CS dr. ANDREEA-NORA PUȘCAȘ

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Epistolar. Texte însoțitoare ale răspunsurilor la Chestionarele Muzeului Limbii Române, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2021, 264 p.
 2. Unitățile frazeologice cu termeni religioși în română și spaniolă. O analiză comparativ-contrastivă, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2015, 392 p.

Lucrări fundamentale sau de referință

 1. Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. II, Patrimoniu și imaginar lingvistic, volum coordonat de Elena Platon, consultant științific Gheorghe Chivu, Iași, Polirom, 2020 (coautor).

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Jesús Gerardo Martínez del Castillo, Semnificat și cunoaștere. Semnificația adjectivelor subiective (titlu original: Significado y conocimiento. La significación de los adjetivos subjetivos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Deauno.com (de Elaleph.com S.R.L.).
 2. Gretchen Gimpel Peacock, Brent R. Collett, Intervenții bazate pe colaborarea familie-școală (titlu original: Collaborative Home/School Interventions), Cluj-Napoca, ASCR, 2015.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Recenzie la Daniela Ulieriu, Doina Popescu, Trei secole de gastronomie românească. De la muhalebiu și schembea la volovan și galantină, în „Transylvanian Review”, XXX, 2021, Supplement nr. 2, Otilia Hedeșan, Cosmina Timoce-Mocanu (eds.), MultiTrack Research on Food. Building the Romanian File (în curs de apariție).
 2. Frazeologia gustului. Din răspunsurile la Chestionarul VIII al Muzeului Limbii Române, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 460–474.
 3. Romanian Horse Names, în „Romanica Cracoviensia”, 21, 2021, nr. 1, p. 19‒31.
 4. Limbajul religios, în Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. II, Patrimoniu și imaginar lingvistic, volum coordonat de Elena Platon, consultant științific Gheorghe Chivu, Iași, Polirom, 2020, p. 109–127.
 5. Recenzie la: Cristina Bocoș, Diana-Maria Roman, Limba română contemporană: analiză morfosintactică și gramatică normativă în 25 de teste-grilă, în „Philologica Jassyensia”, XVI, 2020, nr. 1, p. 332–335.
 6. Nume de cai. Din răspunsurile la Chestionarul I, în „Dacoromania”, s. n., XXIV, 2019, nr. 1, p. 20–41.
 7. Recenzie la: Maria Ștefănescu, Dicționar român-englez de termeni religioși creștini, în „Dacoromania”, s. n., XXIV, 2019, nr. 1, p. 91−94.
 8. Contemporary Religious Discourse in Romania. The Religious Conference, în „Revista Lingua”, XVII, 2018, nr. 2, p. 29−46.
 9. Recenzie la: D’A. M. Badia I Margarit i Joan Veny (ed.), Estudis Romànics, XXXVII, 2015, în „Dacoromania”, XXII, nr. 1, 2017, p. 87−89.
 10. Building a Slovak-Romanian Parallel Corpus, în Actele Conferinței Internaționale Sextil Pușcariu,Ediția a III-a(Cluj-Napoca, 14−15 septembrie 2017), Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 231−139 (coautor).
 11. Tradițional vs modern în lexicografie. O aplicație pe Corpusul Romanian Web 2016,în Actele Conferinței Internaționale Sextil Pușcariu,Ediția a III-a(Cluj-Napoca, 14−15 septembrie 2017), Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 201−223 (coautor).
 12. A Corpus-driven Analysis of the Word „Romanian” in CORPES XXI, în „VARIA XXV. Proceedings of the 25th Colloquium of Young Linguists”, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava, 2017 (Častá-Papiernička 23−25 noiembrie 2016), p. 343−359.
 13. Recenzie la: Ionuț Pomian (coord.), Nicolae Mocanu (ed.), Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani, în „Dacoromania”, s. n., XXI, 2016, nr. 1, p. 113−115.
 14. Andreea-Nora Pop, Romanian Car Nicknames, în „Acta onomastica”,2016, nr. 57, p. 86−99.
 15. La imagen de Adán y Eva en las unidades fraseológicas del rumano y el español: análisis comparativo, în „Analecta Malacitana” (AnMal electrónica), 2016, nr. 40, p. 165−178.
 16. Numele magazinelor românești din Spania, în Caietele Sextil Puscariu. Actele Conferinței internaționale Zilele Sextil Puscariu,Ediția a II-a (Cluj-Napoca, 10−11 septembrie 2015), Cluj-Napoca, Scriptor, 2015, p. 339−402.
 17. O analiză cognitivă a unităților frazeologice referitoare la ,,moarte”, în „Limbă – Literatură – Mentalitate. Studii și modele de lectură plăcută, Lucrările Simpozionului Național Experiențe didactice în context multicultural, Cluj-Napoca, Ecou Transilvan, 2015, p. 118−129.
 18. Cum își numește românul în glumă casa. Din răspunsurile la Chestionarul Casa, în „Dacoromania” s. n., XX, 2015, nr. 2, p. 152−166.
 19. Imaginea îngerului în frazeologia românească și spaniolă, în „Dacoromania”, s. n., XIX, 2014, nr. 2, p. 153−164.
 20. Recenzie la: Cristian Muntean (autor), Aurora Comșa (trad.), Silencios fructuosos/Tăceri roditoare, ediție bilingvă, în „Trans” (Universidad de Málaga), 2014, nr. 18, p. 273−275.
 21. Trăsăturile fizice ale diavolului în frazeologia românească și spaniolă, în volumul Conferinței Internaționale în Filologie desfășurată în cadrul proiectului „Doctoratul. O carieră atractivă în cercetare”, I (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, 24−26 iunie 2013), Suceava, Casa Cărții de Știință, 2013, p. 219−230.
 22. Un análisis de las dificultades lingüísticas de un grupo de inmigrantes rumanos estudiantes de español como lengua extranjera, în „Acta Technica Napocensis”, Series Languages for Specific Purposes, 2012, Cluj-Napoca, p. 49−58.
 23. Interferențe lingvistice româno-spaniole în comunicarea interculturală în spațiul virtual, în „Comunicare, context, interdisciplinaritate”, volumul II, Editura Universității „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș, 2012.
 24. Drama creatorului în Dans la ville de Sylvia (José Luis Guerín), în „Transilvania”, LX, 2012, nr. 2, p. 46−49 (coautor).
 25. An Ethno-linguistic Comparison between Food Idioms in Romanian and Spanish, Infusing Research and Knowledge in South-East Europe, South-East European Research Centre, 2011, p. 521−527.
 26. Anca Bodzer, Romania and Romanian Immigrants in the Spanish Press: Mirroring Reality or Encouraging Stereotypes, în„Acta Technica Napocensis”, Series Languages for Specific Purposes, Cluj-Napoca, 2011, nr. 3−4, p. 27−38.
 27. Semantica expresiilor frazeologice, în „Studii umaniste și perspective interculturale. Cercetări ale doctoranzilor în filologie”, Tîrgu-Mureș, Editura Universității „Petru Maior”, 2011, p. 623−631.
 28. Los modismos desde el estructuralismo hasta la psicolingüística, în „Philológica Urcitana. Revista de iniciación a la investigación en Filología”, 2011, nr. 5, Universidad de Almería, p. 75−88.
 29. Coordonatele zămislirii credinței în Sfântul Martir cel Bun de Miguel de Unamuno, în„Tabor”, IV, 2011, nr. 12.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi