CS III dr. CALIN TEUTIȘAN

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Scenarii ale criticii. Protagonişti, metode, interpretări, Cluj-Napoca, Şcoala Ardeleană, 2021.
 2. Textul în oglindă. Reflexii ale imaginarului eminescian, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 2006. 
 3. Eros și reprezentare. Convenții ale poeziei erotice românești, prefață de Ion Pop, Pitești, Paralela 45, 2005.
 4. Fețele textului, Cluj-Napoca, Limes, 2002.

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Nicolae Breban, în Chantal del Sol et Joanna Nowicki (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, Paris, Éditions du Cerf, 2021, p. 570–571.
 2. Identitary and Aesthetic Projections in South-Eastern Europe, în Gisèle Vanhese, Annafrancesca Naccarato (ed.), Immagine e Interpretazione. Quaderni del LARIR, Collana Immaginario e Retorica, vol. 1, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino Editore, 2018, p. 171–189. 
 3. Generația ’80 în proza scurtă, în Gheorghe Perian (ed.), Studii de literatură română recentă, vol. III, Istoria postmodernismului prin antologii, Cluj-Napoca, Limes, 2018, p. 61–67.
 4. Studii de literatură română recentă, în Gheorghe Perian (ed.), Studii de literatură română recentă, vol. II, Contribuții la istoria realismului socialist, Cluj-Napoca, Limes, 2017, p. 81–97.
 5. L'Archaeus immaginario e le sue incarnazioni narrative, în Gisèle Vanhese (ed.), Poetica dell’immaginario, Rende, Centro Editoriale e Librario, Università della Calabria, 2010, p. 169–182. 
 6. Hortensia Papadat-Bengescu – vocaţia şi stilurile modernităţii, în Andreia Roman (ed.), Hortensia Papadat-Bengescu – vocația și stilurile modernității, Pitești, Paralela 45, 2006, p. 31–53. 

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 3. Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, consultant științific Adrian Tudurachi, Iași, Polirom, 2020 (coautor).
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VI, P–R, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 6. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. IV, H–L, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 7. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 8. Dicționarul cronologic al romanului tradus din România 1990–2000, coord. Ioan Milea, Cluj-Napoca, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2017 (coautor). 
 9. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. II, C, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 10. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. I, A–B, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 11. Dicționarul cronologic al romanului românesc 1990–2000, coord. Ion Istrate, București, Editura Academiei Române, 2011 (coautor).
 12. Dicționarul analitic de opere literare românești, coord. Ion Pop, vol. I (București, Editura Didactică și Pedagogică, 1999; ediția a doua: Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2000), vol. II (Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2000), vol. III (Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2001), vol. IV (Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2003); ediție definitivă, vol. III, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2007 (coautor).

Volume coordonate

 1. Ion Pop, Călin Teutișan (eds.), Echinox 50, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2018. 

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Sinteza critică a unui postlansonian: D. Popovici, în Adrian Tudurachi, Ioana Bican (coord.), Dumitru Popovici, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2022 (Personalități ale Universității Babeș-Bolyai), p. 29–42.
 2. Conceptual Configurations and Interpretive Practices in the Academic Literary Criticism of the ’70s. Liviu Petrescu and Critical Essentialism, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 353–359.
 3. Despre „adevărurile” ficționale, prefață la Radu Aldulescu, Sonata pentru acordeon, Bucureşti, Litera, 2021.
 4. Ion Pop. Scrisul trait, în „Steaua”, LXXII, 2021, nr. 6, p. 22–24.
 5. Imaginarul levantin în literatura română, în Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, consultant științific Adrian Tudurachi, Iași, Polirom, 2020, p. 114–132.
 6. Istoria ca ficțiune și strategiile epicului, prefață la Sanda Pădurețu, Intertext și narațiune, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2019, p. 11–13.
 7. D. Popovici’s eclectic method, between biographist historiography and critical didacticism, în „Transylvanian Review”, XXVIII, 2019, Supplement nr. 2, p. 101–110. 
 8. Corin Braga, de la gândirea critică vrăjită la literatura viselor, în Ion Pop, Călin Teutișan (eds.), Echinox 50, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2018, p. 197–209.
 9. Identitary and Aesthetic Projections in South-Eastern Europe, in Gisèle Vanhese, Annafrancesca Naccarato (eds.), Immagine e InterpretazioneQuaderni del LARIR, Collana Immaginario e Retorica, vol. 1, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino Editore, 2018, p. 171–189. 
 10. Arghezianismul ca „optimism” lingvistic, în Angela Martin, Ștefan Baghiu, Cosmin Borza (eds.), Antologiile revistei Cultura. Dosare tematice 2016–2017. Literatură, artă, societate, II, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2018, p. 50–51.
 11. Morfologie culturală sud-est europeană. Ipoteze analitice, în Caietele Sextil Pușcariu, III, Cluj-Napoca, ScriptorArgonaut, 2017, p. 556–566.
 12. The Planet of Literature: Franco Moretti’s Neo-Perspectivist Method, în „Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia”, 2016, nr. 1, p. 95–110.
 13. Critica între metafizică şi raţionalism. Utopia organică, în Ioana Bot (ed.), Personalități ale Universității Babeș-Bolyai. Ioana Em. Petrescu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, p. 47–56. 
 14. Eminescu şi faliile imaginarului crepuscular, înStudii eminesciene, vol. 13 (23), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2016, p. 5–19.
 15. Critica i-mediată și întâmplările lecturii, în Anca Chiorean, Patru dimensiuni reale în irealitatea imediată. Eseu despre stratigrafia imaginarului blecherian, Cluj-Napoca, Avalon, 2015, p. 9–12.
 16. Spirale discursive şi ficţiuni postumane, în Caietele Sextil Pușcariu, I, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013/2015, p. 329–336. 
 17. Raţionalitate şi perspectivism în studiile literare contem­po­rane: Franco Moretti,în Caietele Sextil Pușcariu, II, Cluj-Napoca, ScriptorArgonaut, 2015, p. 671–681. 
 18. Parabolic Narrative Mechanisms and Fictional Structures in Petru Cimpoeșu’s Novels, în „Caietele Echinox”, 2014, vol. 26, p. 130–137.
 19. Sinteze culturale și interferențe teoretice, în Iulian Boldea (ed.), Mircea Muthu. Ȋn orizontul sintezei, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI, 2014, p. 112–118.
 20. Aurel Podaru (ed.), Întâlnirile Clubului Saeculum, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2014, p. 24–29.
 21. Dosar Virgil Nemoianu, în „România literară”, 2013, nr. 31, p. 13–14.
 22. Comparatismul contemporan în căutarea metodei critice “vrăjite”, studiu introductiv la Corin Braga, Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare, București, Tracus Arte, 2013, p. 5–46. 
 23. Corin Braga – Psihobiografii, în „Transylvanian Review, 2012, nr. 2, p. 150–154.
 24. Structures de la pensée magique et utopique européenne : une herméneutique des constructions imaginaires, în „Synergies Roumanie”, 2011, nr. 6, p. 187–196.
 25. Aesthetic Alternatives in the Romanian Literary Neo-Modernism. Women Writers and Fictional Evasion, în „Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia”, 2011, nr. 4, p. 147–155.
 26. „Negocieri” modern-postmoderne. Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, în Sanda Cordoș (ed.), Spiritul critic la Liviu Petrescu, Cluj-Napoca, Limes, 2011, p. 158–165.
 27. Ion Pop ‒ Logica poetică şi luciditatea metaforizantă, în Sanda Cordoș (ed.), Ion Pop – 70, Pitești, Paralela 45, 2011, p. 172–180.
 28. Corin Braga – Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVIe-XVIIIe siècles, în „Transylvanian Review”, 2011, nr. 4, p. 148–151.
 29. Nichita Stănescu – Éros et antropocentrisme symbolique, în „Synergies Roumanie”, 2010, nr. 5, p. 39–49. 
 30. Textual Mirrors and Autospecularity, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Philologia”, 2009, nr. 2, p. 17–26. 
 31. Miroirs relatifs – Le personnage épique et les facettes du Logos, în „Synergies Roumanie”, 2009, nr. 4, p. 233–238. 
 32. Lucian Blaga – erosul vizionar, în Meridian Blaga 9, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2009,  p. 189–192.
 33. Geographie et architecture speculaire, în „Synergies Roumanie”, 2008, nr. 3, p. 129–139. 
 34. L’éros dans la poésie roumaine d’avant-garde, în „Synergies Roumanie”, Paris, 2007, nr. 2.
 35. Panait Istrati – l’espace littéraire levantin, în „Synergies Roumanie”, Paris, 2006, nr. 1.
 36. Meridian Blaga, vol. V, tom 1: Literatură, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2005.
 37. Convenția poetică simbolistă și temele erosului (I), în „Limbă și literatură”, 2002, nr. I–II,.
 38. Convenția poetică simbolistă și temele erosului (II), în „Limbă și literatură”, 2002, nr. III–IV.

Peste 80 de articole în „Contemporanul/ Ideea Europeană”, „Apostrof”, „Steaua”, „Observator cultural”, „Echinox”, „Vatra”, „Tribuna”, „Cultura”, „Viaţa românească”, „aLtitudini”, „Mişcarea literară” etc.

Comunicări științifice:

 1. Configuraţii conceptuale şi practici interpretative în critica universitară a anilor ’70. Liviu Petrescu şi esențialismul critic, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online.
 2. Poetici și stilistici convergente. Istoria literară ca mediere critică la Ion Pop, la Conferința internațională Zilele Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019. 
 3. Istoria literaturii române. Provocările unei discipline umaniste, conferință susținută la Accademia di Romania, Roma, 12 aprilie 2018.
 4. Eminescu. Structuri ale creației, la conferința Ziua culturii naționale, Biblioteca Academiei Române, Cluj-Napoca, 15 ianuarie 2018.
 5. Metoda eclectică a lui D. Popovici, între istoriografia biografistă și didacticismul critic, la Congresul Internațional de Istorie Literară D. Popovici (Valori locale convertibile: mize internaționale ale istoriei literare naționale), Cluj-Napoca, 10–12 mai 2018.
 6. Echinoxismul: instituție culturală și creativitate literară transgeneraționistă, la Conferința internațională Creative Industries in Post-Humanism, a CODFREURCOR/ Collège Doctoral Franc, Iași, 16 noiembrie 2018.
 7. Romanul românesc contemporan. Strategiile epicului, conferință susținută la Accademia di Romania, Roma, 28 aprilie 2017.
 8. Lexicografie literară. Procedee și finalități, la simpozionul Zilele Academiei Române, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 25 mai 2017.
 9. Titu Maiorescu. Etica și estetica întemeierilor critice, în seria de conferințe Scriitorul în cetate, la Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, 15 iunie 2017.
 10. Morfologie culturală sud-est europeană. Ipoteze analitice, la Conferința internațională Zilele Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 11. Lucian Blaga. Mitologie poetică, în seria de conferințe Gala Medicină Artă Cultură, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 27 septembrie 2017.
 12. Istorie literară și cultură critică, la simpozionul Zilele Academiei Române, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 18 mai 2016.
 13. Eminescu și faliile imaginarului crepuscular, conferință de deschidere a Colocviului Național Mihai Eminescu, susținută la Facultatea de Litere, Universitatea de Iași, 20 mai 2016.
 14. Romanul românesc interbelic. Dialectica modelelor narative, conferință susținută la Accademia di Romania, Roma, 26 aprilie 2015.
 15. Marginalii la romantismul etern al poeziei românești. Momentul proletcultist, la simpozionul Zilele Academiei Române, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 19 mai 2015.
 16. Raționalitate și perspectivism în studiile literare contemporane: Franco Moretti, la Conferința internațională Zilele Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 17. Metafizică și raționalism. Utopia organică, la Colocviul național Ioana Em. Petrescu ‒ Portretul teoreticianului literar sub totalitarism, Cluj-Napoca, 4–5 decembrie 2015.
 18. Romanul românesc interbelic. Dialectica modelelor narative, conferință susținută la Accademia di Romania, Roma, 26 aprilie 2015.
 19. Eminescu  umbra  și „reflectul” vizionar, în  seria de conferințe Scriitorul în cetate, la Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, 15 ianuarie 2014.
 20. În căutarea romanului pierdut. „Subiectiv” și obiectiv în irealitatea epică, la simpozionul Zilele academice clujene, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 5 iunie 2014.
 21. Mecanisme epico-parabolice și structuri ficționale la Petru Cimpoeșu, la Conferința internațională Zilele Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 22. Istoria literară contemporană  criterii și finalități, la Simpozionul Strategii ale istoriei literare actuale, Cluj-Napoca, 24 mai 2012.
 23. Fractions of Identity. A Debate Over a Romanian Literary Complex, la Colocviul național Literature in the Age of Globalisation: Writing Region And Nation, Cluj-Napoca, 30 mai 2011. 
 24. „Negocieri” modern-postmoderne. Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, la Colocviul Spiritul critic la Liviu Petrescu, Cluj-Napoca, 11 decembrie 2009.
 25. L’Archaeus imaginaire et ses incarnations narratives, la Colocviul internațional Metodologia della Mitocritica e Letteratura fantastica, Arcavata di Rende, Università della Calabria, Italia, 4–5 iunie 2007. 
 26. Mircea Cărtărescu – L’eros textualiste, la INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) Paris, 7 noiembrie 2005. 
 27. Le sujet au féminin. Les reflets du miroir narratif, la Colocviul internațional Hortensia Papadat-Bengescu: conscience et écriture de la modernité, Paris, 11 noiembrie 2005.
 28. Ioana Em. Petrescu – Istoria literaturii ca provocare a științei și literaturii, la Colocviul Starea istoriei literare, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2003. 
 29. Posibilitatea criticii, la Colocviul Starea criticii actuale, Bistrița, 29 octombrie 2003.
 30. Liviu Rebreanu – strategii ale creației, la Simpozionul Liviu Rebreanu, Cluj-Napoca, 27 noiembrie 2002. 
 31. D. Popovici – despre strategiile eșecului, la Colocviul D. Popovici, Cluj-Napoca, 11 decembrie 2002. 
 32. Eminescu – poet național, la Zilele academice clujene, Cluj-Napoca, 8 iunie 2000. 
 33. Romanul – o poetică a rupturii, la Colocviul Național al Romanului Românesc, Sinaia, 5–8 octombrie 2000. 
 34. Național și reprezentativitate în opera eminesciană, la Simpozionul Yunus Emre, Ankara, 2 aprilie 1998. 
 35. „Căderea” textului, la Colocviul Național Studențesc Mihai Eminescu, Iași, 28 mai 1996. 
 36. Noua economie a valorilor în presa literară postdecembristă sau despre un model de restaurație, la simpozionul Zilele academice clujene, Cluj-Napoca, 24 octombrie 1996 
 37. Eminescu și noul metatext, la Colocviul Național Studențesc Mihai Eminescu, Iași, 27 mai 1995.
 38. „Cântare omului” sau despre politica poeticii argheziene, la simpozionul Zilele academice clujene, 23–27 oct. 1995. 
 39. Distopia, la Concursul național studențesc Zilele Mihai Eminescu, Cluj-Napoca, 16 ianuarie 1994.
 40. Eminescu - universuri descentrate, la Colocviul Național Studențesc Mihai Eminescu, Iași, 27 mai 1994.
 41. Eminescu - universuri recentrate, la simpozionul organizat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 25–27 octombrie 1994.
 42. Oglinda neagră sau despre masca strategică, la Concursul național studențesc Zilele Mihai Eminescu, Cluj-Napoca, 18 ianuarie 1993.
 43. Zgomotul și furia, la simpozionul Tezele Direcției 9, Cluj-Napoca, 20 aprilie 1993. 
 44. Oglinzile textului, la Colocviul Național Studențesc Mihai Eminescu, Iași, 26 mai 1993.
 45. Simptomatica dublului sau universul recentrat, la Concursul național studențesc Zilele Mihai Eminescu, Cluj-Napoca, 18 ian. 1992.
 46. Avatarurile nebuniei – I. L. Caragiale, la Salonul internațional de carte, Cluj-Napoca, aprilie 1992.
 47. “Cum negustorii din Constantinopol” – elemente ale unei poetici postromantice, la Colocviul Național Studențesc Mihai Eminescu, Iași, 27 mai 1992.
 48. Strategii ale ieșirii de sub limita tragică în erotica eminesciană, la Concursul național studențesc Zilele Mihai Eminescu, Cluj-Napoca, 16 ian. 1991.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi