CS II dr. LIGIA TUDURACHI

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Grup Sburător. Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2019 (Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române).
 2. Cuvintele care ucid. Memorie literară în romanele lui E. Lovinescu, Cluj-Napoca, Limes, 2010.

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Images en réponse à une souffrance. Les collectifs travailleurs dans les reportages de Geo Bogza, in Iwona Piechnik, Agnieszka Kocik, Karolina Czerska (dir.), Sous les yeux du spectateur et du voyeur, Cracovia, Université Jagellonne, 2021. În curs de apariție.
 2. Împrumutul teoriei, re-fondarea comunității. Receptarea ideilor lui Fr. Paulhan în cercul de la Sburătorul, în Adrian Tudurachi, Oana Fotache, Magda Răduță (eds.), Dus-întors. Rute ale teoriei literare in postmodernitate, București, Humanitas, 2016 (epub).
 3. Écrire le spectacle: mises en scène romanesques de la chronique d’art. Une étude de cas sur la littérature roumaine des années trente, în Anne Reverseau, Sarah Bonciarelli, Carmen Van Den Bergh (coord.), Littérature et document autour de1930. Hétérogénéité et hybridation générique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, «La Licorne», 2014, nr. 109, p. 113–125.
 4. Comunitatea contra individului la Sburătorul. Reversul unui proces de legitimare, în Dilemele identității. Forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al secolului XX, Brașov, Editura Universității Transilvania, 2011, p. 128–135.
 5. Moartea unui personaj literar (împreună cu Adrian Tudurachi), în Ioana Bot (coord.), Mihai Eminescu, poet național, Cluj-Napoca, Dacia, 2001, p. 178–207.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 3. Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, consultant științific Adrian Tudurachi, Iași, Polirom, 2020.
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VI, P–R, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 6. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. IV, H–L, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 7. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 8. Ioan Milea (coord.), Dicționarul cronologic al romanului tradus din România 19902000, Cluj-Napoca, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2017 (coautor).
 9. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. II, C, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 10. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. I, A–B, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 11. Ion Istrate (coord.), Dicționarul cronologic al romanului românesc 19902000, București, Editura Academiei Române, 2011 (coautor).

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Jérôme Meizoz, Destinații păgâne (Destinations païennes), trad. din franceză de Ligia Tudurachi, ed. îngrijită și prefață de Ioana Bot, Cluj-Napoca, Limes, 2007, 73 p.
 2. Ioana Em. Petrescu, Ion Barbu și poetica postmodernismului, note și bibliografie de Ioana Bot și Ligia Tudurachi, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2006, 302 p.

Volume coordonate

 1. Postures littéraires et construction de l’image sociale de l’écrivain dans la culture roumaine, în „Dacoromania litteraria”, VIII, 2021 (coeditor).
 2. Uses of the Community. Collaboratives Theories and Practices/ Usages de la communauté. Théories et Pratiques collaboratives, în „Dacoromania litteraria”, III, 2016 (coeditor).

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Escapade romantice la ruine. Un „turism” al trecutului, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 368–381.
 2. SburătorulafterSburătorul: Survivors of E. Lovinescu’s Literary Circle after 1947, in „Slovo a smysl”, 18, 2021, nr. 38. Special Issue: The Humanities in Central and Eastern Europe in the XXth Century: Academics, Translators and Other Literati Facing Wars, Revolutions, Regimes, p. 85‒94.
 3. Demonul zeflemelei junimiste, în „Transilvania”, 2021, nr. 5, p. 28–37.
 4. Literatura citadină,în Enciclopedia imaginariilor din România, coordonator general: Corin Braga, vol. I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, consultant științific Adrian Tudurachi, Iași, Polirom, 2020, p. 211–225.
 5. La littérature totalitaire comme mauvais genre, în Georges Bê Duc, Kevin Perromat (dir.), Mauvais genre. L’énergie noire du système littéraire, Bruxelles – Bern – Berlin – New York – Oxford – Wien, Peter Lang, 2020.
 6. O panoramă „sceptică” a literaturii române contemporane, prefață la Eugen Simion, Scriitori români de azi III, Iași, Cartea Românească Educațional, 2020.
 7. Gesticulație, posturi și moduri de a fi în cenaclu ale scriitorilor români, în „Romania Orientale” (Roma), XXXII, 2019, nr. 32, p. 97–110.
 8. Mică fenomenologie a rostirii de cenaclu românești (Junimea, Sburătorul, Cercul literar de la Sibiu), în Viorica Răileanu, Liliana Botnari (coord.), Spiritus loci: interferențe, confluențe, rezistență, Chișinău, Pro Libra, 2019, p. 193–202.
 9. Convertirea literaturii române după 1947. Supraviețuitorii de la Sburătorul, în „Caietele Pușcariu”, IV, Cluj-Napoca, Argonaut, 2019, p. 502–511.
 10. Moduri ale «literaturii colective» în cenaclul de la Sburătorul, în «Philolologia» (Chișinău), LXIII, 2019, nr. 1–2 (301–302), p. 109–127.
 11. Vocation et occasion dans le cénacle de «Sburătorul», în „Caietele Echinox”, 2019, nr. 1, p. 354–361.
 12. La littérature totalitaire comme mauvais genre, in «L’énérgie noire du système littéraire», publication on-ligne, document vidéo, 15 mars 2018 (https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=KXWMAGAG7A92)
 13. Plânsul de cenaclu, în „Philologica Jassyensia”, XIV, 2018, nr. 1, p. 131–143.
 14. Monica Lovinescu – copil al cenaclului „Sburătorul” (II), în „Transilvania”, s. n., LXVI, 2018, nr. 11–12, p. 24–32.
 15. Monica Lovinescu – copil al cenaclului „Sburătorul” (I), în „Transilvania”, s. n., LXVI, 2018, nr. 9, p. 1–8.
 16. Ioana Em. PetrescuViața cu formă și viața fără formă, în „Transilvania”, s. n., LXVI, 2018, nr. 1, p. 47–53.
 17. „Afecțiunea” erotică de cenaclu, în Caietele Sextil Pușcariu III. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14‒15 septembrie 2017, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 574–583.
 18. «Jouets», «boîtes», «reliques». Fascination du petit chez Hortensia Papadat-Bengescu, în „Caietele Echinox”, XXXIII, 2017, p. 88–98.
 19. Memorialistica vieții literare sub comunism. Cazul Sburătorul, in Bogdan Crețu, Ofelia Ichim, Marius-Radu Clim (coord.), Memorialistica românească: între documentul istoric și obiectul estetic (coord.), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, p. 335–341.
 20. La «vie petite», la «vie universelle», la «survivance ». Trois formes de vie à partir de la prose de Costache Olăreanu, în „Dacoromania litteraria”, IV, 2017, p. 74–92.
 21. Communauté littéraire et espace ouvert : Le Cercle Littéraire de Sibiu, in Clément Dessy, Julie Fäcker, Denis Saint-Amand (coord.), Le Lieux littéraires et artistiques. XVIIIe-XIXe siècle, « COnTEXTES » [En ligne], 2017, no. 19.
  URL : http://journals.openedition.org/contextes/6314 ; DOI : 10.4000/contextes.6314.
 22. Dispariția stilului în societățile comuniste, în Adriana Babeți, Dumitru Tucan, Gabriela Glăvan, Radu Pavel Gheo (coord.), Cartografii literare: regional, național, european, global, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2016, p. 344–354.
 23. Usages de la communauté. Théories et pratiques collaboratives. Argument,în„Dacoromania litteraria”, III, 2016, nr. 3, p. 5–9.
 24. Communauté politique, communauté poétique, în „Dacoromania litteraria”, III, 2016, p. 206–220.
 25. Le «bon goût» au travail. De l'esthétique au temps du communisme. Le cas de Ion Biberi, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, LXI, 2016, nr. 2, p. 55–66.
 26. Categorii negative ale stilului în comunismul românesc. Literatura „supraviețuirilor”, în Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi (eds.), Caietele Sextil Pușcariu, II. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ed. a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Scriptor & Argonaut, 2015.
 27. Despre poezia sărăcirii la Petru M. Haș, în „Convorbiri literare”, 2015, nr. 8, p. 98.
 28. Superstiții literare. O mistică a obiectelor în cenaclul de la „Sburătorul”, în Perspectives in Humanities. Keys for Interdisciplinarity (eds. Camelia Gradinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patras), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2015, p. 153–164.
 29. Intelectuali interbelici supraviețuitori sub comunism. Mutații ale esteticului. Cazul Biberi, în „Transilvania”, XLIII, 2015, nr. 12, p. 87–92.
 30. Comunitate literară și anonimat, în „Anuar de lingvistică și istorie literară”, Institutul „Al. Philippide”, 2015, tom XV, p. 151–158.
 31. Superstiții literare. O mistică a obiectelor în cenaclul de la „Sburătorul”, în Camelia Gradinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.) Perspectives in Humanities. Keys for Interdisciplinarity, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2015, p. 153–164.
 32. Communauté littéraire et anonymat, in „Observatoire de l'imaginaire contemporain”, publication on-ligne, document vidéo, 5 mars 2015.
  (http://oic.uqam.ca/en/communications/communaute-litteraire-et-anonymat).
 33. La Grande Guerre et «la littérature pour tous»: radiographie d'un mythe littéraire, în „Transylvanian Review”, 2014, nr. 4, p. 76–89.
 34. Biographies réelles/ biographies fictives. Quand les écrivains deviennent personnage de roman, în „Dacoromania litteraria”, I, 2014, nr. 1, p. 118–128.
 35. Lăutărie, țigănie și romanesc. Supraviețuiri ale cântecului de lume în proza interbelică, în „Transilvania”, XLII, 2014, nr. 4, p. 91–94.
 36.  Feminité et anonymat dans la communauté littéraire de Sburătorul, în „Transylvanian Review”, XXII, 2013, nr. 2, 2013, p. 42–52.
 37. L'extension du domaine de la vie littéraire, în „Euresis”, 2013, nr. 1–4, p. 219 –225.
 38.  O politică a disidenței la Sburătorul, în „Viața românească”, 2013, nr. 3–4, p. 112–117.
 39.  Poetul X. Figura anonimului în comunitatea de la Sburătorul, în „România literară”, 2013, nr. 13, p. 12–13.
 40.  Scenografii de cenaclu literar: Sburătorul, în „Convorbiri literare”, an CXLV, februarie 2012, nr. 2 (194), p. 117–120.
 41. Adela, urmele corpului feminin, în „Convorbiri literare”, CXLVI, 2012, nr. 9, p. 71–74.
 42. Un théâtre de la parole. Lecture en groupe et performance publique dans le cénacle «Sburătorul», în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, 2012, nr. 2, p.121–132.
 43. Comunitatea contra individului la Sburătorul. Reversul unui proces de legitimare, în Dilemele identității. Forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al secolului XX, Brașov, Editura Universității Transilvania, 2011, p. 128 –135.
 44. Vivre ensemble/ écrire ensemble, în „Transylvanian Review”, XX, 2011, nr. 3, p. 29–41.
 45. „...Și totuși, sentimentul de a trăi laolaltă!”. Practici colective la Sburătorul, în „Convorbiri literare”, CXLV, 2011, nr. 5 (185), p. 119–121.
 46.  Poetica romanului lovinescian. Emoția clișeului, în „Ex Ponto”, VIII, 2010, nr. 2 (27), p. 85–96.
 47.  Ordinea proverbului, în „Ex Ponto”, VIII, 2010, nr. 1 (26), p. 74–84.
 48.  Romanul ca tragedie. În margines lui Lulừ, în „Ex Ponto”, VII, 2009, nr. 3 (24), p. 103–116.
 49.  Poetica romanului lovinescian. Teroarea și violența citatului, în „Ex Ponto”, VI, 2008, nr. 3 (20), p. 110–119.
 50. L’instauration de la réalité dans la vision surréaliste. Une solution roumaine, în „Transylvanian Review”, XV, 2006, nr. 4, p. 64–77.
 51. Parler en clichés, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, 2005, nr. 2, p. 179–193.
 52.  La crise de la convention réaliste,în „Transylvanian Review”, XIII, 2004, nr. 4, p. 34–52.
 53. À la recherche de l'autoportrait: David et Goliath, Caravaggio, în „Studii literare”, 2002–2003, vol. V–VI, p. 223–231.
 54.  Deux concepts, un poème: collage, intertextualité, în „Studii literare”, III–IV, 2000–2001, p. 36–55.
 55.  E. Lovinescu, note pentru o poetică a romanului, în „Echinox”,1999, nr. 10–11–12.
 56.  Direcțiile de evoluție ale conceptului de autenticitate, în „Limbă și Literatură”, II, 1998, p. 41–48.
 57. E. Lovinescu – Cele două fețe ale memorialisticii, în „Echinox”, 1997, nr. 7–8–9.

Comunicări științifice:

 1. Les vies des écrivains comme objet contemporain d’une biofiction en formule improvisée, comunicare susținută în cadrul colocviului Biofiction as World Literature, KU Leuven (Beligia), 15‒18 septembrie 2021, online.
 2. Ruinele romantice ca vilegiatură. Descoperirea unui peisaj, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online.
 3. L’imaginaire de la mer Noire roumaine entre les deux guerres: Mangalia versus Balcic, comunicare susținută în cadrul colocviului internațional La mer Noire comme espace littéraire et culturel (II) : peuples et communautés/ Black Sea as literary and cultural space (II): peuples and communities, Universitatea „St. Kliment Ohridski”, Sofia (Bulgaria), 26‒28 aprilie 2021, online.
 4. Zeflemeaua junimistă sau de ce o Societate literară serioasă râde, conferință plenară susținută în cadrul Programului de burse Star-UBB, Cluj-Napoca, 11 mai 2020.
 5. Ligia Tudurachi, Scriitori în cenaclu. Gesturi și corpuri, conferință plenară susținută în cadrul Programului de burse Star-UBB, Cluj-Napoca, 26 mai 2020.
 6. Ligia Tudurachi, De la ironia maioresciană la zeflemeaua junimistă, conferință de deschidere în cadrul Școlii de vară pentru tinerii cercetători filologi (masteranzi și doctoranzi), ed. a II-a, Memorialul Ipotești, Botoșani, 30 iunie 2020.
 7. Mică fenomenologie a rostirii de cenaclu românești (Junimea, Sburătorul, Cercul literar de la Sibiu), în cadrul Conferinței Filologie modernă: realizări și perspective în context european (ed. a XIII-a) – Spiritusloci: interferențe, confluență, rezistență, Chișinău, 10–11 octombrie 2019 (conferință plenară).
 8. Scenografii de cenaclu. Creația colectivă în imagini, în cadrul Școlii de vară pentru masteranzi și doctoranzi Exerciții de recitire – școala clujeană de eminescologie, Ipotești, 24–28 iunie 2019 (conferință plenară).
 9. Cenaclul literar – ca obiect de cercetare. Corpusuri, metodologii, deschideri, conferință invitată în cadrul Școlii Doctorale de Studii Literare din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” (DSLL), Cluj-Napoca, 7 ianuarie 2019.
 10. Gesticulație, posturi și moduri de a fi ale scriitorului român de cenaclu, în cadrul Zilelor Sextil Pușcariu, ed. a IV-a, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 11. Vocation et occasion, în cadrul Conferinței internaționale Creative Industries in Post-Humanism, a CODFREURCOR/CollègeDoctoral Francophone Régional d’Europe centrale et oriental en Sciences humaines, Iași, 16–17 noiembrie 2018.
 12. Supraviețuitorii de la „Sburătorul”. Destinul unei comunități literare după 1947, în cadrul Congresului Internațional de Istorie Literară, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 10–12 mai 2018.
 13. Monica Lovinescu – copil al cenaclului „Sburătorul”, în cadrul Conferinței Dinastia Lovineștilor, Fălticeni, 14–15 iunie 2018.
 14. «Literatura pentru toți»: un mit literar al Primului Război Mondial, în cadrul Conferinței Internaționale de Studii Românești, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, 29–31 octombrie 2018.
 15. Conferință plenară La littérature totalitaire comme mauvais genre, în cadrul Colocviului interdisciplinar «Mauvais genre»: l’énergie noire du système littéraire, Université «Jules Vernes», Amiens, 15–17 martie 2018.
 16. Conferință plenară Moduri ale „enunțării colective” în cenaclul Sburătorul, în cadrul Colocviului Internațional Filologia modernă: realizări și perspective în context european (ediția a XII-a). Moștenire. Influență. Coninuitate, Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, 4–5 octombrie 2018.
 17. Les affections collectives de la sociabilité littéraire, în cadrul Colocviului internațional Vocabulaire des affects: une nouvelle politique du discours littéraire et médiatique, organizat la Universitatea Ovidius din Constanța, 27–28 octombrie 2017.
 18. „Viața mică”, „viața universală”, supraviețuirile: trei forme de viață în proza lui Costache Olăreanu, în cadrul Zilelor Sextil Pușcariu, ed. a III-a, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 19. Imitația de cenaclu. Cazul Sburătorul, în cadrul Conferinței anuale a ALGCR (Analogie, Comparație, Influență), Cluj-Napoca, 14–15 iulie 2017.
 20. L'affection érotique dans les cénacles, în cadrul Conferinței anuale a ALGCR («Aventura literar-artistică, intelectuală, spirituală»), București, 15–16 iulie 2016.
 21. De la comunitatea de tip colaborativ la comunitatea de tip politic (Ilarie Voronca, Ion Biberi), în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 18–19 mai 2016.
 22. Communauté littéraire et espace ouvert, comunicare susținută la colocviul Les lieux des sociabilités littéraires et artistiques (XVIIIe – XXIe siècles), Université libre de Bruxelles, 12–14 mai 2016.
 23. Intelectuali interbelici convertiți la comunism. Mutații ale esteticului, în cadrul colocviului Portretul teoreticianului literar sub totalitarism, Cluj-Napoca, 4–5 decembrie 2015.
 24. Categorii negative ale stilului în comunismul românesc. Literatura „supraviețuirilor”, în cadrul Conferinței naționale Estetică și teorii ale artelor, Cluj-Napoca, 11–12 septembrie 2015.
 25. Categorii negative în gândirea contemporană a stilului, în cadrul Conferinței Asociației de Literatură Generală și Comparată din România, Timișoara, 10–11 iulie 2015.
 26. Memorialistica vieții literare sub comunism. Cazul „Sburătorul”, în cadrul colocviului Memorialistica românească: între documentul istoric și obiectul estetic, Academia Română, Iași, 9–10 iunie 2015.
 27. Emprunter la théorie, re-fonder la communauté. La réception des idées de Fr. Paulhan dans le cénacle Sburatorul (19191943), comunicare susținută în cadrul congresului Localizing Theory, Universitatea din București, 3–4 aprilie 2015.
 28. Cenaclul „Sburătorul” și modelul Academiei, comunicare în cadrul Zilelor Academice Clujene, 20–21 mai 2015.
 29. Communauté littéraire et anonymat, comunicare susținută la colocviul Les imaginaires de la communauté, UQAM, Montréal, 3–5 martie 2015.
 30. Superstiții literare. O mistică a obiectelor în cenaclul de la Sburătorul, comunicare în cadrul colocviului internațional Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, organizat de Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, 23–24 mai 2014.
 31. Dioscurii – cei care scriu împreună, comunicare în cadrul Zilelor Academice Clujene, 3–5 iunie 2014.
 32. Biografii reale/ biografii fictive: când scriitorii devin personaje de roman, comunicare în cadrul Zilelor Pușcariu, ed. I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 33. Extensia domeniului vieții literare, comunicare în cadrul Conferinței Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (Istoria literară în schimbare), Suceava, 16–18 iulie 2013.
 34. Hypostases esthétiques de la «poésie naïve» dans le roman roumain entre les deux guerres,comunicare în cadrul colocviului Interazione tra cultura popolare e cultura alta con particolare attenzione al campo letterario, organizat de Universitatea din Florența, 14–15 noiembrie 2013.
 35. Écrire le spectacle : mises en scène romanesques de la chronique d'art. Une étude de cas sur la littérature roumaine des années 1920, comunicare susținută la colocviul Literature as document/ La littérature comme document, organizat de Universitatea Catolică din Leuven, între 5–7 decembrie 2012.
 36. La judéité et la sociabilité littéraire en Roumanie entre les deux guerres : une hybridation culturelle contrainte, comunicare susținută la colocviul «Lingue letterature filologie: prospettive interculturali», organizat de Universitatea din Florența, 22–23 noiembrie 2012.
 37. Quand les journalistes et les romanciers ne font qu'un. La circulation du document entre la presse et la littérature vers 1930, conferință în cadrul workshop-ului «Journalisme et littérature. Impurifications de la „chose littéraire“», desfășurat la Universitatea din Zürich, în 12 noiembrie 2012.
 38. Disidența în gruparea de la Sburătorul: deconstrucția unei iluzii, comunicare în cadrul simpozionului Strategii ale istoriei literare actuale, cu ocazia Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 24 mai 2012.
 39. La cohésion des groupes littéraires. Une sociologie de l'intimité, comunicare susținută la congresul internațional Istorii și identități, organizat de Universitatea din Florența, 21–24 noiembrie 2011.
 40. Comunitatea contra individului la Sburătorul: reversul unui proces de legitimare, în cadrul Conferinței Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (Dilemele identității. Forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al secolului XX), Brașov, 15–16 iulie 2011.
 41. Emoția clișeului, comunicare în cadrul sesiunii de comunicări cu ocazia Zilelor Academice Clujene, 3 iunie 2010.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi