CS II dr. COSMINA TIMOCE-MOCANU

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Cosmina Timoce-Mocanu, Antropologia ritualului funerar. Trei perspective, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013, 456 p.

Ediții critice filologice

 1. Ion Mușlea, Schimburi epistolare cu respondenții la Chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române. Volumul I: A- L. Ediție îngrijită, note și studiu introductiv de Cosmina Timoce-Mocanu. Prefață de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 706 p.
 2. Ion Mușlea, Schimburi epistolare cu respondenții la Chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române. Volumul II: M – Z. Ediție îngrijită și note de Cosmina Timoce-Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, 683 p.
 3. Petronela Savin, Cosmina Timoce-Mocanu, Adrian Jicu, Maria Cuceu, „Aceea era... Puterea colacilor!” Sărbători trăite, sărbători povestite în localități din județul Bacău, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2017, 229 p.
 4. Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea. Volumul II: Moldova și Bucovina. Chestionarele II, IV, VII și Șezătoarea. Ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017, 996 p.
 5. Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea. Volumul I: Basarabia și Bucovina.
 6. Chestionarele II, IV, VII. Ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, 690 p.

Volume coordonate

 1. MultiTrack Research on Food. Building the Romanian File. Edited by Otilia Hedeșan, Cosmina Timoce-Mocanu, în „Transylvanian Review”, Supplement 2, Vol. XXX, 2021, 313 p.
 2. Antropologie și studii culturale. Perspective actuale. Volum editat de Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2012, 483 p.
 3. Teme actuale în cercetarea etnologică și antropologică. Volum editat de Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2011, 375 p.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Recenzie la: Dumitru Cobzaru, Bătrânul cărturar și tânărul mitropolit: Bartolomeu Valeriu Anania, în Ioan St. Lazăr (coord.), Bartolomeu Valeriu Anania. Puterile Cuvântului. Antologie de studii, eseuri, articole și mărturii despre Bartolomeu Valeriu Anania. Omagiu la centenarul nașterii,Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2022. În curs de apariție.
 2. The Development of a Research Topic: Food in Ethnographic Surveys Conducted by Institutions, în „Transylvanian Review”, XXX, 2021, Supplement 2, Otilia Hedeșan, Cosmina Timoce-Mocanu (ed.), MultiTrack Research on Food. Building the Romanian File, p. 15–30.
 3. Alimentația – o temă a cercetării instituționalizate interbelice. Proiecte, chestionare, rezultate, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 488–502.
 4. Folclorul. Cum se poate citi cu bucurie și folos, recenzie la: Constantin Eretescu, Folclorul literar al românilor. O privire contemporană, în „Vatra”, 2021, nr. 1-2, p. 100–101.
 5. Partea leului în peisajul editorial etnologic al ultimului deceniu,recenzie: la Ion Taloș, Omul și leul. Studiu de antropologie culturală, în „Vatra”, 2021, nr. 1-2, p. 102–103.
 6. Despre România reală. Altfel, recenzie la: Vintilă Mihăilescu, Etnogeneză și țuică, în „Vatra”, 2021, nr. 1-2, p. 103–104.
 7. Ștefania Cristescu-Golopenția: schițe pentru un portret intelectual, în Ionuț Butoi, Martin Ladislau Salamon (coord.), Marginal și experimental. Cooperativa Gusti: două decenii de cercetare în istoria sociologiei,București, Eikon, 2020, p. 351–382.
 8. Pachetul cu mâncare – o temă și câteva variațiuni, în Otilia Hedeșan (coord.), Pachetul. Câteva trimiteri, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2020.
 9. Recenzie la Otilia Hedeșan, Luai Uzdinu de-amăruntul. Amintirile unei povestitoare prodigioase, în „Transilvania”, 2020, nr. 2–3, p. 146–149.
 10. Proiectul „Corpusului baladei populare” în epistolarul Dumitru Caracostea – Ion Mușlea, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XX, 2020, p. 345–381.
 11. Note și comentarii la un epistolar inedit: Sextil Pușcariu–Ion Mușlea, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XIX, 2019, p. 317–344.
 12. De la maestru la ucenic: schimburi de scrisori între Ion Mușlea și Ion Taloș, în „Studii și comunicări de etnologie”, XXXIII, 2019, p. 24–39.
 13. Liviu Pop, Petronela Savin, Platforma web eCULTFOOD. Faza III – Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar al județului Bacău (PN–III–P2–2.1–BG–2016–0390), în Ofelia Ichim (coord.), 1918 – 2018. Limba și cultura română – structuri fundamentale ale identității naționale: evaluări, perspective, București, Editura Tracus Arte, 2019, p. 519–528.
 14. Școala sociologică de la București și problema migrației. Recenzie la Zoltán Rostás (coord), Despre migrație și emigrație la români. Studii și articole. Antologie de Zoltán Rostás și Florentina Țone, în „Polis. Revistă de Științe politice”, VII, 2019, nr. 1 (23), p. 189–194.
 15. „Azi îzi bat joc și râd de acei ce se ocupă cu folklorul...”. Rânduri interbelice despre neajunsurile unei profesii, în „Tabor. Revistă de cultură și spiritualitate românească”, XIII, 2019, nr. 12, p. 63–69.
 16. Dan Variu, O poveste românească în prag de Centenar, în „Opera Story Magazine”, 2018, nr. 3, p. 58–60.
 17. Recenzie: Dimitrie Gusti, „Corespondență. Acte și documente. Bibliografie adnotată”, coordonatori Zoltán Rostás și Mireille Rădoi, București, Editura Universității din București, 2017, 464 p., în „Revista Română de Sociologie”, XXIX, 2018, nr. 3–4, p. 387–389.
 18. Recenzie: Otilia Hedeșan, Mihaela Bucin (coordonatoare), „Doamnele au vreme. Povestirile româncelor din Ungaria la începutul secolului XXI”, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017, 186 pagini, în „Philologica Jassyensia”, XIII, 2017, nr. 2 (26), p. 312–315.
 19. Recenzie: Revista „Transilvania”, Sibiu, nr. 8–9, 2016, 152 p., în „Revista Română de Sociologie”, XXVIII, 2017, nr. 1–2, p. 142–144.
 20. Cercetarea sărbătorilor de iarnă prin anchetele indirecte de la sfârșitul secolului al XIX–lea și începutul secolului XX. Analiză de caz: localități din județul Bacău, în „Studii și cercetări științifice. Seria Filologie”, 2017, nr. 38, p. 117–128.
 21. Petronela Savin, Adrian Jicu, Proiectul e–FestMemoria. Valorificarea patrimoniului imaterial. Sărbătorile de iarnă din județul Bacău, în „Studii și cercetări științifice. Seria Filologie”, 2017, nr. 38, p. 109–116.
 22. Despre marile proiecte ale etnografiei postbelice în corespondența dintre Romulus Vuia și Ion Mușlea, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XVIII, 2018, p. 469–496.
 23. Un epistolar inedit: Ion Mușlea și Ovidiu Bârlea, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XVII, 2017, p. 361–450.
 24. Recenzie: Ion H. Ciubotaru, Folclor din Bistrița–Năsăud. Transcrierea melodiilor: Florin Bucescu, Iași, Editura Presa Bună, 2017, 507 p.+CD audio, în „Studii și comunicări de etnologie”, XXXI, 2017,p. 262–265.
 25. Comentarii la un epistolar fragmentar: Ion Mușlea și George Vâlsan, în „Studii și comunicări de etnologie”, XXXI, 2017, p. 215–231.
 26. Corespondenții Arhivei de Folklor a Academiei Române (1930–1949), în „Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «C. Brăiloiu»”, tom. 27, București, EAR, 2016, p. 349–357.
 27. Cercetarea culturii tradiționale din Moldova și Bucovina în cadrul Arhivei de Folklor a Academiei Române (1930–1946), în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XVI, 2016, p. 481–500.
 28. Note la un epistolar fragmentar: Henri H. Stahl – Epistolar monografist, în „Transilvania”, XLIV, 2016, nr. 8–9, p. 127–130.
 29. Recenzie: „Bucureștiul arhitecților, sociologilor și al medicilor. Între proiecții urbanistice și sărăcie letargică. Antologie de Zoltán Rostás, București, Editura Vremea, 2015, 167 p.”, în „Revista Română de Sociologie”, 2016, nr. 3–4, p. 518–520.
 30. Petronela Savin, Valentin Nedeff, Luminița Drugă, Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar al județului Bacău. Aspecte metodologice, în „Caietele ASER”, 2016, nr. 13, p. 103–111.
 31. „Compte rendu: Ion H. Ciubotaru. Les oeufs de Pâques chez les Roumains. Ancienneté, significations et implications rituelles et cérémonielles”, în „Fabula. Zeitschrift für die Erzählforschung”, LVII, 2016, nr. 1–2, p. 138–142.
 32. „Compte rendu : Ion Taloș, Omul și Leul, Studiu de antropologie culturală [L’homme et le lion. Étude d’anthropologie culturelle], București, Editura Academiei, 2013, 643 pages”, în „Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung”, 2015, nr. 1–2, p. 179–183.
 33. Romanians and Lippovans in Sulina: Prismatic Identifications and Contexts for Generating Cultural Comparaison, in The Biopolitics of the Danube Delta. Nature, History, Policies. Edited by Constantin Iordachi and Kristof van Assche, New York, Lexington Books, 2015, p. 243–260.
 34. Scrisorile respondenților la chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române. O analiză, in The Romanian Language and Culture: Internal Approaches and External Perspectives, edited by Luminița Botoșineanu and Ofelia Ichim, Roma, Aracne Editrice, Italia, 2015, p. 537–546.
 35. Despre vise în context funerar, în Otilia Hedeșan, Folclorul. Ce facem cu el?, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2015, p. 256–269.
 36. Eliana Popeți, Miliana Radmila Radan–Uscatu: „Pe sub drumu–al mare. Locuri și povești din Banat/ Pored velikog puta. Mesta i priče iz Banata”, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2015, 100 pagini. Recenzie, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XV, 2015, p. 463–468.
 37. Teofil Bugnariu, „Bibliografia materialelor etnografico–folclorice românești din publicațiile maghiare”. Ediție îngrijită, introducere și indici de Maria Cuceu și Salat–Zakariás Erzsébet, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013, 309 p., în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XIV, 2014, p. 456–460.
 38. An Ethnological Perspective on Valeriu Anania’s story „Pasărea măiastră”, în „Studia Universitas Babeș-Bolyai. Theologia Orthodoxa”, 2014, nr. 2, p. 299–317.
 39. A different kind of publishing, in time of war, în „Philobiblon”, XIX, 2014, nr. 2, p. 590–593.
 40. „Cornova 1931”. Dimitrie Gusti and Contributors. Edited by Marin Diaconu, Zoltán Rostás, Vasile Șoimaru, Chișinău, Quant Publishing, 2011, 852 pages. Review, în „Revista Română de Sociologie”, 2014, nr.1–2, p. 368–371.
 41. Pagini inedite din corespondența dintre Petru Caraman și Ion Mușlea, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XIV, 2014, p. 363–412.
 42. The Research of Funeral Rituals through the Questionnaire Method in Folklore in the Interwar Period. From B. P. Hasdeu to I. Mușlea, în „Philologica Jassyensia”, 2013, nr. 2, p. 111–120.
 43. Terenul etnografic în concepția Ștefaniei Cristescu–Golopenția, în „Revista Română de Sociologie”, serie nouă, XXIV, 2013, nr. 3–4, p. 231–259.
 44. Scrisori primite și expediate de Ion Mușlea. Un prim bilanț, în „Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «C. Brăiloiu»”, serie nouă, tom 24, București, EAR, 2013, p. 233–243.
 45. Anuarul Arhivei de Folklor, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, tom XII, 2012, p. 443–468.
 46. Discursul diferenței în localitatea Sulina. Un studiu de caz, în Antropologie și studii culturale. Perspective actuale, editori: Alina Branda, Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2012, p. 151–174.
 47. Raporturile lui Ion Bianu cu Ion Mușlea. Între mentorat și grijă părintească, în Mentori și discipoli. 85 de ani de la nașterea profesorului Dumitru Pop, editori: Ion Cuceu, Maria Cuceu, Editura Mega și Editura Fundației pentru Studii Europene, 2012, p. 689–712.
 48. Cercetarea ritualurilor funerare din spațiul românesc în perioada 1905–1929, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, tom XI, 2011, p. 329–345.
 49. Între vizibilitate și viziune. Lecturi asupra unor documente etnologice de arhivă, în „Studii și comunicări de etnologie”, tomul XXV, 2011, serie nouă, p. 127–142.
 50. Cosmina Timoce, Un text de (ne)scris despre texte uitate, în „Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «C. Brăiloiu»”, serie nouă, tom XXII, București, EAR, 2011, p. 201–209.
 51. „Date privind ritualurile funerare în fondul de manuscrise al Arhivei de Folclor a Academiei Române”, în Metode și instrumente de cercetare etnologică. Stadiul actual și perspectivele de valorificare. Studii închinate memoriei savanților Ion Mușlea și Ovidiu Bârlea, editori: Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2011, p. 367–384.
 52. „Ziua roșie–n România...” Perspective de abordare a ritualurilor funerare în perioada comunistă, în Teme actuale în cercetarea etnologică și antropologică, editori: Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2011, p. 233–252.
 53. Cercetarea narativității contemporane în localitatea Sulina, județul Tulcea, în „Caietele ASER”, 2010, nr. 6, p. 355–366.
 54. Datul mesei în localitatea Sulina. Studiu de caz, în Teme în antropologia socială din Europa de sud–est. Volum dedicat memoriei Profesorului Paul Stahl, coord. Stelu Șerban, București, Editura Paideia, 2010, p. 236–255.
 55. Paștele morților în localitatea Sulina, județul Tulcea, în Eshatologie populară. Editori: Avram Cristea, Jan Nicolae, Alba–Iulia, Editura Reîntregirea, 2010, p. 139–151.
 56. „Priviri îndepărtate” asupra ritualurilor privind moartea și înmormântarea din spațiul românesc, în Etnologia românească – astăzi. Studii și comunicări, editat de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2009, p. 94–106.

Comunicări științifice:

 1. Exerciții de (dublă) observație: jurnalul și povestirile unei oșence, comunicare susținută la Cea de-a XVII-a ediție a Conferinței Anuale a Asociației de Științe Etnologice din România (ASER), „Terenuri la vreme de criză”, 24‒26 noiembrie 2021, online.
 2. Diaspora disciplinelor etnologice românești în anii 1950. Analiză de caz: Constantin Brăiloiu, comunicare susținută la Conferința Internațională de Studii Românești, ediția a VI-a, „Frontiere, migrație, diaspora”, 7‒8 octombrie 2021, online.
 3. Marginalitatea unei teme: hrana în disciplinele etnologice românești, comunicare susținută în plenul Simpozionului internațional „Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române”, ediția a XX-a, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 22‒24 septembrie 2021,online (coautor).
 4. Configurarea unei teme de cercetare: hrana în anchetele etnografice instituționalizate, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online.
 5. Gusturile Partidului Comunist Român. Discurs culinar în revista „Săteanca”, comunicare susținută la Colocviul Internațional „Comunicare și cultură în Romània Europeană”, ediția a IX-a, Universitatea de Vest din Timișoara, 11‒12 iunie 2021,online.
 6. Muzici românești în vreme de pandemie. O analiză de caz, comunicare susținută la workshop-ul Cronica unei pandemii anunțate. Lecții și discursuri despre pandemie, Universitatea din București, 11‒12 martie 2021,online.
 7. Sărbători vechi pentru omul nou: Sânzienele în anii ’80, comunicare susținută la A Doua Conferință anuală a Research Center for Heritage and Cultural Anthropology (RheA) din cadrul Universității de Vest din Timișoara, 24 iunie 2020.
 8. La limita folclorului. Povești și muzici în vreme de pandemie, comunicare la A Doua Conferință anuală a Research Center for Heritage and Cultural Anthropology (RheA) din cadrul Universității de Vest din Timișoara, 26 iunie 2020.
 9. Povestite de femei, scrise de bărbați. Comentarii în marginea răspunsurilor la Chestionarul VIII – „Mâncări și băuturi” al Muzeului Limbii Române (1937), comunicare susținută la Conferința „Caleidoscopul sufletului feminin”. Ediția a V-a, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Szeged, Universitatea „Emanuel” din Oradea, Timișoara, 25–26 iunie 2020.
 10. Pachetul – temă și variațiuni,comunicare susținută la Cea de-a XVI-a ediție a Conferinței Anuale a Asociației de Științe Etnologice din România (ASER), „Etnologia română și provocările prezentului”, 18–20 noiembrie 2020.
 11. Discursul despre hrană în revista „Săteanca” (1948–1974), comunicare susținută la Cea de–a XV–a ediție a Conferinței Anuale a Asociației de Științe Etnologice din România (ASER), Sibiu, 6–8 noiembrie 2019.
 12. Dan Variu, Ipostaze ale folclorului în muzicile românești. Argumente pentru o retrospectivă artistică, comunicare susținută la Simpozionul Internațional de Teologie, Istorie, Artă și Muzicologie Satul și spiritul românesc, între tradiție și actualitate, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, 4–8 noiembrie 2019.
 13. Sextil Pușcariu, „supraveghetorul” Arhivei de Folklor a Academiei Române (1930–1940), la Conferința Internațională Zilele Sextil Pușcariu. Ediția a IV–a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 14. Cercetările Arhivei de Folklor a Academiei Române în Banatul interbelic, la Conferința științifică Banatul: documente, arhive, abordări, organizată de Research Center for Heritage and Cultural Anthropology din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Timișoara, 28 iunie 2019.
 15. Folclor și etnografie: metode, cercetări, publicații. Cazul Cluj, la Conferința națională Etnografia și folclorul la Academia Română și Universitatea din Cluj, organizată, în cadrul Zilelor Academice Clujene, de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 22–24 mai 2019.
 16. Sate și oameni. Practici, discursuri și politici culturale, conferință în plen itinerantă, în cadrul Conferinței de primăvară a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu ocazia Anului omagial al Satului românesc în Patriarhia Română, Cluj-Napoca, 7 mai 2019. Bistrița, 9 mai 2019. Turda, 13 mai 2019. Dej, 16 mai 2019. Gherla, 20 mai 2019. Huedin, 27 mai 2019. Beclean, 4 iunie 2019. Sângeorz Băi, 21 iunie 2019.
 17. Bilanțul unui proiect: corespondența Ion Mușlea, la Conferința națională „Unitatea în diversitate a culturii tradiționale românești”, organizată, în cadrul Zilelor Academice Clujene, de Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, 25–26 octombrie 2018.
 18. Practici culinare festive și cotidiene în satele băcăuane. Selecția cercetătorilor vs. ofertele patrimoniale și valorizările interlocutorilor, la A XIII–a ediție a Conferinței Naționale Anuale a A.S.E.R. – Patrimoniu cultural: abordări teoretice și praxiologice, organizată de Asociația de Științe Etnologice din România și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Baia Mare, 8–12 noiembrie 2017.
 19. Cercetarea practicilor și tradițiilor culinare din județul Bacău, prin anchetele indirecte de la sfârșitul secolului al XIX–lea și începutul secolului XX, la Colocviul „Plurilingvism și interculturalitate”, Ediția a VIII–a: Sfârșitul utopiei? Exil, migrație, interculturalitate, organizat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Bacău, 2 noiembrie 2017.
 20. Utilizarea experimentului etnografic în cadrul Proiectului Ecultfood – Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău, Colocviile „Brăiloiu”, Ediția a X–a: Cultura tradițională, expresie a românității, organizată de Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București, 19–20 octombrie 2017.
 21. Dinamica folcloristicii românești între anii 1954–1966, reflectată în corespondența dintre Ion Mușlea și Ovidiu Bârlea, la Simpozionul internațional Clasic și modern în cercetarea filologică românească actuală, organizat Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Iași, 27–29 septembrie 2017.
 22. Fondul de corespondență al Arhivei de Folclor a Academiei Române. Constituire, sistematizare și perspective de valorificare, la Conferința națională Trepte ale instituționalizării cercetătorilor de cultură tradițională, organizată, în cadrul Zilelor Academice Clujene, de Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, 15–16 iunie 2017.
 23. Implicarea femeilor în cercetarea satelor interbelice. Analiză de caz: ancheta folclorică derulată de Ion Mușlea (1930–1947), la Sesiunea națională de comunicări științifice Condiția și rolul femeii în societatea tradițională/rurală, organizată de Muzeul Județean Mureș. Secția de Etnografie și Artă Populară, Târgu Mureș, 24–26 noiembrie 2016.
 24. Un teren restituit: Ion Mușlea. „Schimburi epistolare cu respondenții la chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române”, (coautor cu Diana Mihuț), la A XII–a ediție a Conferinței Naționale Anuale a A. S. E. R. – Generații, proiecte, bilanțuri în cercetarea etnologică din România, organizată de Asociația de Științe Etnologice din România și Universitatea din Craiova, Craiova, 18–20 noiembrie 2016.
 25. Ion Mușlea în ipostaza de coleg și prieten, la Sesiunea științifică omagială Ion Mușlea (1899–1966), organizată de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 29 septembrie 2016.
 26. Folcloriști în serviciul Academiei Române și receptarea activității lor de către săteni, în perioada interbelică. Analiză de caz, la Conferința Națională Academia Română și cercetarea culturii tradiționale, organizată, în cadrul Zilelor Academice Clujene, de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 19–20 mai 2016.
 27. Maniere de abordare a „chestiunii țărănești” în publicații cu tematică gustiană, la Conferința–dezbatere Interbelicul românesc – teren de cercetare sau teritoriu disputat?, organizată de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 21 martie 2016.
 28. Răspunsuri la chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române din localitățile Moldovei și Bucovinei, la manifestarea științifică Valorificarea culturii tradiționale din Moldova sub patronajul Academiei Române, organizată de Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 10 martie 2016.
 29. Cum se mai (poate) scrie, astăzi, despre sărbători?, la dezbaterea prilejuită de lansarea cărții Cultura tradițională românească din Bistrița–Năsăud. Volumul II: Sărbătorile ciclului social și calendaristic sau munci și zile în Ținutul Bistriței și Năsăudului (Autori: Vasile V. Filip și Menuț Maximinian), organizată de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 3 martie 2016.
 30. Construcția documentelor etnografice. Analiză de caz: Fondul de manuscrise al Arhivei de Folklor a Academiei Române (1930–1949), la A Doua Conferință din cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio–economice. Rețea de cercetare multiregională(CCPE), organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea din Craiova, Sinaia, 21–24 noiembrie 2015.
 31. Figura descântătorului și cristalizarea ei prin povestire. Cazul lui Gheorghe Krimschi, la A XI–a Conferință Națională a Asociației de Științe Etnologice din România, organizată de Asociația de Științe Etnologice din România și Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, 11–13 noiembrie 2015.
 32. Practica jurnalului de teren în folcloristica românească interbelică. Analiză de caz, la Colocviile „Brăiloiu”, Ediția a IX–a: Patrimoniul tradițional – dezbatere etnologică, organizată de Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București, 22–23 octombrie 2015.
 33. Informații despre metoda interviului în răspunsurile la chestionarele folclorice ale lui Ion Mușlea, International Symposium Linguistic and Cultural Contacts in the Romanian Space – Romanian Linguistic and Cultural Contacts in the European Space, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 16–18 septembrie 2015.
 34. Informații despre contextele de cercetare în Fondul de manuscrise al AFAR. O analiză de caz, la Conferința Științifică Internațională Arhivele etnologice. Provocări actuale și modalități de valorificare, organizată, în cadrul Zilelor Academice Clujene, de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, în colaborare cu Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București” și Institutul de Muzicologie al Academiei Ungare de Științe”, Cluj-Napoca, 14–15 mai 2015.
 35. Despre al XIV–lea Congres Internațional de Sociologie, la Conferința–dezbatere Școala gustiană – animator al vieții intelectuale interbeliceorganizată în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 14 mai 2015.
 36. Ce singularizează proiectul Living Heritage?, la vernisajul expoziției Banatul la 2014. Chipuri, portrete, molăraiuri, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 14 mai 2015.
 37. Textualizarea tradițiilor în perioada interbelică. Analiză de caz: Manuscrisele lui Gheorghe Fată din Valea Mare–Severin, susținută la Conferința Națională a Asociației de Științe Etnologice din România. Ediția a X–a: Peisajele culturale din România astăzi. Actualizarea zonelor etnografice, organizată de Asociația de Științe Etnologice din România și Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu, 26–29 noiembrie 2014.
 38. Dincolo de grilă – opțiunea pentru subiectivitate în textul etnografic. Analiză de caz: Fondul de Manuscrise al Arhivei de Folclor a Academiei Române (1930–1949), la conferința Provocările discursului academic actual: teme, tendințe, metode, organizată în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio–economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), Poiana Brașov, 19–22 noiembrie 2014.
 39. Anton Golopenția –„Rapsodia epistolară IV”. O imagine complexă asupra interbelicului românesc”, la Conferința–dezbatere Școala gustiană – noi perspective, organizată de către Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 30 octombrie 2014.
 40. Scrisorile respondenților la chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române. Câteva repere, la Simpozionul Internațional anual al Institutului de Filologie Română „Al. Philippide” Limba și cultura română – abordări interne și perspective externe, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, 17–19 septembrie 2014.
 41. Pagini despre războaiele etnologiei în dialogul epistolar dintre Ovidiu Bârlea și Ion Mușlea, la Conferința Națională Etnologia în vreme de război și războaiele etnologiei, organizată, în cadrul Zilelor Academice Clujene, de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 5–7 iunie 2014.
 42. Publicistica monografiștilor în vreme de război, la Conferința–dezbatere Școala gustiană în urmă cu 75 de ani, organizată de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 27 martie 2014.
 43. Surse folclorice ale nuvelelor din volumul „Amintirile peregrinului apter”, la Simpozionul Național Valori naționale cuprinse în creația Mitropolitului Bartolomeu Anania, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare, Suceava, 24–25 ianuarie 2014.
 44. Despre vise în context funerar, la Colocviile „Brăiloiu”. Ediția a VIII–a: Mutații în structura obiceiurilor în actualitate (ritual, ceremonial, festiv–comportamental), organizată de Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București, 24–25 octombrie 2013.
 45. Le funzioni del racconto. Dal Decamerone di Boccaccio agli ambienti folclorici rumeni, Conferința Boccaccio e la sua eredità, organizator: Il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Debrecen, Debrecen, 13 septembrie 2013.
 46. Sextil Pușcariu și Ion Mușlea în corespondență, la Conferința Internațională Zilele „Sextil Pușcariu”. Ediția întâi, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 47. Cercetarea ritualurilor funerare prin metoda chestionarelor în folcloristica interbelică. De la B.P. Hasdeu la I. Mușlea, la Simpozionul Național Doi ctitori ai literaturii române: Gheorghe Asachi și Bogdan Petriceicu–Hasdeu, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” și Asociația Culturală „A. Philippide”, Iași, 20 iunie 2013.
 48. Particularitățile restituirii operelor sociologilor Ștefania Cristescu și Anton Golopenția, la Workshop–ul Ștefania Cristescu și Anton Golopenția în arhipelagul gustian, organizat de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 5–6 iunie 2013.
 49. Corespondența lui Ion Mușlea, la Colocviile de etnografie și folclor „Gh. Pavelescu” – ediția a X–a, organizată de Centrul de Cultură „Augustin Bena și Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba–Iulia, 22–24 martie 2013.
 50. Cum se poate vorbi altfel despre Școala sociologică de la București?, la Conferința–dezbatere Despre școala gustiană – altfel, organizată de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Cluj-Napoca, 15 februarie 2013.
 51. Cercetarea riturilor de trecere în județul Bistrița–Năsăud. Privire diacronică, la Conferința–dezbatere La ce bun cercetarea etnologică–azi?, organizată de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița–Năsăud, Biblioteca Județeană Bistrița–Năsăud, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Bistrița, 14 decembrie 2012.
 52. Fondul de corespondență al Arhivei de Folclor a Academiei Române. O analiză de caz, la Atelierele „Brăiloiu”, organizate de Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București, 19 octombrie 2012.
 53. Jurnalele de teren în etnologia românească, la Conferința națională 90 de ani de cercetări etnologice clujene (co–autor, cu Alina Barnda), organizată, în cadrul Zilelor Academice Clujene, de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 24–25 mai 2012.
 54. Folcloristica interbelică – între profesie și „nărav”, la Conferința națională Mentori și discipoli. 85 de ani de la nașterea profesorului Dumitru Pop, organizată de Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, 16 martie 2012.
 55. Despre istoriile disciplinei etnologice românești, la Seminarul de cercetare calitativă, organizat de Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, în colaborare cu Institutul de Cercetări Europene din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 7 martie 2012.
 56. Rituri funerare în absența trupului neînsuflețit. Un studiu de caz, la Conferința Trupul și sufletul: evoluție și simbol, organizată, în cadrul „Zilelor antropologiei românești”, de Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 8–11 septembrie 2011.
 57. Date despre ritualurile funerare în fondul de manuscrise al Arhivei de Folclor a Academiei Române, la Conferința națională Metode și instrumente de cercetare etnologică. Stadiul actual și perspective de valorificare, organizată la Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, 21–22 iulie 2011.
 58. Narativitatea contemporană în Sulina, la Seminarul de cercetare calitativă, organizat de Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, în colaborare cu Institutul de Cercetări Europene din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 7 decembrie 2010.
 59. Câteva ipoteze în cercetarea documentului etnografic de arhivă, la Sesiunea Științifică Națională ,,Mihai Pop” – Modele și direcții actuale în etnologie¸ ediția a VIII–a, organizată de Facultatea de Litere a Universității din București, București, 26–27 noiembrie 2010.
 60. Cercetarea narativității contemporane în localitatea Sulina, județul Tulcea, la Conferința Asociației de Științe Etnologice din România – Științe, tehnologii și arte tradiționale, organizată de Asociația de Științe Etnologice din România și Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu, 13–16 octombrie 2010.
 61. Documentul etnografic – evocări și provocări, la Seminarul de cercetare calitativă organizat de Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, în colaborare cu Institutul de Cercetări Europene din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 29 iunie 2010.
 62. La symptomatologie de l'action de la sorcellerie et son diagnostic. Étude de cas, la Charms, Charmers and Charming. International conference organized by International Society for Folk Narrative Research at the Romanian Academy, Bucharest, Romania, 24–25 iunie 2010.
 63. Documentul etnografic în Arhivă. Câteva lecturi, la Simpozionul cu participare internațională Provocările teoretico–metodologice ale noii etnologii europene și ale antropologiei culturale, organizată, în cadrul Zilelor Academice Clujene, de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 4–5 iunie 2010.
 64. Un text (de) nescris despre texte uitate, la Colocviile „Brăiloiu”– Sesiune omagială, organizat de Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București, 22–24 octombrie 2009.
 65. Paștele morților în Sulina – între ritual si narațiune, la Sesiunea de comunicări științifice a doctoranzilor înmatriculați în proiectele Studii doctorale: prin știință spre societate (ID 5216 POSDRU/6/1.5/S/3), respectiv Studiile doctorale, factor major de dezvoltare a cercetărilor socio–economice și umaniste (ID 1497 POSDRU/6/1.5/S/4), organizat de Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 29–30 septembrie 2009.
 66. Paștele morților în localitatea Sulina, județul Tulcea, la Colocviile de Etnografie și Folclor „Gh. Pavelescu”, Ediția a VI–a, organizate de Centrul de Cultură „Augustin Bena”, Alba Iulia, 22–24 mai 2009.
 67. Vedere si viziune. O antropologie vizuală avant la lettre?, la Atelierul studenților etnologi (Workshop), organizat de Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 9 aprilie 2009.

Actualizat în 13 mai 2022

Înapoi