nicolae Breban, București, Editura Didactică și Pedagogică, colecția „Akademos”, 1997, 166 p.; ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Fundației Culturale Ideea Europeană, 2004.

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Victor Man: Luminary Petals on a Wet, Black Bow, New York, Sternberg Press, 2017: capitolele Între imagini „vorbitoare” și iconotexte: Criptogramele lui Victor Man, p. 69–81; Between „Speaking” Images and Iconotexts: Victor Man’s Cryptograms, p. 15–26.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 3. Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. V, Imaginar și patrimoniu artistic, volum coordonat de Liviu Malița (coautor: Laura Pavel), Iași, Polirom, 2020 (coautor).
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VI, P–R, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 6. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. IV, H–L, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 7. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 8. Dicționarul cronologic al romanului tradus în România: 1990–2000, coord. Ioan Milea, Cluj-Napoca, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2017, 542 p. 
 9. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. II, C, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 10. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. I, A–B, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 11. Dicționarul cronologic al romanului românesc. 1990–2000, coord. Ion Istrate, București, Editura Academiei Române, 2011, 498 p.
 12. Dicționar analitic de opere literare românești, vol. I, coordonare și revizie științifică Ion Pop, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1998; ed. a II-a, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2000; vol. II–IV, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 1999–2003; ediție definitivă, vol. I–II, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2007, 1154 p.

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Nicolae Breban, Bunavestire, ediția a V‑a definitivă, cronologie și referințe critice, vol. I‑II, București, Jurnalul Național & Editura Curtea Veche, „Biblioteca pentru toți”, 2011, 382 + 256 p. 
 2. Dumitru Țepeneag, La belle Roumaine, ediția a II-a, revăzută, prefață, București, Editura Art, 2007, 232 p.
 3. Nicolae Breban, Bunavestire, ediția a IV-a, prefață, tabel cronologic și referințe critice, Pitești, Editura Paralela 45, 2002, 556 p. 
 4. Melanie Klein, Iubire, vinovăție, reparație, traducere din limba engleză, Binghamton & Cluj, Editura Sigmund Freud, 1994, 414 p. (în colaborare).
 5. Evelyn Underhill, Mistica, traducere din limba engleză, note și indice, Cluj, Editura „Biblioteca Apostrof”, 1995, 331 p.

Volume coordonate

 1. Aftermaths of Critical Theory in Cinema, Literature, Art and Visual Culture, „Ekphrasis”, vol. 19, issue 1, 2018 (coeditor).
 2. Uses of the Community. Collaboratives Theories and Practices/ Usages de la communauté. Théories et Pratiques collaboratives, în „Dacoromania litteraria”, 2016, nr. 3 (coeditor).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. A Fictionalist of the 1960s-70s – The “Total” Novelist, în„Dacoromania litteraria”,VIII, 2021, p. 91–105.
 2. Experienţa imersiunii: de la actorul-ghid la spectatorul-detectiv. Postfaţă la Andreea Iacob, De la tehnologic la imersiv. Spre un teatru al spectatorului şi al spaţiului, Cluj-Napoca, Şcoala Ardeleană, 2021, p. 373–377.
 3. Mize critice în (post)douămiism. Perspective de interpretare coextensive, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 331–341.
 4. Dumitru Tsepeneag, în Chantal del Sol et Joanna Nowicki (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, Paris, Éditions du Cerf, 2021, p. 889.
 5. Moduri ale interiorităţii în drama românească modernă, în Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. V, Imaginar şi patrimoniu artistic, volum coordonat de Liviu Maliţa, Iași, Polirom, 2020, p. 69–87.
 6. Critica lui post – cum am devenit „filo-umani”, în vol. Postumanismul, coord. Alex Ciorogar, București, Tracus Arte, 2019, p. 129–133.
 7. An Immaterial Artwork: the Stylistics of Everyday Life and the Creative Waste, in Études Interdisciplinaires en Sciences Humaines, nr. 6, 2019, p. 347–358. 
 8. The Gothic–Absurd Hybrid and the Limits of Representation, în „Caietele Echinox/Echinox Journal”, XXXV, 2018.
 9. The Rise, the Fall, and the Resurgence of Theory: Critique of Suspicion, Critique Beyond Suspicion, în „Ekphrasis”, XIX, 2018, nr. 1, p. 5–8.
 10. Ficționalizarea ca stil de existență, în Angela Martin, Ștefan Baghiu, Cosmin Borza (ed.), Antologiile revistei Cultura. Dosare tematice 2016–2017. Literatură, artă, societate, vol. II, București, Muzeul Literaturii Române, 2018, p. 116–117. 
 11. Cazul „Ninicuța” ‒ estetica realismului socialist și politica „amorului”, în Studii de literatură română recentă. Volumul II: Contribuții la istoria realismului socialist, coordonator Gheorghe Perian, Cluj-Napoca, Limes, 2017, p. 98–104.
 12. The “Beings of Fiction”: Recomposing the Life of Figures with Bruno Latour, in vol. Usages de la figure, régimes de figuration, Editura Universității din București, 2017, p. 149–160.
 13. Avant-garde, arrière-Garde et esthétique apocalyptique chez Ionesco / Avant-garde, Rearguard and Apocalyptic Aesthetics in Ionesco, în „RiCOGNIZIONI. Rivista di lingue, letterature e culture moderne”, vol. IV, 2017, nr. 7, p. 39–48.
 14. Textul ca o bandă Möbius  ̶  Figuri discursive la Dumitru Țepeneag, în „Steaua”, 2017, nr. 3, p. 18–21.
 15. Critica lui „post” – cum am devenit „filoumani”, în „Vatra”, 2017, nr. 3–4, p. 109–110.
 16. Ficționalizarea ca stil de existență, în „Cultura”, nr. 19, 2017, p. 15–16.
 17. Bohemian Literary Life and Clandestine Emotions: Ways of Being Between the Fictional and the Autobiographical, în „Dacoromania litteraria”, IV, 2017, p. 110–123.
 18. Aesthetic Negotiations of Identity ‒ Between Embodied and Disembodied Performance, în „Ekphrasis”, XIII, 2015, nr. 1, p. 80–90.
 19. Ficțiunile biografice și reinventarea arhivei istorico-literare, în Caietele Sextil Pușcariu, I, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013/2015, p. 273–284.
 20. Reenactments of “The Secondary” ‒ Within and Beyond the “Literary Turn”, în „Dacoromania Litteraria”, II, 2015, nr. 2, p. 56–65. 
 21. On Diving into Artistic Potentiality ‒ the Infra-Gaze of Interpretation, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”,I, 2015, nr. 1, p. 36–49.
 22. Cazul „Ninicuța” ‒ estetica realismului socialist și politica „amorului”, în „Vatra”, 2015, nr. 6, p. 62–64.
 23. Prin „ocheanul întors” al teoriei literare: Virgil Nemoianu, în Caietele Sextil Pușcariu, II, Cluj-Napoca, Scriptor & Argonaut, 2015, p. 636–645.
 24. Reinventing the Archive of Literary History. The Role of Biographical Fictions, în „Dacoromania Litteraria”, I, 2014, nr. 1, p. 145–158. 
 25. Reîntoarcerea „refulatului” în estetică, în „Steaua”, LXV, 2014, nr. 5–6, p. 10–11.
 26. Calea hermeneutică ‒ între histrionia și epistemologie, în Ion. Vlad. Sub imperiul lecturii, volum coordonat de Laura Lazăr Zăvăleanu, Cluj-Napoca, Ed. Eikon& Școala Ardeleană, 2014, p. 191–194.
 27. Don Quichotte dans le public – le spectateur en quête d’une nouvelle identité, în „Alternatives théâtrales”, Bruxelles, 2013, nr. 116, p. 9–12.
 28. Staging Ionesco Beyond the Absurd – the Ambiguous Game of Innocence, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Dramatica”, LVII, 2012, nr. 2, p. 165–169. 
 29. „This is Not a Spectator”. The (In)Adequate Audience as a Symptom of the Clash between Cultural Models, în volumul Regards sur le mauvais spectateur/Looking at the Bad Spectator. Ouvrage dirigé par Ștefana Pop-Curșeu, Ioan Pop-Curșeu, Anca Măniuțiu, Laura Pavel-Teutișan, Delia Enyedi, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 39–46.
 30. Ionesco et le Mélodrame comme théâtre du miraculeux, traduit par Virgil Tănase, în „Seine et Danube”, nouvelle série, no. 3, 12 Avril 2011 (on-line).
 31. Self-Derisive Theatricalisation of Identity: Imagological Clichés in the Romanian Dramaturgy, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Dramatica”, LVI, 2011, nr. 1, p. 25–34. 
 32. L’identità «inglese» di Eugène Ionesco, în Multiculturalismo e multilinguismo. Multiculturalisme et multilinguisme, a cura di Gisèle Vanhese, Quaderni del Dipartimento di Linguistica, vol. 25, Università della Calabria, 2011, p. 167–190; studiul a apărut, într-o formă inițială, pe site-ul http://cisadu2.let.uniroma1.it/air/interventi.htm al Associazione Italiana di Romenistica, secțiunea Interventi, 2009, p. 1–12.
 33. Il Fantastico onirico – segno dell’ibrido identitario e testuale, în Poetica dell’immaginario. Imago, vol. 2, a cura di Gisèle Vanhese, Centro Editoriale e Librario, Università della Calabria, 2010, p. 123–138.
 34. L’onirisme esthétique roumain – stratégies textuelles face à l’utopie idéologique, în „Synergies Roumanie”, 2010, nr. 5, p. 21–31.
 35. Un mythe identitaire et son revers, în „Synergies Roumanie”, 2009, nr. 4, p. 227–231.
 36. Mélodrame et parodie dans le théâtre de Eugène Ionesco, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Dramatica”, LIV, 2009, nr. 1, p. 51–64.
 37. Il Donchisciottismo di un postromantico, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologia”, XIV, 2009, nr. 2, p. 87–108.
 38. Canonul și ficțiunea critică, în volumul Spiritul critic la Cercul Literar de la Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2009, p. 235–241. 
 39. De la momentul debutului la „Negaţiuni” („Centenar Eugen Ionescu”), în „România literară”, XLIII, 2009, nr. 45, p. 16–18. 
 40. Jonction avant-gardistes chez Ionesco, în „Synergies Roumanie”, 2007, nr. 2, p. 51–56.
 41. Modern Tragedy and Gender Role-Playing, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Dramatica”, LII, 2007, nr. 1, p. 21–26.
 42. Bătălia sexelor, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Dramatica”, LII, 2007, nr. 1, p. 195–198. 
 43. Matei Vișniec and the Paradoxes of Theatrical Imaginary, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Dramatica”, LII, 2007, nr. 2, p. 31–37. 
 44. Postcommunist Romanian Playwriting – „Distantiation” and Polemical Countertext, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Dramatica”, LI, 2006, nr. 2, p. 3–11. 
 45. Le „moi” hybride chez Ionesco et chez les écrivains oniriques, în „Dialogues Francophones”, 2006, nr. 12, Timișoara, Editura Universității de Vest, p. 37–42.
 46. „Țara lui Dracula” – imagologie și fantasme identitare după 1989, în volumul T(z)ara noastră. Stereotipii și prejudecăți. Eseuri de mentalitate, volum coordonat de Ruxandra Cesereanu, București, Institutul Cultural Român, 2006, p. 167–177. 
 47. Matrice imaginaire et mythologie identitaire – «la patrie» de Dumitru Tsepeneag, în Dumitru Tsepeneag. Les Métamorphoses d’un créateur: écrivain, théoricien, traducteur (Les Actes du Colloque International organisé les 14–15 avril 2006), Études réunis par Georgiana Lungu Badea et Margareta Gyurcsik, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2006, p. 75–82.
 48. Identité fictionnelle et imagologie onirique, în „Synergies Roumanie”, 2006, nr. 1, p. 151–157.
 49. Eliade and his generation – metaphysical fervour and tragic destiny, în „Journal for the Study of Religions and Ideologies”, vol. 5, no. 15, 2006, p. 5–19. 
 50. L’identité «anglaise» d’Eugène Ionesco, în „Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles”, 2004, no. 2, p. 49–64. 
 51. Nietzschean Elements in Nicolae Breban's Posmodern Novels, în „Transylvanian Review”, XI, 2002, Autumn, No. 3, p. 87–96. 
 52. Between Fiction Criticism and Critical Fiction, în „Transylvanian Review”, IX, 2000, Summer, No. 2, p. 106–113.
 53. Un Ionesco gothique?, în „Transylvanian Review”, VIII, 1999, Autumn, No. 3, p. 40–48. 

Peste 75 de articole în „Contemporanul/ Ideea Europeană”, „Apostrof”, „România literară”, „Steaua”, „Observator cultural”, „Viaţa românească’, „Euphorion”, „Echinox” etc.

Comunicări științifice:

 1. O postură de ficţionar în anii ’60-’70: romancierul total, comunicare susținută în cadrul Zilelor Academice Clujene, 14 octombrie 2021.
 2. Mize critice în (post)douămiism. Perspective de interpretare coextensive, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online.
 3. Roman total, maximalism, excepționalism – postúri scriitoricești și forme epice românești în anii ’70, la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a IV-a, 12–13 septembrie 2019.
 4. Teatrul interiorității. la Colocviul ROMIMAG - Enciclopedia imaginariilor din România(echipa P5: Imaginarul și patrimoniul artistic românesc), Facultatea de Teatru și Film a UBB, 9 iulie 2019.
 5. The Recessive Principle: Restoring a Nonmodern Ethos, comunicare la Conferința internațională „Temporalities of Modernism”, the 2nd CEMS (Centre for European Modernism Studies), Conference, Cluj, 2–4 mai, 2018.   
 6. An immaterial artwork: between the stylistics of everyday life and creative waste/ O operă imaterială: între stilistica vieții cotidiene și risipa creatoare, keynote la Conferința internațională Creative Industries in Post-Humanism, a CODFREURCOR/CollègeDoctoral Francophone Régional d’Europe centrale et oriental en Sciences humaines, Iași, 16–17 noiembrie, 2018.
 7. Vocația pasivă și amănarea operei, comunicare la Conferința internațională CODFREURCOR, Iași, 16–17 noiembrie, 2018. 
 8. Ce vine după French Theory: mode, contaminări, decalaje în teoria critică/In the Aftermath of French Theory: Trends, Contaminations, Discontinuities in Critical Theory, comunicare la Colocviul Național al Asociației de Literatură Generală și Comparată (ALGCR), Cluj, 14–15 iulie 2017. 
 9. Boemă literară și trăiri clandestine: moduri de a fi între autobiografic și ficțional, comunicare la Conferința internațională, Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a III-a, 14–15 sept. 2017.
 10. Estetizarea interpretării și postcritica. Obiectul estetic la Graham Harman, comunicare la Conferința națională Estetică și teorii ale artelor (ETA), Facultatea de Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, 22–23 septembrie 2017.
 11. Beyond Artistic Aura ‒ The Politics of Aesthetic Appropriation and Parody, la Conferința internațională Provocations as Art. 2nd Ekphrasis Conference on Cinema and Visual Culture, Facultea de Teatru și Televiziune, „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca, 28–29 mai 2015.
 12. Prin „ocheanul întors” al teoriei literare: Virgil Nemoianu, la Conferința internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a II-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 13. Strategii de interpretare a potențialității artistice. Între imagini „vorbitoare” și iconotexte, la Conferința Estetică și Teorii ale artelor/Aesthetics and Theories of the Arts (ETA). A patra ediție,Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 11–12 septembrie, 2015. 
 14. Prerogative politico-estetice în realismul socialist ‒ „rezervația” de scriitori, la simpozionul „Zilele academice clujene”, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 20 mai 2015.
 15. Modele teoretice, singularități convergente. Ioana Em. Petrescu și Virgil Nemoianu, la Colocviu național dedicat memoriei Ioanei Em. Petrescu ‒ „Portretul teoreticianului literar sub totalitarism”, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, 4–5 decembrie 2015. 
 16. Monodrama – între specie neoexpresionistă și document antropologic, la simpozionul „Zilele academice clujene”, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 5 iunie 2014.
