Structura organizatorică şi de conducere:

 1. Director: CS I dr. EUGEN PAVEL
 2. Secretar ştiinţific: CS II dr. Adrian Tudurachi

Consiliul ştiinţific: CS I dr. Eugen Pavel, Prof. dr. Ion Pop, m. c. al Academiei Române, CS I dr. Elena Comşulea, CS I dr. Dumitru Loşonţi, CS II dr. Adrian Tudurachi, CS III dr. Veronica Vlasin, CS II dr. Magda Wächter, CS III dr. Elena Faur, CS III Bogdan Harhătă (secretarul Consiliului)

A. Departamentul de lexicologie şi lexicografie
Colectivul de lexicografie română

 1. ELENA COMŞULEA, CS I dr. (responsabil de proiect; 1/2 normă)
 2. BOGDAN HARHĂTĂ, CS III
 3. MIRCEA MINICĂ, CS III dr.
 4. MARIA ŞTEFĂNESCU, CS III dr. (1/2 normă)
 5. ELENA-CARMEN FAUR, CS III dr.
 6. ANDREEA-NORA POP, CS dr.

Colectivul de lexicografie maghiară

 1. LILLA-MARTA VREMIR, CS

B. Departamentul de dialectologie şi onomastică
Colectivul de onomastică

 1. GABRIELA-VIOLETA ADAM, CS III dr.
 2. ADELINA MIHALI, CS dr.

Colectivul de filologie

 1. CRINA POP, CS
 2. OTILIA URS, CS dr.
 3. ALEXANDRA BANEU, AC dr.

Colectivul de dialectologie

 1. DUMITRU LOŞONŢI, CS I dr. (responsabil de proiect; 1/2 normă)
 2. IOAN FAICIUC, CS II dr. (1/2 normă)
 3. ROZALIA COLCIAR, CS III dr.
 4. NICOLAE MOCANU, CS III (responsabil de proiect; 1/2 normă)
 5. VERONICA ANA VLASIN, CS III dr.
 6. COSMINA BERINDEI, CS III dr.

C. Departamentul de istorie literară

 1. DORU BURLACU, CS II dr.
 2. MICHAELA MUDURE, CS II dr. (1/2 normă)
 3. LAURA PAVEL-TEUTIŞAN, CS II dr. (1/2 normă)
 4. MAGDA WÄCHTER, CS II dr.
 5. CONSTANTINA-RAVECA BULEU, CS III dr.
 6. LILIANA BURLACU, CS III dr.
 7. IOAN MILEA, CS III (responsabil de proiect)
 8. GIOCONDA-IOANA TĂMĂIAN, CS III dr. (1/2 normă)
 9. CĂLIN TEUTIŞAN, CS III dr. (responsabil de proiect; 1/2 normă)
 10. LIGIA TUDURACHI, CS III dr.
 11. COSMIN BORZA, CS III dr.
 12. ALEX GOLDIŞ, CS dr. (1/2 normă)

D. Personal auxiliar

 1. SIMONA HARHĂTĂ, bibliotecar IA
 2. VOICHIŢA GRĂMADĂ, desenator artistic I
 3. GRAŢIELA SOPOIAN, referent I (secretariat)
 4. SIMONA DOBROTĂ, referent II
 5. EMANUEL MODOC, asistent I
 6. PARTENIE MACARIE, operator I (1/2 normă)
 7. EVA MARIA MLADIN, operator I (1/2 normă)
 8. VASILE MÂNDRUȚ muncitor calificat I (1/2 normă)
 9. LIANA MÂNDRUŢ, muncitor necalificat
 10. GABRIELA OLTEAN, muncitor necalificat

E. Cercetători asociaţi

 1. ION MĂRII, dr. (responsabil de proiect, colaborator)
 2. RODICA MARIAN, dr. (colaborator)
 3. DORIN URIŢESCU, prof. dr. (responsabil de proiect)
 4. IOANA ANGHEL (colaborator)
 5. DOINA GRECU (colaborator)
 6. GHEORGHE CHIVU, prof. dr., m. c. al Academiei Române (responsabil de proiect, grant PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326)
 7. ADRIANA STAN, AC dr. (grant PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326)
 8. DIANA ROMAN, AC dr. (grant PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326)