CS II dr. MAGDA WÄCHTER

LISTA DE LUCRĂRI

Cărți și capitole în lucrări de specialitate:

Cărți și monografii

 1. A.E. Baconsky. Scriitorul și măștile, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2006.
 2. Mircea Eliade și chipurile contemplației, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2016.

Volume de studii tematice (coautor)

 1. Subistorii literare de gen feminine: G. Călinescu, în Irina Petraș (ed.), Istoriile literaturii române, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2020, p. 134–138.

Lucrări fundamentale sau de referință (coordonator/ coautor)

 1. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VIII, T–Z, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 2. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordonator general: Eugen Simion, vol. VII, S–Ș, București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2021 (coautor).
 3. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. VI, P–R, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020 (coautor).
 4. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. V, M–O, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019 (coautor).
 5. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. IV, H–L, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 6. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. III, D–G, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2017 (coautor).
 7. Ioan Milea (coord.), Dicționarul cronologic al romanului tradus din România 1990–2000, Cluj-Napoca, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2017 (coautor).
 8. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. II, C, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 9. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. I, A–B, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 (coautor).
 10. Ion Istrate (coord.), Dicționarul cronologic al romanului românesc 1990–2000, București, Editura Academiei Române, 2011 (coautor).
 11. Dicționarul General al Literaturii Române  (coordonator general Eugen Simion),vol. I–VII, București, Editura Univers Enciclopedic, 2004–2009.
 12. Ion Istrate (coord.), Dicționarul Cronologic al Romanului Tradus în România de la Origini până la 1989, București, Editura Academiei Române, 2005, 863 p. ISBN 973–27–12678 

Ediții cu aparat științific, traduceri

 1. Gheorghe Iancu, The Ruling Council: The Integration of Transylvania into Romania: 1918–1920, translated into English by Magda Wächter, Cluj-Napoca, The Romanian Cultural Foundation, 1995, 253 p.
 2. Dumitru Suciu, From the Union of the Principalities to the Creation of Greater Romania , translated into English by Magda Wächter, Cluj– Napoca, The Romanian Cultural Foundation, 1993, 160 p.

Studii și articole în reviste de specialitate, capitole în volume colective:

 1. The Feminine Paradigm of Culture in Alice Voinescu’s Conception, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Philologia”, LXVI, 2021, nr. 2, p. 191‒200.
 2. Critica literară de frontieră. Interferențe filosofico-literare, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2021, p. 396–402.
 3. Literatura ca lume a suprafețelor. Constantin Noica și Emil Cioran, în „Lingua, Traduzione, Letteratura. Rivista internationale di studi umanistici diretta da Graziano Benelli”, III, 2019, nr. 3, p. 265–279.
 4. “How Do We Happen to Be Inspired?” Literature Surveys from the 1930s, în „Dacoromania litteraria”, VI, 2019, p. 162–169.
 5. With Constantin Noica, on Literature and Literary Criticism, în „Studia Universitatis Babeș–Bolyai”, seria Philologia”, LXIV, 2019, nr. 1, p. 273−280.
 6. Timpul imaginar al textului în romanul „Noaptea de Sânziene” de Mircea Eliade, în Gisèle Vanhese – Annafrancesca Naccarato (eds.), „Immagine e Interpretazione. Quaderni del LARIR, Collana „Imaginaro e Retorica”, vol. 1, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino Editore, 2017, p. 209−218.
 7. Literature and Literary Criticism according to an Incomplete Disbeliever, Emil Cioran, în „Studia Universitatis Babeș–Bolyai” seria Philologia, LXII, 2017, nr. 1, p. 265–272.
 8. Recenzie la Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, Comunism inc. Istorii despre o lume care a fost, în „Dacoromania litteraria” IV, 2017, p. 176–177.
 9. Mircea Eliade and the "Insufficiency of Literature", în „Studia Universitatis Babeș–Bolyai", LXI, 2016, nr.1, p. 181–188.
 10. Recenzie la Anca Manolescu, Modelul Antim, modelul Păltiniș. Cercuri de studiu și prietenie spirituală, în „Dacoromania litteraria”, III, 2016, p. 256–258.
 11. From Experience to Contemplation in Mircea Eliade' Essays, în „Studia UniversitatisBabeș–Bolyai”, LX, 2015, nr. 1, p. 231–240.
 12. On a Manifesto–Book: Literature in Peril by Tzvetan Todorov , în „Dacoromania litteraria" I, 2014, nr. 1, p. 129–134.
 13. A Totalitarian Utopia, în „Studia Universitatis Babeș–Bolyai”, LVIII, 2013, nr. 3, p. 113–118.
 14. Women Writers in G. Călinescu's Literary Criticism, în „Studia Universitatis Babeș–Bolyai”, LVI, 2011, nr. 4, p. 173–183.
 15. Romanul românesc interbelic. Delimitări și controverse, în „Caietele Sextil Pușcariu” IV. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a patra, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2019, p. 522–529.
 16. Emil Cioran și aliteratura, în „Caietele Sextil Pușcariu” III. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a treia, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 608–614.
 17. Mircea Eliade și "insuficiența literaturii" , în „Caietele Sextil Pușcariu” II. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu", ediția a doua, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Scriptor Argonaut, 2015, p. 713–717.
 18. Sextil Pușcariu și imaginarul memorialistic , în „Caietele Sextil Pușcariu” I. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2013, p. 371–374.
 19. Proza actuală: Un nou concept de „realitate" , în Irina Petraș (coord.), Starea prozei , Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2008, p. 404–406.
 20. Necunoașterea sau ironia socratică , în vol. Oameni și idei. Probleme de filologie , Cluj-Napoca, Risoprint, 2001, p. 451–464.
 21. O convertire mascată. Începuturile publicistice ale lui A.E. Baconsky, în „Steaua”, LXX, 2019, nr.4 (846), aprilie, p. 5–7.
 22. Restituiri: O poezie a discreției , în „Caiete critice", 2010, nr. 1 (267), p. 16–19.
 23. Verva lui Baconsky , în „Contemporanul", XIX, 2008, nr. 2 (671), februarie, p. 18.
 24. A. E. Baconsky , în „Contemporanul", XVIII, 2007, nr. 11 (668), noiembrie, p. 34.
 25. A. E. Baconsky, teoretician, critic, eseist , în „Contemporanul", XVIII, 2007, nr. 5 (662), mai, p. 18–19.
 26. Revenirea la modernitate. A. E. Baconsky și „Steaua”, în „Steaua”, LVIII, 2007, nr. 4–5 (702–703), aprilie–mai, p. 51–58.
 27. A. E. Baconsky , în „Adevărul de Cluj”, XVII, 2007, nr. 4973, 5 martie, p. 4.
 28. Dramaturgia lui Lucian Blaga: Creația – „singurul surâs al tragediei noastre"? , în „Tribuna”, VII, 1995, nr. 24/25, 15–27 iunie, p. 6.
 29. Tăcerea profetului , recenzie la Matei Călinescu, Viața și opiniile lui Zacharias Lichter , Iași, Editura Polirom, 1995, în „Tribuna”, VIII, 1996, nr. 47, 21–27 noiembrie, p. 4.
 30. Recenzie la Matei Călinescu și Ion Vianu, Amintiri în dialog , București, Editura Litera, 1994, în „Tribuna”, VIII, 1996, nr. 15, 11–17 aprilie, p. 1–2 .

Comunicări științifice:

 1. Romanul românesc interbelic. Delimitări și controverse, comunicare susținută la Conferința internațională Zilele Sextil Pușcariu, ediția a patra, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019.
 2. Emil Cioran și aliteratura, comunicare susținută la Conferința internațională Zilele Sextil Pușcariu, ediția a treia, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2017.
 3. Mircea Eliade și insuficiența literaturii, comunicare susținută la Conferința internațională Zilele Sextil Pușcariu, ediția a doua, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015.
 4. Sextil Pușcariu și imaginarul memorialistic, comunicare susținută la Conferința internațională Zilele Sextil Pușcariu, ediția întâi, la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013.
 5. Monica Lovinescu și parabola antitotalitară, comunicare susținută în cadrul Zilelor Academice Clujene, 24 mai 2012.
 6. Spirit ludic la I. L. Caragiale, comunicare susținută în cadrul Zilelor Academice Clujene (masă rotundă), 18 iunie 2002.
 7. Posteminescianismul, comunicare susținută în cadrul Zilelor Academice Clujene, 8 iunie 2000.
 8. Aspecte ale pașoptismului, comunicare susținută în cadrul Zilelor Academice Clujene, 23 iunie 1998.

Actualizat în 9 mai 2022

Înapoi