CS III dr. VERONICA ANA VLASIN

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/coautor)

 1. Noul atlas lingvistic român. Crișana, vol. V Verbul, de Dorin Urițescu (coordonator), Ionel Stan și Gabriela Violeta Adam, Veronica Ana Vlasin, Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca / Université York, Toronto, Canada, Editura Academiei Române, București (sub tipar).
 2. Noul atlas lingvistic român. Crișana, vol. IV, de Dorin Urițescu (coordonator), Ionel Stan și Veronica Ana Vlasin, Gabriela Violeta Adam, Lăcrămioara Oprea, Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca / Université York, Toronto, Canada, Editura Academiei Române, București, 2017, 320 p. + LX pagini introductive.
 3. Noul Atlas Lingvistic Român. Crișana, vol. III, de Dorin Urițescu (coordonator), Ionel Stan, Gabriela Violeta Adam, Lăcrămioara Oprea, Veronica Ana Vlasin, Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca / Université York, Toronto, Canada, Editura Academiei Române, 2011, 278 p. + LI pagini introductive.
 4. Noul Atlas Lingvistic Român pe Regiuni.  Banat, vol. V, sub conducerea lui Petru Neiescu, de Eugen Beltechi, Ioan Faiciuc, Nicolae Mocanu, Editura Academiei Române, 2011, 245 p. + LXI pagini introductive (colaborator).
 5. Atlasul Lingvistic Român pe Regiuni. Transilvania, vol. IV, de Viorel Bidian, Grigore Rusu, Dumitru Loșonți, Editura Academiei Române, 2006, 355 p. + LIII pagini introductive (colaborator).
 6. Atlasul Lingvistic Român pe Regiuni. Banat, vol. IV, sub conducerea lui Petru Neiescu, de Eugen Beltechi, Ioan Faiciuc, Nicolae Mocanu, Editura Academiei Române, 2005, 179 p. + XXI pagini introductive (colaborator).

Volume editate

 1. Lucrările celui de-al XVII‑lea simpozion internațional de dialectologie (Cluj-Napoca, 8‒9 septembrie 2016), Cluj-Napoca, Editurile Argonaut și Scriptor, Societatea Română de Dialectologie; Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 2018, 382 p. (coeditor).
 2. Lucrările celui de-al XVI-lea Simpozion internațional de dialectologie (Cluj-Napoca, 11–12 septembrie 2014), Cluj-Napoca, Editurile Scriptor & Argonaut, Societatea Română de Dialectologie; Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 2016, 429 p. (coeditor).
 3. Lucrările Celui de-al XV-lea Simpozion internațional de dialectologie (Cluj-Napoca, 13−14 septembrie 2012), Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Scriptor, 2014, 362 p. (coeditor).

Auxiliare didactice

 1. Atributul și subordonata atributivă, Cluj-Napoca, Dacia, 2002, 121 p.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. Anchetele dialectale din Țara Moților în perioada interbelică. Scărișoara (ALR II), în In Honorem Magistri Dumitru Loșonți - 80, editori: Rozalia Colciar, Adelina Emilia Mihali, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2022, p. 59–77 (coautor).
 2. Food as a Research Topic in the Romanian Linguistic Questionnaire-Based Inquiries, în „Transylvanian Review”, XXX, 2021, Supplement, nr. 2, Otilia Hedeșan, Cosmina Timoce-Mocanu (eds.), Multivalent Research on Food. Building the Romanian File, p. 31–45 (coautor).
 3. In memoriam Dorin Urițescu (1946‒2020), în „Dacoromania”, s. n., XXVI, 2021, nr. 1, p. 78‒80 (coautor).
 4. Ancheta dialectală din Scărișoara (ALR II). Modalități de valorificare a textului dialectal, în „Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu»”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 219–230.
 5. Hrana ca subiect de cercetare în anchetele lingvistice românești, în „Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu»”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 405–423 (coautor).
 6. ALRT II ‒ tipologia textelor și importanța chestionarului ALR II în culegerea de texte, în Manuela Nevaci, Irina Floarea, Ioan-Mircea Farcaș (eds.), Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021, p. 1119‒1126.
 7. Câteva consideraţii asupra editării ALRT I, în Lucrările Celui de-al XVIII‑lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 29‒30 august 2018, Cluj-Napoca, Argonaut – Scriptor, 2020, p. 287–304 (coautor).
 8. ALRT II ‒ de la anchetă la redactare, în „Dacoromania”, s. n., XXV, 2020, nr. 2, p. 149–160.
 9. Supranumele din localitatea Cozla (jud. Sălaj), în Name and naming. Sacred and profane in onomastics, Baia Mare, September 5‒7, 2017. Proceedings of the fourth International Conference on Onomastics (ICONN 4), p. 466‒482 (coautor).
 10. Nume de culte religioase și poreclele lor, pe baza Atlasului lingvistic român, în Name and naming. Sacred and profane in onomastics, Baia Mare, September 5‒7, 2017. Proceedings of the fourth International Conference on Onomastics (ICONN 4), p. 703‒713 (coautor).
 11. Din arhiva Muzeului Limbii Române. Ancheta de probă din Săliște (jud. Sibiu), în „Caietele Sextil Pușcariu IV. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu», ediția a IV‑a, Cluj-Napoca, 12‒13 septembrie 2019”, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2019, p. 288‒298.
 12. Ipostaze ale unui genitive al „timpului”, în Adrian Chircu, Maria Aldea (ed.), Din dragoste de dascăl și de voroavă: omagiu doamnei profesor Elena Dragoș, la aniversare, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2019, p. 332‒340.
 13. Termeni pentru ‘sfrijit’ și ‘deșirat’ pe baza ALR II, în Lucrările celui de-al XVII-lea simpozion internațional de dialectologie (Cluj-Napoca, 8‒9 septembrie 2016), Cluj-Napoca, Editurile Argonaut ‒ Scriptor, 2018, p. 343‒354.
 14. Termeni pentru ʻpipernicitʼ și ʻplăpândʼ pe baza ALR II, în „Caietele Sextil Pușcariu III. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu»,ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14‒15 septembrie 2017”, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 429‒439.
 15. Structuri posesive construite prepozițional: în casă la om, la nora în coș, la blid la prunc, în „Dacoromania”, serie nouă, XX, 2015, nr. 2, p. 181‒191.
 16. Consecințe fonologice și morfo­fonologice ale palatalizării labialelor în Crișana, în Lucrările celui de-al XVI-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 11–12 septembrie 2014), Cluj-Napoca, Editurile Scriptor & Argonaut, Societatea Română de Dialectologie; Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 2016, p. 374–391 (coautor).
 17. Termeni pentru specii cu areal natural restrâns: ‘cer’ (Quercus cerris),‘gârniță’ (Quercus frainetto), ‘jepi’ (Pinus mugo),‘zadă’ (Larix decidua), în „Caietele Sextil Pușcariu II. Actele Conferinței Internaționale «Zilele Sextil Pușcariu», Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015”, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2015, p. 498–519 (coautor).
 18. Câteva considerații asupra statutului morfologic al locuțiunilor prepoziționale cu genitivul, în Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu (ed.), Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2015, p. 645–656.
 19. Structuri restrictive în dialectul dacoromân, în Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 13–14 septembrie 2012), Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2012, p. 7‒18 (coautor).
 20. Cazuri de remorfologizare a opoziției sg./pl. (respectiv N. Ac./G.D.) pe baza ALRR Transilvania și NALR-Crișana,în volumul Lucrările celui de-al XIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, 19‒21 septembrie 2008, vol. I, Cluj-Napoca, Mega, 2009, p. 365‒376.
 21. Aspecte morfosintactice în cadrul flexiunii cazuale în limba română, în G. G. Neamțu, Șt. Gencărău, Adrian Chircu (ed.), Limba română. Abordări tradiționale și moderne. Actele colocviului internațional organizat de Catedra de limba română și Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-napoca, 19‒20 octombrie 2007, Cluj-Napoca, Presa Universitară, 2009, p. 111‒117.
 22. Observații asupra realizării analitice vs sintetice a mai mult ca perfectului în subdialectul bănățean, în „Dacoromania”, serie nouă, IX‒X, 2004‒2005, p. 221‒228.
 23. Recenzie la Întâlniri între filologi români și germani. Actele colocviului de la Cluj-Napoca, 24-26 mai 2002 (Deutche und rumänische Philologen in der Begegnung Akten des gleichnamigen Kolloquiums in Cluj-Napoca vom 24.-26. Mai 2002), volum editat de Artur Greive și Ion Taloș de la Institutul de Romanistică al Universității din Köln și de Ion Mării și Nicolae Mocanu de la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ,,Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca), Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2003, 236 p., în „Tribuna”, 2005, nr. 56, p. 6‒7.
 24. Numele în Gramatica lui I. Heliade Rădulescu și în gramaticile mai vechi, în „Studia Universitatis «Babeș-Bolyai». Philologia”, XLVIII, 2003, nr. 2, p. 149‒159.
 25. Recenzie la Mioara Avram, Studii de morfologie a limbii române, București, Editura Academiei, 2005, 338 p., înDacoromania, serie nouă, XI‒XII, 2006‒2007, p. 311‒313.
 26. Recenzie la Oliviu Felecan, Noțiunea muncă – o perspectivă sociolingvistică în diacronie, Cluj-Napoca, Editura Dacia – Editura Mega, 2004, 295 p., în „Dacoromania”, serie nouă, XI‒XII, 2006‒2007, p. 329‒330.
 27. Analitic și sintetic în exprimarea posesiei, în „Studia Universitatis «Babeș-Bolyai». Philologia”, XLV, 2000, nr. 1, p. 171‒179.
 28. La + acuzativul – un dativ analitic?, în Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion național de dialectologie, Baia Mare, 5‒7 mai 2006, Cluj-Napoca, Mega, 2006, p. 455‒476.
 29. Flexiunea substantivală actuală. Analitic și sintetic, în „Convie­țuirea” / „Egyűttélés”, Szeged, Ungaria, IV, 2000, nr. 2‒4, 2000, p. 14‒17.
 30. Recenzie la G. G. Neamțu, Teoria și practica analizei gramaticale. Distincții și… distincții, Editura Excelsior, Cluj-Napoca, 1999, 512 p., în „Conviețuirea” / „Egyűttélés”, IV, 2000, nr. 2‒4, p. 139‒142.
 31. Recenzie la G. Gruiță, Gramatică normativă. 77 de întrebări, 77 de răspunsuri, ediția a treia, Editura Polirom, Iași, 1999, 189 p., în „Analele Universității «Al. I. Cuza» din Iași”, Seria Lingvistică,2000.
 32. Recenzie la Anca Luminița Greere, The subterranean Experience. F. M. Dostoevski vs. J. Kerouak, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1999, publicată sub titlul Condiția subterană la Dostoievski și Kerouac, în „Steaua”, LI, 2000, nr. 5‒6.
 33. Recenzie la Maria-Ana Tupan, A Discourse Analyst's. Charles Dickens, Editura Semne, 1999, publicată sub titlul Charles Dickens. Un analist al discursului, în „Steaua”, LI, 2000, nr. 5‒6.

Comunicări științifice:

 1. Le Nouvel Atlas linguistique roumain – Crișana. Réalisations et perspectives à valoriser l'expérience de l'atlas / The New Romanian Linguistic Atlas ‒ Crișana. Achievements and perspectives in developing the atlas experience, în cadrul Research Festival 2021, panelul „Dorin Uritescu and the Romanian Linguistic Atlas ‒ Crisana” organizat de Centre for Research on Language and Language Contact, Glendon College, York University (Canada), 8 aprilie 2021, online (coautor).
 2. Din arhiva Muzeului limbii române. Anchetele dialectale din Piua Petrii (ALR II), comunicare prezentată în cadrul Simpozionului 15212021. Graiurile muntenești de la Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung la cercetările dialectale actuale, organizat de Sectorul de Dialectologie şi Sociolingvistică din cadrul Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, 9–10 decembrie 2021, online (coautor).
 3. Textele inedite din fondul documentar ALRT II. Inventariere, transcriere, accesibilizare, comunicare prezentată în cadrul Simpozionului Granturilor Academiei Române (SGAR–2021), Secția Literatură și Filologie, 25–26 noiembrie 2021, online (coautor).
 4. Editarea integrală și digitizarea textelor dialectale din arhiva Atlasului lingvistic român II, Workshop realizat în proiectul GAR-UM-2019-I-1.6-4 Accesibilizarea fondului documentar ALRT II (ACCES‒ALRT II), în cadrul Zilelor Academice Clujene, 13 octombrie 2021 (moderator).
 5. Noul atlas lingvistic român online. Dacoromâna de vest (NALR-DrV). Probleme privind digitizarea datelor prin programul de redactare automată, dezbatere în cadrul Zilelor Academice Clujene, 13 octombrie 2021 (moderator).
 6. Ancheta dialectală din Scărișoara (ALR II). Modalități de valorificare a textului dialectal, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online (coautor).
 7. Hrana ca subiect de cercetare în anchetele lingvistice românești, comunicare susținută în cadrul în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, ediția a V-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 9‒10 septembrie 2021, online (coautor).
 8. 041 tronc (preliminary version), comunicare susținută la Al 53-lea Simpozion Internațional al „Atlasului Limbilor Europei”, organizat de Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București, 17‒18 iunie 2021, online (coautor).
 9. Veronica Ana Vlasin, Accesibilizarea fondului documentar ALRT II (ACCES-ALRT II). Etape în realizarea demersului de cercetare, în cadrul Simpozionului Granturilor Academiei Române, 26‒27 noiembrie 2020, online (coautor).
 10. ALRT II ‒ de la anchetă la redactare, comunicare susținută la „Atelierul lingvistic online”, organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan ‒ Alexandru Rosetti”, București, 25‒26 septembrie 2020.
 11. NALR – Crişana, vol. V Verbul. Tehnici de redactare şi analiză a materialului lingvistic, comunicare susținută în cadrul Celui de-al XIX-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, organizat de Societatea Română de Dialectologie și Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2020 (coautor).
 12. Romanian Online Dialect Atlas – Atlasul lingvistic român (RODA – ALR). Modele şi tipuri de editare şi digitizare a patrimoniului lingvistic ALR, dezbatere în cadrul Celui de-Al XIX-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2020 (moderator).
 13. Din arhiva Muzeului Limbii Române. Ancheta de probă din Săliște (jud. Sibiu), în cadrul Conferinței Internaționale Zilele Sextil Pușcariu, ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12‒13 septembrie 2019.
 14. Atelier de dialectologie. Valorificarea moștenirii culturale regionale: Editarea textelor dialectale culese de Sever Pop (1930‒1937), în cadrul Zilelor Academice Clujene, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca, 15 mai 2019.
 15. Lecture on notions: 041 tronc (preliminary version), în cadrul Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium, the 52nd Annual Meeting, Vilnius, 8‒12 septembrie 2019.
 16. From the National Romanian Linguistic Atlas (ALR) to the Regional Romanian Linguistic Atlases (Transil­vania, Banat, Maramureș, Crișana, ALR-MDT), în cadrul 51st ALE (Atlas Linguarum Europae) Symposium, Baia Mare, 27 iunie – 1 iulie 2018.
 17. Considerații asupra editării ALRT I, susținută în cadrul Celui de-al XVIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, Cluj-Napoca, organizat de Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 30–31 august 2018.
 18. Contribuția clujeană în geolingvistica românească, în cadrul  Colocviului cu participare internațională Filologia Modernă: realizări și perspective în context european (ediția a XII-a), cu genericul Moștenire, Influență, Continuitate, desfășurat sub egida Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 4–5 octombrie 2018.
 19. Supranumele în sistemul antroponimic din localitatea Cozla (jud. Sălaj), comunicare prezentată la Conferința Internațională Numele și numirea. Sacru și profan în onomastică,Baia Mare, 5‒7 septembrie, 2017.
 20. Nume de culte religioase și poreclele lor, pe baza Atlasului lingvistic român, comunicare prezentată la Conferința Internațională Numele și numirea. Sacru și profan în onomastică, Baia Mare, 5‒7 septembrie, 2017.
 21. Termeni pentru ʻpipernicitʼ și ʻplăpândʼ pe baza ALR II, comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale Zilele Sextil Pușcariu, organizată de Academia Română Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 14‒15 septembrie 2017.
 22. Termeni pentru ‘sfrijit’ și ‘deșirat’ pe baza ALR II, în cadrul Celui de-al XVII-lea simpozion internațional de dialectologie, organizat de Societatea Română de Dialectologie, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 8‒9 septembrie 2016.
 23. Masa rotundă: Fondurile Muzeului Limbii Române în era digitală, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 18 mai 2016.
 24. Informații etnologice arhivate în fondurile documentare ale Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca, comunicare susținută în cadrul Zilelor Academice Clujene, mai 2015.
 25. Horia Dan Vlasin, Termeni pentru specii cu areal natural restrâns: ‘cer’ (Quercus cerris), ‘gârniță’ (Quercus frainetto), ‘jepi’ (Pinus mugo), ‘zadă’ (Larix decidua), comunicare sustinută în cadrul Conferinței Internaționale Zilele „Sextil Pușcariu”, Institutul de Lingvistică si Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 26. Palatalizarea labialelor în grupuri consonantice și în context flexionar în Crișana: consecințe fonologice și morfo­fonologice, susținută în cadrul Celui de-al XVI-lea Simpozion Național de Dialectologie, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 11-12 septembrie 2014.
 27. Locuțiuni prepoziționale cu un genitiv 3 sau substantive – termen regent al unui genitiv?, în cadrul Zilelelor Academice Clujene, secțiunea Lingvistica și filologia românească în contemporaneitate, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 11-12 septembrie 2014.
 28. Construcții comparative și restrictive în textul dialectal. Tipologie și structură, în cadrul Zilelelor Academice Clujene, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 21‒26 mai 2012.
 29. Cazuri de remorfologizare a opoziției sg./pl. (respectiv N. Ac./ G.D.) pe baza ALRR-Transilvania și NALR‒Crișana, în cadrul Celui de-al XIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie desfășurat la Baia Mare, 19‒21 septembrie 2008.
 30. Atlasele lingvistice românești elaborate la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca, susținută în cadrul Zilelelor Academice Clujene, 9‒14 iunie 2008.
 31. Aspecte morfosintactice sintetice în cadrul flexiunii cazuale în limba română, în cadrul Colocviului internațional Limba română abordări tradiționale și moderne,Secțiunea Structura grama­ticală a limbii române, Cluj-Napoca, 19‒20 octombrie 2007.
 32. Este dativul cu la un dativ analitic?, în cadrul Celui de-al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie, desfășurat la Baia Mare, 5‒7 mai, 2006.
 33. Observații asupra realizării sintetice vs analitice a mai mult ca perfectului în subdialectul bănățean în cadrul Celui de-al XI-lea Simpozion Național de Dialectologie, desfășurat la Resița, 7‒9 mai, 2004.
 34. Clasificarea tipologică a limbilor. Tipul romanic, comunicare susținută cu ocazia simpozionului omagial închinat activității Prof. univ. dr. G. Gruiță, Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, octombrie 2002.
 35. Numele în Gramatica lui Heliade Rădulescu și în gramaticile mai vechi, susținută în cadrul ședinței filialei Societății Române de Lingvistică Romanică, la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 2001.

Actualizat în 12 mai 2022

Înapoi