CS CRINA POP

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Ediții critice filologice

 1. Școala Ardeleană. Antologie de texte alcătuită și coordonată de Eugen  Pavel. Prefață  de Eugen  Simion. Vol. I‒IV, București, Academia  Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2018, CCXCIV + 1418 p., 1728 p., 1728 p., 1600 p. (coeditor).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Evoluția normelor literare în Ceaslovețul de la Bălgrad (1686). Particularități lingvistice, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 196–218.
 2. Recenzie la: Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691–1830). Recuperarea unei identități culturale, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, în „Dacoromania”, serie nouă, I, 2017, p. 85–87.
 3. Observații privind filiația Ceasloavelor din sec. al XVII-lea și al XVIII-lea,în „Caietele Sextil Pușcariu”. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu», ediția a IV-a, Cluj-Napoca, Editura Scriptor-Argonaut, 12–13 septembrie 2019, p. 248–260.
 4. Problema emancipării societății românești în scrierile unor iluminiști bănățeni, în „Caietele Sextil Pușcariu”. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu», ediția a III-a, Cluj-Napoca, Editura Scriptor-Argonaut, 14–15 septembrie 2017, p. 381–388.

Comunicări științifice

 1. Evoluția normelor literare în Ceaslovețul de la Bălgrad (1686). Particularități lingvistice, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online.
 2. Observații privind filiația Ceasloavelor din sec. al XVII-lea și al XVIII-lea,comunicareîn cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a IV-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 3. Problema emancipării societății românești în scrierile unor iluminiști bănățeni, comunicareîn cadrul Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a III-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 4. Școala Ardeleană și editarea științifică a textelor,masă rotundă în cadrul Zilelor Academice Clujene, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 15 iunie 2017.
 5. Însemnări de proprietate de pe cărți vechi românești,comunicareîn cadrul Zilelor Academice Clujene, „Muzeul limbii române – 90 de ani”, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010.
 6. Particularități grafice ale însemnărilor manuscrise de pe cărți vechi tipărite în secolul al XVII-lea, comunicareîn cadrul Zilelor Academice Clujene, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 9–14 iunie 2008.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi