NOUTĂŢI. EVENIMENTE. ANUNŢURI

De la această datorie națională şi cerință a vremii nu se poate sustrage nici Muzeul Limbei Române; cu atât mai puțin, cu cât interesul științific pentru limba maternă există de fapt aproape la fiecare om. Dacă studiile filologice nu mai interesează astăzi publicul mare în măsura în care ele pasionau pe părinții şi moșii noștri, vina o poartă înainte de toate filologii înșiși. Aceștia, rupând în mod lăudabil cu romantismul ce stăpânea generaţia trecută, în loc de a păstra cald interesul pentru studiul limbei, popularizând mijloacele științifice ale şcoalei celei nouă, s-au închis în turnul de fildeș, pierzându-se în lucrări de amănunt pe care diletanții nu le mai puteau urmări.

SEXTIL PUŞCARIU (1920)