 17. Constructing the Body in Performance Theory. In Between the Fictional, the Autobiographical and the Aesthetic Self, la Conferința internațională „Bodies in Between”. Corporeality and Visuality from Historical Avant-garde to Social media, Facultea de Teatru și Televiziune, „Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca, 29–31 mai 2014.
 18. Întoarcerea refulatului în estetică ‒ Noua (bio)etică a esteticii la Conferința Estetică și Teorii ale artelor/Aesthetics and Theories of the Arts, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 19–20 septembrie, 2014.
 19. Predarea unei serii de cursuri cu tema  In Search of Actor's Identity: Pedagogy and Artistic Research, în cadrul programului “University Erasmus Intensive Programme, Playing Identities:Acting, The Self and Society”, la Siena Summer School, Universitatea din Siena, Italia, 15 -23 iulie 2013.
 20. Concepte și „ficțiuni” interpretative în critica și teoria actuală, la Conferința Internațională Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția I, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 21. „This is Not a Spectator”. The (In)Adequate Audience as a Symptom of the Clash between Cultural Models, la Conferința internațională The Bad Spectator. Performing Arts between Construction and Destruction/Le mauvais spectateur. Les arts du spectacle entre construction et destruction, organizată de grupul de cercetare ITIA (Istoria teatrului, iconografie și antropologie teatrală), Facultatea de Teatru și Televiziune, Universitatea „Babeș-Bolyai”, coorganizator Institut d’Etudes Théâtrales, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France, Cluj-Napoca, 7–9 iunie 2012. 
 22. Între elitism și pop culture – mizele unei polemici în istoria literară actuală, la simpozionul Strategii ale istoriei literare actuale, organizat în cadrul „Zilelor academice clujene”, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 24 mai 2012.
 23. Onirism estetic și neomodernism. Strategii textuale față cu utopia ideologică, la simpozionul Muzeul limbii române – 90 de ani, organizat în cadrul „Zilelor academice clujene”, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010.
 24. Nevoia ficțiunii critice la Nicolae Balotă, la Colocviul Internațional Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, Cluj-Napoca, 10–12 octombrie 2008.
 25. Le fantastique onirique – signe de l’hybride identitaire et textuel, la Colocviul Internațional Metodologia della Mitocritica e Letteratura fantastica, Arcavata di Rende, Università della Calabria, Italia, 4–5 iunie 2007.
 26. Matrice imaginaire et mythologie identitaire – « la patrie » de Dumitru Tsepeneag, comunicare la Colocviul internațional Dumitru Țepeneag: Les Metamorphoses d'un createur (ecrivian, theoricien, traducteur), organizat în cadrul Anului Francofoniei de Universitatea de Vest și Centrul Cultural Francez, Timișoara, 14–15 aprilie 2006.
 27. L’Identité Hybride du Don-Quichottisme chez Ionesco, Tsepeneag et Tănase, comunicare în cadrul ediției a 20-a a Congrès International du CIÉF (Conseil International d’Études Francophones), Sinaia, 30 iunie 2006. 
 28. Ionesco – le théatre palimpseste, la Colloque international Eugène Ionesco – citoyen du monde, organizat la Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 20 mai 2004.
 29. Paradigmele receptării, la Simpozionul „Teatrul, publicul, mass-media”, organizat cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la înființarea Teatrului de Stat din Turda, 28 octombrie 1998.
 30. Nicolae Balotă – permanența eseului, în cadrul „Zilelor culturii clujene“ organizate de Centrul Cultural Român din Paris, mai 1998.
 31. Nicolae Breban — un romancier postflaubertian, în cadrul „Zilelor culturii clujene“ organizate de Centrul Cultural Român din Paris, mai 1998.
 32. Le role de la corporalité chez Antonin Artaud [Rolul corporalității în concepția teatrală a lui Antonin Artaud], la Simpozionul „Corps et culture dans le contexte européen”, Antibes (Franța), 25 septembrie – 2 octombrie 1994.
 33. Camil Petrescu – de la bovarismul metafizic la moft, la Simpozionul „Camil Petrescu – 100 de ani de la nașterea dramaturgului”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 27 aprilie 1994.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi