CS III dr. OTILIA URS

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. Catalogul cărții românești vechi din Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Mega, 2011, 742 p.

Ediții critice filologice

 1. Școala Ardeleană. Antologie de texte alcătuită și coordonată de Eugen  Pavel. Prefață  de Eugen  Simion. Vol. I‒IV, București, Academia  Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2018, CCXCIV + 1418 p., 1728 p., 1728 p., 1600 p. (Premiul „Perpessicius” pentru ediții critice).
 2. Petru Maior în mărturii antologice, ediție realizată de Ioan Chindriș și Niculina Iacob, colaboratori Eugenia Bârlea, Bogdan Crăciun, Vasilica Eugenia Cristea, Mariana Crișan, Adinel Dincă, Roxana Furcovici, Andreea Mârza, Roxana Moldovan, Tana Oltanu, Otilia Urs, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, 764 p.
 3. Ioan Budai Deleanu în mărturii antologice, ediție realizată de Ioan Chindriș și Niculina Iacob, colaboratori Eugenia Bârlea, Mircea Remus Birtz, Bogdan Crăciun, Vasilica Eugenia Cristea, Mariana Crișan, Roxana Furcovici, Tana Oltanu, Otilia Urs, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2012, 669 p.
 4. Samuil Micu în mărturii antologhice, ediție realizată de Ioan Chindriș și Niculina Iacob, colaboratori: Mircea Remus Birtz, Vasilica Eugenia Cristea, Mariana Crișan, Roxana Furcovici, Tana Oltanu, Otilia Urs, Târgu Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2010, 648 p.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. ***, Cartea românească veche din Imperiul Habsburgic (1691–1830). Recuperarea unei identități culturale, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, 1010 p. + [2] p. + o hartă.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Glosele textelor lui Damaschin Bojincă, în „Transilvania”, 2021, nr. 3, p. 32–40.
 2. Scrierile polemice și istorice ale lui Damaschin Bojincă. Premise și context, în „Caietele Sextil Pușcariu III. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu»,ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14‒15 septembrie 2017”, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, p. 406–419.
 3. Recenzie la Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova. Catalog, Chișinău, Tipografia Centrală, 2016, 472 p., în „Dacoromania”, serie nouă, XXII, 2017, nr. 1, p. 81–83.
 4. Edițiile Strastnicului de la Blaj. Îndreptări la Bibliografia românească veche, în „Terra Sebus. Acta Musei Sabensiensis”, 2016, nr. 8, p. 421–425.
 5. Recenzie la Vasile Aaron, Reporta din vis. Istorie, studiu introductiv, note, text, indice și glosar de Liana Maria Popa și Ioan–Nicolae Popa, Cluj-Napoca, Editura Curs, 2016, 294 p.
 6. Blesteme în cărțile românești vechi, în „Caietele Sextil Pușcariu II. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu», Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015”, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2015, p. 458–480.
 7. Aspecte ale lexicului textelor lui Damaschin Bojincă, cu privire specială asupra lucrări Răspundere dezgurzătoare la cârtirea cea în Hale, Buda, 1828, în „Transilvania”,serie nouă, XLVI, 2018, nr. 5–6, p. 99–105.
 8. Răspândirea cărților românești vechi pe centre tipografice, în „Dacoromania”, serie nouă, XX, 2015, nr. 2, p. 167–180.
 9. Trei criptograme descifrate, în „Dacoromania”, serie nouă, XX, 2015, nr. 1, p. 76–82.
 10. Circulația cărților românești vechi tipărite la Blaj, în „Transilvania”,serie nouă, XLIII, 2015, nr. 6–7, p. 64–66.
 11. Categorii de proprietri ai cărților românești vechi/Categories of old romanian book owners, în „Revista română de biblioteconomie și știința informării/Romanian journal of library and information science”, XI, 2015, nr. 4, p. 11–24.
 12. Fenomene meteorologice în însemnările de carte românească veche din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca în „Transilvania”, serie nouă, XLII, 2014, nr. 5–6, p. 102–106.
 13. Ex-librisuri în cartea romanească veche din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, în „Transilvania”, serie nouă, XLII, 2014, nr. 2, p. 81–83.
 14.  Rețete de cerneală, în „Libraria”, Studii și cercetări de bibliologie, Anuar, XIII, 2014, p. 164–168.
 15. Criterii de descriere a cărții românești vechi în „Bibliografia românească veche”. Evaluari si perspective, în „Caietele Sextil Pușcariu I. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu», Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013”, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 349–356.
 16. Il libro romeno antico nella biblioteca di Ioan Micu Moldovan, în vol. La Scuola Transilvana, Nyíregyháza-Oradea, Casa Editrice Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, [2013], p. 51–59, cu varianta în limba română: Cartea veche românească în biblioteca lui I. M. Moldovan, în „Școala Ardeleană”, vol. VII, 2013, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, p. 45–52, volumul Simpozionului internațional Școala Ardeleană, Ediția a VIII-a, Oradea, 12–13 aprilie 2013.
 17. Însemnări despre circulația cărții românești vechi în Moldova, în „Promemoria”. Revista Institutului de Istorie Socială, (Chișinău), vol. IV, 2013, nr. 5–6, p. 215–223.
 18. O contribuție la Bibliografia românească veche: Specimen characterum latinorum in typographia Petri Bart una cum modulis fusoriis existentium, Cibinii, MDCCXCIV, în „Transilvania”, serie nouă, XLI, 2013, nr. 10, p. 89–90.
 19. Însemnările de carte în fondul de carte românească veche din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca în „Transilvania”, serie nouă, XLI, 2013, nr. 5–6, p. 127–132.
 20. Istoriografia coresiană. Partea a III-a. Bibliografia aspectelor lingvistice ale tipăriturilor coresiene, în „Transilvania”, serie nouă, XL, 2012, nr. 9, p. 28–32.
 21. Istoriografia coresiană. Partea a II-a. Bibliografia vieții și a activității diaconului Coresi, în „Transilvania”, serie nouă, XL, 2012, nr. 8, p. 50–55.
 22. Tipăriturile românești din sec. XVI–XVII și cuturalizarea în limba română, în „Transilvania”, serie nouă, XL, 2012, nr. 5–6, p. 24–28.
 23. Istoriografia coresiană. Partea I. Bibliografia tipăriturilor coresiene, în „Transilvania”, serie nouă, XL, 2012, nr. 4, p. 57–61.
 24. Cărțile românești vechi din biblioteca lui Timotei Cipariu, în „Școala Ardeleană”, vol. VI, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2012, p. 119–128.
 25. Prețul legăturilor de carte în însemnările din fondul CRV al Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca,în „Libraria”, Studii și cercetări de bibliologie, Anuar, XI, editat de Biblioteca Județeană Mureș, Târgu–Mureș, 2012, p. 67–72.
 26. Două necrologuri de episcopi, în„Școala Ardeleană”, vol. V, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2011, p. 127–130.
 27. Prețul cărților românești vechi în însemnările de carte din fondul CRV al Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, în „Libraria”. Studii și cercetări de bibliologie, Anuar, vol. X, editat de Biblioteca Județeană Mureș, 2011, p. 120–137.
 28. Tipăriturile  coresiene  în  Biblioteca  Academiei  Române din Cluj-Napoca, în „Școala Ardeleană”, vol. IV, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2010, p. 227–238.
 29. Anca Libidov, Un  Tetraevanghel  slavon  manuscris necunoascut, în „Școala Ardeleană”, vol. IV, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2010, p. 151–155. Republicat în „Biblioteca și cercetarea”,  2007–2009, nr. I–III (XXVI–XXVIII), p. 331–335.
 30. Noi  identificări   de   exemplare  din  cartea  veche  românească,în „Școala Ardeleană”, vol. III, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2009, p. 386–390.
 31. O dalterie din timpul arhiepiscopului Atanasie Anghel, în „Școala Ardeleană”, vol. III, Oradea, 2009, Editura Episcop Vasile Aftenie, p. 376–378.
 32. Tiparul slavon românesc – tradiție și inovație în spațiul cultural european, în vol. „Misiune, spiritualitate, cultură. Contribuția voievodului Neagoe Basarab la dezvoltarea culturii și spiritualității românești”, Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2009, p. 261–273.
 33. Sursele  românești manuscrise  ale  tipăriturilor lui  Coresi, în „Școala Ardeleană”, vol. III, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2009, p. 300–310, republicat  în „Biblioteca și cercetarea”, 2007–2009, nr. I–III (XXVI–XXVIII),  p. 291–299.
 34. Coresi și prozelitismul luteran,  în „Școala Ardeleană”, vol. II, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2007, p. 276–284.
 35. Ediția a II-a a Psaltirii tipărite la Blaj în 1758, în „Școala Ardeleană”, vol. II, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2007, p. 298–299.
 36. Probleme controversate referitoare la viața și activitatea diaconului Coresi, în „Biblioteca și  cercetarea”,2007–2009,  nr. I–III (XXVI–XXVIII), p. 265–290.

Comunicări științifice:

 1. Datarea manuscriselor lui Samuil Vulcan după filigrane, comunicare susținută la Conferința națională Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național, ediția a XV-a, Alba-Iulia, 4–5 noiembrie 2021.
 2. Semnificațiile verbului a dezgurzi în scrierile iluminiștilor bănățeni, în cadrul Conferinței Internaționale Zilele Sextil Pușcariu, ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12‒13 septembrie 2019.
 3. Termeni dialectali în scrierile lui Damaschin Bojincă, în cadrul Conferinței Naționale Bibliologie și patrimoniu cultural național, ediția a XII-a, Alba Iulia, 25–26 octombrie 2018.  
 4. Aspecte ale lexicului textelor lui Damaschin Bojincă, cu privire specială asupra lucrări Răspundere dezgurzătoare la cârtirea cea în Hale, Buda, 1828, în cadrul Conferinței Naționale Bibliologie și patrimoniu cultural național, ediția a XI-a, Alba Iulia, din 26–27 octombrie 2017.
 5. Scrierile polemice și istorice ale lui Damaschin Bojincă. Premise și context, comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale Zilele Sextil Pușcariu, ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14‒15 septembrie 2017.
 6. Școala Ardeleană și editarea științifică a textelor, masă rotundă în cadrul Zilelor Academice Clujene, din 15 iunie 2017.
 7. Edițiile Strasnicului de la Blaj. Îndreptări la Bibliografia românească veche, în cadrul Zilelor Academice Clujene, din 19 mai 2016.
 8. Răspândirea cărții românești vechi pe centre tipografice, în cadrul Conferinței Naționale Bibliologie și patrimoniu cultural național, ediția a IX-a, Alba Iulia, 30–31 octombrie 2015.
 9. Blesteme în cărțile românești vechi, comunicare susținută în cadrul Conferinței internaționale Zilele Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 10. Aria de răspândire a cărților românești vechi în însemnările marginale, în cadrul Zilelor Academice Clujene, din 20–21 mai 2015.
 11. Circulația cărții românești vechi în însemnări de carte, în cadrul Conferinței naționale Bibliologie și patrimoniu cultural național. Noi dimensiuni în cercetarea cărții românești vechi, ediția a VIII-a, Alba Iulia, 20–21 noiembrie 2014.
 12. Două criptograme descifrate,în cadrul Zilelor Academice Clujene, 3–6 iunie 2014.
 13. Fenomene meteorologice în însemnările de carte românească veche din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, în cadrul Conferinței internaționale Bibliologie și patrimoniu cultural național. Cartea românească veche în Imperiul Habsburghic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale, ediția a VII-a, Alba Iulia, din 4–5 decembrie 2013.
 14. Criterii de descriere a cărții românești vechi în Bibliografia românească veche. Evaluare și perspective, în cadrul Conferinței internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ed. I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 15. Ioan Bianu – istoric al culturii românești, în cadrul Conferinței Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri și de azi, Cluj-Napoca, 19–20 aprilie 2013.
 16. Cartea românească veche în biblioteca lui I. M. Moldovan, în cadrul Simpozionului internațional Școala Ardeleană, ed. a VIII-a, Oradea, 12–13 aprilie 2013.
 17. Însemnările de carte în fondul de carte românească veche din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, în cadrulConferinței Bibliologie și patrimoniu cultural național. Cartea românească veche în Imperiul Habsburghic (1691–1830). Recuperarea unei identități culturale, ediția a VI-a, Alba Iulia, 3–4 decembrie 2012.
 18. Prețul legăturilor de carte în însemnările din fondul CRV al Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca, 22 mai 2012.
 19. Tipăriturile românești din sec. XVI–XVII și culturalizarea în limba română, în cadrul Conferinței Bibliologie și patrimoniu cultural național. Strategii culturale și editoriale în spațiul românesc: de la manuscris la e-book, ediția a V-a, Alba Iulia, 20–21 octombrie 2011.
 20. Preocupări de culturalizarea în literatura română veche, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca, 2 iunie 2010.
 21. Textele coresiene din  Biblioteca  Academiei  Române,  Filiala Cluj-Napoca, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca, 12 iunie 2008.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi