CS III dr. MARIA STEFANESCU

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Studii de lexicografie și semantică interculturală, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2019, 247 p. 
 2. Dicționar român–englez de termeni religioși creștini, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2017, 251 p.
 3. Lumile posibile și sensul textelor literare. De la Leibniz la Robinson Crusoe, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2007, 227 p.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. II, Patrimoniu și imaginar lingvistic, volum coordonat de Elena Platon, consultant științific Gheorghe Chivu, Iași, Polirom, 2020 (coautor).

Volume coordonate

 1. Languages for Specific and Academic Purposes. Institutional Policies and Strategies,in „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, LXIV, 2019, nr. 2 (coeditor).
 2. Tehnici și strategii novatoare în dinamica limbajelor de specialitate, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2017, 348 p. (coeditor).
 3. Dynamics of Languages for Specific Purposes: Novel Approaches and Strategies,in„Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, LVIII, 2/2013 (coeditor).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Câteva reflecții (și rectificări) privind Dicționarul român-englez de termeni religioși creștini (2017), în D. Cotrău et al. (eds.), Comunicarea profesională – rostiri în oglindă. Un excurs aniversar, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2021, p. 163179.
 2. Sensul „a transforma” al verbu­lui a face. Câteva considerații privind structurile gramaticale în care apare, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 164–174 (coautor).
 3. Limbă și națiune, în Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. II, Patrimoniu și imaginar lingvistic, volum coordonat de Elena Platon, consultant științific Gheorghe Chivu, Iași, Polirom, 2020, p. 150–173.
 4. Imaginar lingvistic și modele identitare în lexicografia românească a secolelor XIX și XX. I. Dicționarul limbii române al lui Laurian și Massim, în „Dacoromania”, XXIV, 2019, nr. 1, p. 42–49 (coautor).
 5. Câteva remarci privind unitățile frazeologice în dicționarul tezaur al limbii române, în „Dacoromania”, XXII, 2017, nr. 1, p. 51–63.
 6. The Persistence of Ethnic Stereotypes in the Collective Mind: the Case of the Roma People in the Romanian Socio–Cultural Space, în Giza T. et al. (ed.), International Scientific Conference Theoretical and Applied Researches in the Field of Pedagogy, Psychology and Social Sciences December 28–29, 2016. Proceedings of the Conference, Kherson–Kielce, Helvetica, 2017, p. 265–275 (coautor).
 7. Mărcile stilistice de atitudine negativă. Observații asupra folosirii lor în câteva dicționare românești, în „Studii și cercetări lingvistice”, LXVII, 2016, nr. 1, p. 33–45.
 8. Some Theoretical Preliminaries to Designing a Bilingual (Romanian–English) Dictionary of Religious Terms, în „Synergy”, XII, 2016, nr. 1, p. 165–175.
 9. Considerații privind criteriile de stabilire a filiație sensurilor în OED și DA, în D. Chira, N. Mocanu (ed.), Studies and Articles. In Honour of Professor Mihai Mircea Zdrenghea on His 70th Anniversary, Cluj-Napoca, Scriptor & Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 458–470.
 10. Definirea termenilor pentru confesiuni religioase creștine în dicționarele românești, în Caietele Sextil Pușcariu II. Actele Conferinței internaționale „Zilele Sextil Pușcariu". Ediția a II–a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2015, p. 431–444.
 11. Dysphemisms for Ethnicity: Cautionary Labelling of Disparaging Ethnic Words in Some Romanian Dictionaries, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, LX, 2015, nr. 2, p. 51–63.
 12. Dicționarul Academiei și Oxford English Dictionary: premise, principii, paralele, în „Limba română”, LXIII, 2014, nr. 3, p. 392–406.
 13. A tale of two cities?Some (critical) reflections on critical EAP,în Sonia Munteanu, Bianca Bretan (ed.), Diversitate Culturală și Limbaje de Specialitate – mize și perspective –, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2013, p. 177–186.
 14. Designing an ESP Course for Theology Students, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, LVIII, 2013, nr. 2, p. 125–137.
 15. O privire (coșeriană) asupra „schimbării lingvistice”, cu referire la DA și DLR,în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, XII, 2012, nr. 1, p. 423–432.
 16. Revisiting the Implied Author Yet Again: Why (Still) Bother?, în „Style”, LXV, 2011, nr. 1, p. 48–66.
 17. Intentionalism and Anti–Intentionalism in Contemporary Anglo–American Philosophical Aesthetics, în „Revue roumaine de philosophie”, LIV, 2010, nr. 1, p. 125–140.
 18. Life (and Death) Narratives in Joan Didion’s The Year of Magical Thinking, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, 2010, nr. 2, p. 147–155.
 19. Rhetorically Reading Cosmopolis. (Mis)reading America?,în Rodica Mihăilă, Irina Grigorescu Pană (ed.), The Sense of America. Histories into Text, București, Univers Enciclopedic, 2009, p. 43–53.
 20. Re–Exploring the “Ethical Turn”. Rhetorical Ethical Criticism as a Cross–Disciplinary Project, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, 2009, nr. 1, p. 275–283.
 21. World Construction and Meaning Production in the ”Impossible Worlds” of Literature, în „Journal of Literary Semantics”, XXXVII, 2008, nr. 1, p. 23–31.
 22. An Artist of Floating Wor(l)ds, în „B.A.S.: British and American Studies”, XIV, 2008, p. 71–78.
 23. A Brief Survey of Possible–Worlds Literary Semantics,în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, VIII, 2007, nr. 2, p. 255–260.
 24. Truth in/of Fiction, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, 2007, nr. 2, p. 191–199
 25. The Possible Worlds of Literature and the Semantics of Fiction, în Zygmunt Mazur, Teresa Bela (Ed.), Language and Identity: English and American Studies in the Age of Globalization, Volume 1: Literature, Cracovia, Jagiellonian University Press, 2006, p. 584–597.
 26. Către o semantică a ficțiunii în perspectivă integralistă, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, III, 2005, nr. 6, p. 219–228.
 27. Ordinary Language, Extraordinary Literature. A Speech–Act Approach to Literary Theory, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, III, 2003, nr. 4, p. 371–379.
 28. Things Done with Words. Speech–Act Theory and Deconstruction, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, 2002, nr. 3, p. 269–273.
 29. A Speech–Act Approach to W. Golding’s Lord of the Flies, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, 2001, nr. 2, p. 225–23.
 30. Speech–Act Theory: the Founding Fathers, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, 2000, nr. 1, p. 77–85.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi