CS II dr. ADRIAN TUDURACHI

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Fabrica de geniu. Nașterea unei mitologii a productivității literare în cultura română. 1825–1875, Iași, Institutul European, 2016. (Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române; Premiul Asociației de Literatură Generală și Comparată din România).
 2. Destinul precar al ideilor literare. Despre instabilitatea valorilor în poetica lui Mihail Dragomirescu,Cluj-Napoca, Limes, 2006. (Premiul de debut al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România).

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Bazinul semantic iluminist și constelația imaginarului nationalist, în Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, consultant științific Adrian Tudurachi, Iași, Polirom, 2020, p. 99–113 (coautor).
 2. Ce rămâne din istoria literaturii; „Revoluția poetică” în istoria lovinesciană a literaturii, în Irina Petraș (coord.), Istoriile literaturii române, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2020, p. 26–36 (coautor).
 3. „Geniul limbii române”, 1828-1938. Biografia unui mit fondator, în Vasile Boari (coord.), Cine sunt românii? Perspective asupra identității naționale, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2019, p. 562–573 (coautor).
 4. Despre receptarea foarte târzie a teoriei; Seducția excentricității. Inovația în importul teoretic din spațiile marginale, în Oana Fotache, Magda Răduță, Adrian Tudurachi (eds.), Dus-intors. Rute ale teoriei literare in postmodernitate, București,Humanitas, 2016 (coautor).
 5. Le stéréotype ethnique dans la littérature roumaine d’avant-garde et les dérives de l’internationalisme,in Thomas Hunkeler (ed.), Paradoxes de l'avant-garde. La modernité artistique à l'épreuve de sa nationalisation, Paris, Garnier, 2014, p. 215–235 (coautor).
 6. Composition et décomposition d'un projet identitaire, in I. Bot, A. Tudurachi (coord.), Identitatea națională: Realitate, istorie, literatură, București, Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 203–231 (coautor).
 7. Moartea unui personaj literar, în Ioana Bot (coord.), Mihai Eminescu, poet național, Cluj-Napoca, Dacia, 2001, p. 178–207 (coautor).

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor și revizie).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 3. Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, consultant științific Adrian Tudurachi, Iași, Polirom, 2020 (coautor și coordonator).
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VI, P–R, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 6. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. IV, H–L, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 7. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 8. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. II, C, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 9. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. I, A–B, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 10. Ioan Milea (coord.), Dicționarul cronologic al romanului tradus din România 1990-2000, Cluj-Napoca, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2017 (coautor).
 11. Ion Istrate (coord.), Dicționarul cronologic al romanului românesc 1990-2000, București, Editura Academiei Române, 2011 (coautor).
 12. Robert Clark (ed.), The Literary Encyclopedia, London, The Literary Dictionary Company Ltd. [http://www.litencyc.com/php/stopics.php?rec=true&UID=19375, accessed 08 July 2016.]  (coautor).

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Jean Paulhan, Florile din Tarbes sau Teroarea în Litere. Prefață, traducere și note de Adrian Tudurachi, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015,225 p.
 2. V. Fanache, Schiță bio-bibliografică însoțită de comentarii critice. Ediție îngrijită de Adrian Tudurachi, Cluj-Napoca, Eikon, 2014, 541 p.
 3. Ioana Em. Petrescu, Ion Budai-Deleanu și eposul comic. Ediție restituită și note de Ioana Bot și Adrian Tudurachi. Studiu introductiv de Adrian Tudurachi, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011, 359 p.
 4. Ioana Em. Petrescu, Studii eminesciene. Antologie, note și bibliografie de Ioana Bot și Adrian Tudurachi, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2009, 539 p.
 5. Ioana Em. Petrescu, Studii de literatură română și comparată. Antologie, note și bibliografie de Ioana Bot și Adrian Tudurachi, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2005, 336 p.

Volume coordonate

 1. D. Popovici, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2022 (coeditor).
 2. International Narratives of National Literary History, în „Transylvanian Review”, XXVIII, 2019, Supplement nr. 2 (editor).
 3. Formes de vie à l’Est, în „Dacoromania litteraria”, IV, 2017 (coeditor).
 4. Sujets dépourvus d'importance. Pour une politique du résiduel en littérature, în „Caietele Echinox”, 2017, nr. 33 (coeditor).
 5. Durées courtes de vie dans la littérature, în „RiCOGNIZIONI. Rivista di Lingue, Letterature et Culture Moderne”, IV, 2017, nr. 7 (coeditor).
 6. Dus-intors. Rute ale teoriei literare in postmodernitate, București,Humanitas, 2016 (epub) (coautor și coeditor).
 7. Caietele Sextil Pușcariu II. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2015, 746 p. (coeditor).
 8. Noua critică biografică în România: politici și modele, în „Dacoromania litteraria”, I, 2014, nr. 1 (coeditor).
 9. Frontiere interioare, în „Transylvanian Review”, XXIII, 2013, Supplement, nr. 1 (coeditor).
 10. Identitatea națională: Realitate, istorie, literatură, București, Editura Institutului Cultural Român, 2008, 263 p. (coautor și coordonator).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Civitas: toposul cetății umane în critica lui D. Popovici, în Adrian Tudurachi, Ioana Bican (coord.), Dumitru Popovici, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2022 (Personalități ale Universității Babeș-Bolyai), p. 81–98.
 2. Pentru o hermeneutică a filiației în literatura română,în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 360–367 (coautor).
 3. Arta de a iubi, arta de a scrie. Despre „întemeierea interioară” a literaturii române, prefață la Eugen Simon, Dimineața poeților, Iași, Cartea Românească Educațional, 2021.
 4. Subgenurile romanului românesc. Laboratorul unei tipologii,în „Dacoromania litteraria”, VII (2020), p. 205–220 (coautor).
 5. „Revoluția poetică” în istoria lovinesciană a literaturii, în „Transilvania”, XLVIII, 2020, nr. 6, p. 1–6.
 6. Éthique du comparatisme à l’Est. Le comparatisme positiviste de l’école française et la nouvelle histoire littéraire nationale entre les deux guerres, în „Transylvanian Review”, XXVIII, 2019, Supplement nr. 2, p. 111–122.
 7. Discursul interiorității în roman și nașterea subiectului în cultura română modernă, în Caietele Sextil Pușcariu IV. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12‒13 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2019.
 8. The End of Comedy. For an Archaeology of Reconciliation in the 19th Century Romanian Theatre, în „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, IV, 2018, nr. 2, p. 142–160.
 9. Réprimer le multilinguisme: la naissance d’un grand écrivain national dans les ruines de l’Empire, în „Neohelicon”, XLV, 2018, fasc. 1, June, p. 65–82.
 10. Nașterea unui mare scriitor național din ruinele Imperiului, în Dan Mănucă 80. In memoriam, Iași, 2018.
 11. L’Ascèse contre le totalitarisme. Usage de la discipline de vie dans le contexte totalitaire, în „Dacoromania litteraria”, IV, 2017, p. 147–167.
 12. N. Steinhardt et la stratégie de la ruse, în „Romània orientale” (Roma), XXX, 2017.
 13. Pour une politique du résiduel en littérature, în „Caietele Echinox”, 33, 2017, p. 7–11.
 14. Temporalités brèves dans la réflexion littéraire contemporaine, în „RiCOGNIZIONI. Rivista di Lingue, Letterature et Culture Moderne”, IV, 2017, nr. 7, p. 65–77.
 15. Durées courtes de vie dans la littérature, în „RiCOGNIZIONI. Rivista di Lingue, Letterature et Culture Moderne”, IV, 2017, nr. 7, p. 9–12.
 16. Studiul secolului al XIX-lea în literatura română. Explicații pentru un impas, în Otilia Hedeșan, Dumitru Tucan, Dana Percec (eds.), Studiile românești: Priviri în oglindă, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017, p. 51–75.
 17. L'allégorie et la „formule”. Puissances politiques de la figure dans la pensée contemporaine, în Laura Marin, Anca Diaconu (dir.), Usages de la figure, régimes de figuration, București, Editura Universității București, 2017, p. 121–134.
 18. Arheologia unei pasiuni rebreniene: rușinea, în Caietele Sextil Pușcariu III. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14‒15 septembrie 2017, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 566–573.
 19. O metaforă a formei de la 1863: mărgăritărelele, în „Transilvania”, XLIV, 2016, nr. 3, p. 1–5.
 20. Conduite existențiale și practici de lectură în critica Ioanei Em. Petrescu, în Ioana Bican (ed.), Ioana Em. Petrescu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016(Personalități ale Universității Babeș-Bolyai, 3), p. 67–78.
 21. Les écrivains-archéologues et la fascination de l'„aura”, în „La letteratura nella storia / La storia nella letteratura”, a cura di Ioana Bot Bican e Angela Tarantino, numero monografico di „Romània Orientale”, XXVIII, 2015, p. 57–71.
 22. Geniul împotriva duhului. Conceptualizarea creativității naționale la începuturile literaturii române, „Anuarul Institutului de Lingvistică”, LV, 2015, p. 131–140.
 23. Recenzie la: Oana Fotache, Moșteniri intermitente. O altă istorie a teoriei literare, în „Dacoromania litteraria”, II, 2015, p. 235–237.
 24. Le journalisme et la condition d'une littérature mineure, în Camelia Gradinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patras (eds.), Perspectives in Humanities. Keys for Interdisciplinarity, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 135–152.
 25. „Images et peuple”, critique de la représentation sociale chez Georges Didi-Huberman, în „Images, Imagini, Images”, volume 5, 2015, p. 209–229.
 26. Instituţiile literaturii în cultura critică românească, în Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi (eds.), Caietele Sextil Pușcariu II. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Scriptor, 2015, p. 674–681.
 27. „Désir national” et vie vouée dans les biographies du XIXe siècle, în „Dacoromania litteraria”, I, 2014, nr. 1, p. 82–93.
 28. „L'internationale des lecteurs”: une politique de la littérature étrangère en temps de guerre chez Benjamin Fondane, în „RiCOGNIZIONI. Rivista di Lingue, Letterature et Culture Moderne”, I, 2014, nr. 1, p. 69–78.
 29. Ce istorie literară pentru DGLR?, în Laurențiu Hanganu (coord.), Dicționarul general al literaturii române: canon și identitate culturală, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2014, p. 98–105.
 30. La découverte de la province dans la littérature roumaine, in „Transylvanian Review”, XXII, 2013, Supplement no. 1, p. 21–32.
 31. Le nationalisme des avant-gardes: les contextes mineurs,în I. Bot, A. Tarantino, A. Saraçgil (coord.), Storia, identità e canoni letterari, Firenze University Press, 2013, p. 189–198.
 32. Prefață la Antonio Patraș, Scriitorul și umbra sa. Geneza formei în literatura lui E. Lovinescu, I, Iași, Institutul European, 2013, p. 11–18.
 33. Pour une histoire de la mémoire littéraire, în „Euresis”, 2013, nr. 1–4, p. 122–128.
 34. L'appropriation de l'avant-garde en Roumanie: entre politique et utopie, în „Studia Universitatis Babes-Bolyai”, LVII, 2012, nr. 2, p. 79–92.
 35. Stéréotypie identitaire dans l'avant-garde roumaine. Une étude de cas: l'"âme slave", în „Transylvanian Review", XXI, 2011,nr. 3.
 36. L’expérience du cliché entre deux hypostases de la «présence», în „Euresis”, 2011, nr. 1–4.
 37. Literatura contra legii. Despre dejucarea legitimității prin literatură, în A. Bodiu, R. Ilie, A. Lăcătuș (coord.), Dilemele identității, Editura Universității Transilvania din Brașov, Brașov, 2011, p. 293–300.
 38. Literature Against the Law, în R. Ilie, A. Lăcătuș, A. Bodiu (coord.), Literature in Totalitarian Regimes. Confrontation, Autonomy, Survival, Editura Universității Transilvania din Brașov, Brașov, 2011, p. 71–80.
 39. L'avant-garde roumaine et l'âme slave. Les dérives d'un topos identitaire, în R. Ilie, A. Lăcătuș, A. Bodiu (coord.), Legitimarea literaturii in secolul XX european, Editura Universității Transilvania din Brașov, Brașov, 2010, p. 64–81.
 40. Lire une littérature sans nom, in „Transylvanian Review”, XIX, 2010,nr. 2, p. 11–24.
 41. La latinité comme modalité esthétique de la langue roumaine,in Transylvanian Review”, XVIII, 2009,nr. 1, p. 32–41.
 42. Microlecturile lui Ibrăileanu: prezențe ale textului, în Colocviul tinerilor scriitori, Iași, Convorbiri literare, 2008, p. 197–201.
 43. Composition et décomposition d'un projet identitaire, in „Transylvanian Review”, XVI, 2007,nr. 4, p. 22–45.
 44. Abandonner la critique de l'imaginaire, postfață la V. Fanache, Chipurile tăcute ale veșniciei în lirica lui Blaga, ed. a II-a, Cluj-Napoca, Limes, 2007.
 45. "Parlons comme si j’étais ce Zénon": les figures de la dissimulation dans l’Oeuvre au noir, in „Studia Universitatis Babes-Bolyai”, L, 2005, p. 101–116.
 46. L’accident comme projet de l’histoire littéraire, in „Transylvanian Review”, XIV, 2005, nr. 4, p. 81–97.
 47. Beyond concept. On critical writing,in„Transylvanian Review”, XIII, 2004, nr. 4, p. 23–34.
 48. Les contradictions de la critique, in „Transylvanian Review”, XII, 2003, nr. 2.
 49. Voltaire sur le rire, in „Studii literare”,III (2002), nr. 3, p. 231–251.
 50. Ultima stilistică, in „Studii literare”, III-IV (2000-2001), p. 171–222.

Peste 50 de articole în „Contemporanul/ Ideea Europeană”, „Dilema veche”, „Steaua”, „Observator cultural”, „Echinox” etc.

Comunicări științifice:

 1. Pentru o hermeneutică a filiației în cultura română, comunicare la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 9–10 septembrie 2021.
 2. Literatura secolului al XIX-lea și nașterea subiectului modern în cultura română,comunicare în cadrul Conferinței Internaționale „Direcții în critica și istoria literară contemporană”, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București, 30–31 ianuarie 2020.
 3.  „Pupat toți Piața’ndependenții”. Coduri ale reconcilierii în literatura secolului al XIX-lea, conferință invitată la Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea, Facultatea de Litere a Universității „Ovidius”, Constanța, 22 octombrie 2019.
 4. Romanul interiorității și nașterea subiectului modern în cultura română: 1850-1890. Pentru o arheologie a introspecției, conferință plenară în cadrul Școlii Doctorale de Studii Literare, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 28 septembrie 2019.
 5. Civitas: toposul cetății umane în critica lui D. Popovici, conferință plenară în cadrul Școlii de vară pentru masteranzi și doctoranzi „Exerciții de recitire – școala clujeană de eminescologie”, Ipotești, 24–28 iunie 2019.
 6. Ridicol, satiră, comedie. Limbaje ale comediei în secolul al 19-lea românesc, conferință invitată în cadrul Institutului STAR UBB și al Centrului de Cercetări Transdisciplinare „Ekphrasis”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 8 aprilie 2019.
 7. De la Seinfeld la Guliță. Recitind azi comedia secolului al 19-lea, conferință invitată în cadrul Institutului STAR UBB și al Centrului de Cercetări Transdisciplinare „Ekphrasis”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 16 aprilie 2019.
 8. Sfârșitul comediei. Dezgust, diviziune socială și împăcare în secolul 19 românesc, conferință invitată susținută la Atelierele de dialog academic ale Centrului de cercetări transdiciplinare „Ekphrasis” al Universității Babeș Bolyai, Cluj-Napoca, 29 iunie 2018.
 9.  „Geniul limbii române, radiografia unui mit fondator, comunicare în cadrul Colocviului Internațional „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”, ediția a XII-a, „Moștenire. Influență. Continuitate”, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, 4–5 octombrie 2018.
 10. E. Lovinescu și definiția valorii estetice, comunicare în cadrul Conferinței „Dinastia Lovineștilor”, Fălticeni, 14–15 iunie 2018.
 11. Sfâșitul comediei, comunicare susținută la Congresul de Istorie literară „Valori locale convertibile: mize internaționale ale istoriei literare naționale”, Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Litere – Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 10–12 mai 2018.
 12. Ethique du comparatisme à l’Est, comunicare la Conferința Internațională „Acts of Comparison. The Emerging Modern Humanities and East-Central Europe in the Long Nineteenth-Century”, organizată de New Europe College și Universitatea Babeș-Bolyai, București, 24–25 noiembrie 2017.
 13. Arheologia unei pasiuni: rușinea, comunicare la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a III-a, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 14. Literatura română din secolul al XIX-lea „în afara canonului”: mutațiile recente ale istoriei literare naționale, conferință plenară în cadrul Conferinței internaționale „Studiile românești: strategii, interferențe, varietăți”, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, 21–23 septembrie 2017.
 15. Figura în limbaj, conferință invitată în cadrul atelierului „Figura limbajului, limbajul figurii”, organizată de Centrul de Studiu al Imaginii, Universitatea din București, București, 8 mai 2017.
 16. Asceză și exil: când intelectualii stau departe de cărțile lor, conferința de deschidere a Conferinței interdisciplinare a doctoranzilor „Falii, rupturi, discontinuități”, organizată de Școala Doctorală de Studii Lingvistice și Literar a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 12 mai 2017.
 17. Codurile biografice în secolul al 19-lea, conferință invitatăîn cadrul cursului de „Istoria literaturii române” al Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 8 aprilie 2017.
 18. Indisciplină și interdisciplinaritate, conferință invitatăîn cadrul Școlii doctorale a Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 9 decembrie 2016.
 19. Regimurile excepționalității în literatura română din secolul al XIX-lea, conferință invitată în cadrul Școlii Doctorale de Studii Filologice a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 17 decembrie 2016.
 20. Cursul special de românistică de la Universitatea „Sapienza” din Roma, organizat cu ocazia Zilei Naționale a României „La Romania prima della Romania”, urmat de prezentarea volumului A. Tudurachi, Fabrica de geniu. Nașterea unei mitologii a productivității literare în cultura română (1825-1875), Roma, 1 decembrie 2016.
 21. Geniile de dinaintea geniului. Regimurile excepționalității în literatura română din secolul al XIX-lea, conferință în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, 14 noiembrie 2016.
 22. Geniile de dinaintea geniului. Regimurile excepţionalităţii în cultura română din secolul al XIX‑lea, conferinţă invitată în cadrul Şcolii doctorale de Studii Filologice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 16 decembrie 2016.
 23. “The Figurants”: Ethical Attitudes and Discursive Practices of Clandestine Thinking under the Communism, în cadrul atelierului „Luoghi stranii. Dislocazioni e spostamenti dell'espressione e del significato nell società illiberali nel Novecento”, organizat de Universitatea „Sapienza” din Roma, 2 decembrie 2016.
 24. La «formule» et l'allégorie: puissances de la figure dans la pensée esthétique contemporaine, comunicare în cadrul conferinței internaționale «Figura», Universitatea din București, 4 noiembrie 2016.
 25. O metaforă a formei de la 1863: mărgăritărelele, comunicare în cadrul „Zilelor academice clujene”, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 19 mai 2016.
 26. La théorie à retardement: effets de la réception décalée des idées littéraires, comunicare susținută în cadrul Colocviului internațional Localizing Theory. Schools of Thought and Policies of Knowledge in Contemporary Literary Studies, Universitatea din București, București, 3–4 aprilie 2015.
 27. Arhivele criticii literare,comunicare în cadrul Workshop-ului internațional Cum scriem, cum citim. Practici de cercetare aplicate în științele umaniste, Universitatea „Babeș-Bolyai”,Cluj-Napoca, 23 aprilie 2015.
 28. Înainte de invenția „poporului”: reprezentările societății ca „multitudine” în romantismul românesc, comunicare la Simpozionul „Negocieri” estetice, ideologice și politice în istoria și teoria literară, organizat în cadrul „Zilelor academice clujene”, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 20 mai 2015.
 29. Instituţiile literarului în cultura critică românească, comunicare la Conferința internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a II-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 30. O perspectivă „ecologică” asupra localizării teoriei literare, comunicare în cadrul workshop-ului Receptarea teoriei literare în ariile marginale, Centrul „Tudor Vianu” al Universității din București, 26 octombrie 2015.
 31. Conduite existențiale și practici de lectură în critica Ioanei Em. Petrescu, comunicare în cadrulColocviului național Portretul teoreticianului literar sub totalitarism, Universitatea „Babeș-Bolyai” – Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Cluj-Napoca, 4–5 decembrie 2015.
 32. Politicile românești ale genialității, conferință invitată în cadrul Centrului Tudor Vianu al Universității din București, 10 iunie 2014.
 33. Criza studiilor literare, conferință invitată în cadrul Școlii Doctorale de Studii Filologice a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 24 noiembrie 2014.
 34. Literatura și formele de viață, conferință de deschidere la colocviul internațional „Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity”, organizat de Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, 23–24 mai 2014.
 35. Duh vs. Geniu, o anchetă terminologică la începuturile literaturii române, comunicare în cadrul Zilelor Academice Clujene, 3–5 iunie 2014.
 36. Nașterea literaturii române prin imitație, comunicare în cadrul colocviului internațional „Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity”, organizat de Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, 23–24 mai 2014.
 37. Ce istorie literară pentru DGLR?, comunicare în cadrul conferinței internaționale „Dicționarul General al Literaturii Române: canon și identitate culturală”, organizată de Academia Română, București, 25 aprilie 2014.
 38. Le folklore et les utopies politiques après 1848,comunicare în cadrul colocviului internațional „Interazione tra cultura popolare e cultura alta con particolare attenzione al campo letterario”, organizat de Universitatea din Florența, Italia, 14–15 noiembrie 2013.
 39. Încarnând vocația: nașterea biografiei în literatura română, comunicare în cadrul Zilelor Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 40. Pentru o istorie a memoriei literare, comunicare în cadrul congresului anual al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România – ALGCR, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, iulie 2013.
 41. Le dépassement de la nouveauté. L'ultramoderne dans l'histoire littéraire d'une culture mineure, comunicare în cadrul conferinței internaționaleAlternative Modernities in Europe” organizată de Universitatea „Transilvania”, Brașov, 7–8 iunie 2013.
 42. Trei argumente pentru statistică în literatura română, cuvânt de deschidere la workshop-ul „Literatura numerelor mari”, organizat de Masteratul de Studii Literare Românești al Facultății de Litere în colaborare cu Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 4 iunie 2013.
 43. Figuri ale ariergardei în literatura română. Pentru o istoricitate alternativă, comunicare în cadrul Zilelor Academice Clujene, 24–26 mai 2012.
 44. Faire de la théorie dans une littérature mineure, comunicare în cadrul Conferinței Internaționale a Departamentului de Studii Literare al Universității din București, 2–3 martie 2012.
 45. Le journalisme et la condition d'une littérature mineure, conferință în cadrul workshop-ului „Journalisme et littérature : impurifications de la chose littéraire”, organizat de Universitatea din Zürich, Elveția, 12 noiembrie 2012.
 46. Naționalism și internaționalism în avangarda literară românească,conferință invitată în cadrul seminarului de cercetare „D. Popovici”, organizat în colaborare cu Școala doctorală de Studii literare a Universității Babeș-Bolyai, 25 martie 2011.
 47. Literatura în fața legii. Trei modalități de dejucare a legitimității naționale, în cadrul congresului anual al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România – ALGCR, organizat de Universitatea Transilvania din Brașov, 15–16 iulie 2011.
 48. Le nationalisme des avant-gardes: les contextes mineurs,comunicare în cadrul colocviului internațional „Istorii și identități” organizat de Universitatea din Florența, Italia, 21-24 noiembrie 2011.
 49. Importer l'avant-garde, exporter la littérature nationale, comunicare în cadrul colocviului internațional„Transferts, appropriations et fonctions de l'avant-garde dans l'Europe Intermédiaire et du Nord, 1909-1989”, organizat de CIEH-CIEFi în colaborare cu Institutul Finlandez din Paris, 23-24 septembrie 2011.
 50. Stéréotypies ethniques dans la poésie roumaine d’avant-garde, conferință susținută în cadrul colocviului internațional „Les paradoxes de l’avant-garde européenne : la modernité artistique entre nationalisme, internationalisme et traditionalisme”, organizat de Universitatea din Fribourg, 16–19 martie 2011.
 51. L'avant-garde roumaine et l'âme slave. Les dérives d'un topos identitaire, comunicare în cadrul workshop-ului „L'Avant-garde européenne: entre Nationalisme et Internationalisme”, organizat de Facultatea de litere a Universității din Fribourg, 8 noiembrie 2010.
 52. 1849: Descoperirea monumentului în literatura română, comunicare în cadrul Zilelor Academice Clujene, 2 iunie 2010.
 53. Microlecturi între cele două războaie, conferință invitată în cadrul Masteratului de Studii Literare Românești al Universității „Babeș-Bolyai”, 27 aprilie 2010.
 54. Practici de lectură la începuturile literaturii române, conferință invitatăîn cadrul Școlii doctorale a Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai, 8 decembrie 2009.
 55. Revoluția în istoriile lovinesciene ale literaturii, comunicare la Conferința Națională a Asociației de Literatură Generală și Comparată din România, Alba-Iulia, mai 2009.
 56. Spiritul critic și locurile lui estetice, în cadrul colocviului „Spiritul critic în cultura română, 1909–2009”, Iași, aprilie 2009.
 57. Nationalisme et littérature, conferință invitată în cadrul Școlii de vară „Proiectul unei identități europene” organizate de Universitatea din Köln și Universitatea „Babeș-Bolyai”, 19 august 2008.
 58. Le nationalisme en linguistique: réflexions sur l'expressivité,conferință la Facultatea de Litere a Universității din Fribourg în cadrul manifestării „Journées de la culture roumaine”, 22–23 septembrie 2008.
 59. Trei moduri de interacțiune între naționalism și literatură, comunicare în cadrul workshopului „Identitate națională, identități europene” organizat de Amfiteatrul Cultural Clujean, 20 iunie 2008.
 60. Microlecturile lui Ibrăileanu: prezențe ale textului, comunicare în cadrul celei de-a patra Conferințe internaționale a Catedrei de Teorie Literară a Universității din București, decembrie 2007.
 61. Când teoria cade „în afara” istoriei, comunicare în cadrul celei de-a doua Conferințe internaționale a Catedrei de Teorie Literară a Universității din București, 10–11 decembrie 2005.
 62. O „variantistică” a textului critic, în cadrul mesei rotunde „Restituirile, între Istorie și Literatură” organizate de Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”, 12 octombrie 2005.
 63. Histoire des idées et histoire de la littérature, în cadrul colocviului „Repenser l’histoire de la littérature?” organizat de Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”, 12 mai 2005.
 64. „Parlons comme si j’étais ce Zénon”. Réflexion sur le régime de la dissimulation dans l’Oeuvre au noir,  comunicare în cadrul „Journée Marguerite Yourcenar en Roumanie”, 31 mai 2004.
 65. Contradicțiile criticii,  comunicare în cadrul colocviului „Dumitru Popovici (1902–1952)”, organizat de Facultatea de Litere, 11 decembrie 2002.
 66. Istoria literară: dincolo de concept, comunicare în cadrul colocviului „Școala de istorie literară clujeană” organizat de Facultatea de litere și Centrul de Studii Transilvane, 16 octombrie 2003.
 67. Doctrinele socialiste 1881-1896, în Sesiunea științifică a studenților Facultății de litere, 4 aprilie 1997.
 68. Ideologia Literatorului, 1880, Cercul de poetică și critică literară „Ioana Em. Petrescu”, mai 1997.
 69. Dreptul la critică, eseu asupra intenționalității critice 1787–1829, în Sesiunea științifică a studenților Facultății de Litere, 19 aprilie 1996 (Lucrare distinsă cu Premiul I).
 70. Al. Odobescu, portret de critic,  colocviul „Odobescu – centenar”, organizat de Facultatea de Litere, 29 novembre 1995.
 71. Critica posibilă, eseu despre conștiința comunicării critic-cititor, Cercul de poetică și critică literară „Ioana Em. Petrescu”, 25 aprilie 1994.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi